Meise

Zitting van 01 mrt 2021

Van 13.30 uur tot 16

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Marie Jeanne Thaelemans, Erwin De Clerck, Roel Anciaux en Thomas Goethals, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

schepen Jonathan De Valck verlaat de vergadering vanaf punt 27.

schepen Jonathan De Valck vervoegt de vergadering vanaf punt 28.

schepen Thomas Goethals verlaat de vergadering vanaf punt 33.

schepen Thomas Goethals vervoegt de vergadering vanaf punt 34.

Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het schepencollege van 22 februari 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Overheidsopdracht: collectieve hospitalisatieverzekering

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad om deel te nemen aan de kaderovereenkomst collectieve hospitalisatieverzekering 2022-2025 - FPD - GSD.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Aanstelling van een diensthoofd ICT en GIS

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een diensthoofd ICT en GIS aangesteld met voltijdse prestaties (38/38) in statutair verband met ingang van 1 april 2021. De proeftijd bedraagt 12 maanden.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Aanvaarding van de kandidatuur voor het bevorderingsexamen van administratief hoofdmedewerker bestuursadministratie

KORTE SAMENVATTING

De kandidatuur voor het bevorderingsexamen van administratief hoofdmedewerker bestuursadministratie wordt aanvaard.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Aanvaarding van de kandidatuur voor het bevorderingsexamen van diensthoofd vrije tijd

KORTE SAMENVATTING

De kandidatuur voor het bevorderingsexamen van diensthoofd vrije tijd wordt aanvaard.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Aanstelling van een redder voor het zwembad De Wauwer

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een redder voor het zwembad De Wauwer aangesteld met voltijdse prestaties (38/38) in contractueel verband voor bepaalde duur met ingang van 26 maart 2021 tot en met 25 juni 2022.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Samenstelling van de selectiecommissie voor het aanwervingsexamen van gemeenschapswacht-vaststeller

KORTE SAMENVATTING

De selectiecommissie voor het aanwervingsexamen van gemeenschapswacht-vaststeller wordt samengesteld.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Uitbreiding van de prestaties van een technisch assistent toezicht

KORTE SAMENVATTING

De deeltijdse prestaties van een technisch assistent toezicht worden uitgebreid met ingang van 1 maart 2021 tot en met 31 mei 2021.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Uitbreiding van de prestaties van een technisch assistent toezicht

KORTE SAMENVATTING

De deeltijdse prestaties van een technisch assistent toezicht worden uitgebreid met ingang van 1 maart 2021 tot en met 30 april 2021.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Kennisname van de datum van het aanwervingsexamen voor de functie van technisch assistent toezicht

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege neemt kennis van de datum van het aanwervingsexamen voor de functie van technisch assistent toezicht.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Tussenkomst in de kosten van een beeldschermbril

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een tussenkomst verleend in de kosten voor het aanschaffen van een beeldschermbril.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Functioneren personeelslid

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt een besluit over het functioneren van een personeelslid.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

AC - Uitwerking DRP-plan gemeente en OCMW/WZC Meise - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

KORTE SAMENVATTING

De technische beschrijving met nr. 20211751 en de raming voor de opdracht “AC - Uitwerking DRP_plan Gemeente en OCMW/WZC Meise”, opgesteld door de dienst Informatica worden goedgekeurd. De raming bedraagt € 28.925,62 excl. btw of € 35.000,00 incl. 21% btw.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Deloitte Consulting cvba, Berkenlaan 9 te 1831 Diegem, tegen het nagerekende offertebedrag van € 25.380,00 excl. btw of € 30.709,80 incl. 21% btw.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Bestelbonnen, goedkeuring, visering

KORTE SAMENVATTING

Het college viseert de bestelbonnen voor het jaar 2021 en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Facturen en rekeningen

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de facturen en rekeningen die ontvangen werden sedert zijn vorige vergadering van 15 februari 2021.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Selectieleidraad voor aanstelling ontwerper gemeentelijke basisschool De Leertuin - 20211755 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist de selectieleidraad voor de aanstelling van een ontwerper voor de gemeentelijke basisschool De Leertuin ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen. De opdracht zal worden gegund via de mededingingsprocedure met onderhandeling.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Selectieleidraad voor aanstelling ontwerper gemeentelijke basisschool Rode - 20211756 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist de selectieleidraad voor de aanstelling van een ontwerper voor de gemeentelijke basisschool Rode ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen. De opdracht zal worden gegund via de mededingingsprocedure met onderhandeling.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Onderhoud van de begraafplaatsen van Meise (1 april 2021 - 31 maart 2022) - Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's

