Meise

Zitting van 29 01 2024

Van 14 uur tot 17

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Tom Heyvaert, schepen;

 

 

Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het schepencollege van 22 januari 2024 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Intrekking van een bestuurderspas

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen beslist een bestuurderspas in te trekken.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Kennisname van het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur inzake "Klacht - gemeenteraadsbeslissing van 20 november 2023 - trajectcontrole - gebruik in het kader van gerechtelijke politie".

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Kennisname van het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur inzake "Bijkomende klacht - samenroepen gemeenteraadscommissie budget en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden".

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst lokale integrale veiligheidscel inzake radicalisme (LIVC-R) met politiezone K-L-M, gemeente Kapelle-op-den-Bos en gemeente Londerzeel

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad wordt verzocht de samenwerkingsovereenkomst over de Lokale Integrale Veiligheidscel inzake Radicalisme (LIVC-R) met de politiezone K-L-M, gemeente Kapelle-op-den-Bos en gemeente Londerzeel goed te keuren. 

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Informatie-aanvraag van een raadslid

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de informatie-aanvraag van een raadslid.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Informatie-aanvraag van een raadslid

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de informatie-aanvraag van een raadslid.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Betaalbaarstelling van een aankoopfactuur

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om een factuur betaalbaar te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Aanstelling van een administratief medewerker voor de dienst burgerzaken

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een administratief medewerker (C1-C3) voor de dienst burgerzaken aangesteld met deeltijdse prestaties (30,4/38) in contractueel verband met ingang van 1 februari 2024 tot en met 31 juli 2024.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Kennisname datum aanwervingsexamen voor de functie van ploegbaas gebouwen voor de uitvoerende diensten - dienst gebouwen (D4-D5)

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege neemt kennis van de datum van het aanwervingsexamen voor de functie van ploegbaas gebouwen voor de uitvoerende diensten - dienst gebouwen (D4-D5).

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Samenstelling van de selectiecommissie voor de functie bibliothecaris

KORTE SAMENVATTING

De selectiecommissie voor het afnemen van het aanwervings- en bevorderingsexamen voor de functie van bibliothecaris (B4-B5) wordt samengesteld.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Kennisname datum aanwervingsexamen voor het aanwervings-/bevorderingsexamen van bibliothecaris

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de datum van aanwervings- en bevorderingsexamen voor de functie van bibliothecaris (B4-B5).

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Beëindiging van een arbeidsovereenkomst in onderling akkoord

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de beëindiging in onderling akkoord van een arbeidsovereenkomst met ingang van 1 februari 2024. 

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Bestelbonnen, goedkeuring, visering

KORTE SAMENVATTING

Het college viseert de bestelbonnen voor het jaar 2024 en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Ingebruikname Vastgoedinformatieplatform en vernieuwing van het retributiereglement vastgoedinformatie

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad om de nieuwe toetredingsovereenkomst voor de verwerking van gegevens in het kader van het Vastgoedinformatieplatform goed te keuren en het vernieuwde retributiereglement voor het afleveren van vastgoedinformatie vast te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Principiële beslissingen debiteurenbeheer - aanpassing

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de beperkte aanpassing van de principiële standpunten aangaande het debiteurenbeheer.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Bezwaar belasting leegstand aanslagjaar 2022

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist een bezwaar tegen de leegstandsheffing 2022 niet in te willigen.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Levering en installatie van software voor de beleidsplanning, boekhouding, belastingen en facturatie voor gemeente en OCMW Meise - Goedkeuring verrekening

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege geeft de goedkeuring  aan verrekening 2 van de opdracht “Levering en installatie van software voor de beleidsplanning, boekhouding, belastingen en facturatie voor gemeente en OCMW Meise” voor het totaal bedrag in meer van € 866,70 excl. btw of € 1.048,71 incl. 21% btw (€ 182,01).

