Meise

Zitting van 19 apr 2021

Van 13.30 uur tot 16

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Marie Jeanne Thaelemans, Erwin De Clerck, Roel Anciaux en Thomas Goethals, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Elien Luypaert, algemeen directeur, waarnemend.

 

algemeen directeur Caroline De Ridder verlaat de vergadering vanaf punt 2.

algemeen directeur Caroline De Ridder vervoegt de vergadering vanaf punt 3.

Overzicht punten

Zitting van ma 04 2021

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het schepencollege van 12 april 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 04 2021

Toelichting

KORTE SAMENVATTING

Het college houdt een overleg met een raadsman.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 04 2021

Samenwerking tussen de FOD Financiën en de gemeente Meise om hulp te bieden bij het invullen van de belastingaangifte

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om samen te werken met de FOD Financiën om hulp te bieden bij het invullen van de belastingaangifte.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 04 2021

Vorming

KORTE SAMENVATTING

Het college verleent toelating aan de schepen van mobiliteit en verkeersveiligheid om de online opleiding 'De basisprincipes van de verkeerskunde - reeks 4' bij te wonen.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 04 2021

Fraudeonderzoek buitenlands bezit sociale huurders - overeenkomst van de Vlaamse Regering

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat principieel akkoord om een fraudeonderzoek naar buitenlands bezit van sociale huurders te laten opstarten.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 04 2021

Vacantverklaring beleidsmedewerker ruimtelijke ordening

KORTE SAMENVATTING

In de personeelsformatie wordt 0,10 VTE functie van beleidsmedewerker ruimtelijke ordening (B1-B3) deeltijds in contractueel verband vacant verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 04 2021

Uitbreiding van de prestaties van een beleidsmedewerker ruimtelijke ordening

KORTE SAMENVATTING

De prestaties van een beleidsmedewerker ruimtelijke ordening worden uitgebreid van 34,2/38 naar 38/38 met ingang van 1 juni 2021.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 04 2021

Arbeidsongeval consolidatie - AS

KORTE SAMENVATTING

Een arbeidsongeval overkomen aan een technisch beambte is geconsolideerd.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 04 2021

Arbeidsongeval consolidatie - JS

KORTE SAMENVATTING

Een arbeidsongeval overkomen aan een technisch assistent is geconsolideerd.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 04 2021

Vacantverklaring technisch beambte voor de poetsdienst

KORTE SAMENVATTING

In de personeelsformatie wordt 1 VTE functie van technisch beambte voor de poetsdienst (E1-E3) voltijds, halftijds of deeltijds in contractueel verband vacant verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 04 2021

Uitbreiding van de prestaties van een technisch beambte voor de poetsdienst

KORTE SAMENVATTING

De prestaties van een technisch beambte voor de poetsdienst worden uitgebreid van 30,4/38 naar 38/38 met ingang van 1 mei 2021.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 04 2021

Bestelbonnen, goedkeuring, visering

KORTE SAMENVATTING

Het college viseert de bestelbonnen voor het jaar 2021 en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 04 2021

Vaststelling van het retributiereglement op het parkeren in een blauwe zone

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad om het retributiereglement op het parkeren in een blauwe zone vast te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 04 2021

Belasting op frituren 2020 - uitvoerbaarverklaring

KORTE SAMENVATTING

Het kohier van de belasting op frituren, aanslagjaar 2020, wordt uitvoerbaar verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 04 2021

Belasting op nachtwinkels 2020 - uitvoerbaarverklaring

KORTE SAMENVATTING

Het kohier van de belasting op nachtwinkels, aanslagjaar 2020, wordt uitvoerbaar verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 04 2021

Belasting op wegwijzers 2020 - uitvoerbaarverklaring

KORTE SAMENVATTING

Het kohier van de belasting op wegwijzers, aanslagjaar 2020, wordt uitvoerbaar verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 04 2021

Belasting op banken 2020 - uitvoerbaarverklaring

KORTE SAMENVATTING

Het kohier van de belasting op de banken, aanslagjaar 2020, wordt uitvoerbaar verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 04 2021

Belasting op aanplakborden 2020 - uitvoerbaarverklaring

KORTE SAMENVATTING

Het kohier van de belasting op aanplakborden, aanslagjaar 2020, wordt uitvoerbaar verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 04 2021

