Meise

Zitting van 29 mrt 2021

Van 09 uur tot 10

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

 

Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Tijdelijke politieverordening - Invoeren van verkeersbeperkende maatregelen (parkeerverbod)  tijdens het begin en einde van de schooluren ter hoogte van de Brusselsesteenweg en plein Baron d'Hoogvorst - naar aanleidingen van COVID19 regels - van 22 maart  2021 tot en met 30 juni 2021

KORTE SAMENVATTING

Er werd bij burgemeesterbesluit een tijdelijk parkeerverbod ingevoerd vanaf 22 maart 2021 tot en met 30 juni 2021 aan de Sinte Maartenschool ter hoogte van de Brusselsesteenweg en baron d'Hoogvorstplein - Oudstrijdersplein.  Er wordt een schoolstraat ingesteld tijdens de ochtend- en avonduren van de schooluren en op woensdagmiddag en parking voorzien voor het busvervoer.

Het burgemeesterbesluit wordt tijdens de eerstvolgende vergadering van het college van burgemeester en schepenen ter bekrachtiging voorgelegd.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Tijdelijke politieverordening - Invoeren van verkeersbeperkende maatregelen op het Oudstrijdersplein en in de Bouchoutlaan van 22 maart 2021 tot 19 april 2021 voor aanvang van en bij het einde van de schooluren van de Sinte-Maartenschool

KORTE SAMENVATTING

Er werd bij burgemeesterbesluit beslist om extra verkeersbeperkende maatregelen in te voeren op het Oudstrijdersplein en in de Bouchoutlaan van 22 maart 2021 tot 19 april 2021, met name het afsluiten van het Oudstrijdersplein en de Bouchoutlaan voor de aanvang van de schooluren tot 8u45 en na de schooluren tot 16u00 i.p.v. respectievelijk tot 8u30 en tot 15u45, omwille van de georganiseerde coronamaatregelen van de Sinte-Maartenschool.

Het burgemeesterbesluit wordt tijdens de eerstvolgende vergadering van het college van burgemeester en schepenen ter bekrachtiging voorgelegd.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Tijdelijke politieverordening -  instellen van een parkeerverbod op de terreinen van Chiro Eversheim / De Linde / Scouts, gelegen langsheen de Potaardestraat 1 en 3 van 28 maart 2021 tot en met 31 augustus 2021

KORTE SAMENVATTING

Er werd bij burgemeesterbesluit beslist om parkeerverbod in te stellen op de terreinen van Chiro Eversheim / De Linde / Scouts, gelegen langsheen de Potaardestraat 1 en 3, elke zondag tot 19 uur van 28 maart 2021 tot en met 31 augustus 2021.

Het burgemeesterbesluit wordt tijdens de eerstvolgende vergadering van het college van burgemeester en schepenen ter bekrachtiging voorgelegd.

 

 

Publicatiedatum: 07/04/2021