Meise

Zitting van 30 aug 2021

Van 13.30 uur tot 16

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Marie Jeanne Thaelemans, Erwin De Clerck, Roel Anciaux en Thomas Goethals, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur, waarnemend.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 30 aug 2021

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het schepencollege van 16 augustus 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 aug 2021

Kennisname van een petitie

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de petitie van de buurtbewoners van de Mankevosstraat/Brusselsesteenweg, georganiseerd tegen een deel van het circulatieplan Meise/-centrum.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 aug 2021

Bekrachtiging burgemeesterbesluit 25 augustus 2021 - Versoepelen van de coronamaatregelen voor de inrichting van de wekelijkse markt

KORTE SAMENVATTING

Het college bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 25 augustus 2021 houdende het opheffen van het éénrichtingsplan met afzonderlijke toe- en uitgangen op de wekelijkse markt, zoals vastgelegd bij burgemeesterbesluit van 30 juli 2020.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 aug 2021

Toelating voor de organisatie van een buurtbarbecue in de Spechtlaan op 4 september 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college verleent toelating om een buurtbarbecue te organiseren in de Spechtlaan op 4 september 2021, mits naleving van de geldende coronamaatregelen.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 aug 2021

Aanvraag vorming schepen van openbare werken, ruimtelijke ordening en feestelijkheden

KORTE SAMENVATTING

Het college verleent toelating aan de schepen van openbare werken, ruimtelijke ordening en feestelijkheden om de vorming 'Vlariodag' bij te wonen op dinsdag 21 september 2021.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 aug 2021

Bekrachtiging burgemeesterbesluit van 20 augustus 2021 houdende toelating voor de organisatie van een barbecue in de Plantentuin

KORTE SAMENVATTING

Het college bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 20 augustus 2021 houdende het verlenen van een toelating voor de organisatie van een barbecue in de Plantentuin voor de vrijwilligers van de Damiaanactie op 28 augustus 2021.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 aug 2021

Erkenning buurtpreventienetwerk Eversem

KORTE SAMENVATTING

Het college erkent het buurtpreventienetwerk "Eversem".

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 aug 2021

Heropstart van warme maaltijden

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen besluit opnieuw warme maaltijden aan te bieden in de gemeentelijke basisscholen vanaf 13 september 2021.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 aug 2021

Kennisname ontslag gemeenteraadslid

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het ontslag van Marcel Belgrado als gemeenteraadslid.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 aug 2021

Vraag tot sponsoring van receptie voor tentoonstelling Rossem" Allerheiligen: lijden, dood en verrijzenis"

KORTE SAMENVATTING

Het gemeentebestuur steunt de organisatie van de tentoonstelling "Allerheiligen: lijden, dood en verrijzenis" in de kerk van Rossem op 29 oktober 2021, door middel van het voorzien van drank voor de receptie.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 aug 2021

Aanstelling van een technisch assistent toezicht

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een technisch assistent toezicht (D1-D3) aangesteld  met ingang van 1 september 2021 tot en met 30 november 2021 met deeltijdse prestaties (22,87/38) prestaties in contractueel verband.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 aug 2021

Aanstelling van een administratief medewerker

KORTE SAMENVATTING

Er wordt met ingang van 6 september 2021 een administratief medewerker (C1-C3) voor de dienst burgerzaken  aangesteld voor onbepaalde duur met voltijdse prestaties (38/38) in contractueel verband.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 aug 2021

Aanstelling van een technisch assistent toezicht

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een technisch assistent toezicht (D1-D3) aangesteld met ingang van 1 september 2021 tot en met 30 november 2021 met deeltijdse prestaties (26,18/38) in contractueel verband.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 aug 2021

Aanstelling van een bestuurssecretaris

KORTE SAMENVATTING

Er wordt met ingang van 1 oktober 2021 tot en met 30 april 2022 een bestuurssecretaris (A1a-A3a) aangesteld met voltijdse prestaties (38/38) in contractueel verband.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 aug 2021

Aanstelling van een medewerker bibliotheek

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een medewerker bibliotheek (C1-C3) aangesteld met ingang van 6 september 2021 met deeltijdse prestaties (3,8/38) in contractueel verband ter vervanging van een ziek personeelslid.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 aug 2021

