Meise

Zitting van 19 02 2024

Van 14 uur tot 17

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het schepencollege van 12 februari 2024 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Aanvraag vorming

KORTE SAMENVATTING

Het college verleent toelating aan de algemeen directeur om een opleiding postadministratie te volgen op 14 maart 2024.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Toelating voor het afleveren van een vergunning voor de Plantentuinjogging op 12 mei 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college verleent toelating om een vergunning af te leveren via het Eaglebe-platform voor de organisatie van de Plantentuinjogging op 12 mei 2024 in de Plantentuin met vertrek en aankomst aan de sporthal van Meise.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Toelating voor het afleveren van een vergunning voor de organisatie van de jaarlijkse rommelmarkt in Meuzegem op 12 mei 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college verleent toelating om een vergunning af te leveren via het Eaglebe-platform voor de organisatie van de jaarlijkse rommelmarkt in Meuzegem op 12 mei 2024.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Toelating voor het afleveren van een vergunning voor het evenement Wolvertem beachweekend van 17 mei t/m 19 mei 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college verleent toelating om een vergunning af te leveren via het Eaglebe-platform voor de organisatie van het Wolvertem beachweekend van 17 mei t/m 19 mei 2024 op het beachvolleybalterrein in de Jan Hammeneckerstraat.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Verwijderen van een achtergelaten voertuig van het openbaar domein

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om een voertuig, na het verstrijken van de opgelegde termijn waarbinnen de wagen verplaatst moet worden, te beschouwen als achtergelaten op het openbaar domein en bijgevolg te laten takelen en stallen bij een takeldienst.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Ondertekening protocol Vlaamse Huisvestingstool Oekraïne

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad zich akkoord te verklaren met de ondertekening van het protocol Vlaamse Huisvestingstool Oekraïne.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Vraag tot sponsoring van receptie vrijwilligersfeest

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om het feest voor de vrijwilligers van de parochie te steunen. Voor de receptie op zondag 3 maart 2024 voorziet het lokaal bestuur cava en fruitsap.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Samenstelling van de selectiecommissie voor het aanwervingsexamen voor de functie van technisch beambte poetsdienst

KORTE SAMENVATTING

De selectiecommissie voor het afnemen van het aanwervingsexamen voor de functie van technisch beambte poetsdienst (E1-E3) wordt samengesteld.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Aanvaarding van de kandidaturen voor het aanwervingsexamen voor de functie van groenambtenaar (B1-B3)

KORTE SAMENVATTING

De kandidaturen voor het aanwervingsexamen voor de functie van groenambtenaar (B1-B3) worden aanvaard.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Oppensioenstelling van een sportfunctionaris

KORTE SAMENVATTING

Een personeelslid wordt met ingang van 1 mei 2024 op pensioen gesteld.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Organisatie personeelsfeest 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de organisatie van het personeelsfeest in de cafetaria van het dienstencentrum De Spil op vrijdag 13 september 2024 vanaf 18.00 uur.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Kennisname datum aanwervingsexamen voor de functie van administratief medewerker GC de Muze (C1-C3)

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege neemt kennis van de datum van het aanwervingsexamen voor de functie van administratief medewerker GC de Muze (C1-C3).

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Aanstelling van een toezichter

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een toezichter (C1-C2) met deeltijdse prestaties (11,65/38) aangesteld met ingang van 1 maart 2024 in contractueel verband voor onbepaalde duur.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Aanstelling van een toezichter

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een toezichter (C1-C2) met deeltijdse prestaties (15,35/38) aangesteld met ingang van 1 maart 2024 in contractueel verband voor onbepaalde duur.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Oppensioenstelling van een systeembeheerder

KORTE SAMENVATTING

Een personeelslid wordt met ingang van 1 mei 2024 op pensioen gesteld.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Bestelbonnen, goedkeuring, visering

KORTE SAMENVATTING

Het college viseert de bestelbonnen voor het jaar 2024 en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Facturen en rekeningen

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de facturen en rekeningen die ontvangen werden sedert zijn vorige vergadering van 5 februari 2024.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Debiteurenbeheer: oninvorderbaarverklaring van openstaande vorderingen

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om een aantal openstaande vorderingen oninvorderbaar te verklaren.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Debiteurenbeheer: oninvorderbaarverklaring van openstaande vorderingen

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om een aantal openstaande vorderingen oninvorderbaar te verklaren.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Aanvraag van een losse standplaats op de zaterdagmarkt van 2 maart 2024

