Meise

Zitting van 08 01 2024

Van 14 uur tot 17

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 08 01 2024

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het schepencollege van 2 januari 2024 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 01 2024

Kennisname van de besluiten van de algemeen directeur

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur genomen tijdens de maand december 2023.

 

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 01 2024

Ambtshalve pensionering

KORTE SAMENVATTING

Een administratief medewerker wordt ambtshalve gepensioneerd met ingang van 1 februari 2024.

 

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 01 2024

Samenstelling van de selectiecommissie voor het aanwervingsexamen voor de functie van ploegbaas gebouwen

KORTE SAMENVATTING

De selectiecommissie voor het afnemen van het aanwervingsexamen voor de functie van ploegbaas gebouwen (D4-D5) wordt samengesteld.

 

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 01 2024

Aanstelling van een technisch assistent toezicht

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een technisch assistent toezicht aangesteld met deeltijdse prestaties (20/38) in contractueel verband voor bepaalde duur met ingang van 15 januari 2024 tot en met 14 april 2024.

 

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 01 2024

Aanstelling van een technisch assistent toezicht

KORTE SAMENVATTING

Er wordt met ingang van 15 januari 2024 tot en met 14 april 2024 een technisch assistent toezicht (D1-D3)  met deeltijdse prestaties (5/38) aangesteld in contractueel verband.

 

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 01 2024

Aanvaarding van de kandidaturen voor het aanwervingsexamen voor de functie van ploegbaas gebouwen (D4-D5)

KORTE SAMENVATTING

De kandidaturen voor het aanwervingsexamen voor de functie van ploegbaas gebouwen voor de uitvoerende diensten - dienst gebouwen (D4-D5) worden aanvaard.

 

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 01 2024

Vacantverklaring van de functie van bibliothecaris

KORTE SAMENVATTING

In de personeelsformatie wordt 1 VTE functie van bibliothecaris (B4-B5) voltijds in contractueel verband vacant verklaard met ingang van 1 mei 2024. Deze functie zal worden ingevuld na het inrichten van een vergelijkend aanwervings- en bevorderingsexamen.

 

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 01 2024

Vacantverklaring van de functie technisch assistent toezicht

KORTE SAMENVATTING

In de personeelsformatie wordt 0,98 VTE functie van technisch assistent toezicht (C1-C2/D1-D3) voltijds, deeltijds of halftijds in contractueel verband vacant verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 01 2024

Vacantverklaring van de functies van technisch beambte poetsdienst

KORTE SAMENVATTING

In de personeelsformatie worden 3 VTE functies van technisch beambte poetsdienst (E1-E3) voltijds, deeltijds of halftijds in contractueel verband vacant verklaard. Deze functies zullen worden ingevuld na het inrichten van een vergelijkend aanwervingsexamen.

 

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 01 2024

Vacantverklaring van de functie technisch assistent uitvoerende diensten

KORTE SAMENVATTING

In de personeelsformatie wordt 1 VTE functie van technisch assistent uitvoerende diensten - dienst magazijn/uitleendienst (D1-D3) voltijds in contractueel dienstverband vacant verklaard aan de hand van een knelpuntberoep. Deze functie zal worden ingevuld na het inrichten van een vergelijkend aanwervingsexamen.

 

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 01 2024

Vacantverklaring van de functie van groenambtenaar

KORTE SAMENVATTING

In de personeelsformatie wordt 1 VTE functie van groenambtenaar (B1- B3) voltijds in contractueel verband vacant verklaard aan de hand van een knelpuntberoep. Deze functie zal worden ingevuld na het inrichten van een vergelijkend aanwervingsexamen.

 

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 01 2024

Vacantverklaring van de functie van administratief medewerker voor de Muze

KORTE SAMENVATTING

In de personeelsformatie wordt 1 VTE administratief medewerker voor de Muze (C1-C3) voltijds in contractueel dienstverband vacant verklaard. Deze functie zal worden ingevuld na het inrichten van een vergelijkend aanwervingsexamen.

 

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 01 2024

Vacantverklaring van de functies technisch assistent uitvoerende diensten

KORTE SAMENVATTING

In de personeelsformatie worden 2,5 VTE functie van technisch assistent uitvoerende diensten - dienst openbare werken (D1-D3) voltijds in contractueel dienstverband vacant verklaard. Deze functies zullen worden ingevuld na het inrichten van een vergelijkend aanwervingsexamen.

