Meise

Zitting van 17 mei 2021

Van 13.30 uur tot 16

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Erwin De Clerck, Roel Anciaux en Thomas Goethals, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur, waarnemend.

Verontschuldigd:

Marie Jeanne Thaelemans, schepen;

 

Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het schepencollege van 10 mei 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Voorstel tot aanpassing van een functiebeschrijving

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de ontwerpen van een aantal functiebeschrijvingen.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Wijziging van het organogram

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen keurt het organogram voor het gemeente- en OCMW- personeel met ingang van 18 mei 2021 goed.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Wijziging van de personeelsformatie

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen keurt de personeelsformatie van het gemeentepersoneel met ingang van 18 mei 2021 goed.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting - algemene vergadering op 21 mei 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de uitnodiging van de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting betreffende hun algemene vergadering die zal plaatsvinden op vrijdag 21 mei 2021 om 11 uur via elektronisch communicatiemiddel.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Vacantverklaring technisch assistent toezicht

KORTE SAMENVATTING

In de personeelsformatie wordt 0,17 VTE functie van technisch assistent toezicht (D1-D3) deeltijds in contractueel verband vacant verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Vacantverklaring technisch assistent toezicht

KORTE SAMENVATTING

In de personeelsformatie wordt 0,35 VTE functie van technisch assistent toezicht (D1-D3) deeltijds in contractueel verband vacant verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Vacantverklaring technisch assistent toezicht

KORTE SAMENVATTING

In de personeelsformatie wordt 0,18 VTE functie van technisch assistent toezicht (D1-D3) deeltijds in contractueel verband vacant verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Bestelbonnen, goedkeuring, visering

KORTE SAMENVATTING

Het college viseert de bestelbonnen voor het jaar 2021 en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Facturen en rekeningen

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de facturen en rekeningen die ontvangen werden sedert zijn vorige vergadering van 3 mei 2021.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Bezwaarschrift belasting tweede verblijven - aanslagjaar 2020

KORTE SAMENVATTING

Een bezwaarschrift tegen de aanslag in de gemeentebelasting op tweede verblijven, aanslagjaar 2020, wordt ingewilligd.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Bezwaarschrift belasting activeringsheffing 2020

KORTE SAMENVATTING

Een bezwaarschrift tegen de aanslag in de gemeentebelasting op activeringsheffing, aanslagjaar 2020, wordt ingewilligd.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Uitbreiding van de horecaterrassen in het kader van COVID-19

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad om het burgemeesterbesluit van 7 mei 2021, over het uitbreiden van horecaterrassen teneinde de opgelegde maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus te garanderen, te bekrachtigen.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Toelating ambulante ijsverkoop

KORTE SAMENVATTING

Er wordt toelating verleend voor de ambulante verkoop van schepijs in Westrode (Westrodestraat, Breemweg, Jan Hammeneckerstraat, Patatestraat en Pollareveld), in de wijk van Eversem, in de Hoekstraat en de Ossegemstraat voor het jaar 2021.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Versoepelingen van de coronamaatregelen vanaf 9 juni 2021 - heropening kermissen

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat niet akkoord om de kermis tijdens het derde weekend van juni 2021 te laten doorgaan. Er zal een evaluatie plaatsvinden op 21 juni 2021 om dit eventueel te verplaatsen naar eind juli 2021.
De kermissen die gepland zijn in de maanden september en oktober kunnen wel doorgaan.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Aktename melding OMV_2021076677, gelegen Patatestraat

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de melding van een bronbemaling in de Patatestraat.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Kennisname hoorzitting deputatie - VB2020/124

KORTE SAMENVATTING

Het college handhaaft het ingenomen standpunt en vaardigt niemand af op de hoorzitting van het beroep ingediend bij de deputatie tegen de voorwaardelijke omgevingsvergunning, afgeleverd door het schepencollege in zitting van 14 december 2020, voor het slopen van de bestaande gebouwen ter realisatie van een nieuwbouw voor de Sinte-Maartenschool in de Brusselsesteenweg 21, 23, 5 en Nieuwelaan 44.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Hof ter Wilderweg - Woonproject - Commerciële naamgeving

