Meise

Zitting van 10 mei 2021

Van 13.30 uur tot 16

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Erwin De Clerck, Roel Anciaux en Thomas Goethals, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur, waarnemend.

Verontschuldigd:

Marie Jeanne Thaelemans, schepen;

 

Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van de schepencolleges van 3 mei 2021 en 5 mei 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

Kennisname van de besluiten van de algemeen directeur

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur genomen tijdens de maand april 2021.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

Kennisname van het verslag van de vergadering van de kerkraad Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans Westrode van 28 december 2020

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de notulen van de vergadering van de kerkraad Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans Westrode van 28 december 2020.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

Aanpassing vergunning voor het exploiteren van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer  - Lia-online

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de vervanging van een voertuig voor een reeds vergund voertuig voor het individueel bezoldigd personenvervoer.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

Aanvraag standplaats circus Pipo - 24 april 2022 tot en met 2 mei 2022

KORTE SAMENVATTING

Er wordt toelating verleend aan een circus om voorstellingen te geven van 24 april 2022 tot en met 2 mei 2022. Dit circus zal plaats nemen op de parking van het Frans Lathouwersstadion.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

Gerechtsprocedure - kennisname beroepsbesluiten

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de beroepsbesluiten in een gerechtsprocedure.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

De Lijn - 30ste algemene vergadering van aandeelhouders op 25 mei 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen keurt de agendapunten van de algemene vergadering der aandeelhouders goed en mandateert de vertegenwoordiger om haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen tijdens het schepencollege van heden.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

EthiasCo cvba - Jaarvergadering op 15 juni 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen keurt de agendapunten van de gewone algemene jaarvergadering van 15 juni 2021 goed en mandateert de vertegenwoordiger zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen tijdens het schepencollege van heden.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

Aanstelling van een diensthoofd voor de dienst vrije tijd

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een diensthoofd voor de dienst vrije tijd aangesteld met voltijdse prestaties (38/38) in contractueel verband voor onbepaalde duur met ingang van 1 juni 2021.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

Aanstelling van een technisch assistent toezicht

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een technisch assistent toezicht aangesteld met deeltijdse prestaties (13,58/38) in contractueel verband voor onbepaalde duur met ingang van 1 juni 2021.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

Aanstelling van een technisch assistent toezicht

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een technisch assistent toezicht aangesteld met deeltijdse prestaties (4,58/38) in contractueel verband voor onbepaalde duur met ingang van 1 juni 2021.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

Aanstelling van een technisch assistent toezicht

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een technisch assistent toezicht aangesteld met deeltijdse prestaties (13,42/38) in contractueel verband voor bepaalde duur met ingang van 1 juni 2021 tot en met 31 augustus 2021.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

Vaststelling van de wervingsreserve voor de functie van technisch assistent toezicht

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een wervingsreserve vastgesteld voor de functie van technisch assistent toezicht vanaf 25 maart 2021 tot en met 24 maart 2022.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

Kennisname van de datum van het aanwervingsexamen voor de functie van stedenbouwkundige

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege neemt kennis van de datum van het aanwervingsexamen voor de functie van stedenbouwkundige.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

Kennisname van de datum van het aanwervingsexamen voor de functie van ploegbaas gebouwen

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege neemt kennis van de datum van het aanwervingsexamen voor de functie van ploegbaas gebouwen.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

Uitbreiding van de prestaties van een technisch assistent toezicht

KORTE SAMENVATTING

De deeltijdse prestaties van een technisch assistent toezicht worden uitgebreid met ingang van 1 mei 2021 tot en met 30 juni 2021.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

Aanstelling van een systeembeheerder voor de dienst ICT

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een systeembeheerder voor de dienst ICT aangesteld met ingang van 11 mei 2021 in contractueel verband met voltijdse prestaties (38/38) met een vervangingsovereenkomst.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

Bestelbonnen, goedkeuring, visering

KORTE SAMENVATTING

Het college viseert de bestelbonnen voor het jaar 2021 en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

Bezwaarschrift tweede verblijf aanslagjaar 2020

KORTE SAMENVATTING

Een bezwaarschrift tegen de aanslag in de gemeentebelasting op tweede verblijven, aanslagjaar 2020, wordt ingewilligd.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

Bezwaarschrift activeringsheffing aanslagjaar 2020

KORTE SAMENVATTING

Een bezwaarschrift tegen de aanslag in de gemeentebelasting op activeringsheffing, aanslagjaar 2020, wordt ingewilligd.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

COVID-19: Verlenging financiële steunmaatregelen door mogelijke wijzigingen aan de gemeentelijke belasting- en retributiereglementen