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Aankoop en levering van midi-graafmachine met uitrustingsstukken en onderhoudscontract voor 4 jaar - Stopzetting van de plaatsingsprocedure

KORTE SAMENVATTING

De plaatsingsprocedure voor aankoop en levering van een midi-graafmachine met uitrustingsstukken en onderhoudscontract voor 4 jaar, wordt stopgezet. De opdracht wordt niet gegund en de procedure zal later eventueel opnieuw opgestart worden. De inschrijvers zullen hierover per brief ingelicht worden.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Huren, plaatsen, verwijderen en onderhouden van feestverlichting 2023-2026 - Stopzetting van de plaatsingsprocedure

KORTE SAMENVATTING

De plaatsingsprocedure voor het huren, plaatsen, verwijderen en onderhouden van feestverlichting 2023-2026 wordt stopgezet. De opdracht wordt niet gegund en de procedure zal later opnieuw opgestart worden.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Aanstelling advocaten voor juridisch advies en vertegenwoordiging in specifieke materies voor lokaal bestuur van Meise (01 februari 2024 - 31 januari 2026) - Goedkeuring gunning

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gunt de opdracht “Aanstelling advocaten voor juridisch advies en vertegenwoordiging in specifieke materies voor lokaal bestuur van Meise (01 februari 2024 - 31 januari 2026)” aan de economisch meest voordelige (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding) bieders, zijnde:
* Contract 1 (Perceel 1: Juridische diensten inzake burgerlijk recht): Ariane Van den Bergh, Berkenlaan 9 te 1861 Meise, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver;
* Contract 2 (Perceel 1: Juridische diensten inzake burgerlijk recht): William De Kesel, Groenkraaglaan, 3 te 1170 Watermaal-Bosvoorde, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver;
* Contract 1 (Perceel 2: Juridische diensten inzake fiscaal recht, in bijzonder gemeentelijke belastingsreglementen):  Ariane Van den Bergh, Berkenlaan 9 te 1861 Meise tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver;
* Contract 2 (Perceel 2: Juridische diensten inzake fiscaal recht, in bijzonder gemeentelijke belastingsreglementen):  GD&A Advocaten, Antwerpsesteenweg 16-18 te 2800 Mechelen, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver;
* Contract 1 (Perceel 3: Juridische diensten inzake omgevingsrecht): GD&A Advocaten, Antwerpsesteenweg 16-18 te 2800 Mechelen, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver;
* Contract 2 (Perceel 3: Juridische diensten inzake omgevingsrecht): Van Landuyt & Partners (vlv-law) Mr. Dirk De Greef, Eikelenberg 20 te 1700 Dilbeek, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver;
* Contract 1 (Perceel 4: Juridische diensten inzake administratief recht): GD&A Advocaten, Antwerpsesteenweg 16-18 te 2800 Mechelen, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver;
* Contract 2 (Perceel 4: Juridische diensten inzake administratief recht): Van Landuyt & Partners (vlv-law) Mr. Dirk De Greef, Eikelenberg 20 te 1700 Dilbeek tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver;
* Contract 1 (Perceel 5: Juridische diensten inzake arbeidsrecht en sociale zekerheid): GD&A Advocaten, Antwerpsesteenweg 16-18 te 2800 Mechelen, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver;
* Contract 2 (Perceel 5: Juridische diensten inzake arbeidsrecht en sociale zekerheid): Van Landuyt & Partners (vlv-law) Mr. Dirk De Greef, Eikelenberg 20 te 1700 Dilbeek, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver;
* Contract 1 (Perceel 6: Juridische diensten specifiek voor de sociale dienst van het OCMW):  Ariane Van den Bergh, Berkenlaan 9 te 1861 Meise, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver;
* Contract 2 (Perceel 6: Juridische diensten specifiek voor de sociale dienst van het OCMW):  Liesbet De Munck, Eversemsesteenweg 76 te 1852 Beigem, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Acties ter promotie van de wekelijkse markt in 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met enkele acties om de wekelijkse markt op te waarderen in 2024.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Omgevingsvergunning  - VS2023/197 - aanleg vijver, taluds en wadi

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van Tine Belmans voor de aanleg van een vijver, taluds en een wadi op een terrein kadastraal gekend als afdeling 2 sectie F nrs. 530B en 531C, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Kredietverschuiving voor DAEB

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist een kredietverschuiving goed te keuren voor een bedrag van 16.000 euro.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Betaalbaarstelling van aankoopfacturen

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege beslist om twee facturen betaalbaar te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Kennisname indiening beroep bij deputatie - 875

