Meise

Zitting van 02 04 2024

Van 09 uur tot 10

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Emily Degraeve, algemeen directeur, waarnemend.

Verontschuldigd:

Tom Heyvaert, schepen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 04 2024

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het schepencollege van 25 maart 2024 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 04/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 04 2024

Kennisname van het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur inzake "Klacht - wijziging inhoud agendapunt gemeenteraad door lid college - niet conform het huishoudelijk reglement".

 

 

Publicatiedatum: 04/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 04 2024

Providentia - algemene vergadering op 2 mei 2024

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad wordt verzocht de agenda van de algemene vergadering van Providentia van 2 mei 2024 goed te keuren en de vertegenwoordiger te mandateren zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen tijdens de gemeenteraad van 15 april 2024.

 

 

Publicatiedatum: 04/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 02 04 2024

Kennisname opvolging LEKP 2023

KORTE SAMENVATTING

Het college verzoekt de gemeenteraad kennis te nemen van de rapportering over de opvolging van het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2023.

 

 

Publicatiedatum: 04/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.