KORTE SAMENVATTING

Er wordt toelating verleend om een losse standplaats in te nemen op de wekelijkse markt op zaterdag 2 maart 2024 voor de verkoop van koffie en chocomelk ten voordele van Broederlijk Delen.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Aanvraag van een losse standplaats op de zaterdagmarkt van 30 maart 2024

KORTE SAMENVATTING

Er wordt toelating verleend om een losse standplaats in te nemen op de wekelijkse markt op zaterdag 30 maart 2024 voor een infomoment van Fiberklaar.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Vaststelling van het wedstrijdreglement "Maand van de Markt"

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de gemeenteraad om het wedstrijdreglement met betrekking tot de Maand van de Markt vast te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Concrete invulling van de deelname van lokaal bestuur Meise aan de Maand van de markt in april 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de invulling van de Maand van de Markt die georganiseerd wordt van 1 april t.e.m. 30 april 2024.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Omgevingsvergunning  - VS2023/185 - oprichten van een meergezinswoning met 3 wooneenheden

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van de heer David Van Doorslaer en de heer Jurgen Van Doorslaer, voor het oprichten van een meergezinswoning met 3 wooneenheden langsheen de Karel Baudewijnslaan en Platanenlaan, afdeling 2 sectie F nr. 403B3, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Haltespreiding De Lijn - Standpunt voor halte Begonialaan van lijnen R60 en 534 in de Alfred Van Campenhoutlaan

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om de route van De Lijn aan te passen waarbij de halte 'Begonialaan' naar de Potaardestraat wordt verplaatst. De route van lijnen R60 en 534 wordt dan noordelijk verdergezet richting Kapelle-op-den-Bos.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Aanbod aankoop perceel grond aan Kapellelaan

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt een beslissing over het aanbod voor de aankoop van een perceel grond.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Beroep bij Raad voor Vergunningsbetwistingen-beslissing tussenkomst

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het verzoekschrift waarbij de vernietiging van de omgevingsvergunning van 26 oktober 2023 afgeleverd door de deputatie van de provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant, voor de Raad voor Vergunningenbetwistingen gevorderd wordt. Het college beslist niet tussen te komen in de procedure.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Bestemming Brusselsesteenweg 42/b3 en Populierenlaan 22

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt een beslissing over de bestemming op korte termijn van de woningen aan de Brusselsesteenweg 42/b3 en Populierenlaan 22.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Gebruik tuin 't Ameuzement op 31 maart 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college geeft toelating om onder bepaalde voorwaarden gebruik te maken van de tuin van de pastorie van Meuzegem op 31 maart 2024.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Klascontainers GBS De Leertuin - Goedkeuring aanvangsdatum

KORTE SAMENVATTING

De aanvangsdatum van de opdracht “Klascontainers GBS De Leertuin” wordt vastgesteld op 20 juni 2024.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Werken door Fluvius: goedkeuring offerte verledding openbare verlichting in de Merellaan en omliggende straten

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege keurt de offerte goed van Fluvius, Elektriciteitstraat 70 te 2800 Mechelen, voor het verledden van de openbare verlichting in de Merellaan en omliggende straten.  De werken mogen uitgevoerd worden.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Betaalbaarstelling van aankoopfacturen

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen beslist een aantal aankoopfacturen betaalbaar te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Toelating voor het afleveren van een vergunning voor het evenement 'Patattenkoers by Chiro Eversheim' op 28 april 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college verleent toelating om een vergunning af te leveren via het Eaglebe-platform voor de organisatie van 'Patattenkoers by Chiro Eversheim' op 28 april 2024 in Eversem.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Organisatie Kijk, ik fiets op 5 juni 2024

KORTE SAMENVATTING

Lokaal bestuur Meise organiseert op 5 juni 2024 'Kijk, ik fiets' om onze jongste inwoners te leren fietsen.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Organisatie Start to Run 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college geeft toelating aan joggingclub 'Meelopers Meise' om een Start to Run reeks te starten vanaf 25 maart 2024 met trainingen georganiseerd in het Neromhof.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Kennisname van het verslag van de beheer- en adviesraad d.d. 29 januari 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het verslag van de beheer- en adviesraad van de bibliotheek van 29 januari 2024.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Ambtshalve schrapping vreemdeling

KORTE SAMENVATTING

Inwoners uit de gemeente worden uit het wacht-/vreemdelingenregister geschrapt.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Ambtshalve schrapping vreemdeling

KORTE SAMENVATTING

Een inwoner uit de gemeente wordt uit het wacht-/vreemdelingenregister geschrapt.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Ambtshalve schrapping vreemdeling

