Meise

Zitting van 22 mrt 2021

Van 13.30 uur tot 16

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Marie Jeanne Thaelemans, Erwin De Clerck, Roel Anciaux en Thomas Goethals, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Elien Luypaert, algemeen directeur, waarnemend.

 

algemeen directeur Caroline De Ridder verlaat de vergadering vanaf punt 7.

algemeen directeur Caroline De Ridder vervoegt de vergadering vanaf punt 8.

Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het schepencollege van 15 maart 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Havicrem - bijzondere algemene vergadering op 9 juni 2021

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad wordt verzocht de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging “Havicrem” d.d. 9 juni 2021 goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

ERSV Vlaams-Brabant vzw - buitengewone algemene vergadering op 30 maart 2021

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad wordt verzocht kennis te nemen van de buitengewone algemene vergadering van ERSV Vlaams-Brabant vzw waarbij de agendapunten werden goedgekeurd en de vertegenwoordiger volmacht werd verleend zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen tijdens het schepencollege van 22 maart 2021.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Kennisname van het verslag van de vergadering van de kerkraad van Sint-Brixius-Rode van 2 maart 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de notulen van de vergadering van de kerkraad Sint-Brixius-Rode van 2 maart 2021.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Aanvraag voor het gebruik van de parking aan het Willy Van den Berghecentrum op 24 april 2021 voor de organisatie van een take-away

KORTE SAMENVATTING

Het college verleent toelating aan een vereniging om op zaterdag 24 april 2021 van 15u00 tot 18u00 een take-away (drive in) te organiseren op de parking aan het Willy Vandenberghecentrum.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Aanpassing vergunning voor het exploiteren van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer  - Lia-online

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de gewijzigde T-nummerplaat voor een reeds vergund voertuig voor het individueel bezoldigd personenvervoer.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Beroepsschrift

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van een beroepsschrift.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Aanstelling van een technisch beambte voor de poetsdienst

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een technisch beambte voor de poetsdienst aangesteld met deeltijdse prestaties (22,8/38) in contractueel verband voor bepaalde duur met ingang van 15 april 2021 tot en met 14 juli 2021.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Aanstelling van een technisch beambte voor de poetsdienst

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een technisch beambte voor de poetsdienst aangesteld met deeltijdse prestaties (30,4/38) in contractueel verband voor bepaalde duur met ingang van 4 april 2021 tot en met 3 juli 2021.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Kennisname van de datum van het aanwervingsexamen voor de functie van gemeenschapswacht-vaststeller

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege neemt kennis van de datum van het aanwervingsexamen voor de functie van gemeenschapswacht-vaststeller.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Arbeidsongeval RDB

KORTE SAMENVATTING

Het arbeidsongeval van een personeelslid wordt geconsolideerd.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Consolidatie arbeidsongeval AC

KORTE SAMENVATTING

Het arbeidsongeval van een personeelslid wordt geconsolideerd.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Bestelbonnen, goedkeuring, visering

KORTE SAMENVATTING

Het college viseert de bestelbonnen voor het jaar 2021 en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Belasting op leegstand 2018 - ontheffing

KORTE SAMENVATTING

Een bezwaar tegen de belasting op leegstand - aanslagjaar 2018 - wordt ingewilligd.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Huurmodule voor opvolging van huren en pachten gemeente Meise (01/04/2021-31/03/2025) - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege keurt de lastvoorwaarden en gunning goed voor de opdracht “Huurmodule voor opvolging van huren en pachten gemeente Meise (01/04/2021 - 31/03/2025)”.

Deze opdracht wordt gegund aan de enige bieder, zijnde LOGINS NV, Generaal De Wittelaan 17 bus 32 te 2800 Mechelen, tegen het nagerekende offertebedrag van € 2.903,52 excl. btw of € 3.513,26 incl. 21% btw.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Jaarlijkse actualisering gemeentearchief Meise - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gunt de opdracht “Jaarlijkse actualisering gemeentearchief Meise”, aan de enige bieder, zijnde Dépot d'Histoire BVBA, Langstraat 76 te 3630 Maasmechelen, tegen het nagerekende offertebedrag van € 11.200,00 excl. btw of € 13.552,00 incl. 21% btw.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Omgevingsvergunning - VS2020/240 - plaatsen van een omheining

