Meise

Zitting van 18 okt 2021

Van 19.30 uur tot 20.35

Verwacht:

Katrien Uyttersprot, voorzitter;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Virginie De Klippel, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns en Sonia Lathouwers, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

Overzicht punten

Zitting 18 okt 2021

Goedkeuring notulen

Publicatiedatum: 19/10/2021
Overzicht punten

Zitting 18 okt 2021

Aanduiding van de voorzitter van de gemeenteraad

Publicatiedatum: 19/10/2021
Overzicht punten

Zitting 18 okt 2021

Fluvius OV - Buitengewone algemene vergadering op 6 december 2021

Publicatiedatum: 19/10/2021
Overzicht punten

Zitting 18 okt 2021

Goedkeuring van het jaaractieplan 2022

Publicatiedatum: 19/10/2021
Overzicht punten

Zitting 18 okt 2021

Vaststelling informatieveiligheidsbeleid en informatieveiligheidsplan

Publicatiedatum: 19/10/2021
Overzicht punten

Zitting 18 okt 2021

Vaststelling reglement lokale handelaarscheque

Publicatiedatum: 19/10/2021
Overzicht punten

Zitting 18 okt 2021

Ondertekening lokaal energie- en klimaatpact

Publicatiedatum: 19/10/2021
Overzicht punten

Zitting 18 okt 2021

LOB - lokaal onderhoud buitengebied

Publicatiedatum: 19/10/2021
Overzicht punten

Zitting 18 okt 2021

Aankoop straatstofzuiger voor stedelijk gebied met onderhoudscontract - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 19/10/2021
Overzicht punten

Zitting 18 okt 2021

Vorming nieuwe woonmaatschappij-afbakening werkingsgebied en stemrechtenverdeling

Publicatiedatum: 19/10/2021
Overzicht punten

Zitting 18 okt 2021

Eigendom en grensbepaling Temsesteenweg 3

Publicatiedatum: 19/10/2021
Overzicht punten

Zitting 18 okt 2021

Goedkeuring ontwerpconcessieovereenkomst Neromhof

Publicatiedatum: 19/10/2021
Overzicht punten

Zitting 18 okt 2021

VV 839 - De Spanjaard-Broekstraat - goedkeuring overeenkomst

Publicatiedatum: 19/10/2021
Overzicht punten

Zitting 18 okt 2021

Vervangen zinken dak en lichtstraten GBS Sint-Brixius-Rode - Goedkeuring aangepaste raming

Publicatiedatum: 19/10/2021
Overzicht punten

Zitting 18 okt 2021

Renovatie van muurkantelen  en gevels jeugdlokalen, Potaardestraat 1 in Sint-Brixius-Rode - Goedkeuring verrekening

Publicatiedatum: 19/10/2021
Overzicht punten

Zitting 18 okt 2021

Aanduiding deskundige Sibelgas en I.B.E.G. - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 19/10/2021
Overzicht punten

Zitting 18 okt 2021

WUG zone tussen Amanstraat en Mankevosstraat - opvolging petitie - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 19/10/2021
Overzicht punten

Zitting 18 okt 2021

Stand van zaken BSO - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 19/10/2021
Overzicht punten

Zitting 18 okt 2021

Herziening - ophaal huisvuil ter hoogte van huisnummer 50 - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 19/10/2021
Overzicht punten

Zitting 18 okt 2021

Trajectcontrole Wolvertem-centrum - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 19/10/2021
Overzicht punten

Zitting 18 okt 2021

Sluiting oprit A12 - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 19/10/2021
Overzicht punten

Zitting 18 okt 2021

Gemeentelijke infokrant - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 19/10/2021