Meise

Zitting van 06 sep 2021

Van 13.30 uur tot 16

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Marie Jeanne Thaelemans, Erwin De Clerck, Roel Anciaux en Thomas Goethals, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

schepen Marie Jeanne Thaelemans verlaat de vergadering vanaf punt 6.

schepen Marie Jeanne Thaelemans vervoegt de vergadering vanaf punt 7.

Overzicht punten

Zitting van 06 sep 2021

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het schepencollege van 30 augustus 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 sep 2021

Informatie-aanvraag van een raadslid

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de informatie-aanvraag van een raadslid.

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 sep 2021

Rapportering meerjarenplan 2020 - 2025

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad om kennis te nemen van het rapport over de uitvoering van het meerjarenplan 2020-2025 met betrekking tot semester 1 van 2021.

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 sep 2021

Samenwerking CVO-Semper: onverwachte extra kosten folder

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege keurt de vraag van CVO-Semper goed om de onverwachte extra kosten voor hun jaarlijkse folder in de gemeentelijke infokrant te delen.

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 sep 2021

Vaststellen van de vrijwilligersvergoeding

KORTE SAMENVATTING

Het college besluit de vrijwilligersvergoeding vast te stellen voor vrijwilligers in de Akademie voor Muzische Kunsten.

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 sep 2021

BCT: beroep tot nietigverklaring

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen dient een beroep in bij de Raad van State tot nietigverklaring.

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 sep 2021

Bestelbonnen, goedkeuring, visering

KORTE SAMENVATTING

Het college viseert de bestelbonnen voor het jaar 2021 en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 sep 2021

Aanvraag van een losse standplaats op de zaterdagmarkt van 18 september 2021 - Kom op Tegen Kanker

KORTE SAMENVATTING

Er wordt toelating verleend om een losse standplaats in te nemen op de wekelijkse markt op zaterdag 18 september 2021 voor de verkoop van azalea's ten voordele van Kom op Tegen Kanker.

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 sep 2021

LOB - lokaal onderhoud buitengebied

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad akkoord te gaan met het voorstel van het Regionaal Landschap Groene Corridor om het Lokaal Onderhoud Buitengebied op te starten in de gemeente.

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 sep 2021

Uitvoering erosiebestrijdingswerken Eizelbeek - Goedkeuring eindafrekening en voorlopige oplevering

KORTE SAMENVATTING

Goedkeuring wordt verleend aan de eindafrekening voor de opdracht “uitvoering erosiebestrijdingswerken Eizelbeek”, opgesteld door de milieudienst, waaruit blijkt dat de werken een eindtotaal bereikten van € 40.923,10 excl. btw of € 49.516,95 incl. 21% btw.

Deze opdracht wordt definitief opgeleverd.

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 sep 2021

Aktename melding OMV_2021135197, gelegen te Rossemdorp

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt akte van de melding van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3, gelegen te Rossemdorp 2A.

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 sep 2021

Aktename melding OMV_2021138706, gelegen Grotendries 8

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt akte van de melding van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3, gelegen te Grotendries 8.

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 sep 2021

Adviesvraag provincie - 841

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijk gunstig advies af, op naam van De Neve Frans Joseph, voor het verkavelen van 2 loten voor halfopen eengezinswoningbouw, gelegen in de Schriekdreef 37, 1861 Meise, afdeling 2 sectie C A17, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 sep 2021

Kennisname indiening beroep bij deputatie - 837

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het beroep ingediend bij de deputatie op 20 augustus 2021 tegen de weigering van een omgevingsaanvraag, afgeleverd door het schepencollege in zitting van 19 juli 2021, voor het afsplitsen van één lot voor een halfopen woning conform artikel 4.4.3 VCRO (afwerkingsregel) langsheen de Nieuwenrodestraat.

