Meise

Zitting van 22 04 2024

Van 14 uur tot 17

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Jonathan De Valck, schepen;

 

 

Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het schepencollege van 15 april 2024 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Poolstok cv - algemene vergadering op 31 mei 2024

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad wordt verzocht de agenda van de algemene vergadering van Poolstok cv van 31 mei 2024 goed te keuren en de vertegenwoordiger te mandateren om deze vergadering bij te wonen en zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen tijdens de gemeenteraad van 27 mei 2024.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

EthiasCo - algemene vergadering op 13 juni 2024

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad wordt verzocht de agenda van de algemene vergadering EthiasCo van 13 juni 2024 goed te keuren en de vertegenwoordiger te mandateren om deze vergadering bij te wonen en zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen tijdens de gemeenteraad van 27 mei 2024.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Informatie-aanvraag van een raadslid

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de informatie-aanvraag van een raadslid.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Toelating voor het afleveren van een vergunning voor de maandelijkse organisatie van Place Roial vanaf 19 mei 2024 op het grasplein in Putteveld

KORTE SAMENVATTING

Het college verleent toelating om een vergunning af te leveren via het Eaglebe-platform voor de organisatie van Place Roial, een belevingsmarkt met lokaal gekweekte en geproduceerde producten, op elke eerste zondag van de maand tussen april en september op het openbaar grasplein in Putteveld.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Vacantverklaring van de functie van administratief medewerker voor de Muze

KORTE SAMENVATTING

Er wordt 1 VTE functie van administratief medewerker voor de Muze (C1-C3) voltijds in contractueel verband vacant verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Aanstelling van een administratief medewerker voor de Muze

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een administratief medewerker voor de Muze aangesteld met voltijdse prestaties (38/38) in contractueel verband voor onbepaalde duur met ingang van 3 juni 2024.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Aanstelling van een administratief medewerker voor de Muze

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een administratief medewerker voor de Muze aangesteld met voltijdse prestaties (38/38) in contractueel verband voor onbepaalde duur met ingang van 20 mei 2024.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Vacantverklaring van de functie van technisch assistent uitvoerende diensten - groendienst via aanwerving

KORTE SAMENVATTING

Er wordt 0,2 VTE functie van technisch assistent uitvoerende diensten - groendienst (D1-D3) deeltijds in contractueel verband vacant verklaard met ingang van 3 mei 2024.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Facturen en rekeningen

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de facturen en rekeningen die ontvangen werden sedert zijn vorige vergadering van 8 april 2024.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Bestelbonnen, goedkeuring, visering

KORTE SAMENVATTING

Het college viseert de bestelbonnen voor het jaar 2024 en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Onbetaalde facturen - dossiers deurwaarder/curator

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de detaillijst van facturen van schuldenaars.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Debiteurenbeheer: Oninvorderbaarverklaring van openstaande vorderingen

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om een aantal openstaande vorderingen te crediteren.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Onderhoud haagstructuren gemeente Meise (13 juli 2024 - 12 juli 2028) - Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege geeft zijn goedkeuring om de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht “Onderhoud haagstructuren gemeente Meise (13 juli 2024 - 12 juli 2028)” op te starten.

Meerdere ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Raamovereenkomst: Aankoop koffie (eerlijke handel) en toebehoren voor het lokaal bestuur Meise en plaatsing van koffiemachines in bruikleen op de diverse locaties (01 september 2024 - 31 augustus 2028) - Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege geeft zijn goedkeuring om de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht “Raamovereenkomst: Aankoop koffie (eerlijke handel) en toebehoren voor het lokaal bestuur Meise en plaatsing van koffiemachines in bruikleen op de diverse locaties (01 september 2024 - 31 augustus 2028)” op te starten.

