Meise

Zitting van 16 okt 2023

Van 19.30 uur tot 20.30

Verwacht:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

Overzicht punten

Zitting 16 okt 2023

Goedkeuring notulen

Publicatiedatum: 06/10/2023
Overzicht punten

Zitting 16 okt 2023

Poolstok: buitengewone algemene vergadering op 25 oktober 2023

Publicatiedatum: 06/10/2023
Overzicht punten

Zitting 16 okt 2023

Sibelgas: buitengewone algemene vergadering op 19 december 2023

Publicatiedatum: 06/10/2023
Overzicht punten

Zitting 16 okt 2023

Havicrem: buitengewone algemene vergadering en bijzondere algemene vergadering op 20 december 2023

Publicatiedatum: 06/10/2023
Overzicht punten

Zitting 16 okt 2023

Wijziging politieverordening betreffende de beperkte snelheidsovertredingen - GAS 5 reglement

Publicatiedatum: 06/10/2023
Overzicht punten

Zitting 16 okt 2023

Kennisname schrijven Agentschap Binnenlands Bestuur - Klacht tegen besluit van het college van burgemeester en schepenen van Meise van 19 juni 2023 over mobiliteitsbeleid Rossemdorp

Publicatiedatum: 06/10/2023
Overzicht punten

Zitting 16 okt 2023

Goedkeuring van het jaaractieplan 2024

Publicatiedatum: 06/10/2023
Overzicht punten

Zitting 16 okt 2023

Gemeentehuis Wolvertem - principiële beslissing

Publicatiedatum: 06/10/2023
Overzicht punten

Zitting 16 okt 2023

Vaststelling van het huishoudelijk reglement HOC en BOC

Publicatiedatum: 06/10/2023
Overzicht punten

Zitting 16 okt 2023

Compensatie feestdagen in 2024

Publicatiedatum: 06/10/2023
Overzicht punten

Zitting 16 okt 2023

Wijziging rechtspositieregeling (opdrachthouderschap)

Publicatiedatum: 06/10/2023
Overzicht punten

Zitting 16 okt 2023

Kennisname schrijven Agentschap Binnenlands Bestuur betreffende de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025

Publicatiedatum: 06/10/2023
Overzicht punten

Zitting 16 okt 2023

Vaststelling van het retributiereglement op het aanrekenen van administratiekosten bij openstaande fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen

Publicatiedatum: 06/10/2023
Overzicht punten

Zitting 16 okt 2023

Instap raamovereenkomst universele postbedeling via opdrachtencentrale vzw (01 januari 2024 - 31 december 2027) - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

Publicatiedatum: 06/10/2023
Overzicht punten

Zitting 16 okt 2023

Vastleggen criteria en procedure opportuniteitsadvies groepsopvang baby's en peuters

Publicatiedatum: 06/10/2023
Overzicht punten

Zitting 16 okt 2023

Criteria en procedure inzake nieuwe opvangplaatsen voor baby's en peuters

Publicatiedatum: 06/10/2023
Overzicht punten

Zitting 16 okt 2023

Akademie voor Muzische Kunsten - Beleidsplan personeels- en professionaliseringsbeleid schooljaar 2023-2024

Publicatiedatum: 06/10/2023
Overzicht punten

Zitting 16 okt 2023

Akademie voor Muzische Kunsten - Aanwending lestijdenpakket schooljaar 2023-2024

Publicatiedatum: 06/10/2023
Overzicht punten

Zitting 16 okt 2023

Opvolging bezwaarschriften (openbaarheid van bestuur - participatie inwoners) - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 12/10/2023
Overzicht punten

Zitting 16 okt 2023

Onderzoek PFAS-waarden sites waar branden geblust werden en stortplaatsen in de gemeente Meise - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 12/10/2023
Overzicht punten

Zitting 16 okt 2023

Trajectcontroles - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 12/10/2023
Overzicht punten

Zitting 16 okt 2023

Trajectcontroles - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 12/10/2023
Overzicht punten

Zitting 16 okt 2023

Toestand Nieuwelaan - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 12/10/2023
Overzicht punten

Zitting 16 okt 2023

Stand van zaken Calvariekruis - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 12/10/2023
Overzicht punten

Zitting 16 okt 2023

Meer vliegtuigbewegingen over Meise - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 12/10/2023
Overzicht punten

Zitting 16 okt 2023

Bomenvisie gemeente Meise - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 12/10/2023