Meise

Zitting van 15 jan 2024

Van 19.30 uur tot 21

Verwacht:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

Overzicht punten

Zitting 15 jan 2024

Goedkeuring notulen

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting 15 jan 2024

Vaststelling van het informatieveiligheidsbeleid en plan informatieveiligheid

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting 15 jan 2024

Kennisname januariverklaring

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting 15 jan 2024

Kennisname van het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting 15 jan 2024

Wijziging van de rechtspositieregeling van toepassing op personeelsleden van gemeente en OCMW

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting 15 jan 2024

Vaststelling van het retributiereglement voor gebruik van badges voor activering slagbomen

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting 15 jan 2024

Aanpassing van het retributiereglement op het aanrekenen van administratiekosten bij openstaande fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting 15 jan 2024

In-house ondersteuning groenambtenaar februari 2024 - april 2024 (met 7 stilzwijgende verlengingen) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting 15 jan 2024

Bouw van de gemeentelijke basisschool St-Brixius Rode - S 1225 - Goedkeuring aangepaste raming

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting 15 jan 2024

Speeltoestellen - raamovereenkomst 2022-2025 - Goedkeuring deelopdracht - Speeltoestellen omgeving AC

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting 15 jan 2024

Vaststelling gebruikersreglement regiobib Noordrand

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting 15 jan 2024

Vaststelling van het retributiereglement voor de bibliotheek

Publicatiedatum: 05/01/2024
Overzicht punten

Zitting 15 jan 2024

Meldingspunt gemeente Meise voor opmerkingen inwoners n.a.v. aanpassingen routes en haltes De Lijn - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 11/01/2024
Overzicht punten

Zitting 15 jan 2024

Resolutie betreffende de wijziging van de dienstverlening van De Lijn in Meise - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 11/01/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.