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het beroep ingediend bij de deputatie op 16 januari 2024 tegen de voorwaardelijke omgevingsvergunning, afgeleverd door het schepencollege in zitting van 19 december 2023, voor het ontwikkelen van 11 loten voor eengezinswoningbouw in open en halfopen verband met wegeniswerken langsheen de Hoefkantweg.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Kennisname beroep bij deputatie - VS2023/151

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het beroep ingediend tegen de weigering van een omgevingsaanvraag afgeleverd door het schepencollege in zitting van 18 december 2023, langsheen de Hasseltbergstraat.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Kennisname beroep bij deputatie - VS2023/166

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het beroep ingediend tegen de weigering van een omgevingsaanvraag afgeleverd door het schepencollege in zitting van 18 december 2023, langsheen de August Van Doorslaerlaan.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Omgevingsvergunning  - VS2023/198 - oprichten van een eengezinswoning in halfopen bouworde

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van Freya en Jonas De Zutter - Jespers, voor het oprichten van een eengezinswoning in halfopen bouworde langsheen de Borreweide , afdeling 2 sectie C nr. 402F, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Omgevingsvergunning - VS2023/209 - wijzigen van een commerciële functie naar horeca (sushi-afhaalrestaurant) zonder verbouwingswerken

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een omgevingsvergunning af, op naam van de heer Görkem Dölek, voor het wijzigen van een commerciële functie naar horeca (sushi-afhaalrestaurant) zonder verbouwingswerken langsheen het Gemeenteplein 13 en 14, afdeling 2 sectie F nr. 492P2, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Omgevingsvergunning - VS2023/226 - isoleren en bekleden van de voor-, linkerzij- en achtergevel van een eengezinswoning in open bouworde

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een omgevingsvergunning af, op naam van de heer Jean-Pierre De Keukelaere, voor het isoleren en bekleden van de voor-, linkerzij- en achtergevel van een eengezinswoning in open bouworde langsheen de Steenhuffelstraat 5, afdeling 2 sectie C nr. 218F, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Omgevingsvergunning - VS2023/227 - wijzigen van de plaatsing van een reclamepaneel

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een omgevingsvergunning af, op naam van mevrouw Lut  Vermeeren, voor het wijzigen van de plaatsing van een reclamepaneel langsheen de Stationsstraat 25, 27, 29, 31 en 33, afdeling 2 sectie F nr. 537X2, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen en verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Verdeling - Nerom (Velaart)

KORTE SAMENVATTING

Er is geen bezwaar tegen het verdelingsvoorstel van geassocieerde notarissen Robberechts & Van Riet, Molenstraat 87, 1840 Londerzeel, dat de opdeling van een perceel beoogt, kadastraal gekend als 2e afdeling, sectie A, nummer 160 P0000, met een oppervlakte van 1ha33a60ca om een prefab-elektriciteitscabine op te richten, kadastraal gekend als 2e afdeling, sectie A, nummer 160 P0000 (deel), met een oppervlakte van 44,40m².

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

OMV verkaveling  - 876 - ontwikkelen van 5 loten voor eengezinswoningbouw in gesloten en halfopen bouworde

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden af, op naam van de heer Chris Elewaut, de heer Filip Leybaert en de heer Patrick Demeestere, voor het ontwikkelen van 5 loten voor eengezinswoningbouw in gesloten en halfopen bouworde langsheen de Merchtemsesteenweg 32 en Oppemstraat 31, afdeling 2 sectie F nrs. 627T, 628T, 628V en 631K, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Aanvullend reglement - Aanpassing van het parkeerverbod in de Gladiolenlaan ter hoogte van huisnummers 14-22

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen stelt het aanvullend reglement vast houdende het aanpassen van het parkeerverbod in de Gladiolenlaan langs de pare zijde ter hoogte van huisnummers 14-22.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Verlenen van een jaarvergunning aan de firma MS-Infra voor het plaatsen van signalisatie bij de uitvoering van werken met weinig of geen hinder

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een jaarvergunning voor signalisatie verleend aan de firma MS-Infra voor de uitvoering van dringende herstellingen en onderhoudswerken voor nutsvoorzieningen op de openbare weg.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Haltespreiding De Lijn - Standpunt voor halte Hasseltbergstraat in de Kardinaal Sterckxlaan

