Meise

Zitting van 12 02 2024

Van 14 uur tot 17

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het schepencollege van 5 februari 2024 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Kennisname van de besluiten van de algemeen directeur - januari 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur genomen tijdens de maand januari 2024.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Betaalbaarstelling van een aankoopfactuur

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege beslist om een factuur betaalbaar te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Betaalbaarstelling van een aankoopfactuur

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege beslist om een factuur betaalbaar te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Keuze voor opties nieuwe naam OCMW-campus

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om drie namen te kiezen uit de verschillende inzendingen als mogelijke nieuwe naam voor de OCMW-campus en om de inwoners van Meise hieruit de nieuwe naam te laten kiezen.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Aanvaarding van de kandidaturen voor het aanwervingsexamen voor de functie van technisch beambte poetsdienst (E1-E3)

KORTE SAMENVATTING

De kandidaturen voor het aanwervingsexamen voor de functie van technisch beambte poetsdienst (E1-E3) worden aanvaard.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Aanvaarding van de kandidaturen voor het aanwervingsexamen voor de functie van administratief medewerker GC De Muze (C1-C3)

KORTE SAMENVATTING

De kandidaturen voor het aanwervingsexamen voor de functie van administratief medewerker GC De Muze (C1-C3) worden aanvaard.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Aanvaarding van de kandidaturen voor het aanwervingsexamen voor de functie van technisch assistent uitvoerende diensten - dienst openbare werken (D1-D3)

KORTE SAMENVATTING

De kandidaturen voor het aanwervingsexamen voor de functie van technisch assistent uitvoerende diensten - dienst openbare werken (D1-D3) worden aanvaard.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Inrichting aanwervingsexamen voor de aanleg van een wervingsreserve voor de functie van administratief medewerker voor de dienst burgerzaken

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een vergelijkend aanwervingsexamen ingericht voor de aanleg van een wervingsreserve van één jaar voor de contractuele functie van administratief medewerker voor de dienst burgerzaken (C1-C3). De geldigheidsduur is verlengbaar voor zover de maximale geldigheidsduur van de wervingsreserve de termijn van 3 jaar niet overschrijdt.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Kennisname van het proces-verbaal van de examenverrichtingen voor de functie van toezichter (C1-C2)

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het proces-verbaal van de examenverrichtingen betreffende de schriftelijke, praktische en mondelinge proeven die plaatsvonden op woensdag 31 januari 2024 voor de functie van toezichter (C1-C2).

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Samenstelling van de selectiecommissie voor het aanwervingsexamen voor de functie van groenambtenaar (B1-B3)

KORTE SAMENVATTING

De selectiecommissie voor het afnemen van het aanwervingsexamen voor de functie van groenambtenaar (B1-B3) wordt samengesteld.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Kennisname datum aanwervingsexamen voor de functie van groenambtenaar (B1-B3)

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege neemt kennis van de datum van het aanwervingsexamen voor de functie van groenambtenaar (B1-B3).

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Aanvaarding van de kandidaturen voor het aanwervingsexamen voor de functie van technisch assistent uitvoerende diensten - dienst magazijn / uitleendienst (D1-D3)

KORTE SAMENVATTING

De kandidaturen voor het aanwervingsexamen voor de functie van technisch assistent uitvoerende diensten - dienst magazijn / uitleen dienst (D1-D3) worden aanvaard.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Samenstelling van de selectiecommissie voor het aanwervingsexamen voor de functie van technisch assistent voor de uitvoerende diensten - dienst magazijn / uitleendienst (D1-D3)

KORTE SAMENVATTING

De selectiecommissie voor het afnemen van het aanwervingsexamen voor de functie van technisch assistent uitvoerende diensten - dienst magazijn / uitleendienst (D1-D3) wordt samengesteld.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Kennisname datum aanwervingsexamen voor de functie technisch assistent uitvoerende diensten - dienst magazijn / uitleendienst (D1-D3)

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege neemt kennis van de datum van het aanwervingsexamen voor de functie van technisch assistent uitvoerende diensten - dienst magazijn / uitleendienst (D1-D3).

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Beëindiging van een arbeidsovereenkomst

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege neemt kennis van het vrijwillig ontslag van een administratief medewerker voor GC de Muze van Meise.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Oppensioenstelling van een administratief medewerker

KORTE SAMENVATTING

Een personeelslid wordt met ingang van 1 mei 2024 op pensioen gesteld.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Bestelbonnen, goedkeuring, visering

KORTE SAMENVATTING

Het college viseert de bestelbonnen voor het jaar 2024 en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Informatie-aanvraag van een raadslid

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van een informatieaanvraag van een raadslid.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Ondersteuning in een distributieplatform voor lokale handelaarscheques (01 januari 2024 - 31 december 2025) - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege keurt de raming, lastvoorwaarden en de gunning goed voor de opdracht “Ondersteuning in een distributieplatform voor lokale handelaarscheques (01 januari 2024 - 31 december 2025)". De raming bedraagt € 5.976,00 excl. btw of € 7230,96 incl. 21% btw.

Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Kivalo, Borsbeeksebrug 1 te 2600 Berchem, tegen het nagerekende offertebedrag van € 5.976,00 excl. btw of € 7230,96 incl. 21% btw.

Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde).

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Licentie software 360° beeldenbank van het grondgebied Meise (01 maart 2024 - 29 februari 2028) en éénmalige aankoop verkeersbordeninventarisatie 2024 - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege keurt de raming, lastvoorwaarden en gunning goed voor de opdracht “Licentie software 360° beeldenbank van het grondgebied Meise (01 maart 2024 - 29 februari 2028) en éénmalige aankoop verkeersbordeninventarisatie 2024”.

Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Cyclomedia technologies, Van Voordenpark 1b te NL-5301 KP Zaltbommel, tegen het nagerekende offertebedrag van € 19.988,00 excl. btw of € 24.185,48 incl. 21% btw.

Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde).

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

In-house ondersteuning groenambtenaar 15 februari 2024 - 14 april 2024 (met 7 stilzwijgende verlengingen) - Goedkeuring gunning

KORTE SAMENVATTING

De basisopdracht 'In-house ondersteuning groenambtenaar' wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde ProFlow, Meirelos 7 te 9800 Deinze, tegen de voorwaarden vermeld in de offerte van deze inschrijver.

De verlengingen worden gegund tegen dezelfde voorwaarden als de basisopdracht.

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2023251.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Aanvraag voor de ambulante verkoop van hamburgers, hotdogs, frieten en frisdranken

KORTE SAMENVATTING

Er wordt toelating verleend om de standplaats in de Nieuwelaan in te nemen op zaterdag van 15.00u tot 22.00u voor de ambulante verkoop van hamburgers, hotdogs, frieten en frisdranken.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Track & Trace - Goedkeuring verrekening 7 installatie 2 nieuwe elektrische voertuigen Renault Kangoo

KORTE SAMENVATTING

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 7: installatie in 2 elektrische voertuigen Renault Kangoo van de opdracht “Track & Trace” voor het totaal bedrag in meer van € 767,60 excl. btw of € 928,80 incl. 21% btw (€ 161,20).

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Organisatie zwerfvuilactie 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord met organisatie van de zwerfvuilactie op zondag 24 maart 2024.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Omgevingsvergunning - VS2023/237 - wijzigen van een kinderdagverblijf naar een eengezinswoning in het kader van een juridische procedure voor leegstand (regularisatie) - pand is reeds in gebruik als woning

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een omgevingsvergunning af, op naam van de heer Benoit Pirlotte, voor het wijzigen van een kinderdagverblijf naar een eengezinswoning in het kader van een juridische procedure voor leegstand (regularisatie - pand is reeds in gebruik als woning), langsheen de Papenkoren 11, afdeling 1 sectie D nr. 349L, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Kennisname hoorzitting deputatie - VS2023/178

KORTE SAMENVATTING

Het college vaardigt niemand af op de hoorzitting van het beroep ingediend bij de deputatie tegen de voorwaardelijke omgevingsvergunning, afgeleverd door het schepencollege in zitting van 23 oktober 2023, langsheen de Hoogstraat.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Verdeling - Patatestraat 60

KORTE SAMENVATTING

Er is geen bezwaar tegen het verdelingsvoorstel van een notaris dat de opdeling van 2 percelen beoogt in kader van een verkoop, kadastraal gekend als 2e afdeling sectie A, nummers 505F, met een oppervlakte van 4a9ca en 505G met een oppervlakte van 8a2ca.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Verdeling - Brussegemsesteenweg 47-49

KORTE SAMENVATTING

Er is geen bezwaar tegen het verdelingsvoorstel van een notaris dat de opdeling van 2 percelen beoogt in het kader van een schenking, gelegen aan de Brussegemsesteenweg 47-49, kadastraal gekend als 2e afdeling sectie F, nummer 753R2 , met een oppervlakte van 1a (bestaand) en nummer 753S2 met een oppervlakte van 10a98ca (bestaand) om herverdeeld te worden in 2 loten voor eengezinswoningbouw in halfopen bouworde, kadastraal gekend als 2e afdeling, sectie F, nummer 753A4 met een oppervlakte van 3a93ca (nieuw lot 2) en nummer 753Z3 met een oppervlakte van 8a14ca (nieuw lot 1).

