Meise

Zitting van 27 sep 2021

Van 13.30 uur tot 16

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, aangewezen-burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

schepen Ruben Algaba verlaat de vergadering vanaf punt 23.

schepen Ruben Algaba vervoegt de vergadering vanaf punt 24.

Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het schepencollege van 20 september 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

Aanstelling raadsman

KORTE SAMENVATTING

Het college stelt een raadsman aan voor de behandeling van een verzoekschrift tot nietigverklaring bij de Raad van State.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

Arbeidsongeval consolidatie - GDM

KORTE SAMENVATTING

Een arbeidsongeval overkomen aan een personeelslid is geconsolideerd.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

Aanstelling van een technisch assistent toezicht en technisch assistent buswacht

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een medewerker (D1-D3) aangesteld als technisch assistent toezicht met deeltijdse prestaties (21,17/38) en als technisch assistent buswacht met deeltijdse prestaties (6,25/38) in contractueel verband met ingang van 1 oktober 2021 ter vervanging van een personeelslid dat afwezig is wegens ziekte.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

Aanstelling van een technisch assistent toezicht en technisch assistent buswacht

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een medewerker (D1-D3) aangesteld als technisch assistent toezicht met deeltijdse prestaties (11,33/38) en als technisch assistent buswacht met deeltijdse prestaties (3,5/38) in contractueel verband met ingang van 1 oktober 2021 ter vervanging van een personeelslid dat afwezig is wegens ziekte.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

Aanstelling van een technisch assistent toezicht

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een technisch assistent toezicht (D1-D3) aangesteld met deeltijdse prestaties (16,33/38) in contractueel verband met ingang van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

Samenstelling informatieveiligheidscel

KORTE SAMENVATTING

De samenstelling van de informatieveiligheidscel wordt gewijzigd.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

Bestelbonnen, goedkeuring, visering

KORTE SAMENVATTING

Het college viseert de bestelbonnen voor het jaar 2021 en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

Aanvraag van een losse standplaats op de zaterdagmarkt van 13 november 2021 - 11.11.11-verkoop

KORTE SAMENVATTING

Er wordt toelating verleend om een losse standplaats in te nemen op de zaterdagmarkt van 13 november 2021 voor de verkoop van chocolade en truffels ten voordele van 11.11.11.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

Aanvraag verlenging vergunning voor de exploitatie van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een vergunning af voor het exploiteren van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

Het mechanisch vegen van de straatgoten en de straatborduren van de probleemstraten in de gemeente - Goedkeuring gunning - Verlenging 1

KORTE SAMENVATTING

De opdracht “Het mechanisch vegen van de straatgoten en de straatborduren van de probleemstraten in de gemeente" - Verlenging 1 wordt gegund aan dezelfde aannemer, zijnde Krinkels, Weversstraat 39 te 1840 Londerzeel, tegen het nagerekende offertebedrag van € 13.335,20 excl. btw of € 16.135,59 incl. 21% btw.

De 1ste verlenging wordt gegund voor een periode van 12 maanden (juli 2021 - juli 2022) met mogelijkheid tot nog 2 verlengingen van eveneens 12 maanden, mits uitdrukkelijke beslissing.

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget van 2021, op budgetcode 61032000/02000.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

Onderhoud haagstructuren gemeente Meise - Goedkeuring gunning- Verlenging 1

KORTE SAMENVATTING

De opdracht “Onderhoud haagstructuren gemeente Meise" - Verlenging 1 wordt gegund aan dezelfde dienstverlener, zijnde Pro Natura Sociale Werkplaats vzw (Pronatura vzw), Houtemsesteenweg 23 te 1800 Vilvoorde, tegen het nagerekende en verbeterde offertebedrag van € 13.635,20 excl. btw of € 16.498,59 incl. 21% btw.

De 1ste verlenging wordt gegund voor een periode van 12 maanden (juli 2021 – juli 2022) met mogelijkheid tot nog 2 verlengingen van eveneens 12 maanden, mits uitdrukkelijke beslissing.

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget van 2021, op budgetcode 61034000/06800 (actieplan 1-3) (actie 1-3-2).