KORTE SAMENVATTING

Het woonproject in oprichting langsheen de Hof ter Wilderweg zal 'het Almshof' noemen. De naam refereert naar een link met een potje dat in een paalkuil gevonden is tijdens het archeologisch onderzoek en dat als offer aan de goden geschonken werd. De goden zouden er dan voor zorgen dat het goed zou blijven gaan met het huis en zijn bewoners.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Omgevingsvergunning  - VS2020/248 - oprichten van een alleenstaande eengezinswoning in tweede bouworde

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van Isabel en Kjell Devos - Saterdag voor het oprichten van een alleenstaande eengezinswoning in tweede bouworde langsheen de Barbierstraat 75, afdeling 2 sectie C nr. 394C, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Omgevingsvergunning  - VS2020/250 - oprichten van een bedrijfswoning met een zorgwoning in halfopen verband na het slopen van de bestaande woning

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van Tiny en Johan Cammaert - De Mulder voor het oprichten van een bedrijfswoning met een zorgwoning in halfopen verband na het slopen van de bestaande woning in de Temsesteenweg 19, afdeling 2 sectie C nr. 50P3 gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Omgevingsvergunning  - VB2020/252 - oprichten van een nieuwe loods, een elektriciteitscabine en de aanleg van verhardingen na het slopen van een bestaande koepeltunnel

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van Elke en Wim De Roos - De Valck wonende in de Schriekstraat 43, 1861 Meise, voor het oprichten van een nieuwe loods, een elektriciteitscabine en de aanleg van verhardingen na het slopen van een bestaande koepeltunnel langsheen de Schriekstraat 43, afdeling 2 sectie A nrs. 200L en 200F gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Omgevingsvergunning  - VS2020/261 - oprichten van een vrijstaand bijgebouw (regularisatie) en het slopen van een vrijstaande garage en verhardingen

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van de heer David Goossens voor het oprichten van een vrijstaand bijgebouw (regularisatie) en het slopen van een vrijstaande garage en verhardingen langsheen de Westrodestraat 21, afdeling 2 sectie B nr. 344D gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Omgevingsvergunning  - VS2021/007 - aanleggen van verhardingen en plaatsen van een fietsbox in de voortuin

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van Isabelle Van Den Moortel voor het aanleggen van verhardingen en het plaatsen van een fietsbox in de voortuin langsheen de Wilderweg 5, afdeling 2 sectie B nr. 470L4 gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Omgevingsvergunning  - VS2021/033 - uitbreiden van een eengezinswoning in open bouworde en het heraanleggen van de voortuinstrook

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van Dennis en Dorien De Braekeler - Van den Broeck voor het uitbreiden van een eengezinswoning in open bouworde en het heraanleggen van de voortuinstrook langsheen de August Van Doorslaerlaan 71, afdeling 1 sectie G nrs. 25A3 en 25B3 gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Omgevingsvergunning - VS2021/040 - oprichten van een eengezinswoning in open bouworde en een vrijstaand bijgebouw

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een omgevingsvergunning af, op naam van Philippe en Nathalie Titeca - Hasevoets voor het oprichten van een eengezinswoning in open bouworde en een vrijstaand bijgebouw langsheen de Kapellelaan 62, afdeling 1 sectie F nr. 140C gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Omgevingsvergunning - VS2021/044 - verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning in open bouworde

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een omgevingsvergunning af, op naam van Diana en Bruno Islamaj - Buyssens voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning in open bouworde langsheen de d'Hoogvorstlaan 43, afdeling 1 sectie F nr. 290C23 gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Omgevingsvergunning  - VS2021/050 - opsplitsen van een kantoorruimte naar 2 kantoorruimten op het gelijkvloers met werken aan de voorgevel (regularisatie)

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van Bram De Ridder namens DE RIDDER INVEST NV voor het opsplitsen van een kantoorruimte naar 2 kantoorruimten op het gelijkvloers met werken aan de voorgevel (regularisatie) langsheen de Boechtstraat 3, afdeling 1 sectie G nr. 117Y gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Omgevingsvergunning  - VS2021/057 - uitbreiden van een halfopen eengezinswoning op de gelijkvloerse verdieping

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van mevrouw Myriam Schoonejans voor het uitbreiden van een halfopen eengezinswoning op de gelijkvloerse verdieping langsheen de Alfred Van Campenhoutlaan 53, afdeling 1 sectie D nr. 427N gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

