Meise

Zitting van 19 sep 2022

Van 19.30 uur tot 21

Verwacht:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

Overzicht punten

Zitting 19 sep 2022

Goedkeuring notulen

Publicatiedatum: 09/09/2022
Overzicht punten

Zitting 19 sep 2022

Aanpassing huishoudelijk reglement gemeenteraad

Publicatiedatum: 09/09/2022
Overzicht punten

Zitting 19 sep 2022

Vaststellen politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor overtredingen betreffende stilstaan en parkeren (GAS 4) en overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F102, vastgesteld met automatisch werkende toestellen

Publicatiedatum: 09/09/2022
Overzicht punten

Zitting 19 sep 2022

Incovo - Bijkomende algemene vergadering op 30 september 2022

Publicatiedatum: 09/09/2022
Overzicht punten

Zitting 19 sep 2022

ABB - Antwoord op klacht aangaande het niet notuleren van het antwoord van de schepen op de vraag bij het agendapunt 29 van de gemeenteraad van 25 april 2022 over het circulatieplan Wolvertem

Publicatiedatum: 09/09/2022
Overzicht punten

Zitting 19 sep 2022

Meerjarenplan 2020-2025: opvolgingsrapportering eerste semester 2022

Publicatiedatum: 09/09/2022
Overzicht punten

Zitting 19 sep 2022

Aankoop graf- en urnenkelders 01 december 2022 t/m 30 november 2026 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 09/09/2022
Overzicht punten

Zitting 19 sep 2022

Beslissing over de aanleg van een nieuwe gemeenteweg in verlenging van de Spanjaard

Publicatiedatum: 09/09/2022
Overzicht punten

Zitting 19 sep 2022

VV 859 - Broekstraat/De Spanjaard - goedkeuring overeenkomst

Publicatiedatum: 09/09/2022
Overzicht punten

Zitting 19 sep 2022

Leveren en plaatsen van een zoutsilo  - 20211822 - Goedkeuring aangepaste raming

Publicatiedatum: 09/09/2022
Overzicht punten

Zitting 19 sep 2022

Definitieve straatnaam Kerkstraat - Goedkeuring

Publicatiedatum: 09/09/2022
Overzicht punten

Zitting 19 sep 2022

Reglement leegstandsheffing-invoeren bijkomende vrijstelling

Publicatiedatum: 09/09/2022
Overzicht punten

Zitting 19 sep 2022

Advies verlenging erkenning Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting met het doel om deze om te vormen tot woonmaatschappij

Publicatiedatum: 09/09/2022
Overzicht punten

Zitting 19 sep 2022

Vaststelling van het fietsbeleidsplan

Publicatiedatum: 09/09/2022
Overzicht punten

Zitting 19 sep 2022

Beslissing over de gedeeltelijke opheffing van gemeentewegen 28 en 45

Publicatiedatum: 09/09/2022
Overzicht punten

Zitting 19 sep 2022

Bliksembeveiliging kerken - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 09/09/2022
Overzicht punten

Zitting 19 sep 2022

Restauratie van het orgel in de boskapel te Imde - 2022012 - Goedkeuring aangepaste raming

Publicatiedatum: 09/09/2022
Overzicht punten

Zitting 19 sep 2022

Fietspaden Drijpikkelstraat - 20211850 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 09/09/2022
Overzicht punten

Zitting 19 sep 2022

Werkingssubsidie sportraad 2022

Publicatiedatum: 09/09/2022
Overzicht punten

Zitting 19 sep 2022

Aanpassing openingstijden vanaf 31 oktober 2022 - Vaststelling van het nieuwe gebruikersreglement

Publicatiedatum: 09/09/2022
Overzicht punten

Zitting 19 sep 2022

Aanpassing reglement op de huwelijksjubilea, kloosterjubilarissen en vieringen 100-jarigen

Publicatiedatum: 09/09/2022
Overzicht punten

Zitting 19 sep 2022

Akademie voor Muzische Kunsten - Oprichten nieuwe vestigingsplaats

Publicatiedatum: 09/09/2022
Overzicht punten

Zitting 19 sep 2022

Akademie voor Muzische Kunsten - Aanwending lestijdenpakket schooljaar 2022-2023

Publicatiedatum: 09/09/2022
Overzicht punten

Zitting 19 sep 2022

Akademie voor Muzische Kunsten - Beleidsplan deel personeel schooljaar 2022-2023

Publicatiedatum: 09/09/2022
Overzicht punten

Zitting 19 sep 2022

Akademie voor Muzische Kunsten - Aanwending extra uren Personeel Werkingsbudget eigen middelen schooljaar 2022-2023

Publicatiedatum: 09/09/2022
Overzicht punten

Zitting 19 sep 2022

Verhuring blue-bikes Plantentuin - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 15/09/2022
Overzicht punten

Zitting 19 sep 2022

Gebruik fietsbib - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 15/09/2022
Overzicht punten

Zitting 19 sep 2022

Energiecrisis - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 15/09/2022
Overzicht punten

Zitting 19 sep 2022

Fietspad ter hoogte van de beemden tussen Verbindingsweg en Vier Eiken - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 15/09/2022
Overzicht punten

Zitting 19 sep 2022

Herstel fiets-voetpad tussen de Kartuizerslaan en Kapellelaan - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 15/09/2022
Overzicht punten

Zitting 19 sep 2022

Evaluatie sluiting oprit A12 - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 15/09/2022