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 18 januari 2021 de toepassing van de bijkomende steunmaatregelen in het kader van de tweede lockdown door de COVID-19-maatregelen te verlengen tot 30 juni 2021.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

Belasting op rioolaansluitingen vóór 2020: bezwaren/rechtzettingen

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist akkoord te gaan met de correctie op de belasting op riool- en hemelwateraansluitingen (cfr reglement GR 10/5/2016, art. 4) voor bouwdossiers van de periode 2015-2019.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

Ondersteuning ICT team gemeente Meise (2020664 perceel 3 AC#12614 toetreding raamovereenkomst stad Brugge) - Goedkeuring gunning

KORTE SAMENVATTING

De opdracht “Ondersteuning ICT team gemeente Meise ( 2020664 perceel 3 AC#12614 toetreding R.O Stad Brugge)” wordt gegund aan Realdolmen, A. Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen, tegen het nagerekende offertebedrag van € 35.239,68 excl. btw of € 42.640,01 incl. 21% btw.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

Levering van handboeken, werkboeken, leesboeken en andere boeken voor het gemeentelijk basisonderwijs 2021-2022 - Goedkeuring gunning

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht “Levering van handboeken, werkboeken, leesboeken en andere boeken voor het gemeentelijk basisonderwijs 2021-2022”  aan de economisch meest voordelige (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding) bieder, met een maximaal bestelbedrag van € 123.966,92 excl. btw of € 149.999,97 incl. 21% btw, zijnde: Cloudwise Belgium, Tweemontstraat 169 te 2100 Deurne en dit voor alle percelen van de opdracht.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

Subsidieaanvraag muur_2019_30

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 900 euro voor het aanbrengen van muurisolatie.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

Subsidieaanvraag muur_2020_16

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 383,1 euro voor het aanbrengen van  muurisolatie.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

Subsidieaanvraag glas_2020_42

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 61,25 euro voor de vervanging van beglazing.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

Subsidieaanvraag glas_2020_42

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 183,85 euro voor de vervanging van beglazing.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

Subsidieaanvraag dak 2020_39

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 900 euro voor het aanbrengen van  dakisolatie.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

Subsidieaanvraag dak 2020_48

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 230,4 euro voor het aanbrengen van dakisolatie.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

Subsidieaanvraag dak 2020_51

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 187,2 euro voor het aanbrengen van  dakisolatie.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

Subsidieaanvraag dak 2020_52

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 220 euro voor het aanbrengen van dakisolatie.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

Subsidieaanvraag dak 2020_49

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 426 euro voor het aanbrengen van dakisolatie.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

Subsidieaanvraag dak 2020_50

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 900 euro voor het aanbrengen van  dakisolatie.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

Subsidieaanvraag dak 2020_53

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 541,62 euro voor het aanbrengen van dakisolatie.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

Aanvraag subsidie Kleine Landschapselementen

KORTE SAMENVATTING

Het college kent een subsidie aan een derde toe voor de aanleg van kleine landschapselementen op niet-openbaar domein.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

Aanvraag subsidie Kleine Landschapselementen

KORTE SAMENVATTING

Het college kent een subsidie aan een derde toe voor de aanleg van kleine landschapselementen op niet-openbaar domein.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

Aanvraag subsidie Kleine landschapselementen

KORTE SAMENVATTING

Het college kent een subsidie aan een derde toe voor de aanleg van kleine landschapselementen op niet-openbaar domein.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

Aktename melding OMV_2021070822, gelegen Papenboskant

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt akte van een melding klasse 3, propaangastank, Papenboskant.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

Wijzigen van de bijzondere milieuvoorwaarden van een bestaande inrichting klasse 3, Robbeekkouter

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist principieel bijzondere milieuvoorwaarden op te leggen aan een inrichting, gelegen in de Robbeekkouter.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

OMV bijstelling verkaveling  - 5M_bijstelling lot 6 - bijstellen van de verkavelingsvoorschriften voor de bebouwbare oppervlakte, de kroonlijsthoogte, de dakvorm, het materiaal en de ondergrondse bouwlaag

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het bijstellen van een verkaveling af, op naam van de heer en mevrouw Agim en Sirin Idrizaj - Demirkapu voor het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften voor de bebouwbare oppervlakte, de kroonlijsthoogte, de dakvorm, het materiaal en de ondergrondse bouwlaag langsheen de Kapellelaan , afdeling 1 sectie F nr. 168H2 gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

Weigering van een omgevingsaanvraag - VS2021/035 - oprichten van een vrijstaand bijgebouw dienstig als serre en tuinhuis na het slopen van een bestaande berging en garage tegen de linkerperceelsgrens

