Meise

Zitting van 08 04 2024

Van 14 uur tot 17

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

schepen Jorn Lathouwers verlaat de vergadering vanaf punt 32.

schepen Jorn Lathouwers vervoegt de vergadering vanaf punt 33.

Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het schepencollege van 2 april 2024 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Projectvereniging Erfgoed Brabantse Kouters - activiteitenverslag, jaarrekening, planning en begroting van de projectvereniging

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad wordt verzocht:
- Het activiteitenverslag 2023 van de projectvereniging Erfgoed Brabantse Kouters goed te keuren.
- De jaarrekening 2023 van de projectvereniging Erfgoed Brabantse Kouters goed te keuren.
- De begroting 2024 van de projectvereniging Erfgoed Brabantse Kouters goed te keuren.
- De planning 2024 van de projectvereniging Erfgoed Brabantse Kouters goed te keuren.
- Kwijting te geven aan de bestuurders van de projectvereniging Erfgoed Brabantse Kouters West voor de bestuursdaden gesteld in het jaar 2023.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Fluvius OV - vergadering op 5 juni 2024

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad wordt verzocht zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging d.d. 5 juni 2024 en de vertegenwoordiger van de gemeente Meise op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van 27 mei 2024.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Sibelgas - algemene vergadering op 25 juni 2024

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad wordt verzocht zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering van de Opdrachthoudende Vereniging Sibelgas d.d. 25 juni 2024 en de vertegenwoordigers van de gemeente Meise op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van 27 mei 2024.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Fluvius West - algemene vergadering op 19 juni 2024

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad wordt verzocht:
- zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering van de Opdrachthoudende Vereniging Fluvius West d.d. 19 juni 2024:
- de Algemene Vergadering van Fluvius West te verzoeken om de beslissing van de Raad van Bestuur van Fluvius West van 18 maart 2024 om 48.640 aandelen Publi-T te verkopen aan de Vlaamse Energieholding (VEH) aan de prijs van 1.457,00 euro per aandeel te bekrachtigen.
- de vertegenwoordigers van de gemeente Meise op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van 27 mei 2024.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Intrekking van een bestuurderspas

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen beslist een bestuurderspas in te trekken.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Kennisname van de besluiten van de algemeen directeur - maart 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur genomen tijdens de maand maart 2024.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Toelating voor de organisatie van het evenement 'Charretten en trottinetten' op 28 april 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college verleent toelating voor de organisatie van 'Charretten en trottinetten' op 28 april 2024 in 't Ameuzement m.u.v. het afsluiten van de straten in de onmiddellijke omgeving.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Aanstelling van een technisch beambte poetsdienst

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een technisch beambte voor de poetsdienst aangesteld met voltijdse prestaties (38/38) in contractueel verband voor onbepaalde duur met ingang van 1 mei 2024.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Aanstelling van een technisch beambte poetsdienst

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een technisch beambte voor de poetsdienst aangesteld met voltijdse prestaties (38/38) in contractueel verband voor onbepaalde duur met ingang van 8 april 2024.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Aanstelling van een technisch beambte poetsdienst

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een technisch beambte voor de poetsdienst aangesteld met halftijdse prestaties (19/38) in contractueel verband voor onbepaalde duur met ingang van 1 mei 2024.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Aanstelling van een technisch beambte poetsdienst

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een technisch beambte poetsdienst (E1-E3) met deeltijdse prestaties (3,8/38) aangesteld met ingang van 1 juni 2024 tot en met 31 december 2024 in contractueel verband.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Aanstelling van een technisch beambte poetsdienst

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een technisch beambte voor de poetsdienst aangesteld met voltijdse prestaties (38/38) in contractueel verband met ingang van 15 april 2024 tot en met 14 juli 2024.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Vaststelling van de wervingsreserve voor de functie van bibliothecaris

KORTE SAMENVATTING

De wervingsreserve voor de functie van bibliothecaris wordt vastgesteld. Deze nam aanvang op 22 februari 2024 en eindigt op 21 februari 2025.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Aanstelling van een technisch assistent toezicht

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een technisch assistent toezicht aangesteld met deeltijdse prestaties (20/38) in contractueel verband voor bepaalde duur met ingang van 15 april 2024 tot en met 14 oktober 2024.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Aanstelling van een technisch assistent toezicht