Aanstelling van een medewerker bibliotheek

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een medewerker bibliotheek voor de dienst vrije tijd (C1-C3) aangesteld met deeltijdse prestaties (3,8/38) in contractueel verband met ingang van 6 september 2021 in vervanging van een ziek personeelslid.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 aug 2021

Aanstelling van een medewerker bibliotheek

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een medewerker bibliotheek voor de dienst vrije tijd (C1-C3) aangesteld met deeltijdse prestaties (3,8/38) in contractueel verband met ingang van 6 september 2021 in vervanging van een ziek personeelslid.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 aug 2021

Aanstelling van een medewerker bibliotheek

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een medewerker bibliotheek (C1-C3) aangesteld met deeltijdse prestaties (3,8/38) in contractueel verband met ingang van 6 september 2021 in vervanging van een ziek personeelslid.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 aug 2021

Griepvaccin

KORTE SAMENVATTING

Een griepvaccin wordt toegediend aan de werknemers die zich wensen te laten vaccineren, indien de voorraad het toelaat.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 aug 2021

Aanstelling van een technisch assistent toezicht

KORTE SAMENVATTING

Er wordt met ingang van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 een technisch assistent toezicht (D1-D3)  aangesteld met deeltijdse prestaties (17,72/38) in contractueel verband.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 aug 2021

Aanpassing telewerk

KORTE SAMENVATTING

De thuiswerkregeling voor het personeel wordt aangepast naar aanleiding van het overlegcomité van 20 augustus 2021.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 aug 2021

Terugbetaling rijbewijs

KORTE SAMENVATTING

Er wordt 30 euro terugbetaald aan een medewerker voor de aanpassing van zijn rijbewijs.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 aug 2021

Datum contract bepaalde duur

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de duurtijd van het contract van bepaalde duur van een technisch medewerker ICT, namelijk van 30 augustus 2021 tot en met 29 augustus 2022.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 aug 2021

Facturen en rekeningen

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de facturen en rekeningen die ontvangen werden sedert zijn vorige vergadering van 16 augustus 2021.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 aug 2021

Bestelbonnen, goedkeuring, visering

KORTE SAMENVATTING

Het college viseert de bestelbonnen voor het jaar 2021 en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 aug 2021

Bezwaar belasting activeringsheffing 2020

KORTE SAMENVATTING

Een bezwaarschrift tegen de aanslag in de gemeentebelasting op activeringsheffing, aanslagjaar 2020, wordt ingewilligd.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 aug 2021

Afname koffie en toebehoren voor het woonzorgcentrum via raamovereenkomst gemeente

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de koffie en toebehoren voor het WZC af te nemen van de lopende overheidsopdracht "Raamovereenkomst: Aankoop koffie (eerlijke handel) en toebehoren voor de gemeentelijke gebouwen en scholen en plaatsing van koffiemachines in bruikleen op diverse locaties (01/09/2020-31/08/2024)" en dit vanaf 01/10/2021 tot en met 31/08/2024.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 aug 2021

Vernieuwing backup infrastructuur gemeente Meise en OCMW Meise - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht “Vernieuwing backup infrastructuur Gemeente Meise en OCMW Meise”, aan  Realdolmen, A. Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen, tegen het nagerekende offertebedrag van € 51.458,35 excl. btw of € 62.264,60 incl. 21% btw.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 aug 2021

Ambulante verkoop van kip aan 't spit in de Nieuwelaan t.h.v. huisnummer 100

KORTE SAMENVATTING

Er wordt toelating verleend voor de ambulante verkoop van kip aan 't spit, wekelijks op donderdag, in de Nieuwelaan ter hoogte van huisnummer 100.

