Meise

Zitting van 13 05 2024

Van 14 uur tot 17

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Jorn Lathouwers, schepen;

 

 

Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het schepencollege van 6 mei 2024 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Kennisname van het verslag van de vergadering met het Centraal Kerkbestuur van 22 april 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van het Centraal Kerkbestuur van 22 april 2024.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Kennisname van de besluiten van de algemeen directeur - april 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur genomen tijdens de maand april 2024.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

De Lijn - algemene vergadering van aandeelhouders op 28 mei 2024

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad wordt verzocht de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn van 28 mei 2024 goed te keuren en de vertegenwoordiger te mandateren deze vergadering bij te wonen en zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen tijdens de gemeenteraad van 27 mei 2024.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Incovo - gewone jaarvergadering op 21 juni 2024

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad wordt verzocht de agenda van de gewone jaarvergadering van Incovo van 21 juni 2024 goed te keuren en de vertegenwoordigers te mandateren deze vergadering bij te wonen en hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen tijdens de gemeenteraad van 27 mei 2024.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Toelating voor het afleveren van een vergunning voor de opening van een zorgboerderij in de Papenboskant op 22 juni 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college verleent toelating om een vergunning af te leveren via het Eaglebe-platform voor de opening van Zorgboerderij Boskanthoeve met streekbierencafé op 22 juni 2024 in de Papenboskant 30.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Toelating voor het afleveren van een vergunning voor het evenement Sinte Maarten Feest! op 22 juni 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college verleent toelating om een vergunning af te leveren via het Eaglebe-platform voor de organisatie van Sinte Maarten Feest! op 22 juni 2024 in de Sinte Maartenschool en in de Bouchoutlaan. In de Bouchoutlaan worden opblaasconstructies geplaatst.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Toelating voor het afleveren van een vergunning voor de Zomerborrel Sint-Brixius op 23 juni 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college verleent toelating om een vergunning af te leveren via het Eaglebe-platform voor de organisatie van een zomerborrel voor de inwoners van Sint-Brixius-Rode op 23 juni 2024 op de site van Pitteshof, 's Herenweg 26.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Toelating voor het afleveren van een vergunning voor het evenement Vlaanderen Feest! op 7 juli 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college verleent toelating om een vergunning af te leveren via het Eaglebe-platform voor de organisatie van Vlaanderen Feest! op 7 juli 2024 op de parking van het administratief centrum.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Toelating voor het afleveren van een vergunning voor de Lindefeesten op 31 augustus 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college verleent toelating om een vergunning af te leveren via het Eaglebe-platform voor de organisatie van de Lindefeesten op 31 augustus 2024 op de site van de Linde, Potaardestraat 3.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Toelating voor het afleveren van een vergunning voor de organisatie van de Avondmarkt op 21 juni 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college verleent toelating om een vergunning af te leveren via het Eaglebe-platform voor de organisatie van de Avondmarkt op 21 juni 2024 in Wolvertem-centrum.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Ventum&green - gewone algemene vergadering op 18 juni 2024

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad wordt verzocht de agenda van de gewone algemene vergadering Ventum&green van 18 juni 2024 goed te keuren en de vertegenwoordiger te mandateren om deze vergadering bij te wonen en zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen tijdens de gemeenteraad van 27 mei 2024.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

De watergroep - algemene vergadering op 14 juni 2024

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad wordt verzocht de agenda van de algemene vergadering van De Watergroep van 14 juni 2024 goed te keuren en de vertegenwoordiger te mandateren deze vergadering bij te wonen en de agenda goed te keuren volgens de beslissingen genomen tijdens de gemeenteraad van 27 mei 2024.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Vacantverklaring van de functie assistent-dienstleider

KORTE SAMENVATTING

In de personeelsformatie wordt 0,5 VTE functie van assistent-dienstleider (B1-B3) halftijds in contractueel verband vacant verklaard met ingang van 1 mei 2024. Deze functie zal worden ingevuld na het inrichten van een vergelijkend aanwervings- en bevorderingsexamen.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Vacantverklaring van de functie ploegbaas gebouwen

