Meise

Zitting van 08 mrt 2021

Van 13.30 uur tot 16

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Marie Jeanne Thaelemans, Erwin De Clerck, Roel Anciaux en Thomas Goethals, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het schepencollege van 1 maart 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Kennisname van de besluiten van de algemeen directeur

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur genomen tijdens de maand februari 2021.

 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Annuleren van warme maaltijden

KORTE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en schepenen besluit om geen warme maaltijden aan te bieden in de gemeentelijke basisscholen van 19 april tot en met 30 juni 2021.

 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Aanvraag nevenactiviteit deskundige overheidsopdrachten

KORTE SAMENVATTING

Een personeelslid krijgt de toelating om een nevenactiviteit als administratief medewerker te mogen uitoefenen.

 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Uitbreiding van de prestaties van een technisch assistent toezicht

KORTE SAMENVATTING

De deeltijdse prestaties van een technisch assistent toezicht worden uitgebreid met ingang van 15 maart 2021 tot en met 31 mei 2021.

 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Bezwaarschrift belasting reclamedrukwerken 2019

KORTE SAMENVATTING

Een bezwaarschrift tegen de aanslag in de gemeentebelasting op reclamedrukwerken - aanslagjaar 2019 - wordt ingewilligd.

 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Bestelbonnen, goedkeuring, visering

KORTE SAMENVATTING

Het college viseert de bestelbonnen voor het jaar 2021 en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Belasting op reclamedrukwerken 2020 - uitvoerbaarverklaring

KORTE SAMENVATTING

Het kohier van de belasting op reclamedrukwerken, aanslagjaar 2020, 7 artikelen, wordt vastgesteld op 98.355,28 euro en wordt uitvoerbaar verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Belasting op leegstand 2018 - ontheffing

KORTE SAMENVATTING

Een belasting tegen de aanslag op leegstand - aanslagjaar 2018 - wordt ontheven.

 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Het aanstellen van een ontwerper voor de site Sportschuur - Goedkeuring gunning

KORTE SAMENVATTING

De opdracht “Het aanstellen van een ontwerper voor de site Sportschuur” wordt gegund aan de firma met de enige offerte (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde ANTEAGROUP NV, Roderveldlaan 1 te 2600 Berchem (Antwerpen).

 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Sluikstortproblematiek carpoolparking

KORTE SAMENVATTING

Het college beslist een schrijven te richten aan de bevoegde minister met betrekking tot de sluikstortproblematiek ter hoogte van de carpoolparking.

 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

OMV verkaveling  - 827 - verkavelen in 2 loten voor ééngezinswoningen in halfopen bouworde en 1 lot in tweede bouworde voor een ééngezinswoning in open bouworde

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden af, op naam van Alexander Peeters namens Topovision BVBA, voor het verkavelen in 2 loten voor ééngezinswoningen in halfopen bouworde en 1 lot in tweede bouworde voor een ééngezinswoning in open bouworde langsheen de Nieuwelaan, afdeling 1 sectie F nr. 86K2, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Omgevingsvergunning  - VS2020/210 - oprichten van een alleenstaande eengezinswoning met één bouwlaag dat deels wordt ingegraven

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van mevrouw Heide Van Collie, voor het oprichten van een alleenstaande eengezinswoning met één bouwlaag dat deels wordt ingegraven langsheen de Oppemstraat 115, afdeling 2 sectie F nr. 577L2, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Omgevingsvergunning  - VS2020/224 - uitbreiden en verbouwen van een halfopen eengezinswoning na het slopen van een bestaande veranda

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van mevrouw Marleen Bruylant, voor het uitbreiden en verbouwen van een halfopen eengezinswoning na het slopen van een bestaande veranda langsheen de Parklaan 4, afdeling 1 sectie G nrs. 24E3 en 24F3, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Omgevingsvergunning  - VS2020/236 - oprichten van een halfopen eengezinswoning

KORTE SAMENVATTING

Het college levert een voorwaardelijke omgevingsvergunning af, op naam van mevrouw Kathleen Dewachter, voor het oprichten van een halfopen eengezinswoning langsheen de Hazepootstraat 17, afdeling 1 sectie E nrs. 261K en 261G, gezien de aanvraag voldoet aan de juridische bepalingen, verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en mits het strikt naleven van voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Verdeling - Veilinglaan 93

KORTE SAMENVATTING

Er wordt geen bezwaar gemaakt tegen het verdelingsplan van de notaris waarbij een lot van 93 are 40 centiare wordt genomen uit het perceel, kadastraal gekend afdeling 2, sectie D nr 246D, mits behoud van de agrarische bestemming.