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

Omgevingsvergunning  - VB2021/111 - verbouwen en wijzigen van de functie van de bestaande bijgebouwen bij een vierkantshoeve naar een gastenverblijf en een vakantiewoning en uitvoeren van terreinaanlegwerken

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van Sophie en Xavier De Ruydts - Maes  voor het verbouwen en wijzigen van de functie van de bestaande bijgebouwen bij een vierkantshoeve naar een gastenverblijf en een vakantiewoning en uitvoeren van terreinaanlegwerken langsheen de Dreef 1 en 1A, afdeling 2 sectie F nrs. 4T, 4S, 13B, 14B, 16A, 21B en 61E, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

Omgevingsvergunning  - VS2021/133 - oprichten van een alleenstaande eengezinswoning in tweede bouworde

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van de heer Witold Waskiewicz voor het oprichten van een alleenstaande eengezinswoning in tweede bouworde langsheen de Krogstraat, afdeling 1 sectie G nr. 23/2 S2, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

Omgevingsvergunning  - VS2021/177 - aanleggen van een bijkomende parkeerplaats in de voortuin bij een halfopen eengezinswoning

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van Vasile Andoni, voor het aanleggen van een bijkomende parkeerplaats in de voortuin bij een halfopen eengezinswoning langsheen de Alfred Van Campenhoutlaan 18, afdeling 1 sectie D nr. 405R, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

Kennisname indiening beroep bij deputatie - 834

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het beroep ingediend bij de deputatie op 17 september 2021 tegen de voorwaardelijke omgevingsvergunning, afgeleverd door het schepencollege in zitting van 16 augustus 2021, voor het verkavelen in 6 loten voor open bebouwing en 4 loten voor halfopen bebouwing langsheen de Borreweide.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

GECORO - ontslagnemend lid

KORTE SAMENVATTING

Een effectief lid binnen de maatschappelijke geleding "verenigingen die zich inzetten voor sport" neemt ontslag uit de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO). Op 9 november 2020 nam eerder het plaatsvervangend lid ontslag uit de GECORO binnen dezelfde maatschappelijke geleding. Het college verzoekt de sportraad om de voordracht van zowel een nieuwe plaatsvervanger als van een effectief lid.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

Kennisname besluit deputatie - VS2021/035

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het besluit van de deputatie van 2 september 2021 ingevolge het beroep tegen de weigering, afgeleverd door het schepencollege in zitting van 10 mei 2021, voor het oprichten van een vrijstaand bijgebouw dienstig als serre en tuinhuis na het slopen van een bestaande berging en garage tegen de linkerperceelsgrens, langsheen de Oppemstraat.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

Kennisname besluit deputatie - 831

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het besluit van de deputatie van 2 september 2021 ingevolge het beroep tegen de weigering, afgeleverd door het schepencollege in zitting van 29 maart 2021, voor het ontwikkelen van twee kavels voor eengezinswoningbouw in halfopen bouworde, langsheen de Westrodestraat 68.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

Kennisname hoorzitting deputatie - VS2020/251

KORTE SAMENVATTING

Het college handhaaft het ingenomen standpunt en vaardigt niemand af op de hoorzitting van het beroep ingediend bij de deputatie tegen de weigering van een omgevingsaanvraag, afgeleverd door het schepencollege in zitting van 17 mei 2021, langsheen de Berthoutsstraat.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

Kennisname aktename intrekking deputatie - VB2021/005

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de aktename van de intrekking van het beroepschrift van de deputatie van 9 september 2021 ingevolge het beroep tegen de voorwaardelijke omgevingsvergunning, afgeleverd door het schepencollege in zitting van 3 mei 2021, voor het dempen van een vijver, het plaatsen van een container (biofilter) en 2 mestzakken, en het wijzigen van een bestaande inrichting door uitbreiding met nieuwe activiteit, langsheen de Robbeekkouter.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

Oproep sociaal woonbeleidsconvenant

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om geen aanvraag voor het afsluiten van een sociaal woonbeleidsconvenant in te dienen.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

Kennisname petitie groene zone, inclusief bosje, gelegen tussen de Mankevosstraat en Zerlegem

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van een petitie d.d. 1 september 2021 voor het behoud van de groene zone, inclusief bosje, gelegen tussen de Mankevosstraat en Zerlegem.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

Tijdelijke politieverordening - Bekrachtiging Burgemeesterbesluiten periode van 15 september 2021 tot en met 22 september 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 20 september 2021.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

Tijdelijke politieverordening - Verlenen van een signalisatievergunning aan Strabo-Wegenbouw voor de uitvoering van werken van 11 oktober 2021 tot 11 november 2021