Het betreft de overname van een reeds bestaande ambulante handel van kip aan 't spit op dezelfde locatie.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 aug 2021

Dienstverlening bij wateroverlast

KORTE SAMENVATTING

De gemeente voorziet de inzameling van groot huisvuil in geval er ten gevolge van hevige regenbuien lokaal wateroverlast ontstaat met schade aan inboedel en/of elektrische of elektronische toestellen.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 aug 2021

Kennisname weigeringsbesluit - verdere aanpak

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist over de verdere aanpak naar aanleiding van een weigeringsbesluit van de deputatie voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een activiteit in de Robbeekkouter.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 aug 2021

Omgevingsvergunning  - VS2021/128 - uitbreiden van een eengezinswoning in open bouworde op de gelijkvloerse verdieping (regularisatie)

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van de heer Marc Mestdagh, voor het uitbreiden van een eengezinswoning in open bouworde op de gelijkvloerse verdieping (regularisatie) langsheen de Koninklijke Kasteeldreef 38, afdeling 1 sectie F nr. 193B6, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 aug 2021

Omgevingsvergunning  - VS2021/079 - uitbreiden van een eengezinswoning in open bouworde op het gelijkvloers en de eerste verdieping

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van Arisa en Klajd Gjini - Hoxha, voor het uitbreiden van een eengezinswoning in open bouworde op het gelijkvloers en de eerste verdieping langsheen de Bosduiflaan 1, afdeling 1 sectie G nr. 269N4, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 aug 2021

Kennisname hoorzitting deputatie - 831

KORTE SAMENVATTING

Het college handhaaft het ingenomen standpunt en vaardigt niemand af op de hoorzitting van het beroep ingediend tegen de weigering van een omgevingsvergunning, afgeleverd door het schepencollege in zitting van 29 maart 2021, voor het ontwikkelen van twee kavels voor eengezinswoningbouw in halfopen bouworde langsheen de Westrodestraat.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 aug 2021

Kennisname hoorzitting deputatie - VS2021/035

KORTE SAMENVATTING

Het college handhaaft het ingenomen standpunt en vaardigt niemand af op de hoorzitting van het beroep ingediend bij de deputatie tegen de weigering van een omgevingsaanvraag, afgeleverd door het schepencollege in zitting van 10 mei 2021, voor het oprichten van een vrijstaand bijgebouw dienstig als serre en tuinhuis na het slopen van een bestaande berging en garage tegen de linkerperceelsgrens langsheen de Oppemstraat.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 aug 2021

Advies beroep deputatie - 833

KORTE SAMENVATTING

Het college behoudt zijn standpunt met betrekking tot het beroep ingediend tegen de geweigerde omgvingsaanvraag, afgeleverd in eerste aanleg door het schepencollege in zitting van 14 juni 2021, voor het afsplitsen van één lot voor een halfopen woning volgens artikel 4.4.3 VCRO (afwerkingsregel), langsheen de Beekstraat zn, 1861 Meise.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 aug 2021

Kennisname beroep bij deputatie - VS2021/068

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het beroep ingediend tegen de weigering van een omgevingsaanvraag afgeleverd door het schepencollege in zitting van 2 augustus 2021, langsheen de Limbosweg.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 aug 2021

Kennisname besluit deputatie - VS2021/011

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het besluit van de deputatie van 5 augustus 2021 ingevolge het beroep tegen de weigering afgeleverd door het schepencollege in zitting van 12 april 2021 voor het uitbreiden van een alleenstaande eengezinswoning, langsheen de Pelgrimsweg 4 1860 Meise, (afd. 1) sectie F 107 P3.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 aug 2021

Kennisname besluit deputatie - VS2019/036

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het besluit van de deputatie van 1 juli 2021 ingevolge de vernietiging van de voorwaardelijke vergunning van de deputatie in zitting van 14 november 2019, door het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 19 maart 2021, voor het aanleggen van een lagune voor natuurlijke mest en regulariseren van een talud en open infiltratievoorziening, langsheen de Robbeekkouter 4 1861 Meise, (afd. 2) sectie D 23 A, (afd. 2) sectie D 24 H, (afd. 2) sectie D 24 K en (afd. 2) sectie D 24 G.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 aug 2021

Weigering van een omgevingsaanvraag - VS2021/115 - regulariseren van 3 wooneenheden bij een vierkantshoeve

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een weigering van een omgevingsaanvraag af voor het regulariseren van 3 wooneenheden bij een vierkantshoeve langsheen de Barbierstraat 8, 8A, 8B, 8C en 8D, afdeling 2 sectie C nrs. 284H, 284K, 284L en 284M gezien de aangeleverde plannen bij het dossier onvolledig zijn om met kennis van zaken de aanvraag te beoordelen en af te toetsen aan de goede ruimtelijke ordening.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 aug 2021

