Meise

Zitting van 19 apr 2021

Van 19.40 uur tot 21.50

Verwacht:

Katrien Uyttersprot, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Marie Jeanne Thaelemans, Erwin De Clerck, Roel Anciaux en Thomas Goethals, schepenen;

Marcel Belgrado, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Virginie De Klippel, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Ann Van den Broeck, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Diana Tierens, Ruben Algaba, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns en Sonia Lathouwers, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

Overzicht punten

Zitting 19 apr 2021

Goedkeuring notulen

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting 19 apr 2021

Kennisname auditrapport

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting 19 apr 2021

Samenwerkingsovereenkomst voor de oprichting, kostenverdeling, organisatie en uitbating van de vaccinatiecentra eerstelijnszone regio Grimbergen

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting 19 apr 2021

Algemene vergadering Haviland op 16 juni 2021 - Statutenwijziging

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting 19 apr 2021

Algemene vergadering Incovo op 11 juni 2021

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting 19 apr 2021

Havicrem - bijzondere algemene vergadering op 9 juni 2021

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting 19 apr 2021

ERSV Vlaams-Brabant vzw - buitengewone algemene vergadering op 30 maart 2021

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting 19 apr 2021

Fluvius OV - algemene vergadering tevens jaarvergadering op 26 mei 2021

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting 19 apr 2021

Delegatie bevoegdheid organogram en personeelsformatie

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting 19 apr 2021

AC - FluviusInfrax Net - Gemeentelijke glasvezel aansluitingen - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting 19 apr 2021

Opstart van een buurtwerking in 2 kwetsbare wijken te Meise, nl. wijk De Vlieten Wolvertem en wijk Oppem ( 01/09/2021-31/08/2025) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting 19 apr 2021

Vaststelling van het gemeentelijk reglement voor de lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering en de afkoppeling van hemelwater

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting 19 apr 2021

Ondertekening kaderovereenkomst Fluvius

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting 19 apr 2021

Vaststelling van het belastingreglement op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen - wijziging

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting 19 apr 2021

Het afvoeren van restgronden 2021-2024 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting 19 apr 2021

RUP Bedrijvigheid Meuzegem - Lieckens bvba - voorlopige aanvaarding

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting 19 apr 2021

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Londerzeel: asfalteringswerken Pluimennest en Patatestraat

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting 19 apr 2021

Aankoop voertuigen uitvoerende diensten - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting 19 apr 2021

Aansluiting bij een aankoopcentrale voor de overheidsopdracht:  Raamovereenkomst nazicht en onderhoud van brandkranen en bijhorende signalisatie verzorgingsgebied De Watergroep

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting 19 apr 2021

VV 5M_bijstelling lot 6 - Kapellelaan 76 - goedkeuring overeenkomst

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting 19 apr 2021

Raamovereenkomst onderhoud technieken administratief centrum Meise 2021 - 2024 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting 19 apr 2021

Raamovereenkomst voor aankoop klein materiaal voor de uitvoerende diensten (2021-2022) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting 19 apr 2021

GROS: projectadvies - toekenning toelagen

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting 19 apr 2021

De verlenging van brontracering en contacttracing ter bestrijding van Covid-19 pandemie in Meise

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting 19 apr 2021

Circulatieplan Meise - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting 19 apr 2021

Circulatieplan Wolvertem - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting 19 apr 2021

Bestrijding sociale woningfraude - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting 19 apr 2021

Wegenisinventaris - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting 19 apr 2021

Pasfotocabine - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting 19 apr 2021

Stand van zaken - Plaatsing bordjes "Eddy Merckxroute" - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 20/04/2021
Overzicht punten

Zitting 19 apr 2021

Herstel fiets-/ voetpad tussen de Kartuizerslaan en de Kapellelaan - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 20/04/2021