KORTE SAMENVATTING

In de personeelsformatie wordt 1 VTE functie van ploegbaas gebouwen voor de uitvoerende diensten - dienst gebouwen (D4-D5) voltijds in contractueel verband vacant verklaard als knelpuntberoep. Deze functie zal worden ingevuld na het inrichten van een vergelijkend aanwervings- en bevorderingsexamen.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Vacantverklaring van de functie technisch assistent uitvoerende diensten (magazijn/uitleendienst)

KORTE SAMENVATTING

In de personeelsformatie wordt 1 VTE functie van technisch assistent uitvoerende diensten - dienst magazijn / uitleendienst (D1-D3) voltijds in contractueel dienstverband vacant verklaard aan de hand van een knelpuntberoep.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Vacantverklaring van de functie redder

KORTE SAMENVATTING

In de personeelsformatie wordt 1 VTE functie van redder (D1-D3) voltijds, deeltijds of halftijds in contractueel verband vacant verklaard met ingang van 17 juni 2024. Deze functie zal worden ingevuld na het inrichten van een vergelijkend aanwervingsexamen.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Aanstelling van een technisch assistent toezicht

KORTE SAMENVATTING

Er wordt met ingang van 16 mei 2024 tot en met 15 augustus 2024 een technisch assistent toezicht (D1-D3) aangesteld in contractueel verband voor 13/38 ter vervanging van een afwezig personeelslid.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Tussenkomst in de kosten van een beeldschermbril

KORTE SAMENVATTING

Er wordt aan een personeelslid een tussenkomst in de kosten verleend voor het aanschaffen van een beeldschermbril.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Tussenkomst in de kosten van een beeldschermbril

KORTE SAMENVATTING

Er wordt aan een personeelslid een tussenkomst in de kosten verleend voor het aanschaffen van een beeldschermbril.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Toekennen van een begrafenisvergoeding

KORTE SAMENVATTING

Naar aanleiding van het overlijden van een personeelslid wordt een begrafenisvergoeding toegekend.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Bestelbonnen, goedkeuring, visering

KORTE SAMENVATTING

Het college viseert de bestelbonnen voor het jaar 2024 en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Leveren van milieuvriendelijke schoonmaakproducten en -materialen voor de verschillende gebouwen van gemeente en OCMW - Goedkeuring verlenging 2

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gunt de opdracht “Leveren van milieuvriendelijke schoonmaakproducten en -materialen voor de verschillende gebouwen van gemeente en OCMW - verlenging 2 (17 juni 2024 – 16 juni 2025), aan dezelfde leverancier, zijnde King Belgium SA, Rue du Cerf 190/1 te 1332 Genval, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver: het bestelbedrag voor verlenging 2 wordt beperkt tot € 47.520,66 excl. btw of € 57.500,00 incl. 21% btw.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Goedkeuring toetredingsaanvraag tot meerdere raamovereenkomsten i.k.v. plaatsen van iVRi's (intelligente verkeerslichten installaties) in Meise - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad 5 toetredingsaktes in het kader van het plaatsen van iVRi's (intelligente verkeerslichten installaties) goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Aankoop en levering van plantgoed (Bomen, hagen, heesters, vaste planten, perkplanten, bloembollen,...) 01 juli 2024 - 30 juni 2028 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad het bestek met nr. 2024296 en de raming voor de opdracht “RO: Aankoop en levering van plantgoed (Bomen, hagen, heesters, vaste planten, perkplanten, bloembollen,...) 01 juli 2024 - 30 juni 2028”, opgesteld door de aankoopdienst van lokaal bestuur Meise, goed te keuren.

