Meise

Zitting van 16 05 2024

Van 13.30 uur tot 14.30

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 16 05 2024

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het schepencollege van 13 mei 2024 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 05 2024

Publicatie van verkoop voormalig gemeentehuis, Wolvertem (Maart 2024) - Aanpassing lastvoorwaarden

KORTE SAMENVATTING

Er wordt goedkeuring verleent om de datum voor de indiening van de definitieve offerte, vast te leggen na de volledige afronding van de onderhandelingen.

De verkoopbrochure zal aangepast worden. Op pagina 12 zal ‘punt 05’ de datum van 31 mei 2024 om 11 uur geschrapt worden. ‘punt 04’ zal aangepast worden naar onderhandelingsgesprekken & indiening definitieve offerte.

Deze wijzigingen zullen bekendgemaakt worden via het E-procurement platform van BOSA, alsook de websites van de gemeente en Value Partners.

 

 

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 05 2024

Afsluiten van een overeenkomst met de Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij in verband met site Tussenveld

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad wordt verzocht de dadingsovereenkomst met betrekking tot de onroerende goederen, gelegen te Tussenveld, 1860 Meise met de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 17/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.