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een omgevingsvergunning af, op naam van Francis Moens voor het plaatsen van een omheining langsheen Heimbeekveld 37, afdeling 1 sectie D nr. 382Z, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Omgevingsvergunning  - VS2020/226 - verbouwen van een alleenstaande eengezinswoning en aanleggen van een zwembad

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van dhr. en mevr. Diyana en Hristian Hadzhiyska - Ivanov Ivanov voor het verbouwen van een alleenstaande eengezinswoning en het aanleggen van een zwembad langsheen de Keizerinlaan 8, afdeling 1 sectie F nr. 290T25, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Herziening gemeentelijk structuurplan - Thema Wonen en woonkwaliteit en lokale economische dynamiek - Visievorming

KORTE SAMENVATTING

Met betrekking tot de herziening van het gemeentelijk structuurplan, sluit het college sluit zich aan bij de visievorming van de strategische werkgroep voor de thema's 'lokale economische dynamiek' en 'wonen en woonkwaliteit'.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Weigering van een omgevingsaanvraag - VS2020/235 - oprichten van 2 dakuitbouwen bij een alleenstaande eengezinswoning

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een weigering van een omgevingsaanvraag af voor het oprichten van 2 dakuitbouwen bij een alleenstaande eengezinswoning langsheen de Mechelbaan 29, afdeling 1 sectie E nr. 203A2, gezien de aanvraag niet voldoet aan de juridische bepalingen en niet verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Verdeling - Oppemstraat 33

KORTE SAMENVATTING

Er is geen bezwaar tegen het verdelingsvoorstel van de notaris waarbij een lot van 433 m² wordt afgesplitst van een groter geheel, kadastraal gekend als 2e afdeling, sectie F nr 627W.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Advies beroep deputatie - VS2020/192

KORTE SAMENVATTING

Het college behoudt zijn standpunt met betrekking tot het beroep ingediend tegen de voorwaardelijke omgevingsvergunning, afgeleverd in eerste aanleg door het schepencollege in zitting van 4 januari 2021, voor het oprichten van een meergezinswoning met 4 wooneenheden in gesloten bouworde, langsheen de Brusselsesteenweg 136, 1860 Meise.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

RUP Herziening 1 Sancta Maria - Fase scopingsnota - goedkeuring

KORTE SAMENVATTING

Het college keurt de scopingsnota voor het RUP Herziening 1 Sancta Maria goed.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

RUP Bedrijvigheid Meuzegem - Lieckens bvba - voorlopige aanvaarding

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad om het RUP Bedrijvigheid Meuzegem - Lieckens bvba, bestaande uit een plan met de feitelijke en juridische toestand, een verordenend grafisch plan, de verordenende voorschriften, een toelichtingsnota, een grafisch register van percelen waarop planschade, planbaten, kapitaalschade en/of gebruikersschade van toepassing kan zijn en een screeningsnota met milieueffectenbeoordeling, voorlopig te aanvaarden.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Tijdelijke politieverordening - Bekrachtiging burgemeesterbesluit 25 februari 2021 - nemen van verkeersbeperkende maatregelen in de Karel Baudewijnslaan ter hoogte van school De Zonnebloem - van 26 februari 2021 tot en met 5 april 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 25 februari 2021, over het invoeren van tijdelijk parkeerverbod in de Karel Baudewijnslaan ter hoogte van school De Zonnebloem.