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een technisch assistent toezicht in een vervangingscontract aangesteld met deeltijdse prestaties (7,92/38) in contractueel verband met ingang van 15 april 2024.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Aanstelling van een technisch assistent toezicht

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een technisch assistent toezicht aangesteld met deeltijdse prestaties (5/38) in contractueel verband voor bepaalde duur met ingang van 15 april 2024 tot en met 14 oktober 2024.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Kennisname van het proces-verbaal van de examenverrichtingen voor de functie van technisch assistent magazijn (D1-D3)

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het proces-verbaal van de examenverrichtingen betreffende de praktische en mondelinge proeven die plaatsvonden op vrijdag 22 maart 2024 voor de functie van technisch assistent uitvoerende diensten - dienst magazijn/ uitleendienst (D1-D3).

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Samenstelling van de selectiecommissie voor het aanwervingsexamen voor de functie van administratief medewerker burgerzaken

KORTE SAMENVATTING

De selectiecommissie voor het afnemen van het aanwervingsexamen voor de functie van administratief medewerker voor de dienst burgerzaken (C1-C3) wordt samengesteld.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Aanvaarding van het deeltijds ontslag van een medewerker

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege aanvaardt het deeltijds ontslag van een medewerker.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Kennisname datum aanwervingsexamen voor de functie van administratief medewerker burgerzaken (C1-C3)

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege neemt kennis van de datum van het aanwervingsexamen voor de functie van administratief medewerker burgerzaken (C1-C3).

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Aanvaarding van de kandidatuur voor het aanwervingsexamen voor de functie van administratief medewerker voor de dienst burgerzaken (C1-C3)

KORTE SAMENVATTING

De kandidatuur voor het aanwervingsexamen voor de functie van administratief medewerker voor de dienst burgerzaken (C1-C3) wordt aanvaard.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Betaalbaarstelling van een aankoopfactuur

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen beslist een aankoopfactuur betaalbaar te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Facturen en rekeningen

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de facturen en rekeningen die ontvangen werden sedert zijn vorige vergadering van 18 maart 2024.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Bestelbonnen, goedkeuring, visering

KORTE SAMENVATTING

 

Het college viseert de bestelbonnen voor het jaar 2024 en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Aanvraag van een losse standplaats op de zaterdagmarkt van 4 mei 2024

KORTE SAMENVATTING

Er wordt toelating verleend om een losse standplaats in te nemen op de wekelijkse markt op zaterdag 4 mei 2024 voor de verkoop van koffie en frisdranken ten voordele van Vlaams Belang Meise.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Stopzetting abonnement zaterdagmarkt

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de stopzetting van een abonnement voor een vaste standplaats op de wekelijkse markt.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Kandidatuur standplaats wekelijkse markt

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een vaste standplaats toegekend op de zaterdagmarkt in Meise-centrum vanaf 13 april 2024 voor de verkoop van kip aan het spit.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Omgevingsvergunning - VS2024/059 - isoleren en bepleisteren van de buitengevels en het dichtmaken van een raamopening in de zijgevel bij een eengezinswoning in halfopen bouworde (regularisatie)

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een omgevingsvergunning af, op naam van Godelieve Van den Perre, voor het isoleren en bepleisteren van de buitengevels en het dichtmaken van een raamopening in de zijgevel bij een eengezinswoning in halfopen bouworde (regularisatie) langsheen de Oppemstraat 24, afdeling 2 sectie F nr. 543H, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Registratiebesluit - Vermoeden van vergunning - G2024/01 - Mottestraat 10-12

KORTE SAMENVATTING

Voor het oprichten van een meergezinswoning, gelegen langsheen de Mottestraat 10-12, kadastraal gekend als (afd. 2) sectie F 333 W, met het oprichtingsjaar tussen de wet op de stedenbouw en de inwerkingtreding van het gewestplan, volgt na onderzoek het vermoeden van vergunning voor 2 wooneenheden en 6 garages.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Omgevingsvergunning  - VS2023/230 - oprichten van een eengezinswoning in open bouworde

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van Tine en Andreas Luypaert - Vissers, voor het oprichten van een eengezinswoning in open bouworde langsheen de Merchtemsesteenweg 186, afdeling 2 sectie F nr. 941A, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Advies beroep deputatie - VS2023/225

