Meise

Zitting van 21 nov 2022

Van 19.30 uur tot 21

Verwacht:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

Overzicht punten

Zitting 21 nov 2022

Goedkeuring notulen

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

Zitting 21 nov 2022

Fluvius West - Buitengewone algemene vergadering op 12 december 2022

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

Zitting 21 nov 2022

Haviland - Buitengewone algemene vergadering op 14 december 2022

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

Zitting 21 nov 2022

Incovo - Buitengewone algemene vergadering op 16 december 2022

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

Zitting 21 nov 2022

Compensatie feestdagen in 2023

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

Zitting 21 nov 2022

ICT - Aanvaarding schenking WIFI-antenne outdoor van AZ Rivierenland

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

Zitting 21 nov 2022

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025: herziening 2022/1

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

Zitting 21 nov 2022

Gemeentelijk retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein: verlenging vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

Zitting 21 nov 2022

Aansluiting vastgoedplatform en vernieuwing retributiereglement vastgoedinformatie – goedkeuring

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

Zitting 21 nov 2022

Klimaatactieplan Meise - Londerzeel - vaststelling

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

Zitting 21 nov 2022

Ondertekening Lokaal Energie- En Klimaatpact 2.0

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

Zitting 21 nov 2022

Projectvereniging Brabantse Kouters West: ontbinding projectvereniging - toetreding gemeente bij Erfgoed Brabantse Kouters - goedkeuring ontwerp beleidsplan in kader van erkenningsaanvraag als Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

Zitting 21 nov 2022

Dringende herstelling riolering Maalbeeklaan 39-43

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

Zitting 21 nov 2022

Verkavelingsvergunning  863 - Heidebeekstraat - goedkeuring overeenkomst

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

Zitting 21 nov 2022

Wegenis- en rioleringswerken Kardinaal Sterckxlaan - fase 3 - MEI2003 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

Zitting 21 nov 2022

Werkingstoelage cultuurraad 2022

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

Zitting 21 nov 2022

Cultuursubsidies activiteiten werkingsjaar 2021-2022 (deel 2)

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

Zitting 21 nov 2022

Basissubsidies cultuur 2022

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

Zitting 21 nov 2022

Subsidieaanvraag voor evenementen: 75 jaar Chiro Meise - On fire weekend

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

Zitting 21 nov 2022

Vaststelling van het onthaalbeleid

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

Zitting 21 nov 2022

Afsluiten van samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Londerzeel en de gemeente Meise en PIN vzw voor het inzetten van een toeleider in het lokaal onthaalbeleid

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

Zitting 21 nov 2022

Akademie voor Muzische Kunsten - Aanwending lestijdenpakket schooljaar 2022-2023 aanpassing

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

Zitting 21 nov 2022

Akademie voor Muzische Kunsten - Professionaliseringsbeleid schooljaar 2022-2023

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

Zitting 21 nov 2022

Aanvraag werkingsbudget 2022 en 2023 voor het lokaal overleg kinderopvang

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

Zitting 21 nov 2022

Melding van het gebruik van een aanmeldingsprocedure in het gewoon basisonderwijs - inschrijvingen voor het schooljaar 2023-2024

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

Zitting 21 nov 2022

Basisscholen Meise - Akademie voor Muzische Kunsten - Goedkeuring mandaat aan OVSG voor de ondertekening van algemene protocollen voor de elektronische doorgifte van persoonsgegevens tussen instanties

Publicatiedatum: 10/11/2022
Overzicht punten

Zitting 21 nov 2022

Motie inzake de overlast van de luchthaven van Zaventem en de bescherming van de gezondheid en het leefmilieu van de inwoners van de gemeente Meise - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 17/11/2022
Overzicht punten

Zitting 21 nov 2022

Stand van zaken Calvariekruis - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 17/11/2022
Overzicht punten

Zitting 21 nov 2022

Stand van de dringende werken restauratie Sint Laurentiuskerk - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 17/11/2022
Overzicht punten

Zitting 21 nov 2022

Oud gemeentehuis Wolvertem - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 17/11/2022
Overzicht punten

Zitting 21 nov 2022

Omleiding naar aanleiding van werken Stationsstraat en Oppemstraat - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 17/11/2022
Overzicht punten

Zitting 21 nov 2022

Toekomst Wereldwinkel - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 17/11/2022
Overzicht punten

Zitting 21 nov 2022

Buitengewone algemene vergadering Haviland - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 17/11/2022