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 198.347,10 excl. btw of € 239.999,99 incl. 21% btw.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld, goedgekeurd en bekendgemaakt op nationaal niveau.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Leveren en plaatsen van containers i.k.v. verbouwing loods (1 juli 2024 - 30 juni 2025 + 3 uitdrukkelijke verlengingen) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

Het bestek met nr. 2024282 en de raming voor de opdracht “Leveren en plaatsen van  containers i.k.v. verbouwing loods (1 juli 2024 - 30 juni 2025 + 3 uitdrukkelijke verlengingen)”, opgesteld door de Uitvoerende Diensten, worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 84.800,00 excl. btw of € 102.608,00 incl. 21% btw.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Ophaling en verwerking van diverse afvalstoffen die ontstaan door de werking van het lokaal bestuur Meise (01 augustus 2024 - 31 juli 2028) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad het bestek met nr. 2024299 en de raming voor de opdracht “Ophaling en verwerking van diverse afvalstoffen die ontstaan door de werking van het lokaal bestuur Meise (01 augustus 2024 - 31 juli 2028)”, opgesteld door de aankoopdienst van lokaal bestuur Meise, goed te keuren.

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 414.049,53 excl. btw of € 500.999,93 incl. 21% btw.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld, goedgekeurd en bekendgemaakt op nationaal en Europees niveau.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Verlenen van medewerking bij de organisatie van de avondmarkt op 21 juni 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om medewerking te verlenen aan Unizo Wolvertem bij de organisatie van de avondmarkt op 21 juni 2024.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Opzegging van een abonnement van de zaterdagsmarkt

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de stopzetting van een abonnement voor een vaste standplaats op de wekelijkse markt.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Kandidatuur standplaats wekelijkse markt

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de toekenning van een abonnement voor een vaste standplaats op de wekelijkse markt.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Reactie omgevingsvergunning exploitatie luchthaven

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om niet deel te nemen aan het voorgestelde verzoekschrift tot vernietiging van de omgevingsvergunning van Brussels Airport Company.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Omgevingsvergunning  - VS2023/239 - oprichten van een eengezinswoning in halfopen bouworde

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van Vadim Login, voor het oprichten van een eengezinswoning in halfopen bouworde langsheen de Jan Hammeneckerstraat 1A 1861 Meise, afdeling 2 sectie B nr. 481F, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Omgevingsvergunning  - VS2023/241 - oprichten van een eengezinswoning in halfopen bouworde (lot 2)

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van de heer Vitali Login, voor het oprichten van een eengezinswoning in halfopen bouworde (lot 2) langsheen de Jan Hammeneckerstraat 1A, afdeling 2 sectie B nr. 481F, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Omgevingsvergunning  - VS2024/023 - oprichten van een meergezinswoning met 11 wooneenheden, 6 handelsruimtes en een ondergrondse parking na het slopen van bestaande woningen (wijzigingen ten aanzien van de vergunde toestand VS2022/152)

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van de heer Bram De Ridder en Bram De Ridder namens Color Projects bv, voor het oprichten van een meergezinswoning met 11 wooneenheden, 6 handelsruimtes en een ondergrondse parking na het slopen van bestaande woningen (wijzigingen ten aanzien van de vergunde toestand vs2022/152) langsheen de Brusselsesteenweg en Limbosweg, afdeling 1 sectie G nrs. 141M, 141L en 144S, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Omgevingsvergunning  - VS2024/040 - verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning in open bouworde met dakuitbouwen, een gelijkvloerse aanbouw aan de voorgevel en een ondergrondse kelderverdieping en het verhogen van een gedeelte van het dakvolume van het hoofdgebouw

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van de heer Valon Saiti, voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning in open bouworde met dakuitbouwen, een gelijkvloerse aanbouw aan de voorgevel en een ondergrondse kelderverdieping, en het verhogen van een gedeelte van het dakvolume van het hoofdgebouw langsheen de Klepperstraat 16, afdeling 2 sectie G nrs. 371E, 371H en 371L, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Omgevingsvergunning - VS2024/043 - oprichten van een eengezinswoning in open bouworde

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een omgevingsvergunning af, op naam van Johan en Mientje Van Stichel - Buytaert, voor het oprichten van een eengezinswoning in open bouworde langsheen de Strooistraat 49, afdeling 2 sectie G nr. 194L, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Omgevingsvergunning  - VS2024/061 - oprichten van een eengezinswoning in open bouworde