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met een tijdelijke verplaatsing van de bushalte 'Hasseltbergstraat' in de Kardinaal Sterckxlaan.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Vraag aankoop strook grond in verkaveling

KORTE SAMENVATTING

Het college besluit niet over te gaan tot aankoop van de gronden, gelegen in agrarisch gebied, deel uitmakend van de verkaveling aanvraagnummer 2013/27-724,  aan de Stoeterijstraat.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Beroepen tegen GAS-sanctie: verdediging politierechtbank

KORTE SAMENVATTING

Het college besluit een raadsman aan te stellen in de beroepsprocedures tegen de oplegging van een GAS-boete die zullen ingeleid worden voor de Politierechtbank te Vilvoorde op 8 februari 2024 en 21 maart 2024.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Beroep tot nietigverklaring van het besluit van de  gemeenteraad van 20 november 2023 houdende de goedkeuring van het bestek voor de opmaak van het "RUP Klimaatrobuust wonen"

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist een raadsman aan te stellen voor bijstand van de gemeente in een procedure voor de Raad van State.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Vonnis politierechtbank 11 januari 2024 kennisname

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het vonnis van de Politierechtbank van Vilvoorde van 11 januari 2024.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Schuldvorderingsstaat UD01-2024 ivm uithuiszetting: goedkeuring

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen keurt de schuldvorderingsstaat UD01-2024 goed.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Werken door Fluvius: goedkeuring offerte verledding openbare verlichting in de Strooistraat en omliggende straten

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege keurt de offerte goed van Fluvius, Elektriciteitstraat 70 te 2800 Mechelen, voor het verledden van de openbare verlichting in de Strooistraat en omliggende straten. De werken mogen uitgevoerd worden.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Werken door Fluvius: goedkeuring offerte verledding openbare verlichting in de Krogstraat en omliggende straten

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege keurt de offerte goed van Fluvius, Elektriciteitstraat 70 te 2800 Mechelen, voor het verledden van de openbare verlichting in de Krogstraat en omliggende straten. De werken mogen uitgevoerd worden.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Werken door Fluvius: goedkeuring offerte verledding openbare verlichting Zerlegem en omliggende straten

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege keurt de offerte goed van Fluvius, Elektriciteitstraat 70 te 2800 Mechelen, voor het verledden van de openbare verlichting in Zerlegem en omliggende straten. De werken mogen uitgevoerd worden.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Werken door Fluvius: goedkeuring offerte verledding openbare verlichting in de Bosweg

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege keurt de offerte goed van Fluvius, Elektriciteitstraat 70 te 2800 Mechelen, voor het verledden van de openbare verlichting in de Bosweg. De werken mogen uitgevoerd worden.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Kennisname verslag BAR GC de Muze van Meise d.d. 14 december 2023

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het verslag van de beheer- en adviesraad van GC de Muze van Meise van 14 december 2023.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Sluitingsdagen zwembad 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de sluitingsdagen van het zwembad De Wauwer in 2024.  

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Workshop podcast maken

KORTE SAMENVATTING

In het kader van het project Mediawijsheid organiseert de bibliotheek op 20 april 2024  een workshop "Podcast maken" voor jongeren vanaf 13 jaar.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Afvaardiging Haviland voor burenbemiddeling

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad om akkoord te gaan met de aanstelling van Haviland voor het project Burenbemiddeling.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Ambtshalve schrapping vreemdeling

KORTE SAMENVATTING

Een inwoner uit de gemeente wordt uit het wacht-/vreemdelingenregister geschrapt.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Toekennen grafconcessie urnenveld op de gemeentelijke begraafplaats van Wolvertem - vergunning nr. 2083

KORTE SAMENVATTING

Een concessieaanvraag van vijftig jaar wordt toegekend aan de aanvrager voor het begraven van twee personen in een urnenveld op het kerkhof van Wolvertem.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Toekennen grafconcessie nis op de gemeentelijke begraafplaats van Wolvertem - vergunning nr. 2084

KORTE SAMENVATTING

Een concessie van vijftig jaar wordt toegekend aan de aanvrager voor het begraven van twee personen in een kelder op het kerkhof van Wolvertem.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Toekennen grafconcessie volle grond op de gemeentelijke begraafplaats van Meise - vergunning nr. 2085