 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Verdeling - Driesstraat 23 en 25

KORTE SAMENVATTING

Er is geen bezwaar tegen het verdelingsvoorstel van de notaris waarbij aan de achterzijde van de percelen, kadastraal gekend als afdeling 2, sectie F nummers 297H en 294N, een oppervlakte van respectievelijk 2 are 26 centiare en 2 are 92 centiare wordt afgesplitst om beiden gevoegd te worden als tuinzone bij de aangrenzende woning Bloemenlaan 12.

 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Verdeling - Perceel 1 E 276 K

KORTE SAMENVATTING

Er is geen bezwaar tegen het verdelingsplan van de notaris waarbij een lot met een oppervlakte van 1 ha 67 are 84 centiare wordt afgesplitst uit een groter geheel, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie E nummer 276 K, om gevoegd te worden bij het aangrenzend perceel en met behoud van de agrarische bestemming.

 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Tijdelijke politieverordening - Bekrachtiging Burgemeesterbesluit 17 februari 2021 - invoeren van verkeersbeperkende maatregelen voor het inrichten van een schoolstraat ter hoogte van de Brusselsesteenweg en plein Baron van d'Hoogvorst - van 22 februari 2021 tot en met 30 juni 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 17 februari 2021, over het invoeren van een tijdelijk parkeerverbod vanaf 22 februari 2021 tot en met 30 juni 2021 aan de Sinte Maartenschool ter hoogte van de Brusselsesteenweg en het plein baron d'Hoogvorst. 

Er wordt een schoolstraat ingericht tijdens de ochtend- en avonduren van de school en op woensdagmiddag, zijnde maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8u -8u30' en van 15u15'-16u en op woensdag van 8u-8u30' en van 11u45' - 12u30'. Dit wordt gesignaliseerd door een C3 en onderbord met vermelding van schoolstraat en de hogervernoemde uren.

 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Tijdelijke politieverordening - Bekrachtiging burgemeesterbesluit 1 maart 2021 - verlenen van een signalisatievergunning voor uitvoering van werken in de Hasseltbergstraat ter hoogte van huisnummer 15 - van 5 maart 2021 tot en met 9 maart 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 1 maart 2021, over het verlenen van een signalisatievergunning aan Broeders & Co voor de uitvoering van werken in de Hasseltbergstraat ter hoogte van huisnummer 15 van 5 maart 2021 tot en met 9 maart 2021, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Tijdelijke politieverordening - Bekrachtiging burgemeesterbesluit 1 maart 2021 - Invoeren van verkeersbeperkende maatregelen in de De Beaufforstraat ter hoogte van huisnummer 3 naar aanleiding van bouwwerken - verlenging

KORTE SAMENVATTING

Het college bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 1 maart 2021, over het verlenen van een signalisatievergunning (verlenging) aan De Ridder Invest voor de uitvoering van werken in de De Beauffortstraat ter hoogte van huisnummer 3 van 1 maart 2021 tot en met 31 maart 2021.

 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Tijdelijke politieverordening - Bekrachtiging burgemeesterbesluit 2 maart 2021 - Verlenen van een signalisatievergunning voor de uitvoering van werken in de Veilinglaan ter hoogte van huisnummer 18 - op 4 maart 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college bekrachtigt het burgemeesterbesluit van 2 maart 2021, over het verlenen van een signalisatievergunning aan Verstraete NV voor de uitvoering van werken in de Veilinglaan ter hoogte van huisnummer 18 op 4 maart 2021, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Doortocht fietstocht/ mountainbiketocht - Belgian Brewer Trails - 8 april 2021 tot en met 25 april 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college verleent toelating voor de doortocht van een fietstocht/ mountainbiketocht van 8 april 2021 tot en met 25 april 2021 en hiervoor de nodige bewegwijzering aan te brengen.

 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Tijdelijke politieverordening - Verlenen van een signalisatievergunning voor uitvoering werken in de Slozenstraat ter hoogte van huisnummer 44 - van 15 maart 2021 tot en met 24 maart 2021

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een signalisatievergunning verleend aan T&O voor de uitvoering van werken in de Slozenstraat ter hoogte van huisnummer 44 van 15 maart 2021 tot en met 24 maart 2021, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Tijdelijke politieverordening - Verlenen van een signalisatievergunning voor uitvoering werken in de Kardinaal Sterckxlaan ter hoogte van huisnummer 29 - van 8 maart 2021 tot en met 2 april 2021

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een signalisatievergunning verleend voor de uitvoering van werken (aanleg nutsleidingen) in de Kardinaal Sterckxlaan ter hoogte van huisnummer 29 van 8 maart 2021 tot en met 2 april 2021, in opdracht van Fluvius. Er zal alternerend verkeer worden ingesteld.

 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Tijdelijke politieverordening - Verlenen van een signalisatievergunning voor de uitvoering van werken op het Rondplein ter hoogte van huisnummer 11 - van 11 maart 2021 tot en met 2 april 2021

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een signalisatievergunning verleend aan Trafiroad NV voor de uitvoering van werken op het Rondplein ter hoogte van huisnummer 11 van 11 maart 2021 tot en met 2 april 2021, in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer.