KORTE SAMENVATTING

Het college behoudt zijn standpunt zoals ingenomen tijdens de beslissing van 5 februari 2024 over de omgevingsaanvraag in eerste aanleg tot het verbouwen van een eengezinswoning naar een meergezinswoning met 2 woonentiteiten (regularisatie), langsheen Rossemhoek.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Omgevingsvergunning  - VS2024/013 - verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning in open bouworde en uitbreiden van een vrijstaand bijgebouw

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van Michel en Mimi Sablon - Geeroms, voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning in open bouworde en uitbreiden van een vrijstaand bijgebouw langsheen de August Van Doorslaerlaan 69, afdeling 1 sectie G nr. 25M3, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Adviesvraag over omgevingsvergunningsaanvraag van Deputatie - VS2024/032 - oprichten van 34 woningen in groepsverband waarvan 24 woningen in halfopen bouworde en 10 woningen in gesloten bouworde, het aanleggen van een bovengrondse parking en het openleggen van de beek met een park

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een gedeeltelijke voorwaardelijk gunstig advies af, op naam van Steven Nuis namens DIFF BV, voor het oprichten van 34 woningen in groepsverband waarvan 24 woningen in halfopen bouworde en 10 woningen in gesloten bouworde, het aanleggen van een bovengrondse parking en het openleggen van de beek met een park langsheen de Kerkstraat (Meise), Kerkstraat, Meiselaan, Korteweg (Kapelle-op-den-Bos), sectie C nrs. 24W2, 26Z, 26Y, 26A2, 26H, 27X, afdeling 2 sectie A nrs. 22G, 22K en 22F, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

OMV verkaveling - 882 - verkavelen van een perceel in 3 loten waarvan 2 loten voor open eengezinswoningbouw (grondgebied Meise) en één lot voor een meergezinswoning (grondgebied Wemmel)

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een gedeeltelijk voorwaardelijk gunstig advies af voor het verkavelen van gronden af, op naam van Diederik Taelemans namens Taelemans & Co bvba, voor het verkavelen van een perceel in 3 loten waarvan 2 loten voor open eengezinswoningbouw (grondgebied Meise) en één lot voor een meergezinswoning (grondgebied Wemmel) langsheen de Schapenbaan , sectie A nrs. 11N, 12T3, 12S3, afdeling 1 sectie G nrs. 208H en 208L, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Kennisname beroep bij deputatie - VS2023/238

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het beroep ingediend tegen de voorwaardelijke omgevingsvergunning afgeleverd door het schepencollege in zitting van 11 maart 2024, langsheen de Slozenstraat.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Weigering van een omgevingsaanvraag - VS2024/021 - wijzigen van de functie van een kantoorruimte naar een woonentiteit

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een weigering van een omgevingsaanvraag af, voor het wijzigen van de functie van een kantoorruimte naar een woonentiteit langsheen de Jan Hammeneckerstraat 78 en 80, afdeling 2 sectie B nr. 165H, gezien de aanvraag niet voldoet aan de juridische bepalingen en onverenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Omgevingsvergunning  - VS2023/246 - verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning in halfopen bouworde

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van de heer Daniël Spinnael, voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning in halfopen bouworde langsheen de Jan Hammeneckerstraat 61, afdeling 2 sectie B nr. 321/2 L, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Kennisname arrest RvV - VS2022/077

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 14 maart 2024 voor de omgevingsaanvraag op naam van de heer Christophe Vandermosten wonende in de De Verdunstraat 574, 1130 Brussel en Christophe François J Vandermosten namens H. Vandermosten et Fils bvba, gevestigd in de De Verdunstraat 574, 1130 Brussel, voor het herbestemmen en isoleren van een loods naar opslagruimte en administratieve ruimten voor een dakwerkersbedrijf, langsheen de Mechelbaan 39A 1860 Meise, (afd. 1) sectie E 188 K en (afd. 1) sectie E 188 H.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Omgevingsvergunning  - VS2023/234 - herbouwen van een eengezinswoning in open bouworde

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van Marie-Louise en Daniël Buggenhout - Vertongen en mevrouw Marjo Vertongen, voor het herbouwen van een eengezinswoning in open bouworde langsheen de Hoekstraat 5, afdeling 1 sectie D nr. 272F, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Opruimen omgeving Keizerinlaan 14 - wijziging beslissing 18 maart 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college trekt het besluit van 18 maart 2024 houdende opruiming van tuin en omgeving Keizerinlaan 14 in.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Tijdelijke politieverordening - Bekrachtiging burgemeesterbesluit voor de periode van 20 maart 2024 tot en met 27 maart 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 25 maart 2024 houdende het verlenen van een toelating voor de organisatie van de FenekO- wielerwedstrijden voor Nieuwelingen U17, Juniores U19 en Masters/ Amateurs/ Gentlemen op 28 september 2024.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Aanvullend reglement- Inrichten van een parkeerplaats voorbehouden voor de politiezone en uitbreiding van de blauwe zone in de Tramlaan