Weigering van een omgevingsaanvraag - VS2021/112 - verbouwen en uitbreiden van de hoofdwoning bij bestaande vierkantshoeve en terreinaanlegwerken

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een weigering van een omgevingsaanvraag af voor het verbouwen en uitbreiden van de hoofdwoning bij een bestaande vierkantshoeve en terreinaanlegwerken langsheen de Dreef 1 en 1A, afdeling 2 sectie F nrs. 4T, 4S, 13B, 14B, 16A, 21B en 61E, gezien de aanvraag niet voldoet aan de juridische bepalingen.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 aug 2021

VS2021/107 - plaatsen van reclamepanelen bij een bestaand bedrijfsgebouw

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een omgevingsvergunning af, op naam van Celia Sarret Carbonell namens de heer David Deben, voor het plaatsen van reclamepanelen bij een bestaand bedrijfsgebouw langsheen de Veilinglaan 18 en 28, afdeling 2 sectie F nr. 160G, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 aug 2021

Omgevingsvergunning  - VS2021/083 - verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning in open bouworde en het realiseren van een zorgwoning

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van de heer Vincenzo Pavese, voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning in open bouworde en het realiseren van een zorgwoning langsheen de Sint-Annastraat 7, afdeling 1 sectie G nr. 222/2 M, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 aug 2021

Vorming nieuwe woonmaatschappij

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat principieel akkoord om een woonmaatschappij op te richten samen met de gemeenten Grimbergen, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Steenokkerzeel en Zemst.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 aug 2021

Tijdelijke politieverordening - Bekrachtiging burgemeesterbesluiten - periode van 12 augustus 2021 tot 25 augustus 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college bekrachtigt volgende burgemeesterbesluiten:

1)      Burgemeesterbesluit van 12 augustus 2021 houdende verlenen van een signalisatievergunning in de Hoekstraat- Broekstraat van 18 augustus 2021 tot 22 augustus 2021.

2)      Burgemeesterbesluit van 12 augustus 2021 houdende verlenen van een signalisatievergunning in de Mottestraat 32  op 18 augustus 2021.

3)      Burgemeesterbesluit van 12 augustus 2021 houdende verlenen van een signalisatievergunning in de Klepperstraat op 26 augustus 2021.

4)      Burgemeesterbesluit van 12 augustus 2021 houdende verlenen van een signalisatievergunning  in de Kardinaal Sterckxlaan 55 op 26 augustus 2021.

5)      Burgemeesterbesluit van 20 augustus 2021 houdende verlenen van een signalisatievergunning in Tussenveld van 30 augustus 2021 tot en met 1 oktober 2021.

6)      Burgemeesterbesluit van 16 augustus 2021 houdende verlenen van een signalisatievergunning  in de Ossegemstraat van 23 augustus 2021 tot en met 27 augustus 2021.

7)      Burgemeesterbesluit van 23 augustus 2021 houdende verlenen van een signalisatievergunning op de Merchtemsesteenweg van 24 augustus 2021 tot 31 augustus 2021.

8)      Burgemeesterbesluit van 23 augustus 2021 houdende het verlenen van een signalisatievergunning op het Hoefijzerpad van 21 augustus 2021 tot en met 31 augustus 2021.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 aug 2021

Tijdelijke politieverordening - invoeren van verkeersbeperkende maatregelen in Meise centrum voor het feestweekend  van 17 september tot en met 19 september 2021

KORTE SAMENVATTING

Van 17 september tot en met 19 september 2021 worden er verkeersbeperkende maatregelen genomen in Meise centrum n.a.v. het feestweekend 'Meise van A tot Z' en de autoloze zondag.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 aug 2021

Plaatsen van signalisatie in de Stationsstraat voor de aanduiding van een omleiding wegens werken op grondgebied Wemmel (Windberg) verlenging van 30 september 2021 tot 29 oktober 2021

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een signalisatievergunning verleend aan Besix Infra voor de aanduiding van een omleiding wegens werken op grondgebied Wemmel (Windberg) voor een verlenging van 30 september 2021 tot en met 29 oktober 2021.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 aug 2021