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een signalisatievergunning verleend aan Strabo-Wegenbouw voor de aanleg van nieuwe fietsoversteekplaatsen en eilanden aan de kruising van de Vilvoordsesteenweg met de Ossegemstraat van 11 oktober 2021 tot 11 november 2021, in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Fietsers dienen tijdens de werken de bestaande fietsoversteekplaats te gebruiken als bypass van de werfzone. Voor het auto- en vrachtverkeer wordt een omleiding via de Vilvoordsesteenweg, Wilgenlaan, Hoogstraat, Driesstraat en de Verbindingsweg voorzien.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

Tijdelijke politieverordening - Verlenen van een signalisatievergunning aan Visser & Smit Hanab voor de uitvoering van werken in de 's Herenweg ter hoogte van huisnummer 15 van 30 september 2021 tot en met 4 oktober 2021

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een signalisatievergunning verleend aan Visser & Smit Hanab voor de uitvoering van werken in de 's Herenweg ter hoogte van huisnummer 15 van 30 september 2021 tot 4 oktober 2021, in opdracht van De Watergroep.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

Tijdelijke politieverordening - Verlenen van een signalisatievergunning aan bouwbedrijf De Hauwere & Zonen voor de uitvoering van werken in de Stationsstraat van 30 september 2021 tot en met 27 februari 2022

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een signalisatievergunning verleend aan bouwbedrijf De Hauwere & Zonen voor de uitvoering van werken in de Stationsstraat ter hoogte van huisnummers 42-44 van 30 september 2021 tot 27 februari 2022.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

Tijdelijke politieverordening - Verlenen van een signalisatievergunning aan Strabo Wegenbouw voor de uitvoering van werken in de Merchtemsesteenweg ter hoogte van huisnummer 177 van 30 september 2021 tot en met 1 oktober 2021  en ter hoogte van huisnummer 152 van 4 oktober 2021 tot en met 5 oktober 2021

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een signalisatievergunning verleend aan Strabo Wegebouw voor de uitvoering van werken in de Merchtemsesteenweg ter hoogte van huisnummer 117 van 30 september 2021 tot en met 1 oktober 2021 en ter hoogte van huisnummer 152 van 4 oktober 2021 tot en met 5 oktober 2021, in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

Bestemming voormalig elektriciteitsgebouw aan kerk Wolvertem

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist principieel om het gebouwtje, momenteel dienst doende als elektriciteitscabine aan de kerk te Wolvertem, na het ophouden van het huidige gebruik, te verkopen.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

Eigendom en grensbepaling Temsesteenweg 3

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad wordt gevraagd vast te stellen dat de grondstrook met een oppervlakte van 72m², gelegen aan de hoek van de Temsesteenweg 3 en de Slozenstraat, gedurende de voorbije dertig jaar door het publiek gebruikt werd en het college van burgemeester en schepenen te belasten met de opmaak van een rooilijnplan.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

Gerechtsprocedure brandweerlieden- voorstel beëindiging van de gerechtsprocedure

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt een beslissing inzake de vordering van een rechtsplegingsvergoeding van 5.000 euro in een gerechtsprocedure.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

Aanbod verkoop landbouwgrond-uitbreiding Neromhof

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het aanbod voor de aankoop van een perceel landbouwgrond gelegen aan het Velaertbos.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

Brandpreventieverslag 't Verloren Uurke

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het brandpreventieverslag d.d. 13 augustus 2021 inzake 't Verloren Uurke en beslist aangaande het verdere gebruik van het gebouw.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

VV 839 - De Spanjaard-Broekstraat - goedkeuring overeenkomst

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad wordt verzocht om de ontwerpovereenkomst, zoals opgesteld door de uitvoerende diensten, voor het ontwikkelen van 2 loten voor halfopen ééngezinswoningbouw met wegeniswerken goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

Aanvraag werken door Fluvius (Eandis) Kadinaal Sterckxlaan - hoek Oppemstraat

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de uitvoering van werken langsheen Kardinaal Steckxlaan, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

Het afvoeren van restgronden 2021-2024  - 20211763 – Aanpassing van de goedkeuring gunning naar G&A De Meuter

KORTE SAMENVATTING

De beslissing van het schepencollege van 16 augustus 2021 houdende de gunning van de opdracht 'Het afvoeren van restgronden 2021-2024  - 20211763' wordt herzien.

De opdracht “Het afvoeren van restgronden 2021-2024” wordt gegund aan de firma met de enige offerte (op basis van de prijs), zijnde G & A De Meuter, Preflexbaan 250, 1740 Ternat met B.T.W. nummer  BE 0444.218.428.

De gunning ten aanzien van All Belgian Recycling NV (ABR), Westvaartdijk 81 te 1850 Grimbergen wordt stopgezet.