 

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 01 2024

Facturen en rekeningen

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de facturen en rekeningen die ontvangen werden sedert zijn vorige vergadering van 18 december 2023.

 

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 01 2024

Bestelbonnen, goedkeuring, visering

KORTE SAMENVATTING

Het college viseert de bestelbonnen voor het jaar 2024 en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 01 2024

Combitaks - uitvoerbaarverklaring - 4de kwartaal

KORTE SAMENVATTING

Het kohier van de belasting op combitaks, aanslagjaar 2023, 4de kwartaal, wordt uitvoerbaar verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 01 2024

Retributie openbaar domein 2023

KORTE SAMENVATTING

Het college stelt de retributie op het gebruik van het openbaar domein voor 2023 vast.

 

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 01 2024

Aanvraag van een losse standplaats op de zaterdagmarkt van 3 februari 2024

KORTE SAMENVATTING

Er wordt toelating verleend om een losse standplaats in te nemen op de wekelijkse markt op zaterdag 3 februari 2024 voor de verkoop van soep ten voordele van Welzijnszorg.

 

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 01 2024

Advies VM2023/235 - omgevingsvergunning hernieuwing exploitatie luchthaven

KORTE SAMENVATTING

Het college formuleert een advies en bezwaren bij het ontwerp MER "hernieuwing omgevingsvergunning Luchthaven Brussel Nationaal" en de omgevingsvergunningsaanvraag, op naam van Bartholomeus Cuypers namens BRUSSELS AIRPORT COMPANY NV gevestigd te Luchthaven Brussel Nationaal 1C te 1930 Zaventem voor het hernieuwen van de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de luchthaven.

 

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 01 2024

Omgevingsvergunning  - VS2023/203 - aanleggen van een voortuin (wijzigingen ten aanzien van de vergunde toestand)

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van mevrouw Nele Van Rompaey, voor het aanleggen van een voortuin (wijzigingen ten aanzien van de vergunde toestand) langsheen de Patatestraat 50 en 50A, afdeling 2 sectie A nr. 494F2, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 01 2024

Omgevingsvergunning  - VS2023/188 - aanleggen van een zwembad, een terras en een vrijstaand bijgebouw in de tuinzone

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van Stephane De Putter, voor het aanleggen van een zwembad, een terras en een vrijstaand bijgebouw in de tuinzone langsheen de Drijpikkelstraat 65, afdeling 2 sectie C nr. 178X, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 01 2024

Omgevingsvergunning  - VB2023/146 - verbouwen en herinrichten van een grootwarenhuis, het heraanleggen van de parking, het plaatsen van publiciteitsinrichtingen en het regulariseren van een gelijkvloerse aanbouw (tegen de rechterzijgevel van het gebouw)

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van Katleen Collier namens Collier Retail BV, voor het verbouwen en herinrichten van een grootwarenhuis, het heraanleggen van de parking, het plaatsen van publiciteitsinrichtingen en het regulariseren van een gelijkvloerse aanbouw (tegen de rechterzijgevel van het gebouw) langsheen de Godshuisstraat 2A, afdeling 2 sectie F nrs. 365M, 387E2 en 387G2, gezien de aanvraag gedeeltelijk voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 01 2024

Omgevingsvergunning - VS2023/216 - isoleren en bepleisteren van de voorgevel van een eengezinswoning in gesloten bouworde

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een omgevingsvergunning af, op naam van Ibrahim Eryörük, voor het isoleren en bepleisteren van de voorgevel van een eengezinswoning in gesloten bouworde langsheen de Jozef Cardijnlaan 21, afdeling 1 sectie F nr. 476H, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 01 2024

Omgevingsvergunning  - VS2023/205 - oprichten van een cabine voor openbaar nut (Fiberklaar)

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van Barbara Van Eeckhoutte namens Fiberklaar BV, voor het oprichten van een cabine voor openbaar nut (fiberklaar) langsheen de Sint-Martenslinde zn, afdeling 1 sectie F nrs. 193G6 en 193F6, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 01 2024

Advies beroep deputatie - VS2023/178

KORTE SAMENVATTING

Het college behoudt zijn standpunt zoals ingenomen tijdens de beslissing van 23 oktober 2023 over de omgevingsaanvraag in eerste aanleg tot het slopen van twee eengezinswoningen in gesloten bouworde, langsheen de Hoogstraat.