Het betreft het voorbehouden van drie parkeerplaatsen om de grote schoolbus te laten stationeren. Het parkeerverbod geldt op schooldagen van 26 februari 2021 tot en met 5 april 2021 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14u45 tot 16u en op woensdag van 12u tot 13u.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Tijdelijke politieverordening - Bekrachtiging Burgemeesterbesluit 12 maart 2021 - nemen van verkeersbeperkende maatregelen voor de uitvoering van werken op het Gemeenteplein Wolvertem ter hoogte van huisnummer 21 - op 15 maart 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 12 maart 2021, over het nemen van verkeersbeperkende maatregelen op het Gemeenteplein ter hoogte van huisnummer 21 voor de uitvoering van werken door de gemeentelijke uitvoerende diensten op 15 maart 2021.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Tijdelijke politieverordening - Bekrachtiging burgemeesterbesluit 16 maart 2021 - verlenen van een signalisatievergunning voor de uitvoering van werken in de Vilvoordsesteenweg ter hoogte van huisnummer 86 - van 22 maart 2021 tot en met 26 maart 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 16 maart 2021, over het verlenen van een signalisatievergunning aan Strabo Wegenbouw voor de uitvoering van werken in de Vilvoordsesteenweg ter hoogte van huisnummer 86 van 22 maart 2021 tot 26 maart 2021, in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Tijdelijke politieverordening - Bekrachtiging burgemeesterbesluit 16 maart 2021 - verlenen van een signalisatievergunning voor de uitvoering van werken in de Nieuwelaan ter hoogte van huisnummer 208 - van 18 maart 2021 tot en met 19 maart 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 16 maart 2021, over het verlenen van een signalisatievergunning aan Strabo-Wegenbouw voor de uitvoering van werken in de Nieuwelaan ter hoogte van huisnummer 208 van 18 maart 2021 tot en met 19 maart 2021, in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Tijdelijke politieverordening - Verlenen van een signalisatievergunning voor uitvoering  van werken in de Kardinaal Sterckxlaan - van 3 mei 2021 tot en met 7 mei 2021

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een signalisatievergunning verleend aan ABO voor de uitvoering van werken in de Kardinaal Sterckxlaan van 3 mei 2021 tot en met 7 mei 2021, in opdracht van Aquafin.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Engagementsverklaring - restauratie orgel boskapel

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen verklaart op eer dat de gemeente de restauratie van het orgel in de boskapel te Imde in 2022 zal aanbesteden en na goedkeuring van het aanbestedingsdossier door de diensten van Onroerend Erfgoed in uitvoering zal brengen, onder voorbehoud van de goedkeuring van het dossier door de bevoegde minister.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Aanvraag werken door Fluvius (Eandis) in de Krogstraat - Boechtstraat

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de uitvoering van werken langsheen de Krogstraat - Boechtstraat, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Werken door Fluvius in de Potaardestraat: verplaatsen en bijplaatsen nieuwe OV paal + vervangen van armatuur

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege keurt de offerte goed van Fluvius, Elektriciteitstraat 70 te 2800 Mechelen, voor het verplaatsen en bijplaatsen van een nieuwe OV paal en het vervangen van een armatuur in de Potaardestraat. De werken mogen uitgevoerd worden.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Heraanleg Leon Fischerlaan: ingebrekestelling TMB Projects

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de ingebrekestelling gericht aan TMB Projects uit Beerzel betreffende het negeren van de signalisatie aangebracht in de Leon Fischerlaan naar aanleiding van de heraanleg van de kasseien in de straat.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Levering en plaatsing van speeltoestellen - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

KORTE SAMENVATTING

Het bestek met nr. 20211759 en de raming voor de opdracht “Levering en plaatsing van speeltoestellen”, opgesteld door de Uitvoerende Diensten worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 29.500,00 excl. btw of € 35.695,00 incl. 21% btw.

De opdracht wordt gegund aan de firma met de enige offerte (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Boer Belgium bvba, Postbus 35 te 2990 Wuustwezel, tegen het nagerekende offertebedrag van € 29.465,75 excl. btw of € 35.653,56 incl. 21% btw.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Kennisname van het verslag van de jeugdraad van 2 maart 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het verslag van de jeugdraad van 2 maart 2021.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Strava: Meise blijft sporten

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord met de annulatie van het 1 mei- volleybaltornooi en met de organisatie van een 10-weken Strava challenge 'Meise blijft sporten' van 3 april 2021 tot 10 juni 2021.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Lezingen en films 2021-2022

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord met de organisatie van het lezingen- en film-aanbod van de bibliotheek voor het seizoen 2021-2022, in samenwerking met GC De Muze.

Er zijn twee literaire lezingen voorzien (Lize Spit en Chris Destoop), twee informatieve lezingen (Ann Ceurvels en Dirk Draulans) en twee films ('The Children's Act' en 'Kom hier dat ik u kus').

