Meise

Zitting van 27 05 2024

Van 19.35 uur tot 21.25

Aanwezig:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Christine De Cubber, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Jorn Lathouwers en Ruben Algaba, schepenen;

Thomas Goethals en Veerle De Cuyper, raadsleden;

 

 

Overzicht punten

Zitting van 27 05 2024

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van de gemeenteraad van 15 april 2024 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 05 2024

Projectvereniging Erfgoed Brabantse Kouters - activiteitenverslag, jaarrekening, planning en begroting van de projectvereniging

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt het activiteitenverslag 2023, de jaarrekening 2023, de begroting 2023 en de planning 2024 van de projectvereniging Erfgoed Brabantse Kouters goed en geeft kwijting aan de bestuurders van de projectvereniging Erfgoed Brabantse Kouters West voor de bestuursdaden gesteld in het jaar 2023.

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 05 2024

Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting - algemene vergadering op 14 mei 2024

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing genomen door het schepencollege van 6 mei 2024, nl. de goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting van 14 mei 2024 en de mandatering van de vertegenwoordiger om deze vergadering bij te wonen en de agenda goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 05 2024

Webra vzw - Bijzonder algemene vergadering op 23 mei 2024

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing genomen door het schepencollege van 29 april 2024, nl. de goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering Webra vzw van 23 mei 2024 en de mandatering van de vertegenwoordigers om deze vergadering bij te wonen.

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 05 2024

De Lijn - algemene vergadering van aandeelhouders op 28 mei 2024

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn van 28 mei 2024 goed en mandateert de vertegenwoordiger deze vergadering bij te wonen en zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen tijdens de gemeenteraad van heden.

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 05 2024

Poolstok cv - algemene vergadering op 31 mei 2024

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering van Poolstok cv van 31 mei 2024 goed en mandateert de vertegenwoordiger om deze vergadering bij te wonen en zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen tijdens de gemeenteraad van 27 mei 2024.

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 05 2024

Fluvius OV - vergadering op 5 juni 2024

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging d.d. 5 juni 2024 en draagt de vertegenwoordiger van de gemeente Meise op zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van 27 mei 2024.

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 05 2024

EthiasCo - algemene vergadering op 13 juni 2024

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering EthiasCo van 13 juni 2024 goed en mandateert de vertegenwoordiger om deze vergadering bij te wonen en zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen tijdens de gemeenteraad van 27 mei 2024.

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 05 2024

De watergroep - algemene vergadering op 14 juni 2024

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering van De Watergroep van 14 juni 2024 goed en mandateert de vertegenwoordiger deze vergadering bij te wonen en de agenda goed te keuren volgens de beslissingen genomen tijdens de gemeenteraad van 27 mei 2024.

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 05 2024

Ventum&green - gewone algemene vergadering op 18 juni 2024

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de agenda van de gewone algemene vergadering Ventum&green van 18 juni 2024 goed en mandateert de vertegenwoordiger om deze vergadering bij te wonen en zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen tijdens de gemeenteraad van 27 mei 2024.

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 05 2024

Fluvius West - algemene vergadering op 19 juni 2024

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van de Opdrachthoudende Vereniging Fluvius West d.d. 19 juni 2024 en mandateert de vertegenwoordigers deze vergadering bij te wonen en hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen tijdens de gemeenteraad van 27 mei 2024.

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 05 2024

Haviland - Gewone algemene vergadering op 19 juni 2024

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de agendapunten van de gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd. 19 juni 2024 goed en mandateert de afgevaardigden om de agendapunten op de gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd. 19 juni 2024 goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 05 2024

Havicrem - algemene vergadering op 20 juni 2024

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de agendapunten van de algemene vergadering van Havicrem op donderdag 20 juni 2024 goed en mandateert de vertegenwoordiger van de gemeente om de agendapunten van de  algemene vergadering van Havicrem goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 05 2024

Incovo - gewone jaarvergadering op 21 juni 2024

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de agenda van de gewone jaarvergadering van Incovo van 21 juni 2024 goed en mandateert de vertegenwoordigers deze vergadering bij te wonen en hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen tijdens de gemeenteraad van 27 mei 2024.

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 05 2024

Sibelgas - algemene vergadering op 25 juni 2024

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van de Opdrachthoudende Vereniging Sibelgas d.d. 25 juni 2024 en draagt de vertegenwoordigers op hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen tijdens de gemeenteraad van 27 mei 2024.

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 05 2024

I.B.E.G. - algemene vergadering op 25 juni 2024

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering van I.B.E.G. d.d. 25 juni 2024 en draagt de vertegenwoordigers van de gemeente Meise op hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van 27 mei 2024.

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 05 2024

Vaststelling van het geïntegreerd arbeidsreglement

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt het arbeidsreglement van toepassing op de personeelsleden van de gemeente en het OCMW, zowel in statutair dienstverband als in contractueel dienstverband, met uitzondering van de personeelsleden die ressorteren onder het woonzorgcentrum, het dienstencentrum, de serviceflats en het home en het onderwijzend personeel, vast.

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 05 2024

Goedkeuring toetredingsaanvraag tot meerdere raamovereenkomsten i.k.v. plaatsen van iVRi's (intelligente verkeerslichten installaties) in Meise - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt 5 toetredingsaktes in het kader van het plaatsen van iVRi's (intelligente verkeerslichten installaties) goed.