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een weigering van een omgevingsaanvraag af voor het oprichten van een vrijstaand bijgebouw dienstig als serre en tuinhuis na het slopen van een bestaande berging en garage tegen de linkerperceelsgrens langsheen de Oppemstraat , afdeling 2 sectie F nr. 596S gezien de aanvraag niet voldoet aan de juridische bepalingen en onverenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

Omgevingsvergunning  - VS2020/253 - aanleggen van een zwembad in de achtertuinzone bij een eengezinswoning in open bouworde

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van Paul De Keersmaeker voor het aanleggen van een zwembad in de achtertuinzone bij een eengezinswoning in open bouworde langsheen de Breemweg 29, afdeling 2 sectie B nrs. 343K2 en 343H2 gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

Omgevingsvergunning  - VS2020/262 - oprichten van een alleenstaande eengezinswoning

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een omgevingsvergunning af, op naam van Thomas en Mina Cleymans - Knop voor het oprichten van een alleenstaande eengezinswoning langsheen de Oppemstraat, afdeling 2 sectie G nr. 279N2 gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

Omgevingsvergunning  - VS2010/034 - herbouwen van een halfopen eengezinswoning

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een omgevingsvergunning af, op naam van Nathalie en Stijn Van Hemelrijck - De Prins voor het herbouwen van een halfopen eengezinswoning langsheen de Nieuwelaan 178, afdeling 2 sectie G nrs. 431E, 431N, 431P en 432D gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

Omgevingsvergunning  - VS2021/031 - uitbreiden van een eengezinswoning in open bouworde op de gelijkvloerse verdieping

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een omgevingsvergunning af, op naam van de heer Wim Vranckaert voor het uitbreiden van een eengezinswoning in open bouworde op de gelijkvloerse verdieping langsheen de Patatestraat 26, afdeling 2 sectie A nrs. 469C4 en 469V4 gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

Advies beroep deputatie - VS2020/171

KORTE SAMENVATTING

Het college behoudt zijn standpunt met betrekking tot het beroep ingediend tegen de weigering over een omgevingsaanvraag, afgeleverd in eerste aanleg door het schepencollege in zitting van 1 maart 2021, voor het verbouwen van een meergezinswoning in gesloten bouworde (regularisatie), langsheen de Mottestraat 8, 1861 Meise.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

Verdeling - Krogstraat

KORTE SAMENVATTING

Er is geen bezwaar over het verdelingsvoorstel van de notarissen Bauwens & Devolder, Rozenlaan 10, 1700 Dilbeek waarbij een gedeelte met een oppervlakte van 14 are 35 centiare uit een groter geheel wordt genomen om gevoegd te worden bij een aanpalend perceel, langsheen Krogstraat 104.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

Registratiebesluit  - vermoeden van vergunning - G2021/03

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt een registratiebesluit met een vermoeden van vergunning voor de oprichting van een vrijstaande eengezinswoning en bijgebouw voor de inwerkingtreding van het gewestplan en voor het gedeelte gelegen op het grondgebied van de gemeente Meise, langsheen de Hazepootstraat 49.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

Tijdelijke politieverordening - Bekrachtiging burgemeesterbesluit 3 mei 2021 - Verlenen van een signalisatievergunning aan T&O voor de uitvoering van werken in de Veilinglaan ter hoogte van huisnummer 112 van 3 mei 2021 tot 8 mei 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 3 mei 2021, over het verlenen van een signalisatievergunning aan T&O voor de uitvoering van werken in de Veilinglaan ter hoogte van huisnummer 112 van 3 mei 2021 tot 8 mei 2021, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

Tijdelijke politieverordening - Verlenen van een signalisatievergunning aan Maes-Raemdonck bvba voor de uitvoering van werken in verschillende straten van 18 mei 2021 tot 27 mei 2021

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een signalisatievergunning verleend aan Maes-Raemdonck BVBA voor de uitvoering van werken in de Londerzeelsesteenweg ter hoogte van huisnummer 35, Hof te Rodestraat ter hoogte van huisnummer 9, Humbeekstraat ter hoogte van huisnummer 29B, Kleinendries ter hoogte van huisnummer 43A en Driesstraat ter hoogte van huisnummer 35 van 18 mei 2021 tot 27 mei 2021, in opdracht van De Watergroep.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

Tijdelijke politieverordening - Bekrachtiging burgermeesterbesluit van 5 mei 2021 - Verlenen van een signalisatievergunning aan Verbruggen bv voor de uitvoering van werken in de Kardinaal Sterckxlaan ter hoogte van huisnummer 2 van 11 mei 2021 tot 27 mei 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 5 mei 2021 over het verlenen van een signalisatievergunning aan Verbruggen bv voor de uitvoering van werken in de Kardinaal Sterckxlaan ter hoogte van huisnummer 2 van 11 mei 2021 tot 27 mei 2021, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