Tijdelijke politieverordening - Verlenen van een signalisatievergunning aan T&O voor de uitvoering van werken in de s'Herenweg ter hoogte van huisnummer 15 - van 1 september 2021 tot en met 9 september 2021

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een signalisatievergunning verleend aan T&O voor de uitvoering van werken in de 's Herenweg ter hoogte van huisnummer 15 van 1 september 2021 tot 9 september 2021, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 aug 2021

Gratis grondafstand Strooistraat

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad akkoord te gaan met de kosteloze overname van een strook grond gelegen te Meise, in de Strooistraat, ten kadaster gekend sectie 2°afdeling Wolvertem ‘Ophem’ sectie G nummer 219/000, met een oppervlakte van twee aren zesenzestig centiaren (2a66ca) en een are zevenzestig centiaren (1a67ca).

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 aug 2021

Kosteloze grondafstand Barbierstraat-Stoeterijstraat-Achter de Hoven

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad akkoord te gaan met de kosteloze grondovername van perceeltjes grond in de Barbierstraat - Stoeterijstraat - Achter de Hoven.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 aug 2021

Vordering tot betaling gerechtskosten-standpunt

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt een beslissing inzake een vordering tot terugbetaling van gerechtskosten.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 aug 2021

Tussenvonnis van de rechtbank van eerste aanleg: kennisname en gevolgen

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het vonnis van de vierde kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 29 juli 2021.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 aug 2021

Bezwaarschrift belasting leegstand 2020 - kennisname brief na beslissing

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist haar beslissing van 2 augustus 2021 aangaande het bezwaarschrift tegen de aanslag in de gemeentebelasting leegstand, aanslagjaar 2020, niet te herzien.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 aug 2021

Bezwaar belasting activeringsheffing 2020

KORTE SAMENVATTING

Een bezwaarschrift d.d.  17 augustus 2021 tegen de aanslag voor onbebouwde percelen wordt onontvankelijk verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 aug 2021

Vraag gebruik tuin Ameuzement op 11 september 2021

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een voorwaardelijke toelating verleend voor het gebruik van de tuin van de pastorie van Meuzegem op 11 september 2021.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 aug 2021

Verplichtingen ten aanzien van kerkfabriek Westrode

KORTE SAMENVATTING

Het college zal een voorstel overmaken aan de Kerkfabriek Westrode om te voldoen aan haar decretale verplichtingen om hen een lokaal ter beschikking te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 aug 2021

Gebruik tuin pastorie Meuzegem op 4 september 2021

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een voorwaardelijke toelating gegeven voor het gebruik van de tuin van de pastorie van Meuzegem op 4 september 2021.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 aug 2021

Verwijderen asbesthoudend dak - dakrenovatie GBS Klim Op - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad om het bestek en de raming voor de opdracht “Verwijderen asbesthoudend dak - dakrenovatie GBS Klim Op” goed te keuren. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 86.850,00 excl. btw of € 92.061,00 incl. 6% btw.

De opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 aug 2021

Aanvraag werken door Fluvius (Eandis) in de Papenboskant - Ossegemstraat: vervangen armaturen - plaatsen leidingen

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de uitvoering van werken langsheen Papenboskant en Ossegemstraat, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 aug 2021

Raamovereenkomst onderhoud waterontharders 2021-2022-2023-2024 - Goedkeuring gunning

KORTE SAMENVATTING

De opdracht “Raamovereenkomst onderhoud waterontharders 2021-2022-2023-2024” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde MCBwater, Villerstraat 4 te 3500 Hasselt, tegen het nagerekende offertebedrag van € 760,00 excl. btw of € 919,60 incl. 21% btw.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 aug 2021

Aanvraag werken door Fluvius (Infrax) in de Patatestraat 50

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de uitvoering van werken langsheen Patatestraat 50, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 aug 2021

Aanvraag werken Fluvius in de Steenhuffelstraat - Roskamstraat

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de uitvoering van werken langsheen de Steenhuffelstraat – Roskamstraat 2, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 08/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 aug 2021

Raamovereenkomst ontwerper voor kleine opdrachten - Goedkeuring gunning