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Omgevingsvergunning - VS2024/004 - isoleren en herbekleden van de voor- en zijgevel van een eengezinswoning in halfopen bouworde

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een omgevingsvergunning af, op naam van Letizia Piscione namens de heer Ludo De Smedt, voor het isoleren en herbekleden van de voor- en zijgevel van een eengezinswoning in halfopen bouworde langsheen de Middelveld 42, afdeling 1 sectie D nr. 391K, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Weigering van een omgevingsaanvraag - VS2023/184 - oprichten van een eengezinswoning in halfopen bouworde

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een weigering van een omgevingsaanvraag af voor het oprichten van een eengezinswoning in halfopen bouworde langsheen de Kapellelaan zn, afdeling 1 sectie E nr. 230Z2, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, maar onverenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Haltespreiding De Lijn - Standpunt voor halte Begonialaan van lijn 534 in de Alfred Van Campenhoutlaan

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist om onmiddellijk de route aan te passen waarbij de halte 'Begonialaan' naar de Potaardestraat wordt verplaatst. De route van lijn 534 wordt dan noordelijk verdergezet richting Kapelle-op-den-Bos.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Vonnis rechtbank van eerste aanleg 30 oktober 2023 inzake verzoek terugbetaling leegstandbelasting - kennisname

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het vonnis van de 7° kamer van de Rechtbank van eerste Aanleg te Brussel van 30 oktober 2023 inzake een belasting op leegstaande woningen.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Leegstandbelasting kennisname arrest

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het arrest van het Hof van Beroep Brussel, kamer 6N, van 24 januari 2024 inzake een beroep tegen een leegstandsbelasting.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Raamovereenkomst voor de levering van elektrisch installatiemateriaal 2024-2027 - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's

KORTE SAMENVATTING

Het bestek met nr. 2024271 en de raming voor de opdracht “Raamovereenkomst  voor de levering van elektrisch installatiemateriaal 2024-2027”, opgesteld door de Uitvoerende Diensten, worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 11.396,00 excl. btw of € 13.789,16 incl. 21% btw.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Gemeente Meise wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van OCMW Meise bij de gunning van de opdracht op te treden.

Verschillende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Schuldvorderingsstaat TD02-2024: goedkeuring

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen keurt de schuldvorderingsstaat TD02-2024 goed.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Schuldvorderingsstaat TD03-2024: goedkeuring

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen keurt de schuldvorderingsstaat TD03-2024 goed.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

VV 863: Heidebeekstraat - goedkeuring oplevering, aflevering verkoopbaarheidsattest en vrijgave bankwaarborg

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met het proces-verbaal van oplevering betreffende de verkaveling langsheen de Heidebeekstraat. Aan de verkavelaar wordt een attest afgeleverd overeenkomstig artikel 4.2.16 §2 van de Vlaamse codex op de ruimtelijke ordening van 1 september 2009. De bankwaarborg wordt voor volledig vrijgegeven.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Aanvraag werken door Wyre in de Populierenlaan en omliggende straten

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Populierenlaan en omliggende straten, in opdracht van Wyre.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Aanvraag werken door Wyre in de Wilgenlaan en omliggende straten

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Wilgenlaan en omliggende straten, in opdracht van Wyre.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Aanvraag werken door Wyre in de Karel Baudewijnslaan 9

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Karel Baudewijsnlaan 9, in opdracht van Wyre.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Aanvraag werken door Wyre in de Driesstraat 47

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Driesstraat 47, in opdracht van Wyre.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Aanvraag werken door Wyre in de Victor Ameryckxstraat 2 en omliggende straten

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Victor Ameryckxstraat 2 en omliggende straten, in opdracht van Wyre.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Aanvraag werken door Wyre in Kleinendries 2B

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Kleinendries 2B, in opdracht van Wyre.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Aanvraag werken door Fluvius in Zerlegem en omliggende straten - verledding openbare verlichting

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen Zerlegem en omliggende straten, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Aanvraag werken door Fluvius in de Bosweg - verledding openbare verlichting

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Bosweg, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Aanvraag werken door Fluvius in de Krogstraat en omliggende straten - verledding openbare verlichting

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Krogstraat en omliggende straten, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Aanvraag werken door Fluvius in de Hoogstraat

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de werken langsheen de Hoogstraat, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Aankoop voertuigen uitvoerende diensten 2022 - heraanbesteding - Perceel 1 (Bedrijfsvoertuig)  - 2023208 - Goedkeuring eindafrekening

KORTE SAMENVATTING

Goedkeuring wordt verleend aan de eindafrekening voor de opdracht “Aankoop voertuigen uitvoerende diensten 2022 - heraanbesteding - Perceel 1 (Bedrijfsvoertuig)”, opgesteld door de Uitvoerende Diensten, waaruit blijkt dat de leveringen een eindtotaal bereikten van € 67.040,52 excl. btw of € 81.119,03 incl. 21% btw.