Aanvullend reglement houdende de aanpassing van de signalisatie van de zone 50 in de Meusegemstraat

KORTE SAMENVATTING

Het college keurt de aanpassing van signalisatie voor zone 50 te Meuzegem goed.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

Tijdelijke politieverordening - Verlenen van een signalisatievergunning voor de uitvoering van werken in de Krogstraat ter hoogte van huisnummer 111 van 26 mei 2021 tot 29 mei 2021

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een signalisatievergunning verleend aan Broeders & Co bvba voor de uitvoering van werken in de Krogstraat ter hoogte van huisnummer 111 van 26 mei 2021 tot 29 mei 2021, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

Aanvraag subsidie ivm restauratie en onderhoud calvariekruis - Christusbeeld te kerkhof Wolvertem

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de subsidieaanvraag bij Onroerend Erfgoed Vlaams Brabant voor de restauratie en het onderhoud van het calvariekruis te kerkhof Wolvertem.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

Raamovereenkomst onderhoud technieken administratief centrum Meise 2021 - 2024 - Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's

KORTE SAMENVATTING

De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht “Raamovereenkomst onderhoud technieken administratief centrum Meise 2021 - 2024” wordt opgestart.

De ondernemers worden uitgenodigd om een offerte in te dienen.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

Opmaak beheersplannen monumenten  - 2020648 - Principiële goedkeuring beheersplan pastorie Meuzegem

KORTE SAMENVATTING

Het beheersplan van de pastorie van Meuzegem in het kader van de opdracht “Opmaak beheersplannen monumenten  - 2020648” - wordt principieel goedgekeurd.

Het beheersplan mag ter goedkeuring overgemaakt worden aan het agentschap Onroerend Erfgoed.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

Vlaanderen Feest 2021

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege keurt het alternatief programma voor Vlaanderen Feest op 11 juli 2021 goed.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

Toekennen grafconcessie kelder op de gemeentelijke begraafplaats van Meise - vergunning nr. 1969

KORTE SAMENVATTING

Een concessie van vijftig jaar wordt toegekend aan de aanvrager voor het begraven van twee personen in een kelder op het kerkhof van Meise.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

DPO - vraag Welzijnskoepel - afnemen diensten door ELZ Grimbergen en anderen

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord met het voorstel om de DPO uit te lenen aan de eerstelijnszone Grimbergen.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

Gemeentelijke Basisscholen - Vergoeding Franse les - 2de trimester van het schooljaar 2020-2021

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisscholen worden de leerkrachten die Franse les gaven gedurende het 2de trimester van het schooljaar 2020-2021 uitbetaald aan 20,00 euro per uur volgens de ingediende staat.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

Akademie voor Muzische Kunsten - Ontslag tijdelijke leerkracht Kinderakademie

KORTE SAMENVATTING

In de Akademie voor Muzische Kunsten wordt een ontslag van een personeelslid aanvaard voor een opdracht van 3/22 met ingang van 31 mei 2021.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

Akademie voor Muzische Kunsten - Afwezigheid voor verminderde prestaties

KORTE SAMENVATTING

In de Akademie voor Muzische Kunsten wordt aan een personeelslid een afwezigheid voor verminderde prestaties toegekend van 31 mei 2021 tot en met 30 juni 2021 voor 2/22 uren prestaties.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

Gemeentelijke basisschool Meise - Aanstelling waarnemend directeur

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Meise wordt van 19 april 2021 tot en met 12 mei 2021 in vervanging een directeur aangesteld met 20/24.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

Gemeentelijke basisschool Meise - Aanvraag verlof wegens tijdelijk andere opdracht

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Meise wordt aan een kleuteronderwijzer voor 20/24 een verlof wegens tijdelijk andere opdracht toegestaan van 19 april 2021 tot en met 12 mei 2021.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

Gemeentelijke Fusieschool - Aanvraag verlof voor verminderde prestaties

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke Fusieschool wordt aan een onderwijzer voor 4/24 een verlof voor verminderde prestaties toegestaan van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 10 mei 2021

Gemeentelijke basisschool Westrode - Gemeentelijke Fusieschool -  Vervanging kinderverzorgster

KORTE SAMENVATTING

Vanaf 3 mei 2021 tot en met 28 mei 2021 wordt in vervanging een kinderverzorgster aangesteld met:
- 8/32 in de gemeentelijke basisschool Westrode
- 10/32 in de gemeentelijke Fusieschool.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2021