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 sep 2021

Omgevingsvergunning  - VS2021/148 - wijzigen van de oevers en het reliëf van de bodem van een vijver

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van Ulrike Jacobs, namens Regionaal Landschap Brabantse Kouters VZW, voor het wijzigen van de oevers en het reliëf van de bodem van een vijver langsheen de Brusselsesteenweg zn, afdeling 1 sectie G nr. 96A, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 sep 2021

OMV verkaveling  - 836 - ontwikkelen van 4 loten voor eengezinswoningbouw in open bouworde

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden af, op naam van de heer Jean-Louis Meert, voor het ontwikkelen van 4 loten voor eengezinswoningbouw in open bouworde langsheen de Mechelbaan 16, afdeling 1 sectie E nr. 126M2,gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 sep 2021

Verdeling - Krommestraat 25

KORTE SAMENVATTING

Er is geen bezwaar tegen het verdelingsvoorstel van de notaris waarbij een gedeelte van een perceel wordt gevoegd bij een aanpalend perceel langsheen de Krommestraat.

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 sep 2021

Omgevingsvergunning  - VS2021/126 - uitbreiden van een eengezinswoning in open bouworde en het aanleggen van een zwembad in de tuinzone

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van Shandan en Bahram Motamed - Ostovan, voor het uitbreiden van een eengezinswoning in open bouworde en het aanleggen van een zwembad in de tuinzone langsheen de Leon Fischerlaan 30, afdeling 1 sectie F nr. 290Z20, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 sep 2021

Omgevingsvergunning - VS2021/129 - verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning in halfopen bouworde (regularisatie)

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een omgevingsvergunning af, op naam van de heer Henk ter Mors, voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning in halfopen bouworde (regularisatie) langsheen de Onze Lieve Vrouwweg 1 en 3, afdeling 1 sectie F nr. 125R4, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 sep 2021

Oproep sociaal woonbeleidsconvenant

KORTE SAMENVATTING

Het college bereidt het overleg voor de bespreking van het BSO en de projectfiche met de sociale huisvestingsmaatschappijen voor.

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 sep 2021

Tijdelijke politieverordening - Bekrachtiging burgemeesterbesluiten periode van 25 augustus tot 1 september 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college bekrachtigt volgende burgemeesterbesluiten:

1) Burgemeesterbesluit van 25 augustus 2021 houdende versoepelen van de Coronamaatregelen voor de inrichting van de wekelijkse markt.

2) Burgemeesterbesluit van 1 september 2021 houdende invoeren van verkeersbeperkende maatregelen in de Mankevosstraat van 1 september 2021 tot 16 september 2021.

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 sep 2021

Tijdelijke politieverordening - Verlenen van een signalisatievergunning aan Visser & Smit Hanab voor de uitvoering van werken in de Birrebeekstraat ter hoogte van huisnummer 12

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een signalisatievergunning verleend aan Visser & Smit Hanab voor de uitvoering van werken in de Birrebeekstraat ter hoogte van huisnummer 12 op 9 september 2021, in opdracht van De Watergroep.

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 sep 2021

Tijdelijke politieverordening - Verlenen van een signalisatievergunning aan Visser & Smit Hanab voor de uitvoering van werken in de Populierenlaan ter hoogte van huisnummers 11, 11A, 13 & 13A van 13 september 2021 tot 18 september 2021

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een signalisatievergunning verleend aan Visser & Smit Hanab voor de uitvoering van werken in de Populierenlaan ter hoogte van huisnummers 11, 11A, 13 en 13A van 13 september 2021 tot 18 september 2021, in opdracht van De Watergroep.

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 sep 2021

Werken op de Heirbaan in de gemeente Merchtem - omleiding

KORTE SAMENVATTING

Het college keurt het voorstel van de gemeente Merchtem voor de omleiding op ons grondgebied goed naar aanleiding van werken in de Heirbaan.

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 sep 2021

Vonnis rechtbank van eerste aanleg Brussel leegstand Papenkoren 11

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het vonnis van 19 maart 2021 van de zevende kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel en beslist over de gevolgen die hieraan gegeven worden.