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 05 2024

Ophaling en verwerking van diverse afvalstoffen die ontstaan door de werking van het lokaal bestuur Meise (01 augustus 2024 - 31 juli 2028) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt het bestek met nr. 2024299 en de raming voor de opdracht “Ophaling en verwerking van diverse afvalstoffen die ontstaan door de werking van het lokaal bestuur Meise (01 augustus 2024 - 31 juli 2028)”, opgesteld door de aankoopdienst van lokaal bestuur Meise, goed.

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 414.049,53 excl. btw of € 500.999,93 incl. 21% btw.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld, goedgekeurd en bekendgemaakt op nationaal en Europees niveau.

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 05 2024

Aankoop en levering van plantgoed (Bomen, hagen, heesters, vaste planten, perkplanten, bloembollen,...) 01 juli 2024 - 30 juni 2028 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt het bestek met nr. 2024296 en de raming voor de opdracht “RO: Aankoop en levering van plantgoed (Bomen, hagen, heesters, vaste planten, perkplanten, bloembollen,...) 01 juli 2024 - 30 juni 2028”, opgesteld door de aankoopdienst van lokaal bestuur Meise, goed.

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 198.347,10 excl. btw of € 239.999,99 incl. 21% btw.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld, goedgekeurd en bekendgemaakt op nationaal niveau.

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 05 2024

Raamovereenkomst: Boomverzorging en advies  (van 15 juli 2024 tot 14 juli 2028) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

Het bestek met nr. 2024293 en de raming voor de opdracht “Raamovereenkomst: Boomverzorging en advies (van 15 juli 2024 tot 14 juli 2028)”, opgesteld door de aankoopdienst van lokaal bestuur Meise, worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 57.920,00 excl. btw of € 70.083,20 incl. 21% btw.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 05 2024

Publicatie van verkoop voormalig gemeentehuis, Wolvertem (Maart 2024) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad verleent goedkeuring om de datum voor de indiening van de definitieve offerte vast te leggen na de volledige afronding van de onderhandelingen. De verkoopbrochure wordt in die zin aangepast.

Deze wijzigingen zullen bekendgemaakt worden via het E-procurement platform van BOSA, alsook via de websites van de gemeente en het ontwerpbureau Value Partners.

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 05 2024

Vaststelling van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake lasten goed.

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 05 2024

Afsluiten van een overeenkomst met de Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij in verband met site Tussenveld

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de dadingsovereenkomst met betrekking tot de onroerende goederen gelegen te Tussenveld met de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting goed.

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 05 2024

Vaststelling van het reglement gebruik tuin voormalige pastorie Meuzegem

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt het reglement voor het gebruik van de tuin van de pastorie van Meuzegem vast.

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 05 2024

Aankoop grond voor aanleg fietspad Drijpikkelstraat - wijziging beslissing gemeenteraad van 17 april 2023

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad neemt een beslissing over de verzaking van de pachtrechten op de gronden die aangekocht worden voor de aanleg van het fietspad aan de Drijpikkelstraat.

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 05 2024

Omgevingsvergunning VB2024/060 -  OMV_2023110459 - A12 Complex Londerzeel-Zuid - Autoweg 21 te 1861 Meise: beslissing over de gedeeltelijke opheffing van gemeentewegen 86, 57, 61, 6, 10 en 12

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de gedeeltelijke opheffing van gemeentewegen 86, 57, 61, 6, 10 en 12 in het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag met dossiernummer OMV_2023110459 voor de aanleg van het A12 Complex Londerzeel-Zuid op percelen kadastraal gekend langsheen de Autoweg 21 te 1861 Meise, goed.

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 05 2024

Huren, plaatsen, verwijderen en onderhouden van feestverlichting 2024-2027 - Goedkeuring aangepaste raming

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de aangepaste raming van € 77.640,00 excl. btw of € 93.944,40 incl. 21% btw voor de opdracht “Huren, plaatsen, verwijderen en onderhouden van feestverlichting 2024-2027” goed.

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 05 2024

Aanstellen ontwerper riolering Blakebergen 3-13

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de raming voor de opdracht “Aanstellen ontwerper riolering Blakebergen 3-13” ten bedrage van € 43.800 excl. btw of €  52.998 incl. 21% btw goed.

De opdracht wordt gegund aan De Watergroep tegen de voorwaarden zoals opgenomen in de Riopact-samenwerkingsovereenkomst.

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 05 2024

Goedkeuring automatische verlenging kansenstatuten

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad verleent Publiq vzw goedkeuring om de jaarlijkse verwerking van de persoonsgegevens via MAGDA in het kader van UiTPAS te mogen verwerken.

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 05 2024

Aanpassing huurtarief Barmââs voor mei-juni 2024

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad beslist om gedurende twee maanden geen huurgeld aan te rekenen voor een uitbatingsconcessie omwille van noodzakelijke werkzaamheden aan het gebouw.

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 05 2024

Aanvraag topsportsubsidie

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad kent een subsidie toe aan een inwoner om hem te ondersteunen in zijn deelname aan de Olympische Spelen 2024 en andere topsport-wedstrijden.

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 05 2024

Projectadvies 2024 GROS

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de verdeling van de projectsubsidies 2024, zoals uitgewerkt door de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking en Solidariteit (GROS) - Meise, goed.

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 27 05 2024

Wijziging bestuur GROS

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad  keurt de samenstelling van het nieuw bestuur van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking en Solidariteit goed.

 

 

Publicatiedatum: 30/05/2024