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van Glenn en Iris Van Roy - Nys, voor het oprichten van een eengezinswoning in open bouworde langsheen de Steenhuffelstraat 19, afdeling 2 sectie C nrs. 402N en 402B, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Omgevingsvergunning - VS2024/068 - isoleren en bepleisteren van de buitengevels van een eengezinswoning in open bouworde

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een omgevingsvergunning af, op naam van Fatima Amghar, voor het isoleren en bepleisteren van de buitengevels van een eengezinswoning in open bouworde langsheen de Kapellelaan 91, afdeling 1 sectie F nr. 160E, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Omgevingsvergunning - VS2024/078 - schilderen van de buitengevels bij een eengezinswoning in open bouworde

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een omgevingsvergunning af, op naam van de heer en mevrouw Vincent en Susan Thilmany - Decock, voor het schilderen van de buitengevels bij een eengezinswoning in open bouworde langsheen de Rooststraat 20, afdeling 1 sectie F nr. 223D4, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Omgevingsvergunning - VS2024/080 - isoleren en bepleisteren van de buitengevels van een eengezinswoning in open bouworde

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een omgevingsvergunning af, op naam van Audrey Boswell, voor het isoleren en bepleisteren van de buitengevels van een eengezinswoning in open bouworde langsheen de Strombeek-Beverselaan 126, afdeling 1 sectie G nr. 269V5, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

MS2024/093 - Meldingsakte Boechtstraat 27, /A201 en /A101

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt akte van de melding voor het inrichten van een dakterras bij een woning in gesloten bouworde.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Kennisname hoorzitting deputatie - VS2023/225

KORTE SAMENVATTING

Het college vaardigt niemand af op de hoorzitting van het beroep ingediend bij de deputatie tegen de weigering van een omgevingsaanvraag, afgeleverd door het schepencollege in zitting van 5 februari 2024, langsheen Rossemhoek.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake lasten goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Aankoop grond voor aanleg fietspad Drijpikkelstraat - wijziging beslissing gemeenteraad van 17 april 2023

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad wordt verzocht een beslissing te nemen over de verzaking van de pachtrechten op de gronden die aangekocht worden voor de aanleg van het fietspad aan de Drijpikkelstraat.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Uniforme werkwijze achtergelaten voertuigen - politiezone K-L-M

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de voorgestelde procedure door de politiezone K-L-M voor het weghalen van achtergelaten voertuigen op het openbaar domein op het grondgebied Meise.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Omgevingsvergunning VB2024/060 -  OMV_2023110459 - A12 Complex Londerzeel-Zuid - Autoweg 21 te 1861 Meise: beslissing over de gedeeltelijke opheffing van gemeentewegen 86, 57, 61, 6, 10 en 12

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad wordt verzocht de gedeeltelijke opheffing van gemeentewegen 86, 57, 61, 6, 10 en 12 in het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag met dossiernummer OMV_2023110459 voor de aanleg van het A12 Complex Londerzeel-Zuid op percelen kadastraal gekend langsheen de Autoweg 21 te 1861 Meise, goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Schuldvorderingsstaat TD06-2024: goedkeuring

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen keurt de schuldvorderingsstaat TD06-2024 goed.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Huren, plaatsen, verwijderen en onderhouden van feestverlichting 2024-2027 - Goedkeuring aangepaste raming

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad wordt verzocht de aangepaste raming van € 77.640,00 excl. btw of € 93.944,40 incl. 21% btw voor de opdracht “Huren, plaatsen, verwijderen en onderhouden van feestverlichting 2024-2027” goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Onderhoud wegen 2024-2027 - Goedkeuring gunning

KORTE SAMENVATTING

De basisopdracht van de raamovereenkomst 'Onderhoud wegen 2024-2027' wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de prijs), zijnde Emeric D'Hollander bv, Napelsstraat 108 te 2000 Antwerpen, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver: het bestelbedrag wordt beperkt tot € 413.223,14 excl. btw of € 500.000,00 incl. 21% btw.
De uitvoeringstermijn voor de individuele afroepen wordt vastgesteld op 15 werkdagen.