KORTE SAMENVATTING

Het college keurt de lastvoorwaarden, de gunningswijze, de raming en de uit te nodigen firma's goed voor de overheidsopdracht met bestek nr. 20211757, opgesteld door de aankoopdienst: "Onderhoud van de begraafplaatsen van Meise (1 april 2021 - 31 maart 2022)."

De raming voor deze opdracht bedraagt €128.000,00 excl. btw of €154.880,00 incl. btw.

De looptijd van de opdracht bedraagt 12 maanden (01/04/2021 t.e.m. 31/03/2022).

De opdracht wordt gegund via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Subsidieaanvraag muur_2019_28

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 900 euro voor het aanbrengen van muurisolatie.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Subsidieaanvraag muur_2020_08

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 450 euro voor het aanbrengen van muurisolatie.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Subsidieaanvraag muur_2020_10

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 900 euro voor het aanbrengen van muurisolatie.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Subsidieaanvraag muur_2020_11

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 300 euro voor het aanbrengen van muurisolatie.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Subsidieaanvraag glas_2020_29

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 105,3 euro voor het vervangen van beglazing.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Subsidieaanvraag glas_2020_32

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 160,75 euro voor het vervangen van beglazing

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Subsidieaanvraag dak 2020_25

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 564 euro voor het aanbrengen van dakisolatie.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Subsidieaanvraag dak 2020_26

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 153,36 euro voor het aanbrengen van dakisolatie.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Subsidieaanvraag dak 2020_27

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 797,1 euro voor het aanbrengen van dakisolatie.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Subsidieaanvraag dak 2020_29

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 900 euro voor het aanbrengen van dakisolatie.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Subsidieaanvraag dak 2020_30

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 864 euro voor het aanbrengen van dakisolatie.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Subsidieaanvraag dak 2020_31

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 49,48 euro voor het aanbrengen van dakisolatie.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Subsidieaanvraag dak 2020_32

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 259,2 euro voor het aanbrengen van dakisolatie.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Subsidieaanvraag dak 2020_33

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 450 euro voor het aanbrengen dakisolatie.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Subsidieaanvraag dak 2020_34

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 900 euro voor het aanbrengen van dakisolatie.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Subsidieaanvraag dak 2020_35

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 750 euro voor het aanbrengen van dakisolatie.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Subsidie particuliere afkoppeling 2020_12

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 334,03 euro voor de afkoppelingkosten bij een woning.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Aktename melding OMV_2021019312, gelegen Heirbaan

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt akte van de melding van een klasse 3-inrichting langsheen de Heirbaan.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Aktename melding OMV_2021020261, gelegen Onze Lieve Heerweg

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt akte van de melding van een inrichting klasse 3 in de Onze Lieve Heerweg.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Beplanting Heirbaan

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de mogelijke locaties voor hoogstambomen langs de Heirbaan.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst IPKC

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad om akkoord te gaan met de samenwerkingsovereenkomst IPKC tussen de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Advies beroep deputatie - VV 807 - verkavelen in 5 loten voor open bebouwing met wegenisaanleg

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een gunstig advies af over de omgevingsaanvraag tot het verkavelen in 5 loten voor open bebouwing met wegenisaanleg, langsheen de Groenveldlaan, gezien het gedeelte voor de aanleg van de wegenis nu voldoet aan de voorschriften van het RUP Molenkouter herziening grafisch plan.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

MS2021/021 - Meldingsakte Putteveld 2

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt akte van de melding voor het plaatsen van een veranda bij een halfopen eengezinswoning, gelegen langsheen Putteveld 2.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Omgevingsvergunning  - VS2020/205 - wijzigen van gevelopeningen en het heraanleggen van verhardingen in de tuinzone

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van Christine DECLERCK voor het wijzigen van gevelopeningen en het heraanleggen van verhardingen in de tuinzone langsheen de Brusselsesteenweg 141, afdeling 1 sectie F nr. 331E3, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Omgevingsvergunning - VS2020/217 - uitbreiden van een vrijstaande ééngezinswoning na het slopen van een bestaande aanbouw