 

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 01 2024

Betaalbaarstelling van een aankoopfactuur

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om een factuur betaalbaar te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 01 2024

Betaalbaarstelling van een aankoopfactuur

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om een factuur betaalbaar te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 01 2024

Jaarvergunning - Verlenen van een jaarvergunning aan de firma Proximus voor het plaatsen van signalisatie bij de uitvoering van werken met weinig of geen hinder

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een jaarvergunning voor signalisatie verleend aan Proximus voor de uitvoering van dringende herstellingen en onderhoudswerken voor nutsvoorzieningen op de openbare weg. Het betreft werken van categorie 3 en 4.

De vergunning wordt verleend vanaf 9 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

 

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 01 2024

Tijdelijke politieverordening - Bekrachtiging burgemeesterbesluit periode van 2 januari 2024 tot 8 januari 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 3 januari 2024 over het nemen van maatregelen ten gevolge van het noodweer.

 

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 01 2024

Verzoek tot herziening beslissing college van 2 oktober 2023 inzake bezwaar leegstandbelasting

KORTE SAMENVATTING

Het college beoordeelt een verzoek tot herziening van een beslissing inzake bezwaar tegen een leegstandsbelasting.

 

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 01 2024

Bezwaar belasting leegstand kohierartikel 000004 en 000058

KORTE SAMENVATTING

Een bezwaarschrift tegen de leegstandsbelasting 2022 wordt gegrond verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 01 2024

Heraanleg schoolomgeving Nieuwelaan - goedkeuring voorontwerp

KORTE SAMENVATTING

Het college geeft de goedkeuring aan het herwerkte voorontwerp van het studiebureau voor de heraanleg van de schoolomgeving Nieuwelaan.

 

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 01 2024

Aanvraag werken door Fluvius in de Driesstraat 23

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Driesstraat 23, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 01 2024

Aanvraag werken door Fluvius in de Mankevosstraat - verledding openbare verlichting

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Mankevosstraat, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 01 2024

Aanvraag werken door Fluvius in Blauwenberg en omliggende straten - verledding openbare verlichting

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Blauwenberg en omliggende straten, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 01 2024

Aanvraag werken door Fluvius in de Gudrunlaan en omliggende straten - verledding openbare verlichting

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Gudrunlaan en omliggende straten, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 01 2024

Aanvraag werken door Fluvius in de Dreef

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Dreef, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 01 2024

Aanvraag werken door de Watergroep in de Velaart - Schriekstraat

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen Velaart en Schriekstraat, in opdracht van de Watergroep.

 

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 01 2024

Subsidieaanvraag voor evenementen: I Love College

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen kent een toelage van € 218,75 toe aan Chiro Eversheim voor de organisatie van I Love College 2023.

 

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 01 2024

Gemeentelijke basisschool Meise/Gemeentelijke basisschool Sint-Brixius-Rode - Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Meise wordt aan een leermeester Islamitische godsdienst een verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte aan 50% toegestaan voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2024.

 

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 01 2024

Gemeentelijke basisschool Meise - Vervanging leermeester Islamitische godsdienst

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Meise wordt van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2024 in vervanging een leermeester Islamitische godsdienst aangesteld met 8/24.

 

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 01 2024

Gemeentelijke basisschool Meise - Vervanging leermeester Islamitische godsdienst

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Meise wordt van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2024, tijdelijke voor doorlopende duur, in vervanging een leermeester Islamtische godsdienst aangesteld met 4/24.

 

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 01 2024

Gemeentelijke basisschool Sint-Brixius-Rode - Vervanging kleuteronderwijzer

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Sint-Brixius-Rode wordt van 1 februari 2024 tot en met 29 febrauri 2024 in vervanging een kleuteronderwijzer aangesteld met 9/24.

 

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 01 2024

Gemeentelijke basisschool Sint-Brixius-Rode - Vervanging kleuteronderwijzer

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Sint-Brixius-Rode wordt van 1 februari 2024 tot en met 29 februari 2024 in vervanging een kleuteronderwijzer aangesteld met 8/24.

 

 

Publicatiedatum: 09/01/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.