Raamovereenkomst voor de levering van klas-, knutsel- en didactisch materiaal voor de gemeentelijke basisscholen, toezicht, speelpleinwerking, grabbel-swap (2021-2022; 2022-2023; 2023-2024; 2024-2025) - Goedkeuring gunning

KORTE SAMENVATTING

De opdracht “Raamovereenkomst voor de levering van klas-, knutsel-en didactisch materiaal voor de gemeentelijke basisscholen, toezicht, speelpleinwerking, grabbel-swap (2021-2022; 2022-2023; 2023-2024; 2024-2025)” wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding) bieders, zijnde:

Perceel 1: contract 1: Baert nv, Essenestraat 16 te 1740 Ternat; contract 2: Marsival, Kapellestraat 27 te 9950 Waarschoot; contract 3 : Interoffice BV, Luikersteenweg 158 te 3700 Tongeren.

Perceel 2: contract 1: Marsival, Kapellestraat 27 te 9950 Waarschoot; contract 2: LUMAP NV, Westerring 35 te 9700 Oudenaarde; contract 3: Interoffice BV, Luikersteenweg 158 te 3700 Tongeren.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 04 2021

Poetsen 4  gemeentelijke basisscholen in de strijd tegen het Coronavirus (tot eind april 2021, na evaluatie met mogelijke wekelijkse verlenging tot einde schooljaar 2020-2021) - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege keurt de raming en de gunning goed voor de opdracht: “Poetsen 4 gemeentelijke basisscholen in de strijd tegen het Coronavirus (tot eind april 2021, na evaluatie met mogelijke wekelijkse verlenging tot einde schooljaar 2020-2021)". Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde TD Cleaning, Krapstraat 64A, 9255 Buggenhout, tegen het nagerekende offertebedrag van € 27.500,00 excl. btw of € 33.275,00 incl. 21% btw.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 04 2021

Onderhoud van de begraafplaatsen van Meise (1 april 2021 - 31 maart 2022) - Goedkeuring gunning

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gunt de opdracht “Onderhoud van de begraafplaatsen van Meise (1 april 2021 - 31 maart 2022)” aan de economisch meest voordelige (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding) bieders, zijnde:

Perceel 1 (Begraafplaats Wolvertem); Perceel 2 (Begraafplaats Meise); Perceel 3 (Begraafplaats Westrode); Perceel 4 (Begraafplaats Rossem); Perceel 5 (Begraafplaats Meuzegem); Perceel 6 (Begraafplaats Imde); Perceel 7 (Begraafplaats Oppem): 3W plus Wonen, Werken & Welzijn in Halle-Vilvoorde, Z5 Mollem 250 te 1730 Asse.

Perceel 8 (Begraafplaats Sint-Brixius-Rode): Krinkels, Weversstraat 39 te 1840 Londerzeel.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 04 2021

Wijziging aanstellingsbesluit ambtenaren als vaststellers in het kader van gemeentelijke administratieve sancties

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad om een aanpassing goed te keuren van de lijst met vaststellers die als intercommunaal ambtenaar aangesteld worden met de bevoegdheid om op het grondgebied van Meise inbreuken vast te stellen welke uitsluitend kunnen bestraft worden met een gemeentelijke administratieve sanctie en betrekking hebben op de reinheid van openbare plaatsen (ophaling en inzameling afvalstoffen, gebruik recyclagepark, zwerfvuil, sluikstortingen, afval bij evenementen, verspreiding van reclame en drukwerk).

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 04 2021

Kennisname beslissing deputatie VS2020/256

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het besluit van de deputatie van 25 maart 2021 tot het afleveren van een weigering van een omgevingsaanvraag ingevolge het ongunstig advies afgeleverd door het schepencollege in zitting van 18 januari 2021 voor het herbouwen en uitbreiden van een stal naar een kantoorgebouw, langsheen de Lovemgemstraat 8, 1861 Wolvertem, afdeling 2 sectie C 263 C.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 04 2021

Verdeling - Roskamstraat

KORTE SAMENVATTING

Er is geen bezwaar over het verdelingsvoorstel  van de notaris langsheen Roskamstraat 2 en 4, waarbij enerzijds een woning met tuin met een totale oppervlakte van 3 are 62 centiare, anderzijds een onbebouwd lot A met een oppervlakte van 28 centiare, worden genomen uit een groter geheel.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 04 2021