Meerdere ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Levering van warme maaltijden voor 4 gemeentelijke basisscholen voor schooljaar 2015-2016 - Goedkeuring vrijgave waarborg

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege beslist dat de borgtocht van € 15.010,00 voor de opdracht "levering van warme maaltijden voor 4 gemeentelijke basisscholen voor schooljaar 2015-2016” volledig mag worden vrijgegeven.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Aanvraag voor de ambulante verkoop van hamburgers, hot-dogs, braadworsten, witte en zwarte pensen en softdrinks

KORTE SAMENVATTING

Het college verleent toelating om vanaf 15 mei 2024 tot en met 12 juni 2024 op woensdag een standplaats op het Gemeenteplein in te nemen voor de ambulante verkoop van hamburgers, hot-dogs, braadworsten, witte en zwarte pensen en softdrinks.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Omgevingsvergunning - VS2024/076 - plaatsen van een geprefabriceerde betonnen buizen ter ondersteuning van bestaande verlichtingspalen

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een omgevingsvergunning af, op naam van Daniel Selleslagh namens Fluvius System Operator CV, voor het plaatsen van geprefabriceerde betonnen buizen ter ondersteuning van bestaande verlichtingspalen langsheen de Patatestraat, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Subsidieaanvraag muur_2024_01

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een derde een subsidie te storten van 420 euro voor het aanbrengen van buitenmuurisolatie.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Omgevingsvergunning  - VS2023/236 - herbouwen van een cabine voor openbaar nut

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van Anicka Lemmens namens Fluvius System Operator CV, voor het herbouwen van een cabine voor openbaar nut langsheen de Slozenstraat, afdeling 2 sectie C nr. 79R, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Omgevingsvergunning  - VS2023/243 - oprichten van een eengezinswoning in gesloten bouworde

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van de heer Ismaël Tahri, voor het oprichten van een eengezinswoning in gesloten bouworde langsheen de Kapellelaan, afdeling 1 sectie C nr. 196K, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Omgevingsvergunning  - VS2024/003 - vervangen van een tuinhuis in de tuinzone van een eengezinswoning in open bouworde

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van Albien Crombe, voor het vervangen van een tuinhuis in de tuinzone van een eengezinswoning in open bouworde langsheen de Londerzeelsesteenweg 59, afdeling 2 sectie B nr. 155G, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Omgevingsvergunning - VS2024/036 - uitbreiden van een eengezinswoning in open bouworde met een dakuitbouw

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een omgevingsvergunning af, op naam van Jeroen en Nina Callens - Winckelmans, voor het uitbreiden van een eengezinswoning in open bouworde met een dakuitbouw langsheen de Voorveldstraat 28, afdeling 1 sectie D nr. 342E, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Omgevingsvergunning  - VS2024/070 - oprichten van een hoogspanningscabine

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijk gunstig advies af, op naam van Steven Dessein namens Agentschap Plantentuin Meise VLGEWGEM en de heer Steven Dessein, voor het oprichten van een hoogspanningscabine langsheen de Nieuwelaan, afdeling 1 sectie G nr. 211P, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Kennisname besluit deputatie - VS2023/142

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het besluit van de deputatie voor het verlenen van een voorwaardelijke omgevingsvergunning van 14 maart 2024 voor de omgevingsaanvraag op naam van de heer Patrick Buelens met als contactadres Nieuwenrodestraat 46, 1861 Meise, voor het uitbreiden van een zonevreemde eengezinswoning in halfopen bouworde, langsheen de Nieuwenrodestraat 46 1861 Wolvertem, (afd. 2) sectie B 442 G3.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Weigering van een omgevingsaanvraag - VS2023/250 - oprichten van een meergezinswoning met 4 wooneenheden en 4 kantoorruimten, en een ondergrondse parking

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een weigering van een omgevingsaanvraag af, voor het oprichten van een meergezinswoning met 4 wooneenheden en 4 kantoorruimten, en een ondergrondse parking langsheen de Merchtemsesteenweg 118 en 120, afdeling 2 sectie F nrs. 675E en 675F, gezien de aanvraag niet voldoet aan de juridische bepalingen en onverenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Kennisname- Aanpassing aan de omleiding van lijn R50 tijdens de werken in de Drijpikkelstraat

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de aanpassing van de omleiding van vervoermaatschappij De Lijn voor lijn R50 tijdens de werken in de Drijpikkelstraat.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Terrasvergunning friet Botaniek