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een omgevingsvergunning af, op naam van dhr. en mevr. Nawal en Sefa IGASS - AKIN voor het uitbreiden van een vrijstaande ééngezinswoning na het slopen van een bestaande aanbouw langsheen de Strooistraat 7, afdeling 2 sectie G nr. 160G, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Omgevingsvergunning  - VS2020/227 - grondig verbouwen van een zonevreemde eengezinswoning na het slopen van de bestaande constructies en verhardingen

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van dhr. en mevr. Geert en Inge Van Lierde - De Clercq voor het grondig verbouwen van een zonevreemde eengezinswoning na het slopen van de bestaande constructies en verhardingen langsheen de Slozenstraat 85, afdeling 2 sectie C nr. 92E, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Weigering van een omgevingsaanvraag - VS2020/171 - verbouwen van een meergezinswoning in gesloten bouworde (regularisatie)

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een weigering van een omgevingsaanvraag af voor het verbouwen van een meergezinswoning in gesloten bouworde (regularisatie) langsheen de Mottestraat 8, afdeling 2 sectie F nummer 333V.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Robbeekkouter - Vraag tot verlegging voetwegen

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de voorstellen tot verlegging en verharding van de voetwegen 43 of 44 in het agrarisch gebied.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

OMV verkaveling  - 821 - ontwikkelen van 5 loten voor halfopen eengezinswoningbouw

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden af, op naam van mevrouw Greta Berghman voor het ontwikkelen van 5 loten voor halfopen eengezinswoningbouw langsheen de Driesstraat 86, 88 en 90, afdeling 2 sectie F nrs. 165M, 165N, 167B, 168D en 169B, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Verdeling - Oude Oppemstraat

KORTE SAMENVATTING

Er wordt geen bezwaar gemaakt tegen het voorgenomen verdelingsplan van de notaris waarbij een oppervlakte van 870 m² wordt afgesplitst uit een groter geheel om te worden gevoegd bij het naastgelegen bebost perceel langsheen de Oude Oppemstraat, mits behoud van de bestemming natuurgebied.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Aanvraag van een standplaats voor een ijswagen

KORTE SAMENVATTING

Het college kent een standplaats toe voor de uitbating van een ijswagen in de Nieuwelaan t.h.v. de inrit van het zwembad op woensdag van 14.00 uur tot 18.00 uur.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Tijdelijke politieverordening - Bekrachtiging Burgemeesterbesluit 9 februari 2021 - verlenen van een signalisatievergunning voor de uitvoering van werken in de Krogstraat ter hoogte van huisnummer 111 - van 6 maart 2021 tot en met 10 maart 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 9 februari 2021, over het verlenen van een signalisatievergunning voor de uitvoering van werken in de Krogstraat ter hoogte van huisnummer 111, in opdracht van Fluvius. 

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Tijdelijke politieverordening - Verlenen van een signalisatievergunning voor uitvoering werken in de d'Hoogvorstlaan ter hoogte van huisnummer 5 - van 6 maart 2021 tot en met 10 maart 2021

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een signalisatievergunning verleend aan T&O voor de uitvoering van werken in de d'Hoogvorstlaan ter hoogte van huisnummer 5 van 6 maart 2021 tot en met 10 maart 2021, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Raamovereenkomst voor levering van ferro en non ferro metalen voor werken in eigen beheer (01/03/2021-28/02/2024) - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

KORTE SAMENVATTING

De technische beschrijving met nr. 20211736 en de raming voor de opdracht “Raamovereenkomst voor levering van ferro en non ferro metalen voor werken in eigen beheer”, opgesteld door de ontwerper, worden goedgekeurd. De raming bedraagt € 13.910,00 excl. btw of € 16.831,10 incl. 21% btw.

De opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde).

Deze opdracht wordt voor de periode van 01/03/2021 tot 28/02/2024 gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Fieremans | Derametal, Z.5 Mollem 100 te 1730 Asse.

