Meise

Zitting van 20 sep 2021

Van 19.30 uur tot 22

Verwacht:

Katrien Uyttersprot, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Roel Anciaux en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Virginie De Klippel, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns en Sonia Lathouwers, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

Overzicht punten

Zitting 20 sep 2021

Eedaflegging van de algemeen directeur

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting 20 sep 2021

Goedkeuring notulen

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting 20 sep 2021

Kennisname ontslag gemeenteraadslid

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting 20 sep 2021

Goedkeuring geloofsbrieven en eedaflegging Veerle De Cuyper

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting 20 sep 2021

Voorstel om de collectieve constructieve motie van wantrouwen aan te nemen. Onderzoek naar ontvankelijkheid. Stemming.

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting 20 sep 2021

Aanstelling schepenen ten gevolge van de constructieve motie van wantrouwen met inbegrip van het onderzoek van ontvankelijkheid van de gezamenlijke akte van voordracht, de geloofsbrieven, de verkozen verklaring, de eedaflegging en de bepaling van de rangorde

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting 20 sep 2021

Akteneming van de volledige samenstelling van het schepencollege, inclusief de toegevoegde schepen

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting 20 sep 2021

Aanduiding en eedaflegging van de aangewezen-burgemeester

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting 20 sep 2021

Rapportering meerjarenplan 2020 - 2025

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting 20 sep 2021

Opstart project burenbemiddeling

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting 20 sep 2021

Kennisname van een petitie

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting 20 sep 2021

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: kennisname opvolgingsrapportering

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting 20 sep 2021

Contantbelasting op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering

van huishoudelijke afvalstoffen

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting 20 sep 2021

RUP Herziening 1 Sancta Maria - Voorlopige aanvaarding

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting 20 sep 2021

Neromhof - minnelijke verwerving percelen ter uitbreiding van het park

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting 20 sep 2021

Aankoop gronden uitbreiding Neromhof-vergoeding pachter

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting 20 sep 2021

Gratis grondafstand Strooistraat

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting 20 sep 2021

Kosteloze grondafstand Barbierstraat-Stoeterijstraat-Achter de Hoven

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting 20 sep 2021

Centraal Kerkbestuur: kerkenbeleidsplan

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting 20 sep 2021

Overeenkomst ondergrondse grondinname

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting 20 sep 2021

Verwijderen asbesthoudend dak - dakrenovatie GBS Klim Op - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting 20 sep 2021

Drijpikkelstraat – aanleg fietspaden en aanpassing riolering - Voorlopige vaststelling rooilijnplannen – goedkeuring voorlopig onteigeningsbesluit

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting 20 sep 2021

Wateroverlast Blauwenberg - aanstellen ontwerper

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting 20 sep 2021

Raamovereenkomst onderhoud technieken administratief centrum Meise 2021 - 2024 - Perceel 1 (Liften) - 20211774 - Goedkeuring aangepaste raming

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting 20 sep 2021

Raamovereenkomst onderhoud technieken administratief centrum Meise 2021 - 2024 - Perceel 2 (Keuring Liften) - 20211774 - Goedkeuring aangepaste raming

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting 20 sep 2021

Restauratie van de beschermde St-Elooikapel - Goedkeuring verrekening

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting 20 sep 2021

Uitstel toekenning van financiële middelen uit het noodfonds (deel 2) aan de gemeentelijke verenigingen en van voorschotregeling voor de subsidies

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting 20 sep 2021

Verlenging van brontracering en contacttracing ter bestrijding van de Covid-19 pandemie in Meise

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting 20 sep 2021

Akademie voor Muzische Kunsten - Aanpassing organisatie Kinderakademie (initiatie muziek en dans)

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting 20 sep 2021

Bestek doorselectie ontwerper GBS Rode

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting 20 sep 2021

Het oud gemeentehuis Wolvertem - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting 20 sep 2021

Aanpak van overstromingen - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 21/09/2021
Overzicht punten

Zitting 20 sep 2021

Inrichting van het park achter het Cultuurhuis (vroegere gemeentehuis) in Meise-Centrum - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 21/09/2021