Meise

Zitting van 18 dec 2023

Van 20 uur tot 22

Verwacht:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

Overzicht punten

Zitting 18 dec 2023

Goedkeuring notulen

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

Zitting 18 dec 2023

Gemeentelijke Holding NV - in vereffening: buitengewone algemene vergadering op 22 december 2023

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

Zitting 18 dec 2023

Kennisname van het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur: Klacht tegen gemeente Meise - trajectcontroles

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

Zitting 18 dec 2023

Kennisname schrijven Agentschap Binnenlands Bestuur: Klacht tegen gemeente Meise - hernummering Stoeterijstraat

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

Zitting 18 dec 2023

Princiepsbeslissing jobstudenten 2024

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

Zitting 18 dec 2023

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025: herziening 2023/2

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

Zitting 18 dec 2023

Centraal kerkbestuur: jaarrekening 2022 - advies

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

Zitting 18 dec 2023

Centraal kerkbestuur: advies coördinatie budgetwijziging 2023 en coördinatie budget 2024

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

Zitting 18 dec 2023

Aanstelling advocaten voor juridisch advies en vertegenwoordiging in specifieke materies voor lokaal bestuur van Meise (01 februari 2024 - 31 januari 2026) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

Zitting 18 dec 2023

AC - Instap Raamcontract Server en Storage - Provincie Vlaams-Brabant - Simac - Goedkeuring afroep

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

Zitting 18 dec 2023

Beslissing over de aanleg van een gemeenteweg en de wijziging van voetweg 50

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

Zitting 18 dec 2023

Verkavelingsvergunning  875 - Hoefkantweg - goedkeuring overeenkomst

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

Zitting 18 dec 2023

Aanpassing afsprakennota erosiecoördinator

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

Zitting 18 dec 2023

Verlenen van een recht van opstal aan Fiberklaar B.V.

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

Zitting 18 dec 2023

Herinrichting site Sportschuur - Goedkeuring aangepaste raming

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

Zitting 18 dec 2023

Uitbreiding en renovatie GBS de Leertuin - Goedkeuring aangepaste raming

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

Zitting 18 dec 2023

Gemeentelijke basisscholen - Professionaliseringsbeleid - 2023-2024

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

Zitting 18 dec 2023

Gemeentelijke basisscholen - Gebruik van het leerplan Leer Lokaal voor het gemeentelijk basisonderwijs

Publicatiedatum: 08/12/2023
Overzicht punten

Zitting 18 dec 2023

Quid BSO? - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 14/12/2023
Overzicht punten

Zitting 18 dec 2023

Bindend sociaal objectief - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 14/12/2023
Overzicht punten

Zitting 18 dec 2023

Gewijzigde buslijnen die onze gemeente aandoen - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 14/12/2023