Meise

Zitting van 20 mrt 2023

Van 19.30 uur tot 20.30

Verwacht:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

Overzicht punten

Zitting 20 mrt 2023

Goedkeuring notulen

Publicatiedatum: 16/03/2023
Overzicht punten

Zitting 20 mrt 2023

Aanpassingen aan de deontologische code voor de lokale mandatarissen - goedkeuring

Publicatiedatum: 16/03/2023
Overzicht punten

Zitting 20 mrt 2023

Webra - statutaire algemene vergadering op 7 maart 2023

Publicatiedatum: 16/03/2023
Overzicht punten

Zitting 20 mrt 2023

Regionaal Landschap Brabantse Kouters - algemene vergadering op 22 maart 2023 - Toegevoegd agendapunt

Publicatiedatum: 16/03/2023
Overzicht punten

Zitting 20 mrt 2023

Vaststelling van het reglement beeldschermbril bij beeldschermwerk

Publicatiedatum: 16/03/2023
Overzicht punten

Zitting 20 mrt 2023

Princiepsbeslissing jobstudenten 2023

Publicatiedatum: 16/03/2023
Overzicht punten

Zitting 20 mrt 2023

Huur en onderhoud van duurzame en maatschappelijk verantwoorde werkkledij voor personeel van het lokaal bestuur (1 juni  2023 - 31 mei 2027) - Goedkeuring aangepaste raming

Publicatiedatum: 16/03/2023
Overzicht punten

Zitting 20 mrt 2023

Raamovereenkomst busvervoer 2023 - 2027 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 16/03/2023
Overzicht punten

Zitting 20 mrt 2023

AC - Aankoop of huur betaalterminals en overeenkomst transactieverwerker (01 mei 2023 - 30 april 2027) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 16/03/2023
Overzicht punten

Zitting 20 mrt 2023

Vaststelling van het wedstrijdreglement "Maand van de Markt"

Publicatiedatum: 16/03/2023
Overzicht punten

Zitting 20 mrt 2023

Raamovereenkomst voor de aankoop en levering van plantgoed (bomen, hagen, heesters, vaste planten, perkplanten, ...) Periode 01 mei 2023 - 30 april 2024 + 3 stilzwijgende verlengingen - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 16/03/2023
Overzicht punten

Zitting 20 mrt 2023

Intrekking van de gemeenteraadsbeslissing van 20 februari 2023 houdende de voorlopige aanvaarding van het RUP Herziening 1 Sancta Maria

Publicatiedatum: 16/03/2023
Overzicht punten

Zitting 20 mrt 2023

Vaststelling van het reglement gebruik tuin voormalige pastorie Meuzegem

Publicatiedatum: 16/03/2023
Overzicht punten

Zitting 20 mrt 2023

Raamovereenkomst aankoop dakmaterialen 2023-2026 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 16/03/2023
Overzicht punten

Zitting 20 mrt 2023

Raamovereenkomst voor de aankoop van bouwmaterialen wegen 2023-2026 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 16/03/2023
Overzicht punten

Zitting 20 mrt 2023

Aanvaarding schenking portretschilderij

Publicatiedatum: 16/03/2023
Overzicht punten

Zitting 20 mrt 2023

Goedkeuring van de aanpassingen aan het reglement klachtenbehandeling

Publicatiedatum: 16/03/2023
Overzicht punten

Zitting 20 mrt 2023

Aanpassing huishoudelijk reglement inschrijvingsrecht basisonderwijs 'ombudsdienst'

Publicatiedatum: 16/03/2023
Overzicht punten

Zitting 20 mrt 2023

Dossier straatverlichting Slozen - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 16/03/2023