KORTE SAMENVATTING

Een concessieaanvraag van vijftig jaar wordt toegekend aan de aanvrager voor het begraven van één persoon in volle grond op het kerkhof van Meise.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Toekennen grafconcessie kelder op de gemeentelijke begraafplaats van Wolvertem - vergunning nr. 2086

KORTE SAMENVATTING

Een concessie van vijftig jaar wordt toegekend aan de aanvrager voor het begraven van twee personen in een kelder op het kerkhof van Wolvertem.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Bijzetting: openen grafconcessie kelder op het kerkhof van Meise

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een aanvraag goedgekeurd tot het openen van een concessie - kelder - op het kerkhof van Meise.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Bijzetting: openen grafconcessie kelder op het kerkhof van Meusegem

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een aanvraag goedgekeurd tot het openen van een concessie - kelder - op het kerkhof van Meusegem.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Opportuniteitsadvies kinderopvang Rossemdorp 27 te Wolvertem

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord met het opgemaakte opportuniteitsadvies voor het kinderopvanginitiatief dat zich wil vestigen in Rossemdorp 27 te 1860 Meise.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Gemeentelijke Fusieschool - Aanstelling kinderverzorgster/kleuteronderwijzer

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Fusieschool wordt een personeelslid als volgt aangesteld:

- tijdelijk voor doorlopende duur van 1 januari 2024, als kinderverzorgster met 1/32
- van 1 januari 2024 tot en met 14 januari 2024, als kleuteronderwijzer, met 24/24 in vervanging
- van 15 januari 2024 tot en met 14 juni 2024, als kleuteronderwijzer, met 4/24 in vervanging
- van 15 januari 2024 tot en met 19 januari 2024, als kleuteronderwijzer, met 12/24 in vervanging
- van 15 januari 2024 tot en met 19 januari 2024, tijdelijk voor doorlopende duur als kinderverzorgster, met 8/32 in vervanging
- van 20 januari 2024 tot en met 30 juni 2024, tijdelijk voor doorlopende duur als kinderverzorgster, met 12/32 in vervanging
- van 20 januari tot en met 30 juni 2024, tijdelijk voor doorlopende duur als kinderverzorgster, met 12/32 vacant (gefinancierd door de extra werkingstoelagen).

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Gemeentelijke basisschool Westrode - Vervanging kleuteronderwijzer

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Westrode wordt van 15 januari 2024 tot en met 17 januari 2024 in vervanging een kleuteronderwijzer aangesteld met 12/24.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Gemeentelijke basisscholen - Vergoeding middagtoezicht - 1ste trimester - schooljaar 2023-2024

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisscholen worden de personeelsleden vergoed voor het middagtoezicht dat ze hebben uitgevoerd tijdens het 1ste trimester van het schooljaar 2023-2024.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Akademie voor Muzische Kunsten - Verlenging tijdelijke aanstelling van bepaalde duur in een niet vacant ambt - leraar muziek

KORTE SAMENVATTING

In de Akademie voor Muzische Kunsten wordt de tijdelijke aanstelling van bepaalde duur in een niet vacant ambt van een personeelslid verlengd, van 1 februari 2024 tot en met 29 februari 2024 met een opdracht van 5 uren.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Akademie voor Muzische Kunsten - Verlenging tijdelijke aanstelling van bepaalde duur in een niet vacant ambt - leraar muziek

KORTE SAMENVATTING

In de Akademie voor Muzische Kunsten wordt de tijdelijke aanstelling van bepaalde duur in een niet vacant ambt van een personeelslid verlengd, van 1 februari 2024 tot en met 29 februari 2024 met een opdracht van 5 uren.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Gemeentelijke Fusieschool - Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in het ambt van onderwijzer - Vervanging

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke Fusieschool wordt in vervanging een onderwijzer tijdelijk aangesteld voor doorlopende duur van 1 februari 2024 tot en met 31 maart 2024 met een opdracht van 12/24.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 01 2024

Gemeentelijke Fusieschool - Tijdelijk aanstelling van doorlopende duur in het ambt van onderwijzer - Vervanging

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke Fusieschool wordt in vervanging een onderwijzer tijdelijk aangesteld voor doorlopende duur van 1 februari 2024 tot en met 31 maart 2024 met een opdracht van 12/24.

 

 

Publicatiedatum: 30/01/2024