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist een vergunning voor een zomerterras af te leveren voor een horecazaak in de Brusselsesteenweg 46.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Kosteloze grondafstand Hazepootstraat

KORTE SAMENVATTING

Het college stelt een notaris aan voor de opmaak van een akte voor kosteloze grondafstand.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Sporting Oppem: vervoer voetbalgoals

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord dat de uitvoerende diensten bijstand verlenen bij het vervoeren van de nodige voetbalgoaltjes voor het tornooi van Sporting Oppem op 18 mei 2024.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Speeltoestellen - raamovereenkomst 2022-2025 - Goedkeuring afroep 2024-2

KORTE SAMENVATTING

Goedkeuring wordt verleend aan de levering en plaatsing van een nieuw speeltoestel voor speelterrein Eversem in kader van de opdracht “Speeltoestellen - raamovereenkomst 2022-2025 - Verlenging 2” aan 4.790,60 euro excl. btw + 21% btw = 5.796,63 euro incl. 21% btw.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Het aanstellen van een ontwerper voor renovaties in gemeentelijke gebouwen - Goedkeuring verrekening

KORTE SAMENVATTING

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 1 - extra prestaties van de opdracht “Het aanstellen van een ontwerper voor renovaties in gemeentelijke gebouwen - Perceel 1 (Renovatie van de daken van de gemeentelijke schoolgebouwen)” voor een bedrag in meer van 4.868,75 euro excl. btw + 21% btw = 5.891,19 euro incl. 21% btw.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Vervangen glazen dak bib Meise - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

KORTE SAMENVATTING

De technische beschrijving met nr. 2024298 en de raming voor de opdracht “OO: vervangen glazen dak bib Meise”, opgesteld door de ontwerper, worden goedgekeurd. De raming bedraagt € 18.926,00 excl. btw of € 22.900,46 incl. 21% btw (€ 4.276,44 btw medecontractant).

Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde).

Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Februs bv, Industriepark Brechtsebaan 10 te 2900 Schoten, tegen het nagerekende offertebedrag van € 18.926,00 excl. btw of € 22.900,46 incl. 21% btw (€ 4.276,44 btw medecontractant).

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Betaalbaarstelling van aankoopfacturen

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen beslist een aantal aankoopfacturen betaalbaar te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Aanvraag werken door Proximus in de Brusselsesteenweg - Limbosweg

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Brusselsesteenweg-Limbosweg, in opdracht van Proximus.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Aanvraag werken door Fluvius in de Kouterbaan en omliggende straten - verledden openbare verlichting

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Kouterbaan en omliggende straten, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Aanvraag werken door Fluvius in de Driesstraat-Populierenlaan site Sportschuur - verledden openbare verlichting

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Driesstraat-Populierenlaan site Sportschuur, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Aanvraag werken door Fluvius in de Smisstraat en omliggende straten - verledden openbare verlichting

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Smisstraat en omliggende straten, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Aanvraag werken door Fluvius in de Palingstraat en omliggende straten - verledden openbare verlichting

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Palingstraat en omliggende straten, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

De Spin: uitbetaling animatoren Pasen 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord met de uitbetaling van de animatoren voor de paasvakantie van 2 april 2024 tot en met 12 april 2024.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Kennisname verslag seniorenraad d.d. 25 maart 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van de seniorenraad van 25 maart 2024.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Vorming Veilig Online - sociale media

KORTE SAMENVATTING

De bibliotheek organiseert op dinsdag 1 oktober 2024 de vorming "Sociale media" van Veilig Online. De vorming gaat door in de leeszaal van de bibliotheek van 19u30 tot 21u30. Deze vorming kadert binnen het Mediawijsproject van de bibliotheek en richt zich voornamelijk op ouders van jongeren, maar ook andere geïnteresseerden zijn welkom. 

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Kennisname verslag beheer- en adviesraad d.d. 8 april 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het verslag van de beheer- en adviesraad van de bibliotheek van 8  april 2024.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Stopzetting verhuur aan een sportclub

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om aan een club geen sportaccommodatie van het lokaal bestuur te verhuren tijdens het sportseizoen 2024-2025 (start 1 augustus 2024) om reden van achterstallige huur.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Gebruik school Westrode 7 mei 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist dat een lokale vereniging gratis gebruik kan maken van het afdak van de speelplaats en de toiletten van GBS Klimop.