 

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Raamovereenkomst voor aankoop van klein elektrisch materiaal voor werken in eigen beheer(08/03/2021 - 7/03/2024). - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

KORTE SAMENVATTING

De technische beschrijving met nr. 20211744 en de raming voor de opdracht “Raamovereenkomst voor aankoop van klein elektrisch materiaal voor werken in eigen beheer (08/03/2021 - 7/03/2024)”, opgesteld door de technische dienst, worden goedgekeurd. De raming bedraagt € 9.970,00 excl. btw of € 12.063,70 incl. 21% btw.

Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde).

Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Brusselek NV, Paardenweidestraat 3 te 1860 Meise.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Aanleg parking CVO en Sportschuur - Goedkeuring definitieve oplevering

KORTE SAMENVATTING

De opdracht “Aanleg parking CVO en Sportschuur - Perceel 1 (Parking CVO)” wordt definitief opgeleverd.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Poetsen van ramen en constructies van diverse gemeentelijke gebouwen 2020 - 2024 - Goedkeuring verrekening 1

KORTE SAMENVATTING

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 1: bijkomende werken in de Leertuin en bibliotheek van de opdracht “Poetsen van ramen en constructies van diverse gemeentelijke gebouwen 2020 - 2024” voor het totaal bedrag in meer van € 1.317,68 excl. btw of € 1.594,39 incl. 21% btw.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Renovatie van muurkantelen  en gevels jeugdlokalen - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad wordt verzocht om het bestek met nr. 20211732 en de raming voor de opdracht “Renovatie van muurkantelen en gevels jeugdlokalen”, opgesteld door de Uitvoerende Diensten, goed te keuren. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 93.451,00 excl. btw of € 113.075,71 incl. 21% btw.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Speelplein: Uitbetaling animatoren krokus 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord met de uitbetaling van de animatoren van het speelplein voor de krokusvakantie van 15 februari 2021 tot en met 19 februari 2021.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Alternatieve Buitenspeeldag

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord met de organisatie van #100UurBuitenspelenInApril gedurende de maand april 2021.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

De Spin: Paasvakantie '21 - Praktische regeling

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord met de organisatie van het speelplein in GBS St-Brixius-Rode voor 3 bubbels van elk 25 kinderen tijdens de paasvakantie 2021.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Het Lint

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord met de organisatie van een alternatief, vereenvoudigd Het Lint dat doorgaat tussen maandag 21 juni en woensdag 30 juni 2021.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Plantentuinjogging Meise

KORTE SAMENVATTING

Omwille van de coronamaatregelen wordt de organisatie van de Plantentuinjogging verdaagd naar 26 september 2021.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst inzake de intergemeentelijke preventiewerking

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad om, in het kader van lokale preventiewerking en de aanstelling van een gezamelijk preventiewerker vanaf 1 januari 2021 binnen de eerstelijnszone Grimbergen, een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Gemeentelijke basisscholen - Samenstelling schoolraad - Akteneming geleding personeel en geleding ouders

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad wordt verzocht om akte te nemen van de samenstelling van de nieuwe schoolraad voor de periode van 2021 - 2025.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Gemeentelijke Fusieschool - Aanstelling onderwijzer

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke Fusieschool wordt van 13 februari 2021 tot en met 2 april 2021 in vervanging een onderwijzer aangesteld met 24/24.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Akademie voor Muzische Kunsten - Tijdelijke aanstelling in een niet vacant ambt - verlenging

KORTE SAMENVATTING

In de Akademie voor Muzische Kunsten wordt de tijdelijke aanstelling van een leerkracht zang en groepsmusiceren verlengd ter vervanging, van 1 maart 2021 tot en met 31 maart 2021 met een opdracht van 3/22 en 4/20 uren.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Akademie voor Muzische Kunsten - Tijdelijke aanstelling in een niet vacant ambt

KORTE SAMENVATTING

In de Akademie voor Muzische Kunsten wordt tijdelijk een leerkracht muziekinitiatie en muzikale culturele vorming aangesteld ter vervanging, van 22 februari 2021 tot en met 7 maart 2021 met een opdracht van 8/22 uren.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Akademie voor Muzische Kunsten - Tijdelijke aanstelling in een niet vacant ambt

KORTE SAMENVATTING

In de Akademie voor Muzische Kunsten wordt tijdelijk een leerkracht muzikale culturele vorming aangesteld ter vervanging, van 22 februari 2021 tot en met 7 maart 2021 met een opdracht van 4/22 uren.

 

 

Publicatiedatum: 09/03/2021