Meise

Zitting van 31 mei 2021

Van 09 uur tot 10

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

 

Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Tijdelijke politieverordening -  Invoeren van verkeersbeperkende maatregelen in de Krogstraat ter hoogte van huisnummer 161 naar aanleiding van werken op 22 mei 2021

KORTE SAMENVATTING

Er werd bij burgemeesterbesluit beslist om verkeersbeperkende maatregelen in te voeren in de Krogstraat ter hoogte van huisnummer 161 op 25 mei 2021 voor de herstelling van een deksel in het wegdek.

Het burgemeesterbesluit wordt tijdens de eerstvolgende vergadering van het college van burgemeester en schepenen ter bekrachtiging voorgelegd.

 

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Tijdelijke politieverordening - Invoeren van verkeersbeperkende maatregelen in de Krogstraat ter hoogte van huisnummer 5 naar aanleiding van werken van 25 mei 2021 tot 27 mei 2021 en van 31 mei 2021 tot 2 juni 2021

KORTE SAMENVATTING

Er werd bij burgemeesterbesluit toelating verleend voor het afsluiten van de Krogstaat tussen de Onze-Lieve-Heerweg en de Brusselsesteenweg van 25 mei 2021 tot 27 mei 2021 en van 31 mei 2021 tot 2 juni 2021 voor het storten van een betonplaat en het plaatsen van kolommen.

Het burgemeesterbesluit wordt tijdens de eerstvolgende vergadering van het college van burgemeester en schepenen ter bekrachtiging voorgelegd.

 

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Tijdelijke politieverordening - Verlenen van een signalisatievergunning aan Verstraete NV voor de uitvoering van werken in de Hoekstraat op 25 mei 2021

KORTE SAMENVATTING

Er werd bij burgemeesterbesluit een signalisatievergunning verleend aan Verstraete NV voor het plaatsen van OV- palen in de Hoekstraat op 25 mei 2021.

Het burgemeesterbesluit wordt tijdens de eerstvolgende vergadering van het college van burgemeester en schepenen ter bekrachtiging voorgelegd.

 

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Tijdelijke politieverordening - Verlenen van een signalisatievergunning aan Verstraete NV voor de uitvoering van werken in de Mottestraat ter hoogte van huisnummer 32 op 27 mei 2021

KORTE SAMENVATTING

Er werd bij burgemeesterbesluit een signalisatievergunning verleend aan Verstraete NV voor het plaatsen van een betonpaal in de Mottestraat ter hoogte van huisnummer 32 op 27 mei 2021.

Het burgemeesterbesluit wordt tijdens de eerstvolgende vergadering van het college van burgemeester en schepenen ter bekrachtiging voorgelegd.

 

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Tijdelijke politieverordening - Plaatsen van signalisatie in de Stationsstraat voor de aanduiding van een omleiding wegens werken op grondgebied Wemmel (Windberg) van 28 mei 2021 tot 1 september 2021

KORTE SAMENVATTING

Er werd bij burgemeesterbesluit een signalisatievergunning verleend aan Besix Infra voor de aanduiding van een omleiding wegens werken op grondgebied Wemmel (Windberg) van 28 mei 2021 tot 1 september 2021.

Het burgemeesterbesluit wordt tijdens de eerstvolgende vergadering van het college van burgemeester en schepenen ter bekrachtiging voorgelegd.

 

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Identiteitscontrole en samenscholingsverbod

KORTE SAMENVATTING

Er wordt toelating gegeven aan de politie om over te gaan tot systematische identiteitscontroles en systematische fouilles.

Er wordt een verbod opgelegd om zich, als consument, met glazen/glazen flessen te verplaatsen op de terrassen en een totaal alcoholverbod in de openbare ruimte.

Er wordt een samenscholingsverbod van meer dan drie personen toegepast tussen 20 uur en 24 uur.

Territoriaal gezien geldt het besluit in een perimeter van 200 meter in de onmiddellijke omgeving van het Gemeenteplein te 1861 Meise en wordt in tijd beperkt van 21 mei 2021 tot en met 9 juni 2021 waarna het, in zoverre de noodwendigheden aanhouden en mits opnieuw een duidelijke motivering aan te brengen, eventueel kan worden verlengd.

 

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Tijdelijke politieverordening - Invoeren van verkeersbeperkende maatregelen in de Krogstraat ter hoogte van huisnummer 111 naar aanleiding van nutswerken op 27 mei 2021

KORTE SAMENVATTING

Er werd bij burgemeesterbesluit een signalisatievergunning verleend aan Broeders & Co bvba voor het afsluiten van de Krogstraat ter hoogte van huisnummer 111 op 27 mei 2021, naar aanleiding van nutswerken, in opdracht van Fluvius.

Het burgemeesterbesluit wordt tijdens de eerstvolgende vergadering van het college van burgemeester en schepenen ter bekrachtiging voorgelegd.

 

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Tijdelijke politieverordening - Invoeren van verkeersbeperkende maatregelen in de Stationsstraat  ter hoogte van huisnummers 25 tot 29 naar aanleiding van rioleringswerken van 2 juni 2021 tot 5 juni 2021

KORTE SAMENVATTING

Er werd bij burgemeesterbesluit  beslist om verkeersbeperkende maatregelen in te voeren in de Stationsstraat  ter hoogte van huisnummers 25 tot 29 naar aanleiding van rioleringswerken.

Het burgemeesterbesluit wordt tijdens de eerstvolgende vergadering van het college van burgemeester en schepenen ter bekrachtiging voorgelegd.

 

 

Publicatiedatum: 08/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Tijdelijke politieverordening -  Invoeren van verkeersbeperkende maatregelen in de Stationsstraat  ter hoogte van huisnummer 27-29 naar aanleiding van herstellingswerken aan het voetpad van 7 juni 2021 tot 19 juni 2021

KORTE SAMENVATTING

Er werd bij burgemeesterbesluit beslist om verkeersbeperkende maatregelen in te voeren in de Stationsstraat  ter hoogte van huisnummers 27 tot 29 naar aanleiding van de uitvoering van herstellingswerken van het voetpad van  7 juni 2021 tot 19 juni 2021.

Het burgemeesterbesluit wordt tijdens de eerstvolgende vergadering van het college van burgemeester en schepenen ter bekrachtiging voorgelegd.

 

 

Publicatiedatum: 08/06/2021