Bij regenweer kan de refter worden gehuurd aan het tarief zoals vastgesteld in het huishoudelijk reglement verhuur infrastructuur lokaal bestuur Meise.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Opschrift op de asverstrooiingsplaat

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een aanvraag goedgekeurd tot het melden van een opschrift op de asverstrooiingsplaat op de strooiweide op het kerkhof van Meise.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Ambtshalve schrapping

KORTE SAMENVATTING

Een inwoner uit de gemeente wordt uit het bevolkingsregister geschrapt.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Ambtshalve schrapping vreemdeling

KORTE SAMENVATTING

Een inwoner uit de gemeente wordt uit het wacht-/vreemdelingenregister geschrapt.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Ambtshalve schrapping vreemdeling

KORTE SAMENVATTING

Een inwoner uit de gemeente wordt uit het wacht-/vreemdelingenregister geschrapt.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Ambtshalve schrapping vreemdeling

KORTE SAMENVATTING

Een inwoner uit de gemeente wordt uit het wacht-/vreemdelingenregister geschrapt.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Inschrijving EU-burgers voor de Europese verkiezingen van 9 juni 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen erkent 19 inwoners die onderdaan zijn van de Europese Unie als kiezer bij de Europese verkiezingen in België op 9 juni 2024.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Gemeentelijke basisschool Westrode - Tijdelijke aanstelling onderwijzer - Vervanging

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Westrode wordt in vervanging een onderwijzer tijdelijk aangesteld van 18 april 2024 tot en met 30 juni 2024 met 7/24.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Gemeentelijke basisschool Westrode - Tijdelijke aanstelling kinderverzorger - Vervanging

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Westrode wordt in vervanging een kinderverzorger tijdelijk aangesteld van 22 april 2024 tot en met 26 april 2024 met 6/32.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Gemeentelijke Fusieschool - Vervanging onderwijzer

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke Fusieschool wordt van 15 april 2024 tot en met 30 juni 2024 in vervanging een onderwijzer (anderstalige nieuwkomers) aangesteld met 2/24.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Gemeentelijke basisschool Meise - Aanstelling leermeester Islamitische godsdienst

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Meise wordt in vervanging een leermeester Islamitische godsdienst tijdelijk aangesteld voor doorlopende duur van 15 april 2024 tot en met 30 juni 2024 met een opdracht van 6/24.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Gemeentelijke Fusieschool - Aanstelling onderwijzer

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke Fusieschool wordt in vervanging een onderwijzer tijdelijk aangesteld voor doorlopende duur van 1 mei 2024 tot en met 30 juni 2024 met een opdracht van 12/24.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Gemeentelijke Fusieschool - Aanstelling onderwijzer

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke Fusieschool wordt in vervanging een onderwijzer tijdelijk aangesteld voor doorlopende duur van 1 mei 2024 tot en met 30 juni 2024 met een opdracht van 12/24.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Gemeentelijke basisschool Meise - Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Meise wordt aan een kleuteronderwijzer een verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte aan 50% toegestaan voor de periode van 11 april 2024 tot en met 10 mei 2024.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Gemeentelijke basisschool Meise - Tijdelijke aanstelling ICT-coördinator

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Meise wordt een ICT-coördinator tijdelijk aangesteld van 30 maart 2024 tot en met 30 juni 2024 met 5/36.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Akademie voor Muzische Kunsten - Planning viering 50 jaar Akademie

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord met de planning voor de viering 50 jaar Akademie tijdens het schooljaar 2024-2025.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Gemeentelijke Fusieschool - Aanstelling kinderverzorgster

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke Fusieschool wordt vanaf 15 april 2024 tot en met 30 juni 2024 een kinderverzorgster aangesteld in 9/32 instaplestijden.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Gemeentelijke Fusieschool - Vrijwillig ontslag kinderverzorger

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke Fusieschool neemt een tijdelijke kinderverzorger vrijwillig ontslag vanaf 15 april 2024.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024