Meise

Zitting van 17 mei 2021

Van 19.30 uur tot 22

Verwacht:

Katrien Uyttersprot, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Marie Jeanne Thaelemans, Erwin De Clerck, Roel Anciaux en Thomas Goethals, schepenen;

Marcel Belgrado, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Virginie De Klippel, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Ann Van den Broeck, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Diana Tierens, Ruben Algaba, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns en Sonia Lathouwers, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur, waarnemend.

 

Overzicht punten

Zitting 17 mei 2021

Goedkeuring notulen

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Zitting 17 mei 2021

Kennisname toelichting wegeninventaris

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Zitting 17 mei 2021

Bedrijventerrein Westrode - Stappenplan voor het losweken van een planningsbevoegdheid - advies

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Zitting 17 mei 2021

Kennisname huishoudelijk reglement Hoplr

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Zitting 17 mei 2021

Fluvius West - algemene vergadering op 21 juni 2021

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Zitting 17 mei 2021

Haviland - algemene vergadering op 16 juni 2021

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Zitting 17 mei 2021

Havicrem - gewone algemene vergadering op 9 juni 2021

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Zitting 17 mei 2021

ERSV Vlaams-Brabant vzw - Goedkeuring ontbinding ERSV Vlaams-Brabant vzw

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Zitting 17 mei 2021

Algemene vergadering Incovo op 11 juni 2021

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Zitting 17 mei 2021

Sibelgas - I.B.E.G. Gewone Algemene Vergadering op 22 juni 2021

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Zitting 17 mei 2021

Vaststelling reglement verloren voorwerpen

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Zitting 17 mei 2021

Vaststelling van het retributiereglement op het parkeren in een blauwe zone

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Zitting 17 mei 2021

Belastingreglement inzake de activeringsheffing op onbebouwde bouwgronden en kavels die voorkomen in het gemeentelijk register van onbebouwde percelen - aanpassing

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Zitting 17 mei 2021

Parkeertoezicht op de blauwe zones gemeente Meise (01/09/2021-31/12/2025) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Zitting 17 mei 2021

Vaststelling van het kermisreglement

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Zitting 17 mei 2021

Subsidie aankoop natuurgebied  - Birrebeekvallei

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Zitting 17 mei 2021

Aanpassing huishoudelijk reglement verhuur infrastructuur gemeente Meise

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Zitting 17 mei 2021

Aanpassing reglement verhuurtarieven vrije tijd

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Zitting 17 mei 2021

Stand van zaken toegankelijkheid sanitair in zwembad van Meise voor personen met lichamelijke of mentale beperkingen - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 14/05/2021
Overzicht punten

Zitting 17 mei 2021

Problemen wijk De Vlieten (Providentia) - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 14/05/2021
Overzicht punten

Zitting 17 mei 2021

Parkeermogelijkheid carpool parking te Meise - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 14/05/2021
Overzicht punten

Zitting 17 mei 2021

Onveiligheid in de centra van onze gemeente - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 14/05/2021
Overzicht punten

Zitting 17 mei 2021

Noodopvang door de scholen in coronatijd-ontvangst subsidies - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 14/05/2021
Overzicht punten

Zitting 17 mei 2021

Eenrichting St-Annastraat - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 14/05/2021
Overzicht punten

Zitting 17 mei 2021

Vraag parking personen met een handicap - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 14/05/2021