KORTE SAMENVATTING

Een inwoner uit de gemeente wordt uit het wacht-/vreemdelingenregister geschrapt.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Ambtshalve schrapping

KORTE SAMENVATTING

Een inwoner uit de gemeente wordt uit het bevolkingsregister geschrapt.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Toekennen grafconcessie urnenveld op de gemeentelijke begraafplaats van Meise - vergunning nr. 2088

KORTE SAMENVATTING

Een concessieaanvraag van vijftig jaar wordt toegekend aan de aanvrager voor het begraven van twee personen in een urnenveld op het kerkhof van Meise.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Toekennen grafconcessie urnenveld op de gemeentelijke begraafplaats van Wolvertem - vergunning nr. 2089

KORTE SAMENVATTING

Een concessieaanvraag van vijftig jaar wordt toegekend aan de aanvrager voor het begraven van twee personen in een urnenveld op het kerkhof van Wolvertem.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Bijzetting: openen grafconcessie nis op het kerkhof van Meise

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een aanvraag goedgekeurd tot het openen van een concessie - nis - op het kerkhof van Meise.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Bijzetting: openen grafconcessie kelder op het kerkhof van Meise

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een aanvraag goedgekeurd tot het openen van een concessie - kelder - op het kerkhof van Meise.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Opschrift op de asverstrooiingsplaat

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een aanvraag goedgekeurd tot het melden van een opschrift op de asverstrooiingsplaat op de strooiweide op het kerkhof van Meise.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Opschrift op de asverstrooiingsplaat

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een aanvraag goedgekeurd tot het melden van een opschrift op de asverstrooiingsplaat op de strooiweide op het kerkhof van Meise.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Opschrift op de asverstrooiingsplaat

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een aanvraag goedgekeurd tot het melden van een opschrift op de asverstrooiingsplaat op de strooiweide op het kerkhof van Wolvertem.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Uitbrengen van advies omtrent bijkomende plaatsen met subsidie inkomenstarief voor baby's en peuters

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het geformuleerde advies omtrent gesubsidieerde nieuwe opvangplaatsen voor baby's en peuters voor de opvanginitiatieven die een aanvraag ingediend hebben. 

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Akademie voor Muzische Kunsten - Tijdelijke aanstelling van bepaalde duur in een niet vacant ambt - leraar muziek

KORTE SAMENVATTING

In de Akademie voor Muzische Kunsten wordt een personeelslid tijdelijk aangesteld voor bepaalde duur in een niet vacant ambt, van 19 februari 2024 tot en met 17 maart 2024 met een opdracht van 3 uren.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Gemeentelijke Fusieschool - Vervanging kinderverzorgster

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke Fusieschool wordt van 19 februari 2024 tot en met 14 juni 2024 in vervanging een kinderverzorgster aangesteld met 5/32.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Akademie voor Muzische Kunsten - Wijziging afwezigheid voor verminderde prestaties naar verlof voor verminderde prestaties

KORTE SAMENVATTING

In de Akademie voor Muzische Kunsten is het nodig om een afwezigheid voor verminderde prestaties te wijzigen naar een verlof voor verminderde prestaties.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Gemeentelijke basisschool Meise - Vervanging kleuteronderwijzer

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Meise wordt van 10 februari 2024 tot en met 28 april 2024 in vervanging een kleuteronderwijzer aangesteld met 12/24.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Gemeentelijke basisschool Meise - Vervanging kleuteronderwijzer

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Meise wordt van 10 februari 2024 tot en met 19 februari 2024 in vervanging een kleuteronderwijzer aangesteld met 13/24.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Gemeentelijke basisschool Sint-Brixius-Rode - Aanvraag loopbaanonderbreking voor medische bijstand

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Sint-Brixius-Rode wordt aan een onderwijzer voor 12/24 een loopbaanonderbreking wegens medische bijstand toegekend van 1 maart 2024 tot en met 31 mei 2024.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Gemeentelijke basisschool Sint-Brixius-Rode - Vervanging onderwijzer

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Sint-Brixius-Rode wordt van 1 maart 2024 tot en met 31 mei 2024 in vervanging een onderwijzer aangesteld met 12/24.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 19 02 2024

Akademie voor Muzische Kunsten - Uitbetaling evaluatoren 1ste periode schooljaar 2024-2025

KORTE SAMENVATTING

Een zitpenning wordt uitbetaald aan de externe evaluatoren die de toonmomenten hebben bijgewoond tijdens de 1ste periode het schooljaar 2024-2025.

 

 

Publicatiedatum: 20/02/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.