Meise

Zitting van 01 mrt 2021

Van 09 uur tot 10

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

 

Overzicht punten

Zitting van 01 mrt 2021

Tijdelijke politieverordening - nemen van verkeersbeperkende maatregelen in de Karel Baudewijnslaan ter hoogte van school De Zonnebloem - van 26 februari 2021 tot en met 5 april 2021

KORTE SAMENVATTING

Er werd bij burgemeesterbesluit beslist om parkeerverbod in te voeren in de Karel Baudewijnslaan t.h.v. de school De Zonnebloem van 26 februari 2021 tot 5 april 2021 op schooldagen maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14u45 - 16u en op woensdag van 12u - 13u om de tijdelijk grotere schoolbus te kunnen parkeren voor de school.

Het burgemeesterbesluit wordt tijdens de eerstvolgende vergadering van het college van burgemeester en schepenen ter bekrachtiging voorgelegd.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021