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Opschrift op de asverstrooiingsplaat

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een aanvraag goedgekeurd tot het melden van een opschrift op de asverstrooiingsplaat op de strooiweide op het kerkhof van Meise.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Bijzetting: openen grafconcessie volle grond op het kerkhof van Meise

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een aanvraag goedgekeurd tot het openen van een concessie - volle grond - op het kerkhof van Meise.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Bijzetting: openen grafconcessie nis op het kerkhof van Wolvertem

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een aanvraag goedgekeurd tot het openen van een concessie - nis - op het kerkhof van Wolvertem.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Toekennen grafconcessie kelder op de gemeentelijke begraafplaats van Meise - vergunning nr. 1960

KORTE SAMENVATTING

Een concessie van vijftig jaar wordt toegekend aan de aanvrager voor het begraven van twee personen in een kelder op het kerkhof van Meise.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Akademie voor Muzische Kunsten - Tijdelijke aanstelling in een niet vacant ambt - verlenging

KORTE SAMENVATTING

In de Akademie voor Muzische Kunsten wordt de tijdelijke aanstelling van  een leerkracht woord verlengd ter vervanging, van 1 juni 2021 tot en met 30 juni 2021 met een opdracht van 11/22 en 3/20 uren.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Gemeentelijke basisschool Meise/Gemeentelijke basisschool Westrode - Vrijwillig ontslag leermeester Islamitische godsdienst

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het vrijwillig ontslag van een leermeester Islamitische godsdienst aan de gemeentelijke basisschool Meise en de gemeentelijke basisschool Westrode, vanaf 22 maart 2021.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Gemeentelijke basisschool Meise/Westrode - Aanstelling leermeester Islamitische godsdienst

KORTE SAMENVATTING

Van 22 maart 2021 tot en met 30 juni 2021 wordt een leermeester Islamitische godsdienst tijdelijk aangesteld met:
- 4/24 in de gemeentelijke basisschool Meise
- 8/24 in de gemeentelijke basisschool Westrode.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Gemeentelijke Fusieschool/Gemeentelijke basisschool Westrode - Aanvraag pensioen

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke Fusieschool en de gemeentelijke basisschool Westrode wordt een directeur telkens halftijds op pensioen gesteld vanaf 1 mei 2021.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Gemeentelijke Fusieschool - Stopzetting verlof wegens tijdelijk andere opdracht

KORTE SAMENVATTING

Als gevolg van de oppensioenstelling wordt het verlof wegens tijdelijk andere opdracht van een vastbenoemde directeur in de gemeentelijke Fusieschool stopgezet vanaf 1 mei 2021.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Gemeentelijke Fusieschool - Uitbreiding vaste benoeming directeur

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke Fusieschool wordt een directeur vastbenoemd voor 12/24 vanaf 1 mei 2021.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Gemeentelijke basisschool Westrode - Aanstelling directeur

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Westrode wordt van 1 mei 2021 tot en met 31 augustus 2021 een directeur aangesteld met 24/24 (waarvan 12/24 vacant en 12/24 in vervanging).

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Gemeentelijke Fusieschool - Stopzetting verlof wegens tijdelijk andere opdracht

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke Fusieschool wordt het verlof wegens tijdelijk andere opdracht van de directeur stopgezet vanaf 1 mei 2021.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Gemeentelijke Fusieschool - Aanstelling onderwijzer/zorgcoördinator

KORTE SAMENVATTING

De beslissing van het schepencollege van 28 december 2020 wordt opgeheven vanaf 1 mei 2021.

In de gemeentelijke Fusiesschool wordt van 1 mei 2021 tot en met 30 juni 2021:
- een onderwijzer aangesteld in 11/24 vacante uren en 9/24 in vervanging
- een zorgcoördinator met 6/36 (waarvan 3/36 in vervanging en 3/24 op basis van de stimuluspunten toegekend aan de scholengemeenschap)

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Gemeentelijke Fusieschool - Aanstelling onderwijzer

KORTE SAMENVATTING

De beslissing van het schepencollege van 28 december 2020 wordt opgeheven vanaf 1 mei 2021.

In de gemeentelijke Fusieschool wordt van 1 mei 2021 tot en met 30 juni 2021 een onderwijzer aangesteld in 2/24 vacante uren.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Extra maatregelen in het onderwijs ter bestrijding van het coronavirus

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt vanaf 23 maart 2021 nieuwe maatregelen op de scholen.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021