Meise

Zitting van 18 sep 2023

Van 19.30 uur tot 20.30

Verwacht:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

Overzicht punten

Zitting 18 sep 2023

Goedkeuring notulen

Publicatiedatum: 08/09/2023
Overzicht punten

Zitting 18 sep 2023

Trajectcontrole - gebruik in het kader van gerechtelijke politie

Publicatiedatum: 08/09/2023
Overzicht punten

Zitting 18 sep 2023

Ontbinding intergemeentelijke vereniging 'Handhaving en noodplanning Brabantse Kouters'

Publicatiedatum: 08/09/2023
Overzicht punten

Zitting 18 sep 2023

Oprichting intergemeentelijke vereniging met de gemeenten Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise - Goedkeuring overeenkomst met statutaire draagkracht

Publicatiedatum: 08/09/2023
Overzicht punten

Zitting 18 sep 2023

Haviland - buitengewone algemene vergadering op woensdag 13 december 2023

Publicatiedatum: 08/09/2023
Overzicht punten

Zitting 18 sep 2023

Wijziging belastingreglement op de bank- en daarmee gelijkgestelde instellingen 2024-2025

Publicatiedatum: 08/09/2023
Overzicht punten

Zitting 18 sep 2023

Huren, plaatsen, verwijderen en onderhouden van feestverlichting 2023-2026 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 08/09/2023
Overzicht punten

Zitting 18 sep 2023

Aanpassing retributiereglement op het opruimen van sluikstorten

Publicatiedatum: 08/09/2023
Overzicht punten

Zitting 18 sep 2023

Ondertekening Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.1

Publicatiedatum: 08/09/2023
Overzicht punten

Zitting 18 sep 2023

Energiesnoeiers

Publicatiedatum: 08/09/2023
Overzicht punten

Zitting 18 sep 2023

Aankoop woning Stationsstraat 41-goedkeuring akte

Publicatiedatum: 08/09/2023
Overzicht punten

Zitting 18 sep 2023

Raamovereenkomst kleine onderhoudswerken asfalt 2023-2026 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 08/09/2023
Overzicht punten

Zitting 18 sep 2023

Aanstellen ontwerper riolering wijk Nekker

Publicatiedatum: 08/09/2023
Overzicht punten

Zitting 18 sep 2023

Aanstelling ontwerper riolering Kruiskesbos

Publicatiedatum: 08/09/2023
Overzicht punten

Zitting 18 sep 2023

Akademie voor Muzische Kunsten - Aanpassing arbeidsreglement

Publicatiedatum: 08/09/2023
Overzicht punten

Zitting 18 sep 2023

Akademie voor Muzische Kunsten - Goedkeuring artistiek pedagogisch project

Publicatiedatum: 08/09/2023
Overzicht punten

Zitting 18 sep 2023

Parkeerplaats voor minder validen t.h.v. markt - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 14/09/2023
Overzicht punten

Zitting 18 sep 2023

Parkeerplaatsen voor personen met een beperking - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 14/09/2023
Overzicht punten

Zitting 18 sep 2023

Wijziging van de voorrang op de Koninklijke Kasteeldreef - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 14/09/2023
Overzicht punten

Zitting 18 sep 2023

Aanvaarden van giften - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 14/09/2023