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen stelt het aanvullend reglement met betrekking tot de inrichting van een voorbehouden parkeerplaats voor de lokale politie en het opnemen van zeven parkeerplaatsen in de Tramlaan binnen de blauwe zone vast.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Aanvullend reglement - implementeren van een intergemeentelijke zone 30 met Kapelle-op-den-Bos in de Nieuwenrodestraat en de Schriekdreef

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een intergemeentelijke zone 30 geïmplementeerd over de gemeentegrens heen met Kapelle-op-den-Bos ter hoogte van de Nieuwenrodestraat en de Schriekdreef.

 

 

Publicatiedatum: 28/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Reglement gebruik tuin voormalige pastorie Meuzegem

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad wordt verzocht het reglement voor het gebruik van de tuin van de pastorie van Meuzegem vast te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Belasting op toetreding rioleringsnet 2018 - berusting vonnis rechtbank van eerste aanleg te Brussel

KORTE SAMENVATTING

Het college besluit te berusten in het vonnis van de 7° kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 26 januari 2024.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Verlenging huur loods Veilinglaan

KORTE SAMENVATTING

Het College beslist de huurovereenkomst voor een loods aan de Veilinglaan 52-56 met 6 maanden te verlengen.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Terrasvergunning den Beiaard

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist een vergunning voor een zomerterras af te leveren voor een horecazaak in de Brusselsesteenweg 48.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Terrasvergunning Noikes

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van een zomerterras voor een horecazaak in de Brusselsesteenweg 52.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Schuldvorderingsstaat TD05-2024: goedkeuring

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen keurt de schuldvorderingsstaat TD05-2024 goed.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

FC Imde: vervoer voetbalgoals

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord dat de uitvoerende diensten bijstand zullen verlenen bij het vervoeren van 2 voetbalgoals voor de UM-Cup van FC Imde op 4 mei 2024.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Aanvraag werken door Fiberklaar in de Oppemstraat, Brussegemsesteenweg, Merchtemsesteenweg, Gemeenteplein, Stationsstraat en Tramlaan

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Oppemstraat, Brussegemsesteenweg, Merchtemsesteenweg, Gemeenteplein, Stationsstraat en Tramlaan, in opdracht van Fiberklaar.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Aanvraag werken door Fiberklaar in de Oppemstraat 42 en Stationsstraat

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Oppemstraat 42 en Stationsstraat, in opdracht van Fiberklaar.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Aanvraag werken door Fiberklaar in de Merchtemsesteenweg, Smisstraat, Gemeenteplein, Hoogstraat, Mottestraat, Van Hoorickweg, Godshuisstraat, Karel Baudewijnslaan, Guido Gezellelaan, Tramlaan, Moerhof, Mouterijstraat, Zep, Wilgenlaan en Rondplein

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Merchtemsesteenweg, Smisstraat, Gemeenteplein, Hoogstraat, Mottestraat, Van Hoorickweg, Godshuisstraat, Karel Baudewijnslaan, Guido Gezellelaan, Tramlaan, Moerhof, Mouterijstraat, Zep, Wilgenlaan en Rondplein, in opdracht van Fiberklaar.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Aanvraag werken door Fiberklaar in de Wilgenlaan 40 en omliggende straten

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Wilgenlaan 40 en omliggende straten, in opdracht van Fiberklaar.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Aanvraag werken door Fiberklaar in de Merchtemsesteenweg, Heidestraat, Mangelschotsstraat, Bloemenlaan, Godshuisstraat, Hof te Wilderweg, Driesstraat en Buurtweg 15

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Merchtemsesteenweg, Heidestraat, Mangelschotsstraat, Bloemenlaan, Godshuisstraat, Hof ter Wilderweg, Driesstraat en buurtweg 15, in opdracht van Fiberklaar.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Aanvraag werken door Fiberklaar in de Heidestraat 4 en omliggende straten

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Heidestraat 4 en omliggende straten, in opdracht van Fiberklaar.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Aanvraag werken door Fluvius in de Godshuisstraat