OMV verkaveling  - 832 - verkavelen van 2 loten voor eengezinswoningbouw in open bouworde

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden af, op naam van Alexander Peeters namens Topovision BVBA voor het ontwikkelen van 2 loten voor eengezinswoningbouw in open bouworde langsheen de Patatestraat 50, afdeling 2 sectie A nrs. 494C2, 494Y en 494Z gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van de aangepaste voorschriften.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Weigering van een omgevingsaanvraag - VS2020/251 - oprichten van een veranda na het slopen van een bestaande veranda

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een weigering van een omgevingsaanvraag af voor het oprichten van een veranda na het slopen van een bestaande veranda langsheen de Berthoutsstraat 15, afdeling 1 sectie D nr. 328D2 gezien de aanvraag niet voldoet aan de juridische bepalingen en onverenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Weigering van een omgevingsaanvraag - VS2020/254 - oprichten van een meergezinswoning in gesloten bouworde met 3 wooneenheden na het slopen van de bestaande eengezinswoning

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een weigering van een omgevingsaanvraag af, voor het oprichten van een meergezinswoning in gesloten bouworde met 3 wooneenheden na het slopen van de bestaande eengezinswoning langsheen de Kartuizerslaan 26, afdeling 1 sectie F nr. 135E17 gezien de aanvraag niet voldoet aan de juridische bepalingen en in strijd is met de bepalingen van het burgerlijk wetboek.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Tijdelijke politieverordening -Bekrachtiging burgemeesterbesluit 10 mei 2021 - Invoeren van verkeersbeperkende maatregelen in de  Beaufforstraat van 13 mei 2021 tot 1 juni 2021- Verlenging

KORTE SAMENVATTING

Het college bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 10 mei 2021, over het verlenen van een signalisatievergunning (verlenging) voor de uitvoering van werken in de Beauffortstraat van 13 mei 2021 tot 1 juni 2021.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Tijdelijke politieverordening - Bekrachtiging burgemeesterbesluit van 5 mei 2021 - Verlenen van een signalisatievergunning voor de uitvoering van boringen in de Wilgenlaan en de Ossegemstraat van 6 mei 2021 tot en met 28 mei 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 5 mei 2021 over het verlenen van een signalisatievergunning aan Geosonda BV voor de uitvoering van boringen in de Wilgenlaan en in de Ossegemstraat van 6 mei 2021 tot en met 28 mei 2021.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Tijdelijke politieverordening - Bekrachtiging burgemeesterbesluit van 10 mei 2021 - Invoeren van verkeersbeperkende maatregelen voor de uitvoering van asfaltwerken in het Pluimennest, de Patatestraat en in de Kerkhofstraat (grondgebied Londerzeel) van 17 mei 2021 tot 28 mei 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 10 mei 2021, over het invoeren van verkeersbeperkende maatregelen voor de uitvoering van asfaltwerken in het Pluimennest, de Patatestraat en in de Kerkhofstraat (grondgebied Londerzeel) van 17 mei 2021 tot 28 mei 2021.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Aanvullend reglement houdende het instellen van een parkeerzone in de Brouwerijstraat

KORTE SAMENVATTING

Het college keurt de parkeerzone voor auto's in de Brouwerijstraat goed.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Aanvullend reglement houdende aanleggen van extra oversteekplaatsen

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om gemarkeerde oversteekplaatsen aan te brengen op volgende plaatsen:

         Putteveld: ter hoogte van kruispunt Smalhof;

         Voorveldstraat: ter hoogte van huisnummer 2A;

         Kapellelaan: ter hoogte van kruispunt Wandelstraat.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Tijdelijke politieverordening -Verlenen van een signalisatievergunning aan EBN-tech voor de uitvoering van werken in de Temsesteenweg ter hoogte van huisnummer 18 op 19 mei 2021

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een signalisatievergunning verleend aan EBN-tech voor de uitvoering van werken in de Temsesteenweg ter hoogte van huisnummer 18 op 19 mei 2021.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Tijdelijke politieverordening - Invoeren van verkeersbeperkende maatregelen in de Broekstraat, de Hoekstraat en omgeving van 10 juli 2021 tot 2 oktober 2021 voor de uitvoering van rioleringswerken - Verlenging

KORTE SAMENVATTING

Van 10 juli 2021 tot 2 oktober 2021 worden er verkeersbeperkende maatregelen genomen in de Broekstraat, de Hoekstraat en omgeving naar aanleiding van wegenis-en rioleringswerken, uitgevoerd door Colas Noord NV (verlenging).

