Meise

Zitting van 17 jul 2023

Van 19.30 uur tot 20.30

Verwacht:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

Overzicht punten

Zitting 17 jul 2023

Goedkeuring notulen

Publicatiedatum: 07/07/2023
Overzicht punten

Zitting 17 jul 2023

Oprichting DNB Fluvius Halle-Vilvoorde - Kennisname toelichting

Publicatiedatum: 07/07/2023
Overzicht punten

Zitting 17 jul 2023

Providentia - buitengewone algemene vergadering op 15 juni 2023

Publicatiedatum: 07/07/2023
Overzicht punten

Zitting 17 jul 2023

I.B.E.G./Sibelgas - aanduiding van een vertegenwoordiger

Publicatiedatum: 07/07/2023
Overzicht punten

Zitting 17 jul 2023

Ventum&Green - aanduiding van een kandidaat-bestuurder

Publicatiedatum: 07/07/2023
Overzicht punten

Zitting 17 jul 2023

Sibelgas/IBEG - aanduiding van een bestuurder

Publicatiedatum: 07/07/2023
Overzicht punten

Zitting 17 jul 2023

Platform voor de Samenlevingsdienst - Aangaan van engagement

Publicatiedatum: 07/07/2023
Overzicht punten

Zitting 17 jul 2023

Aanduiding nieuwe voorzitter van de commissie budget en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Publicatiedatum: 07/07/2023
Overzicht punten

Zitting 17 jul 2023

Aanduiding leden en voorzitter van de deontologische commissie

Publicatiedatum: 07/07/2023
Overzicht punten

Zitting 17 jul 2023

Meerjarenplan 2020-2025: opvolgingsrapportering eerste semester 2023

Publicatiedatum: 07/07/2023
Overzicht punten

Zitting 17 jul 2023

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025: herziening 2023/1

Publicatiedatum: 07/07/2023
Overzicht punten

Zitting 17 jul 2023

Toetreding raamovereenkomst laptops scholen DIGISP ( 16 mei 2023 - 15 mei 2027) - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

Publicatiedatum: 07/07/2023
Overzicht punten

Zitting 17 jul 2023

Wijziging aan het reglement gemeentelijke infoborden

Publicatiedatum: 07/07/2023
Overzicht punten

Zitting 17 jul 2023

Aankoop woning Stationsstraat 41

Publicatiedatum: 07/07/2023
Overzicht punten

Zitting 17 jul 2023

Beheersoverdracht riolering Strombeek-Beverselaan in kader van de aanleg van de fietssnelweg

Publicatiedatum: 07/07/2023
Overzicht punten

Zitting 17 jul 2023

Aankoop en levering van midi-graafmachine met uitrustingsstukken en onderhoudscontract voor 4 jaar - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 07/07/2023
Overzicht punten

Zitting 17 jul 2023

Herinrichting site Sportschuur - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 07/07/2023
Overzicht punten

Zitting 17 jul 2023

Wijziging van het gemeentelijk subsidiereglement aan de jeugdwerkinitiatieven

Publicatiedatum: 07/07/2023
Overzicht punten

Zitting 17 jul 2023

Gemeentelijke basisscholen - Aanpassing schoolreglement

Publicatiedatum: 07/07/2023
Overzicht punten

Zitting 17 jul 2023

Gemeentelijke basisscholen - Aanpassing arbeidsreglement

Publicatiedatum: 07/07/2023
Overzicht punten

Zitting 17 jul 2023

Herinrichting site Sportschuur: vernieuwde site noemen naar wielerkampioene Nicolle Van den Broeck - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 13/07/2023
Overzicht punten

Zitting 17 jul 2023

Heraanleg verkeerseilandjes Kardinaal Sterckxlaan tussen Oppem en Brussegem - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 13/07/2023
Overzicht punten

Zitting 17 jul 2023

Stand van zaken circulatieplan Wolvertem - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 13/07/2023
Overzicht punten

Zitting 17 jul 2023

Bewegwijzering - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 13/07/2023
Overzicht punten

Zitting 17 jul 2023

Fietsers Stationsstraat - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 13/07/2023
Overzicht punten

Zitting 17 jul 2023

Fietspad Nieuwelaan - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 13/07/2023
Overzicht punten

Zitting 17 jul 2023

Afsluiten tuinwijk elke zaterdagvoormiddag - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 13/07/2023