Meise

Zitting van 19 dec 2022

Van 19.30 uur tot 21

Verwacht:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

Overzicht punten

Zitting 19 dec 2022

Goedkeuring notulen

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

Zitting 19 dec 2022

Aanpassing huishoudelijk reglement gemeenschapswachten

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

Zitting 19 dec 2022

Vervanging lid gemeenteraadscommissie 'Opvolging budget en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden'

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

Zitting 19 dec 2022

Vervanging lid stuurgroep sociaal woonbeleid

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

Zitting 19 dec 2022

Havicrem - Buitengewone algemene vergadering op 21 december 2022

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

Zitting 19 dec 2022

Goedkeuring kader organisatiebeheersing 2022

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

Zitting 19 dec 2022

Centraal kerkbestuur: jaarrekening 2021 - advies

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

Zitting 19 dec 2022

Centraal kerkbestuur: aktename budgetwijziging 2022

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

Zitting 19 dec 2022

Centraal kerkbestuur: advies coördinatiebudget 2023

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

Zitting 19 dec 2022

Vaststelling van het retributiereglement voor het opzoeken, samenstellen en afleveren van vastgoedinformatie en conformiteitsattesten aan particulieren

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

Zitting 19 dec 2022

Aankoop werkschoenen personeel diverse diensten gemeente en OCMW Meise (16 februari 2023 - 15 februari 2027) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

Zitting 19 dec 2022

Toetreding raamovereenkomst aankoop standaardhardware via Cipal dv - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

Zitting 19 dec 2022

Subsidie aankoop natuurgebied  - Wolvertemse beemden 2022.2

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

Zitting 19 dec 2022

Subsidie aankoop natuurgebied  - Land van Oppem 2

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

Zitting 19 dec 2022

Onderhoud van trage wegen, verwijderen van vegetatie rond verkeerspalen en -infrastructuur met opruimen van zwerfvuil (01 maart 2023 - 28 februari 2027) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

Zitting 19 dec 2022

Kennisname planningsinitiatief Bedrijvigheid Meusegembeek - Delegatie planningsbevoegdheid aan deputatie

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

Zitting 19 dec 2022

Vaststelling van het fietsbeleidsplan

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

Zitting 19 dec 2022

Aanpassing retributiereglement op het gebruik van het openbaar domein

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

Zitting 19 dec 2022

Kosteloze grondafstand groenzone verkaveling Drijpikkelstraat

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

Zitting 19 dec 2022

Kosteloze grondafstand Hazepootstraat

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

Zitting 19 dec 2022

Verkoop grond A. Van Campenhoutlaan en Akeleilaan

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

Zitting 19 dec 2022

Kosteloze grondafstand en overdracht wegenis

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

Zitting 19 dec 2022

Aankoop en levering van graf- en urnenkelders - 01 maart 2023 tot 28 februari 2027 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

Zitting 19 dec 2022

Wijziging reglement inschrijvingen De Spin

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

Zitting 19 dec 2022

Wijziging van het retributiereglement op het afleveren van administratieve stukken burgerzaken

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

Zitting 19 dec 2022

Rapportering klachten gemeente 2022

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

Zitting 19 dec 2022

Akademie voor Muzische Kunsten - Vaststellen selectieprocedure voor het ambt van directeur

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

Zitting 19 dec 2022

Gemeentelijke basisscholen - Professionaliseringsbeleid - 2022-2023

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

Zitting 19 dec 2022

Verwarming kerk Sint-Brixius-Rode - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 15/12/2022
Overzicht punten

Zitting 19 dec 2022

Welke oplossing is er voor de gezinnen na afschaffing van het schoolbusvervoer - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 15/12/2022