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Tijdelijke politieverordening - Verlenen van een signalisatievergunning voor de uitvoering van werken in de Slozenstraat ter hoogte van huisnummer 44 van 25 mei 2021 tot 1 juni 2021

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een signalisatievergunning verleend aan T&O voor de uitvoering van werken in de Slozenstraat ter hoogte van huisnummer 44 van 25 mei 2021 tot 1 juni 2021, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Tijdelijke politieverordening - Verlenen van een signalisatievergunning voor de uitvoering van werken in de Stationsstraat ter hoogte van huisnummer 29 van 26 mei 2021 tot 5 juni 2021

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een signalisatievergunning verleend aan T&O voor de uitvoering van werken in de Stationsstraat ter hoogte van huisnummer 29 van 26 mei 2021 tot 5 juni 2021, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Tijdelijke politieverordening - Verlenen van een signalisatievergunning voor de uitvoering van werken in de Neromstraat ter hoogte van huisnummer 141 van 9 juni 2021 tot 17 juni 2021

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een signalisatievergunning verleend aan T&O voor de uitvoering van werken in de Neromstraat ter hoogte van huisnummer 141 van 9 juni 2021 tot 17 juni 2021, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Tijdelijke politieverordening - Verlenen van een signalisatievergunning voor de uitvoering van werken in de Velaart van 25 mei 2021 tot 29 mei 2021

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een signalisatievergunning verleend aan Quintelier NV voor het plaatsen van een buis van gracht naar gracht in de Velaart van 25 mei 2021 tot 29 mei 2021.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Toelating voor transport van uitzonderlijk vervoer via het traject Kardinaal Sterkcxlaan, Nieuwelaan (N277), Vilvoordsesteenweg (N211), Ossegemstraat (N276), Paardenweidestraat en oprit A12

KORTE SAMENVATTING

Het college verleent toelating om eenmaal per maand met uitzonderlijk vervoer (20m X 4,5m X 4,3m - 44 ton) te transporteren van bedrijvenzone Z.5 Mollem 600 te Asse naar d'Oyestraat 7 te 3800 Zepperen via het traject Kardinaal Sterkcxlaan, Nieuwelaan (N277), Vilvoordsesteenweg (N211), Ossegemstraat (N276), Paardenweidestraat en oprit A12.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

EPC-facilitator - goedkeuring verrekening 2

KORTE SAMENVATTING

Het college verleent goedkeuring aan verrekening 2 van de opdracht “Aanduiden EPC-facilitator” voor het totaal bedrag in meer van € 3.745,00 excl. btw of € 4.531,45 incl. 21% btw.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Het aanstellen van een ontwerper voor renovaties in gemeentelijke gebouwen - Goedkeuring verrekening 1

KORTE SAMENVATTING

Het college verleent goedkeuring aan verrekening 1 - ontwerp en advies mindervalidentoilet van de opdracht “Het aanstellen van een ontwerper voor renovaties in gemeentelijke gebouwen. - Perceel 2 (De renovatie van het plafond in de lokalen (burelen, kleedkamers) van zwembad De Wauwer)” voor het totaalbedrag in meer van €760,00 excl. Btw of €919,60 incl. btw.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Aanvraag werken door Fluvius (Eandis) in de Neromstraat

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Neromstraat.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

VV 814: verkaveling Schriekdreef 28: goedkeuring voorlopige oplevering, aflevering verkoopbaarheidsattest en vrijgave bankwaarborg

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met het proces-verbaal van voorlopige oplevering betreffende de verkaveling langsheen de Schriekdreef 28. Aan de verkavelaar wordt een attest afgeleverd overeenkomstig artikel 4.2.16 §2 van de Vlaamse codex op de ruimtelijke ordening van 1 september 2009. De bankwaarborg wordt voor 90% vrijgegeven.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Aanstellen van een studiebureau voor het wegherstel 2021 - Goedkeuring gunning