Omgevingsvergunning  - VB2020/225 - uitbreiden van een loods

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van Caroline De Valck namens De Valck LV, voor het uitbreiden van een loods langsheen de 's Herenweg 24 en 26, afdeling 1 sectie D nrs. 311H en 314H, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 04 2021

Omgevingsvergunning  - VS2020/257 - herbouwen van een zonevreemde eengezinswoning op dezelfde locatie

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van mevrouw Inge Vannuffel voor het herbouwen van een zonevreemde eengezinswoning op dezelfde locatie langsheen de Neromstraat 82, afdeling 2 sectie A nummer 400G, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 04 2021

Omgevingsvergunning  - VS2020/259 - oprichten van een alleenstaande eengezinswoning

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van Alix en Boris Bruneel - Katzarov voor het oprichten van een alleenstaande eengezinswoning langsheen de Papenboskant 77, afdeling 2 sectie A nummers. 693C en 693D, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 04 2021

Omgevingsvergunning  - VS2020/260 - verbouwen en uitbreiden van een alleenstaande eengezinswoning

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van Annelies Dierickx voor het verbouwen en uitbreiden van een alleenstaande eengezinswoning langsheen de Krommestraat 48, afdeling 1 sectie D nummer 510D, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 04 2021

OMV verkaveling - 824 - verkavelen in 14 loten voor ééngezinswoningen in halfopen bouworde met wegenis en speelplein

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden af, op naam van Dieter Hoefs, namens MESO STUDIEBUREAU BVBA, voor het verkavelen in 14 loten voor ééngezinswoningen in halfopen bouworde met wegenis en speelplein langsheen de Akeleilaan, afdeling 1 sectie F nrs. 135D15, 135W16, 135C15, 175N, 175M, 176B, 177B, 177C, 179Y, 179Z, 181D, 181C en 181F, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 04 2021

Aanwezigheid van het mobiel energiehuis in Meise

KORTE SAMENVATTING

Het college verleent toelating tot het plaatsen van het Mobiel Energiehuis aan het pleintje Baron d'Hoogvorst, voor de periode van 7 mei 2021 tot en met 22 mei 2021.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 04 2021

Voorstel betreffende de aanpassing van de aansluiting van de Ossegemstraat met de Vilvoordsesteenweg

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord met het uitgewerkte voorstel van de Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid betreffende de aanpassing van de aansluiting van de Ossegemstraat met de Vilvoordsesteenweg.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 04 2021

Tijdelijke politieverordening - Bekrachtiging burgemeesterbesluit 14 april 2021 - Invoeren van verkeersbeperkende maatregelen in de Tramlaan ter hoogte van voetweg 76 voor het plaatsen van een stelling van 19 april tot 26 april 2021 (verlenging)

KORTE SAMENVATTING

Het college bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 14 april 2021, voor het plaatsen van een stelling in de voetweg tussen de Tramlaan en de Stationsstraat van 19 april 2021 tot 26 april 2021 (verlenging) voor het aanbrengen van gevelbekleding aan het gebouw gelegen langs de Tramlaan 2A.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 04 2021

Tijdelijke politieverordening - invoeren van verkeersbeperkende maatregelen voor de uitvoering van dringende herstellingwerken in de Westrodestraat ter hoogte van huisnummer 24 van 26 april 2021 tot 1 mei 2021

KORTE SAMENVATTING

Van 26 april 2021 tot 1 mei 2021 worden er verkeersbeperkende maatregelen genomen in de Westrodestraat voor de uitvoering van dringende herstellingswerken van wegverzakkingen ter hoogte van huisnummer 24.