Alle andere beslissingen genomen in dit dossier tijdens de zitting van 16 augustus 2021 blijven geldig en van kracht.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

CVO Semper: plaatsen 3 paalbanieren

KORTE SAMENVATTING

Het college geeft toelating aan CVO Semper voor het plaatsen van 3 paalbanieren langs het voetpad aan Stationsstraat 35  om de zichtbaarheid van de site te vergroten.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

Exploitatie Muziekactiviteit: Droesrock

KORTE SAMENVATTING

Het college verleent toelating voor de organisatie van Droesrock op 8 en 9 oktober 2021 in jeugdhuis Den Droes.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

Afgelasting scholenveldloop 2021

KORTE SAMENVATTING

De scholenveldloop op 5 en 7 oktober 2021 wordt afgelast omwille van praktische redenen en om de veiligheid van leerlingen en begeleiders/leerkrachten te waarborgen.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

Ambtshalve schrapping

KORTE SAMENVATTING

Een inwoner uit de gemeente wordt uit het bevolkingsregister geschrapt.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

Ambtshalve schrapping vreemdeling

KORTE SAMENVATTING

Een inwoner uit de gemeente wordt uit het wacht-/vreemdelingenregister geschrapt.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

Aanduiding afgevaardigde stuurgroep onthaalbeleid

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een afgevaardigde aangeduid binnen het college die zal zetelen in de stuurgroep onthaalbeleid.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

Akademie voor Muzische Kunsten - Vaststellen pedagogische studiedagen en facultatieve verlofdagen

KORTE SAMENVATTING

Voor de Akademie voor Muzische Kunsten worden de data vastgelegd van de pedagogische studiedagen en de facultatieve verlofdagen voor het schooljaar 2021-2022.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

CVO Semper - Gebruik keuken

KORTE SAMENVATTING

Het college verleent toelating voor het gebruik van de keuken van het administratief centrum door de cursisten van de opleiding personenzorg van het CVO Semper op volgende data:

- donderdag 28 oktober 2021 van 13u tot 16u45
- donderdag 24 februari 2022 van 8u30 tot 12u15
- donderdag 24 maart 2022 van 8u30 tot 12u15
- donderdag 21 april 2022 van 8u30 tot 12u15.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

Gemeentelijke basisschool Westrode - Vaste benoeming directeur

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Westrode wordt op 1 september 2021 een directeur vastbenoemd met 12/24.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

Gemeentelijke Fusieschool - Aanstelling onderwijzer/zorgcoördinator

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke Fusieschool wordt van 27 september 2021 tot en met 30 juni 2022 een onderwijzer aangesteld met 11/24 en een zorgcoördinator met 20/36.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

Gemeentelijke basisschool Meise - Aanstelling administratief medewerker

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Meise wordt een administratief medewerker tijdelijk aangesteld voor doorlopende duur in een vacant ambt vanaf 27 september 2021 met een opdracht van 2/36.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

Gemeentelijke basisschool Westrode - Aanstelling kleuteronderwijzer in het lerarenplatform

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Westrode wordt een kleuteronderwijzer tijdelijk aangesteld in het lerarenplatform van:
- 15 september 2021 tot en met 30 juni 2022 met een opdracht van 20/24
- 27 september 2021 tot en met 30 juni 2022 met een opdracht van 1/24.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

Gemeentelijke basisschool Meise - Aanstelling onderwijzer

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Meise wordt van 27 september 2021 tot en met 20 januari 2022 in vervanging een onderwijzer aangesteld met 3/24.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

Onderwijs: Gebruik raadzaal door het OVSG

KORTE SAMENVATTING

De raadzaal van het administratief centrum wordt ter beschikking gesteld van het OVSG op volgende dagen:

19 oktober 2021
27 oktober 2021
23 november 2021
26 november 2021
14 december 2021
28 januari 2022
21 februari 2022
31 mei 2022.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

CVO Semper - Aanvraag nieuw studiegebied binnen het tweedekansonderwijs

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord om de aanvraag van het CVO Semper, voor het inrichten van het studiegebied fotografie in Meise, te ondersteunen.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

Levering van handboeken, werkboeken, leesboeken en andere boeken voor het gemeentelijk basisonderwijs 2021-2022 - Goedkeuring ingebrekestelling

KORTE SAMENVATTING

Het college keurt het proces-verbaal van ingebrekestelling van 27 september 2021 goed voor de laattijdige levering van handboeken, werkboeken, leesboeken en andere boeken voor het gemeentelijk basisonderwijs.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021