KORTE SAMENVATTING

De opdracht “Aanstellen van een studiebureau voor het wegherstel 2021” wordt gegund aan de firma met de enige offerte (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding),  zijnde Studiebureau Meso, Jan Mulsstraat 132/bus 0201 te 1853 Grimbergen.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Raamovereenkomst ontwerper voor kleine opdrachten - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad wordt verzocht om het bestek met nr. 20211795 en de raming voor de opdracht “Raamovereenkomst ontwerper voor kleine opdrachten”, opgesteld door de Uitvoerende Diensten, goed te keuren. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 26.750,00 excl. btw of € 32.367,50 incl. 21% btw per jaar.
De opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Onderhoud trage wegen - Goedkeuring verrekening 1

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan verrekening 1 van de opdracht “Onderhoud trage wegen” voor het totaal bedrag in min van € -9.145,70 excl. btw of € -11.066,30 incl. btw.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Betaalbaarstelling van aankoopfacturen

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen beslist om drie aankoopfacturen betaalbaar te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Erkenning sportclubs seizoen 21-22

KORTE SAMENVATTING

Jaarlijks worden de sportclubs erkend indien ze voldoen aan het erkenningsreglement.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Afgelasting seniorensportdag + recreatlon 2021

KORTE SAMENVATTING

Wegens de pandemie zal de jaarlijkse seniorensportdag op 15 juni en de recreatlon op 8 augustus 2021 niet plaatsvinden.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Organisatie plantentuinjogging op 26 september 2021

KORTE SAMENVATTING

De Plantentuinjogging georganiseerd in samenwerking met de plantentuin Meise en de joggingclub meelopers Meise wordt vastgelegd op zondag 26 september 2021.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Bibkrant 20 jaar nieuwbouw i.s.m. Adrem

KORTE SAMENVATTING

De bibliotheek van Meise verspreidt via de firma Adrem een gratis promotiekrant naar aanleiding van 20 jaar nieuwbouw. Hiervoor keurt het college het contract en de brief voor de adverteerders goed. De bibkrant zal eind september verspreid worden bij de inwoners van Meise en zal naast het programma voor het feest-weekend (8 en 9 oktober 2021) ook aandacht besteden aan nieuwe digitale diensten zoals e-boeken via cloudlibray  leesadvies via Bieblo en Leestipper.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Bijzetting: openen grafconcessie - kelder - op het kerkhof van Meise

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een aanvraag goedgekeurd tot het openen van een concessie - kelder - op het kerkhof van Meise.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Opschrift op de asverstrooiingsplaat

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een aanvraag goedgekeurd tot het melden van een opschrift op de asverstrooiingsplaat op de strooiweide op het kerkhof van Meise.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Verlenging van brontracering en contacttracing ter bestrijding van de Covid-19 pandemie in Meise tot en met 31 augustus 2021

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad wordt verzocht om het addendum-  in het kader van het besluit van de Vlaamse regering van 23 april 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de Covid 19 pandemie te versterken- optie 1, goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Intergemeentelijke preventiewerking - aansturing via stuurgroep - aanstellen ambtenaar en schepen als vertegenwoordiging in stuurgroep

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad wordt verzocht om een mandataris en een schepen aan te duiden als vertegenwoordiging in de stuurgroep intergemeentelijke preventiewerking binnen de eerstelijnszone Grimbergen (Grimbergen, Londerzeel, Kapelle-op-den-Bos, Wemmel en Meise).

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Gemeentelijke basisschool Sint-Brixius-Rode - Aanvraag verlof voor verminderde prestaties

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Sint-Brixius-Rode wordt aan een onderwijzer voor 13/24 een verlof voor verminderde prestaties toegestaan van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Gemeentelijke basisschool Meise - Aanvraag ouderschapsverlof

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Meise wordt aan een zorgcoördinator een halftijdse loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof toegestaan van 1 september 2021 tot en met 30 april 2022.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 mei 2021

Akademie voor Muzische Kunsten - Aanstellen externe evaluator schooljaar 2020-2021

KORTE SAMENVATTING

Voor het toonmoment dwarsfluit van de Akademie voor Muzische Kunsten Meise dient een externe evaluator ter vervanging aangesteld te worden.

 

 

Publicatiedatum: 26/05/2021