 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Aanvullend reglement houdende verplaatsing van twee tonnageborden in de zone van Rossem ter hoogte van de Grotendries

KORTE SAMENVATTING

Het college keurt de verplaatsing van 2 zone-borden 'tonnagebeperking +3,5T' en het plaatsen van 2 extra zone-borden in Rossem goed.

 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Werken door Proximus Krogstraat 5: goedkeuring factuur

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord om het factuur van € 5 479,27 te betalen voor het verplaatsen van de telefooninfrastructuur in de Krogstraat 5.

 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Aanvraag werken door Fluvius (Infrax) in de Stationsstraat

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege gaat akkoord met de uitvoering van werken langsheen de Stationsstraat, in opdracht van Fluvius.

 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Londerzeel: asfalteringswerken Pluimennest en Patatestraat

KORTE SAMENVATTING

Het schepencollege verzoekt de gemeenteraad om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de gemeente Londerzeel voor het uitvoeren van asfalteringswerken langsheen de straten Over de Beek/Pluimennest, tussen Kaaskantmolestraat en Grotendries (Meise) en gedeeltelijk de Kerkhofstraat/Patatestraat ter hoogte van Geeroms Wegenbouw.

 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Alternatief seniorenfeest mei 2021

KORTE SAMENVATTING

Het college gaat akkoord met de organisatie van een alternatief seniorenfeest tijdens de week van 2-6 mei 2021.

 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Ambtshalve inschrijving

KORTE SAMENVATTING

Een persoon wordt van ambtswege in onze gemeente ingeschreven.

 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Ambtshalve schrapping

KORTE SAMENVATTING

Een inwoner uit de gemeente wordt uit het bevolkingsregister geschrapt.

 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Bijzetting: openen grafconcessie kelder op het kerkhof van Meise

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een aanvraag goedgekeurd tot het openen van een concessie - kelder - op het kerkhof van Meise.

 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Opschrift op de asverstrooiingsplaat

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een aanvraag goedgekeurd tot het melden van een opschrift op de asverstrooiingsplaat op de strooiweide op het kerkhof van Meise.

 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Toekennen grafconcessie kelder op de gemeentelijke begraafplaats van Meise - vergunning nr. 1959

KORTE SAMENVATTING

Een concessie van vijftig jaar wordt toegekend aan de aanvrager voor het begraven van twee personen in een kelder op het kerkhof van Meise.

 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Akademie voor Muzische Kunsten - Verlof tijdelijk andere opdracht en verlof voor verminderde prestaties - Verlenging

KORTE SAMENVATTING

In de Akademie voor Muzische Kunsten wordt aan een administratief medewerker een verlenging van een verlof wegens tijdelijk andere opdracht en verlof voor verminderde prestaties toegekend van 1 maart 2021 tot en met 31 maart 2021 voor een opdracht van 6/38 en 1/38 prestaties.

 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Akademie voor Muzische Kunsten - Tijdelijke aanstelling administratief medewerker in een niet vacant ambt verlenging

KORTE SAMENVATTING

In de Akademie voor Muzische Kunsten wordt een tijdelijke aanstelling van een administratief medewerker ter vervanging verlengd, van 1 maart 2021 tot en met 31 maart 2021 met een opdracht van 6/38 en 1/38 prestaties.

 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Gemeentelijke basisschool Meise/Gemeentelijke basisschool Westrode - Vervanging leermeester Islamitische godsdienst

KORTE SAMENVATTING

In de gemeentelijke basisschool Meise wordt van 4 maart 2021 tot en met 19 maart 2021 in vervanging een leermeester Islamitische godsdienst aangesteld met 4/24.  In de gemeentelijke basisschool Westrode start de vervanging op 5 maart 2021 voor 8/24.

 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Berla - nieuwsbrief - vraag afdrukken in kleur

KORTE SAMENVATTING

Aan Berla wordt toelating verleend om het voorblad en achterblad van de Berla Nieuwsbrief, die verschijnt begin maart 2021, in kleur te laten uitprinten in 30 exemplaren. De overige pagina's worden conform het reglement copycenter in zwart/wit afgedrukt.

 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Berla - vraag

KORTE SAMENVATTING

Het college besluit om geen advies te geven vanuit de dienst ICT voor de centralisatie en back-up van de digitale gegevens van Berla.

 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Informatie-aanvraag van een raadslid

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de vraag van een raadslid tot inzage in bestuursdocumenten.

 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 03 2021

Informatie-aanvraag van een raadslid

KORTE SAMENVATTING

Het college neemt kennis van de vraag van een raadslid tot inzage in bestuursdocumenten.

 

 

Publicatiedatum: 16/03/2021