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 sep 2021

Aankoop gronden uitbreiding Neromhof-vergoeding pachter

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad akkoord te gaan met de voorwaarden voor de afstand van de pachtrechten op gronden die de gemeente wenst aan te kopen voor de uitbreiding van het Neromhof.

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 sep 2021

Centraal Kerkbestuur: kerkenbeleidsplan

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad om het kerkenbeleidsplan, zoals opgemaakt door het Centraal Kerkbestuur op 4 augustus 2017 en goedgekeurd door het Bisdom, definitief goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 sep 2021

Overeenkomst ondergrondse grondinname

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad om een ontwerp van dadingsovereenkomst voor de ondergrondse inname van een private voetweg goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 sep 2021

Aanstellen ontwerper HVAC-installatie voor het AC te Meise  - 2020696 - Haalbaarheidsstudie HVAC - keuze gewenst systeem

KORTE SAMENVATTING

Het aangestelde studiebureau voor de vernieuwing van de HVAC-installatie van het administratief centrum heeft een haalbaarheidsstudie opgesteld voor de nieuwe HVAC-installatie. Het college geeft de voorkeur aan een BEO-warmtepomp met klimaatplafonds.

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 sep 2021

Drijpikkelstraat – aanleg fietspaden en aanpassing riolering - Voorlopige vaststelling rooilijnplannen – goedkeuring voorlopig onteigeningsbesluit

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad om de rooilijn langs de Drijpikkelstraat voorlopig vast te stellen en het onteigeningsbesluit ten behoeve van het fietspadenproject langsheen de Drijpikkelstraat voorlopig goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 sep 2021

Raamovereenkomst onderhoud technieken administratief centrum Meise 2021 - 2024 - Perceel 1 (Liften) - 20211774 - Goedkeuring aangepaste raming

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad om de aangepaste raming van € 16.716,96 excl. btw of € 20.227,52 incl. 21% btw voor de opdracht “Raamovereenkomst onderhoud technieken administratief centrum Meise 2021 - 2024 - Perceel 1 (Liften)” goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 sep 2021

Raamovereenkomst onderhoud technieken administratief centrum Meise 2021 - 2024 - Perceel 2 (Keuring Liften) - 20211774 - Goedkeuring aangepaste raming

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad om de aangepaste raming van € 3.936,00 excl. btw of € 4.762,56 incl. 21% btw voor de opdracht “Raamovereenkomst onderhoud technieken administratief centrum Meise 2021 - 2024 - Perceel 2 (Keuring Liften)” goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 sep 2021

Raamovereenkomst onderhoud technieken administratief centrum Meise 2021 - 2024 - Perceel 6 (Hoogspanningscabine)  - 20211774 - Goedkeuring gunning

KORTE SAMENVATTING

De opdracht “Raamovereenkomst onderhoud technieken administratief centrum Meise 2021 - 2024 - Perceel 6 (Hoogspanningscabine)” wordt gegund aan de firma met de enige offerte (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Getralux, Sint Denijsstraat 105 te 1190 Vorst - Brussel, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 sep 2021

Raamovereenkomst onderhoud technieken administratief centrum Meise 2021 - 2024  - 20211774 - Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's

KORTE SAMENVATTING

De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht “Raamovereenkomst onderhoud technieken administratief centrum Meise 2021 - 2024”, voor de percelen 3,4 en 5 wordt goedgekeurd. De ondernemers worden uitgenodigd om een offerte in te dienen.

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 sep 2021

Aanstellen van een landmeter-expert - Goedkeuring gunning

KORTE SAMENVATTING

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 24 augustus 2021, opgesteld door de Uitvoerende Diensten.

De opdracht “Aanstellen van een landmeter-expert” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Topovision, Molenstraat 78 te 1880 Kapelle-op-den-Bos, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver mits het verkrijgen van een visum.

De uitvoeringstermijn voor de individuele afroepen wordt vastgesteld op 40 kalenderdagen.

