Meise

Zitting van 05 mei 2021

Van 14 uur tot 15

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Erwin De Clerck en Thomas Goethals, schepenen;

Elien Luypaert, algemeen directeur, waarnemend.

Verontschuldigd:

Marie Jeanne Thaelemans en Roel Anciaux, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

Overzicht punten

Zitting van 05 mei 2021

Kennisname Arrest Raad van State

KORTE SAMENVATTING

Het college houdt een bespreking met haar raadsman omtrent een Arrest van de Raad van State.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021