De verlengingen worden gegund tegen dezelfde voorwaarden als de basisopdracht.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Opmaak rooilijnplan t.b.v. collector Robbeekstraat

KORTE SAMENVATTING

De engagementsverklaring voor de opmaak van het rooilijnplan voor de Robbeekstraat wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Interne kredietverschuiving voor aankoop van toegangscontrole voor deur van de telefooncel en betaalbaarstelling van de aankoopfactuur

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen beslist een kredietverschuiving goed te keuren en een aankoopfactuur betaalbaar te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Aanvraag werken door Wyre in de Brusselsesteenweg 70A

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Brusselsesteenweg 70A, in opdracht van Wyre.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Aanvraag werken door Fluvius in de Brusselsesteenweg - Oudstrijdersplein

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Brusselsesteenweg - Oudstrijdersplein, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Aanvraag werken door Fluvius in de Brusselsesteenweg 64 - 100

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Brusselsesteenweg 64 - 100, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Aanvraag werken door Fluvius in de Veldstraat

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen Veldstraat, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Aanvraag werken door Fluvius in Pollareveld en omliggende straten - verledding openbare verlichting

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen Pollareveld en omliggende straten, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Aanstellen ontwerper riolering Blakebergen 3-13

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad de raming voor de opdracht “Aanstellen ontwerper riolering Blakebergen 3-13” ten bedrage van € 43.800 excl. btw of €  52.998 incl. 21% btw goed te keuren.

De opdracht wordt gegund aan De Watergroep tegen de voorwaarden zoals opgenomen in de Riopact-samenwerkingsovereenkomst.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Plaatsing geocaches

KORTE SAMENVATTING

Het college geeft toestemming om geocaches op ons grondgebied te plaatsen  m.u.v. speeltuinen of boomklimcaches.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Slag van Imde 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord met de organisatie van de herdenking van de Slag van Imde i.s.m. de Verenigde Oudstrijders & Soldaten Imde-Meise-Wolvertem op zondag 25 augustus 2024.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Goedkeuring automatische verlenging kansenstatuten

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad om Publiq vzw goedkeuring te geven om de jaarlijkse verwerking van de persoonsgegevens via MAGDA in het kader van UiTPAS te mogen verwerken.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Kampioenenviering 24 mei 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord met de organisatie van de kampioenenviering op vrijdag 24 mei 2024 om 20 uur in GC De Muze van Meise.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

VIP promotiecampagne Olympische Spelen

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord om aan de ingang van de sportinfrastructuren Olympische sjablonen aan te brengen om de Olympische Spelen en de VIP-campagne te promoten.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Verkiezingen 9 juni 2024: vaststelling kiezerslijst

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen stelt op 13 mei 2024 de kiezerslijst vast voor de verkiezingen van het Europees, het federaal en het Vlaams Parlement op zondag 9 juni 2024.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Gemeentelijke basisschool Westrode - Tijdelijke aanstelling in het ambt van kinderverzorger - Vervanging

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Westrode wordt in vervanging een kinderverzorger tijdelijk aangesteld van 6 mei 2024 tot en met 10 mei 2024 met 17/32.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Gemeentelijke basisschool Westrode - Tijdelijke aanstelling in het ambt van kinderverzorger - Vervanging

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Westrode wordt in vervanging een kinderverzorger tijdelijk aangesteld van 29 april 2024 tot en met 3 mei 2024 met 6/32.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Gemeentelijke Basisscholen - Vergoeding middagtoezicht 2de trimester - schooljaar 2023-2024

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisscholen worden de personeelsleden vergoed voor het middagtoezicht dat ze hebben uitgevoerd tijdens het 2de trimester van het schooljaar 2023-2024.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 13 05 2024

Gemeentelijke basisschool Westrode - Pensionering onderwijzer

KORTE SAMENVATTING

De opdracht van een onderwijzer aan de gemeentelijk basisschool Westrode eindigt wegens pensionering met ingang van 1 mei 2024.

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2024