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 sep 2021

Wateroverlast Blauwenberg - aanstellen ontwerper

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad om de NV Aquafin aan te stellen als ontwerper voor de wegenis- en rioleringswerken van de Blauwenberg en omgeving.

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 sep 2021

Inrichting werkplaatsen gemeente Meise  - 20211799 - Goedkeuring heraanbesteding

KORTE SAMENVATTING

Goedkeuring wordt verleend voor de heraanbesteding van het bestek voor de "Inrichting van de werkplaatsen van de gemeente Meise".

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 sep 2021

Uitstel toekenning van financiële middelen uit het noodfonds (deel 2) aan de gemeentelijke verenigingen en van voorschotregeling voor de subsidies

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad akkoord te gaan om de toekenning van het tweede deel van het noodfonds ter ondersteuning van de gemeentelijke verenigingen uit te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 sep 2021

De Spin: Uitbetaling animatoren tieners augustus '21

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord met de uitbetaling van de tiener- animatoren aangesteld voor de periode van 2 augustus tot 27 augustus 2021.

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 sep 2021

De Spin: Uitbetaling animatoren

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord met de uitbetaling van de animatoren voor zomer periode 4 van 16 augustus tot 27 augustus 2021.

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 sep 2021

Sportdag lokaal bestuur

KORTE SAMENVATTING

Het college verleent toelating aan het gemeente- en OCMW- personeel om op 30 september 2021 deel te nemen aan de jaarlijkse teambuilding- dag.

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 sep 2021

Ambtshalve schrapping

KORTE SAMENVATTING

Een inwoner uit de gemeente wordt uit het bevolkingsregister geschrapt.

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 sep 2021

Huldiging jubilaris

KORTE SAMENVATTING

Een afvaardiging van het College van Burgemeester en Schepenen zal een echtpaar uit de gemeente huldigen omwille van hun 65-jarig huwelijksjubileum op 8 september 2021.

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 sep 2021

Huldiging jubilaris

KORTE SAMENVATTING

Een afvaardiging van het College van Burgemeester en Schepenen zal een echtpaar uit de gemeente huldigen omwille van hun 60-jarig huwelijksjubileum op 16 september 2021.

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 sep 2021

Akademie voor Muzische Kunsten - Aanpassing organisatie Kinderakademie (initiatie muziek en dans)

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad om een beslissing te nemen over de organisatie van de Kinderakademie vanaf het schooljaar 2021-2022.

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 sep 2021

Aanvraag GVBa Sinte-Maarten gebruik sportinfrastructuur en busvervoer

KORTE SAMENVATTING

Vrije basisschool Sinte Maarten vraagt bijkomend gebruik van sportinfrastructuur en busritten aan van en naar de sportaccommodaties wegens verbouwingen aan de eigen infrastructuur.
Het college beslist om op bepaalde momenten De Nekker, Ter Wildert en de Sportschuur ter beschikking te stellen. De busdienst wordt opdracht gegeven om 6 ritten voor 3 lestijden turnen van de Sinte Maartenschool naar sportzaal Ter Wildert uit te voeren.

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 sep 2021

Bestek doorselectie ontwerper GBS De Leertuin

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist het bestek voor de tweede fase (onderhandeling en gunning) van de aanstelling van een ontwerper voor de gemeentelijke basisschool De Leertuin ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen. Het betreft een mededingingsprocedure met onderhandeling.

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 sep 2021

Bestek doorselectie ontwerper GBS Rode

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist het bestek voor de tweede fase (onderhandeling en gunning) van de aanstelling van een ontwerper voor de gemeentelijke basisschool Rode ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen. Het betreft een mededingingsprocedure met onderhandeling.

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 06 sep 2021

Contantbelasting op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen

KORTE SAMENVATTING

Het voorstel tot aanpassing van de contantbelasting op afvalstoffen wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

 

Publicatiedatum: 15/09/2021