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Godshuisstraat, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Aanvraag werken door Fluvius in de Slozenstraat

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Slozenstraat, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Uitlenen materiaal door de IJsfabriek voor sociale verkiezingen

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord om stemhokjes uit te lenen aan IJsfabriek Strombeek voor hun sociale verkiezingen op 16 mei 2024.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Tornooi KFC Meise mei 2023: vervoer doelen

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord om ondersteuning te bieden aan KFC Meise bij het vervoeren van 4 doelen voor hun tornooi op 3, 4 en 5 mei 2024.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Onderhoud, herstelling en vervanging brandbestrijdingsmiddelen 2024 - 2027  - 2024281 - Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's

KORTE SAMENVATTING

De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht “Onderhoud, herstelling en vervanging brandbestrijdingsmiddelen 2024 - 2027” wordt opgestart.

Verschillende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure.
 

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Betaalbaarstelling van aankoopfacturen

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen beslist een aantal aankoopfacturen betaalbaar te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Werken door Fluvius Driesstraat/Populierenlaan - aanleg nieuwe openbare verlichting Sportschuur

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege keurt de offerte goed van Fluvius, Elektriciteitstraat 70 te 2800 Mechelen, voor de aanleg van nieuwe openbare verlichting op de site aan de Sportschuur. De werken mogen uitgevoerd worden.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Werken door Fluvius: goedkeuring offerte verledding openbare verlichting in de Kouterbaan en omliggende straten

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege keurt de offerte goed van Fluvius, Elektriciteitstraat 70 te 2800 Mechelen, voor het verledden van de openbare verlichting in de Kouterbaan en omliggende straten. De werken mogen uitgevoerd worden.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Werken door Fluvius - goedkeuring offerte verledding openbare verlichting in de Palingstraat en omliggende straten

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege keurt de offerte goed van Fluvius, Elektriciteitstraat 70 te 2800 Mechelen, voor het verledden van de openbare verlichting in de Palingstraat en omliggende straten. De werken mogen uitgevoerd worden.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Werken door Fluvius - goedkeuring offerte verledding openbare verlichting in de Smisstraat en omliggende straten

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege keurt de offerte goed van Fluvius, Elektriciteitstraat 70 te 2800 Mechelen, voor het verledden van de openbare verlichting in de Smisstraat en omliggende straten. De werken mogen uitgevoerd worden.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Kennisname verslag BAR GC de Muze van Meise 11 maart 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het verslag van de beheer- en adviesraad van GC de Muze van Meise van 11 maart 2024.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Organisatie pop-up speelwijken 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college verleent toelating aan de diensten Integratie & Inburgering, jeugd en kinderopvang en het Huis van het Kind voor de organisatie van pop-up speelwijken in verschillende buurten van Meise in de zomervakantie van 2024.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Inrichting alternatieve parkings evenementen

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord om met toestemming van de eigenaars twee privéterreinen in te richten als parkeerplaats voor enkele evenementen/ activiteiten in de Sportschuur en sportloods Te Wildert omwille van de werkzaamheden op de site voor het toekomstige Nicolle Van den Broeckpark.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Ondersteuning Belgisch Kampioenschap vaste stok hengelen

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord om Visclub Neromhof te ondersteunen bij de organisatie van het Belgisch kampioenschap vaste-stok-hengelen.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Zwembad De Wauwer: kajaktraining

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist dat een kajakclub het zwembad De Wauwer mag blijven huren voor trainingen.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Gebruik zwembad De Wauwer bachelorproef fotografie

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord met het gebruik van het zwembad voor opnames in het kader van een schoolopdracht.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Ambtshalve schrapping

KORTE SAMENVATTING

Een inwoner uit de gemeente wordt uit het bevolkingsregister geschrapt.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Activiteiten overzicht 2024 van het Lokaal overleg kinderopvang Meise

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de organisatie van workshops voor ouders met een baby of peuter op zondag 16 juni 2024 in het Cultuurhuis en een oriëntaalse avond voor de kinderbegeleiders tewerkgesteld in Meise op donderdag 17 oktober 2024 in dienstencentrum De Spil.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Gemeentelijke basisschool Meise - Pensionering onderwijzer

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Meise wordt een einde gesteld aan de opdracht van een onderwijzer, wegens pensionering vanaf 1 februari 2025.

 

 

Publicatiedatum: 11/04/2024