Er wordt een wegomlegging voorzien.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 04 2021

Slagbomen schoolomgeving Wolvertem - Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 20211783 en de raming voor de opdracht “Slagbomen schoolomgeving Wolvertem”, opgesteld door de Uitvoerende Diensten. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 29.900,00 excl. btw of € 36.179,00 incl. 21% btw. De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. De ondernemers worden uitgenodigd om een offerte in te dienen.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 04 2021

Aanvraag werken door Eurofiber in de Veilinglaan 56

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de uitvoering van werken langsheen de Veilinglaan 56.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 04 2021

Raamovereenkomst voor bijmaken sleutels en cilinders - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

KORTE SAMENVATTING

De technische beschrijving met nr. 20211782 en de raming voor de opdracht “Raamovereenkomst voor bijmaken sleutels en cilinders” voor een periode van 48 maanden, opgesteld door de ontwerper, worden goedgekeurd. De raming bedraagt € 9.000,00 excl. btw of € 10.890,00 incl. 21% btw.
De opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde).
Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Sleutelcentrale/Clé Rapide, Nieuwbrug 21 te 1000 Brussel.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 04 2021

Deelname publieksonderzoek bib en GC De Muze

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord met de deelname aan het tweedelig grootschalig publieksonderzoek Vlaamse cultuurhuizen en bibliotheken 2021.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 04 2021

Teambuilding 2021

KORTE SAMENVATTING

De teambuildingsdag voor het gemeente- en OCMW- personeel zal plaatsvinden op donderdag 30 september 2021.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 04 2021

Verslag beheerraad sportraad 30 maart 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van de beheerraad van de sportraad d.d. 30 maart 2021.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 04 2021

Kijk ik fiets 2 juni 2021

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de organisatie van 'Kijk ik fiets-initiatie' op woensdag 2 juni 2021 indien de coronamaatregelen het toelaten.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 04 2021

MOEV sportdag 7 mei 2021 Neromhof

KORTE SAMENVATTING

Het college verleent toelating aan MOEV om een sportdag voor lagere scholen te organiseren in het Neromhof op vrijdag 7 mei 2021.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 04 2021

Verslag beheer-en adviesraad van 12 april 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het verslag van de digitale vergadering van de beheer- en adviesraad van maandag 12 april 2021.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 04 2021

Ambtshalve inschrijving

KORTE SAMENVATTING

Een persoon wordt ambtshalve in onze gemeente ingeschreven.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 04 2021

Toekennen grafconcessie urnenveld op de gemeentelijke begraafplaats van Westrode - vergunning nr. 1965

KORTE SAMENVATTING

Een concessieaanvraag van vijftig jaar wordt toegekend aan de aanvrager voor het begraven van twee personen in een urnenveld op het kerkhof van Westrode.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 04 2021

Opschrift op de asverstrooiingsplaat

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een aanvraag goedgekeurd tot het melden van een opschrift op de asverstrooiingsplaat op de strooiweide op het kerkhof van Meise.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 04 2021

Ambtshalve schrapping vreemdeling

KORTE SAMENVATTING

Een inwoner uit de gemeente wordt uit het wacht-/vreemdelingenregister geschrapt.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 04 2021

Ambtshalve schrapping

KORTE SAMENVATTING

Een inwoner uit de gemeente wordt uit het bevolkingsregister geschrapt.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 04 2021

Ambtshalve schrapping vreemdeling

KORTE SAMENVATTING

Een inwoner uit de gemeente wordt uit het wacht-/vreemdelingenregister geschrapt.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 04 2021

Kennisname samenstelling disfunctiecommissie, huishoudelijk reglement en afspraken en protocollen

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de samenstelling van de disfunctiecommissie voor het aanmeldingsdossier voor de inschrijvingen van leerlingen uit het basisonderwijs voor het schooljaar 2021-2022. Het college neemt tevens kennis van het huishoudelijk reglement en afspraken en protocollen van de disfunctiecommissie.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 04 2021

Extra maatregelen in het onderwijs ter bestrijding van het coronavirus

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt vanaf 19 april 2021 nieuwe maatregelen met betrekking tot het schoolbusvervoer en de kinderopvang.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 04 2021

Informatie-aanvraag van een raadslid

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de informatie-aanvraag van een raadslid.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 04 2021

Aanvraag van een losse standplaats op de zaterdagmarkt van 24 april 2021 - Rode Kruis-Vlaanderen

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een losse standplaats toegestaan aan Rode Kruis Vlaanderen voor hun jaarlijkse stickerverKoop.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 04 2021

Aanvraag openbaarheid van bestuur

KORTE SAMENVATTING

Het college behandelt een dossier openbaarheid van bestuur.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2021