De waarborg, voor een bedrag van € 3.380, gestort op rekening van de gemeente Meise, mag worden vrijgegeven.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Herinrichting van de dorpspleinen te Meise en Wolvertem  - 2020636 - Goedkeuring voorontwerp

KORTE SAMENVATTING

Goedkeuring wordt verleend aan het eerste voorontwerp voor de opdracht “Herinrichting van de dorpspleinen te Meise en Wolvertem”, opgemaakt door het studiebureau Meso, mits rekening te houden met een aantal voorwaarden opgelegd door het college.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Betaalbaarstelling van aankoopfacturen

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen beslist een aantal aankoopfacturen betaalbaar te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Organisatie Jââzz in Mââzz 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord met de organisatie van Jââzz in Mââzz op 24 mei 2024.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Kennisname van het verslag cultuurraad 23 januari 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van het verslag van de algemene vergadering van de cultuurraad van 23 januari 2024.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Aankoop AED toestellen en bijscholingen

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord om te investeren in vijf AED's en hiervoor ook een onderhoudscontract te voorzien. De mogelijke locaties worden onderzocht en worden later door het college vastgelegd.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Retributies sportactiviteiten 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college stelt de retributies voor de sportactiviteiten 2024 vast.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Seniorenfeest 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord met de organisatie van activiteiten in het kader van seniorenfestiviteiten op donderdag 25 april 2024, zaterdag 27 april 2024 en dinsdag 30 april 2024.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Organisatie workshop Aan tafel!

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord met de organisatie van de workshop 'Aan tafel!' in de bibliotheek op zaterdag 14 december 2024 van 10 uur tot 12 uur. Deze audiovisuele workshop richt zich tot kinderen van 6 tot 9 jaar en sluit aan bij het mediawijs- project van de bibliotheek.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Nieuwjaarsreceptie Rode Kruis op 28 februari 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord met het gebruik van de raadzaal voor de nieuwjaarsreceptie van het Rode Kruis afdeling Meise op 28 februari 2024 om 19 uur.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Voorschot verkiezingen 9 juni 2024

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord om op vraag van de provinciegouverneur het voorschot voor de organisatie van de verkiezingen van 9 juni 2024 te betalen.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Babytheek Meise

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord met de organisatie van de Babytheek in Meise.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Gemeentelijke Fusieschool - Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in het ambt van onderwijzer - Vervanging

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke Fusieschool wordt in vervanging een onderwijzer tijdelijk aangesteld voor doorlopende duur van 1 april 2024 tot en met 30 april 2024 met een opdracht van 12/24.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Gemeentelijke Fusieschool - Tijdelijke aanstelling in het ambt van doorlopende duur in het ambt van onderwijzer - Vervanging

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke Fusieschool wordt in vervanging een onderwijzer tijdelijk aangesteld voor doorlopende duur van 1 april 2024 tot en met 30 april 2024 met een opdracht van 12/24.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Gemeentelijke Fusieschool - Aanstelling kinderverzorgster

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke Fusieschool wordt vanaf 19 februari 2024 tot en met 30 juni 2024 een kinderverzorgster aangesteld in 3/32 instaplestijden.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Gemeentelijke basisschool Meise - Vergoeding middagtoezicht 1ste trimester - schooljaar 2023-2024

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Meise wordt een personeelslid vergoed voor het middagtoezicht dat ze heeft uitgevoerd tijdens het 1ste trimester van het schooljaar 2023-2024.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Gemeentelijke Fusieschool - Vervanging kleuteronderwijzer

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke Fusieschool wordt van 6 februari 2024 tot en met 8 februari 2024 in vervanging een kleuteronderwijzer aangesteld met 12/24.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024
Overzicht punten

Zitting van 12 02 2024

Gemeentelijke basisschool Sint-Brixius-Rode - Vervanging kleuteronderwijzer

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Sint-Brixius-Rode wordt op 7 februari 2024 in vervanging een kleuteronderwijzer aangesteld met 4/24.

 

 

Publicatiedatum: 13/02/2024