Meise

Zitting van 17 07 2023

Van 19.45 uur tot 22.30

Aanwezig:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Sonja Becq, raadslid;

 

raadslid Veerle De Cuyper verlaat de vergadering vanaf punt 13.

raadslid Veerle De Cuyper vervoegt de vergadering vanaf punt 14.

raadslid Emiel De Boeck verlaat de vergadering vanaf punt 22.

raadslid Emiel De Boeck vervoegt de vergadering vanaf punt 23.

Overzicht punten

Zitting van 17 07 2023

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van de gemeenteraad van 19 juni 2023 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 20/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 17 07 2023

Oprichting DNB Fluvius Halle-Vilvoorde - Kennisname toelichting

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting over de oprichting DNB Fluvius Halle-Vilvoorde.

 

 

Publicatiedatum: 20/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 17 07 2023

Providentia - buitengewone algemene vergadering op 15 juni 2023

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van 12 juni 2023, houdende de goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Providentia cvba van 15 juni 2023 en de mandatering van de vertegenwoordiger om deze  vergadering bij te wonen.

 

 

Publicatiedatum: 20/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 17 07 2023

I.B.E.G./Sibelgas - aanduiding van een vertegenwoordiger

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van een vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van I.B.E.G./Sibelgas en duidt een toekomstig vertegenwoordiger aan.

 

 

Publicatiedatum: 20/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 17 07 2023

Ventum&Green - aanduiding van een kandidaat-bestuurder

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van een bestuurder in de raad van bestuur van Ventum&Green en duidt een vervangend kandidaat-bestuurder aan.

 

 

Publicatiedatum: 20/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 17 07 2023

Sibelgas/IBEG - aanduiding van een bestuurder

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een kandidaat-bestuurder aangeduid voor de raad van bestuur van de opdrachthoudende verenigingen Sibelgas en IBEG.

 

 

Publicatiedatum: 20/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 17 07 2023

Platform voor de Samenlevingsdienst - Aangaan van engagement

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad verbindt zich op niveau 1 aan het Platform voor de Samenlevingsdienst, namelijk door het ondertekenen van het Charter: ‘Een samenlevingsdienst voor en door jongeren’, waarbij de gemeente Meise de geleidelijke institutionalisering van de SLD in België ondersteunt. Daarnaast engageert de gemeenteraad zich op niveau 2 tot de bekendmaking van het aanbod bij de jongeren van 18 tot 25 jaar, toeleiders en potentiële gastorganisaties.

 

 

Publicatiedatum: 20/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 17 07 2023

Aanduiding nieuwe voorzitter van de commissie budget en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de aanduiding van een nieuwe voorzitter voor de gemeenteraadscommissie "Opvolging budget en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden" goed.

 

 

Publicatiedatum: 20/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 17 07 2023

Aanduiding leden en voorzitter van de deontologische commissie

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de samenstelling van de deontologische commissie goed.

 

 

Publicatiedatum: 20/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 17 07 2023

Meerjarenplan 2020-2025: opvolgingsrapportering eerste semester 2023

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad neemt kennis van het rapport over de uitvoering van het meerjarenplan 2020-2025 met betrekking tot semester 1 van 2023.

 

 

Publicatiedatum: 20/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 17 07 2023

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025: herziening 2023/1

KORTE SAMENVATTING

Het deel van de gemeente van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - herziening 2023/1 - bevattende de strategische nota, de financiële nota en de toelichting wordt vastgesteld.

De kredieten voor 2024 worden vastgesteld.

Het deel van het OCMW van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - herziening 2023/1 - wordt goedgekeurd.

De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - herziening 2023/1 - wordt in zijn geheel vastgesteld.

Het geconsolideerd financieel evenwicht van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - herziening 2023/1 - wordt vastgesteld.

 

 

Publicatiedatum: 20/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 17 07 2023

Toetreding raamovereenkomst laptops scholen DIGISP ( 16 mei 2023 - 15 mei 2027) - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring om laptops af te nemen via de bestaande raamovereenkomst van DOKO VZW (16 mei 2023 - 15 mei 2027), gegund aan Signpost, Klipsenstraat 18A te 9160 Lokeren, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver: het bestelbedrag wordt beperkt tot € 206.611,57 excl. btw of € 250.000,00 incl. 21% btw.

 

 

Publicatiedatum: 20/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 17 07 2023

Wijziging aan het reglement gemeentelijke infoborden

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt het gewijzigde reglement gemeentelijke infoborden vast.

 

 

Publicatiedatum: 20/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 17 07 2023

Aankoop woning Stationsstraat 41

KORTE SAMENVATTING

Dit punt zal besproken worden in besloten vergadering.

 

 

Publicatiedatum: 20/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 17 07 2023

Beheersoverdracht riolering Strombeek-Beverselaan in kader van de aanleg van de fietssnelweg

KORTE SAMENVATTING

Het beheer van de riolering in de Strombeek-Beverselaan wordt overgedragen aan de gemeente zoals voorzien in de  'Gebruiksovereenkomst in toepassing van de beslissing van de Vlaamse Regering d.d. 17 juli 2015 met betrekking tot invulling van het Lokaal Pact'.

 

 

Publicatiedatum: 20/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 17 07 2023

Aankoop en levering van midi-graafmachine met uitrustingsstukken en onderhoudscontract voor 4 jaar - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

Het bestek met nr. 2023157 en de raming voor de opdracht “Aankoop en levering van midi-graafmachine met uitrustingsstukken en onderhoudscontract voor 4 jaar”, opgesteld door de aankoopdienst van lokaal bestuur Meise, worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 57.851,23 excl. btw of € 69.999,99 incl. 21% btw.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 20/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 17 07 2023

Herinrichting site Sportschuur - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

Het bestek en de raming voor de opdracht “Herinrichting site Sportschuur”, opgesteld door de ontwerper, AnteagroupNV, Roderveldlaan 1 te 2600 Berchem (Antwerpen), worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 746.579,83 excl. btw of € 903.361,59 incl. 21% btw.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

 

 

Publicatiedatum: 20/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 17 07 2023

Wijziging van het gemeentelijk subsidiereglement aan de jeugdwerkinitiatieven

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt het gewijzigde subsidiereglement aan de jeugdwerkinitiatieven vast.

 

 

Publicatiedatum: 20/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 17 07 2023

Gemeentelijke basisscholen - Aanpassing schoolreglement

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt het gewijzigde schoolreglement vast met ingang van 1 september 2023.

 

 

Publicatiedatum: 20/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 17 07 2023

Gemeentelijke basisscholen - Aanpassing arbeidsreglement

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt het gewijzigde arbeidsreglement vast met ingang van 1 september 2023.

 

 

Publicatiedatum: 20/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 17 07 2023

Herinrichting site Sportschuur: vernieuwde site noemen naar wielerkampioene Nicolle Van den Broeck - Toegevoegd punt

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad vraagt aan de bevoegde diensten om het advies van erfgoedkring Berla te vragen over het noemen van de hernieuwde sportsite naar Nicolle Van den Broeck.

 

 

Publicatiedatum: 20/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 17 07 2023

Heraanleg verkeerseilandjes Kardinaal Sterckxlaan tussen Oppem en Brussegem - Toegevoegd punt

KORTE SAMENVATTING

Dit voorstel wordt verworpen.

 

 

Publicatiedatum: 20/07/2023
Overzicht punten

Zitting van 17 07 2023

Aankoop woning Stationsstraat 41

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad gaat akkoord met de aankoop van de woning gelegen in de Stationsstraat 41.

 

 

Publicatiedatum: 20/07/2023