Meise

Zitting van 17 04 2023

Van 19.30 uur tot 21.30

Aanwezig:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Jorn Lathouwers, schepen;

Billie Kawende, raadslid;

 

 

Overzicht punten

Zitting van 17 04 2023

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van de gemeenteraad van 20 maart 2023 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 21/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 17 04 2023

Projectadvies 2023 GROS

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de verdeling van de projectsubsidies 2023 zoals uitgewerkt door GROS-Meise goed.

 

 

Publicatiedatum: 21/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 17 04 2023

Aanpassingen aan de deontologische code voor de lokale mandatarissen - goedkeuring

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt de deontologische code voor lokale mandatarissen vast, in het bijzonder de toevoegingen en wijzigingen in artikelen 40 tot en met 49.

 

 

Publicatiedatum: 21/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 17 04 2023

Providentia - algemene vergadering op 11 mei 2023

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering van Providentia van 11 mei 2023 goed en mandateert de vertegenwoordigers hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen tijdens de gemeenteraad van heden.

 

 

Publicatiedatum: 21/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 17 04 2023

Reglement copycenter Lokaal Bestuur Meise - aanpassing

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt het reglement copycenter lokaal bestuur Meise vast, in het bijzonder de wijzigingen in artikelen 3, 5 en 7 en de toevoeging van artikel 10.

 

 

Publicatiedatum: 21/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 17 04 2023

Vaststelling van het informatieveiligheidsbeleid en plan informatieveiligheid

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt het informatieveiligheidsbeleid en informatieveiligheidsplan vast.

 

 

Publicatiedatum: 21/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 17 04 2023

Instap in de raamovereenkomst van de Opdrachtencentrale vzw voor perceel 1 kantoorbehoeften (1 mei 2023 - 30 april 2027) - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de instap voor de opdracht “Instap in de raamovereenkomst van de Opdrachtencentrale vzw voor perceel 1 kantoorbehoeften (1 mei 2023 - 30 april 2027)” goed en gunt de opdracht aan Lyreco Belgium nv, Rue Du Fond Des Fourches 20 te 4041 Vottem (eerste in de cascade) en aan de firma Staples Belgium, Ringlaan 39, 1853 Grimbergen (tweede in de cascade).  Het bestelbedrag wordt beperkt tot € 181.818,18 excl. btw of € 220.000,00 incl. 21% btw.

 

 

Publicatiedatum: 21/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 17 04 2023

Vaststelling van het retributiereglement op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt het nieuwe retributiereglement op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen vast.
 

 

 

Publicatiedatum: 21/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 17 04 2023

Toekenning van subsidie voor aankoop perceel natuurgebied  - Land van Oppem 2

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad verleent aan de vereniging Natuurpunt Beheer vzw een subsidie van 1.541,71 euro voor de aankoop van 1 perceel in het Land van Oppem, met een totale oppervlakte van 31a27ca.

 

 

Publicatiedatum: 21/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 17 04 2023

Toekenning van subsidie voor aankoop perceel in Wolvertemse Beemden

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad verleent aan de vereniging Natuurpunt Beheer Vzw een subsidie van 1.576,72 euro voor de aankoop van 1 perceel in de Wolvertemse Beemden met een totale oppervlakte van 80a.

 

 

Publicatiedatum: 21/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 17 04 2023

Toekenning van subsidie voor aankoop van 2 percelen in de Wolvertemse Beemden

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad verleent aan de vereniging Natuurpunt Beheer vzw een subsidie van 1.577,06 euro voor de aankoop van 2 percelen in de Wolvertemse Beemden. De 2 percelen hebben een totale oppervlakte van 95a08ca.

 

 

Publicatiedatum: 21/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 17 04 2023

Toekenning van subsidie voor aankoop van 2 percelen in Wolvertemse Beemden_Vier Eiken

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad verleent aan de vereniging Natuurpunt Beheer vzw een subsidie van 4.538,15 euro voor de aankoop van 2 percelen in de Wolvertemse Beemden. De 2 percelen hebben een totale oppervlakte van 3ha12a22ca.

 

 

Publicatiedatum: 21/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 17 04 2023

Toekenning van subsidie voor aankoop van 1 perceel in Varkensputten

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad verleent aan de vereniging Natuurpunt Beheer vzw een subsidie van 12.500euro voor de aankoop van 1 perceel in Varkensputten, met een totale oppervlakte van 1ha48a50ca.

 

 

Publicatiedatum: 21/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 17 04 2023

Toekenning van subsidie voor aankoop natuurgebied  - Land van Oppem 1

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad verleent aan de vereniging Natuurpunt Beheer vzw een subsidie van 196,43 euro voor de aankoop van 1 perceel in het Land van Oppem met een totale oppervlakte van 8a70ca.

 

 

Publicatiedatum: 21/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 17 04 2023

Toekenning van subsidie voor aankoop educatief materiaal voor watermonitoring binnen project "De Waternimfen"

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad verleent aan de vereniging Natuurpunt Beheer vzw een subsidie van 451,02euro voor de aankoop van materiaal  voor watermonitoring voor "De Waternimfen".

 

 

Publicatiedatum: 21/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 17 04 2023

Nieuwe woonmaatschappij - voordracht bestuurders

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad duidt twee vertegenwoordigers en een extra kandidaat in het bestuursorgaan van de woonmaatschappij voor het werkingsgebied Halle/Vilvoorde-Noord aan.

 

 

Publicatiedatum: 21/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 17 04 2023

Opzeg overeenkomst deelfietsen

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad neemt een beslissing over de stopzetting van de samenwerkingsovereenkomst voor het faciliteren van deelfietsen in Meise.

 

 

Publicatiedatum: 21/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 17 04 2023

Aankoop grond voor aanleg fietspad Drijpikkelstraat

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad gaat akkoord met de aankoop van een aantal percelen grond aan de Drijpikkelstraat-Temsesteenweg voor de aanleg van een fietspad.

 

 

Publicatiedatum: 21/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 17 04 2023

Raamovereenkomst onderhoud en herstelling voertuigen 2023-2026 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

Het bestek met nr. 2023159 en de raming voor de opdracht “Raamovereenkomst onderhoud en herstelling voertuigen 2023-2026”, opgesteld door de uitvoerende diensten, worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 68.500,00 excl. btw of € 82.885,00 incl. btw.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Gemeente Meise wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van OCMW Meise bij de gunning van de opdracht op te treden.

 

 

Publicatiedatum: 21/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 17 04 2023

Raamovereenkomst onderhoud en herstellingen voertuigen>3,5 ton 2023-2026 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

Het bestek met nr. 2023167 en de raming voor de opdracht “Raamovereenkomst onderhoud en herstellingen voertuigen>3,5 ton 2023-2026”, opgesteld door de uitvoerende diensten, worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 132.000,00 excl. btw of € 159.720,00 incl. btw.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 21/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 17 04 2023

Aanstellen ontwerper riolering zijstraten Nieuwelaan - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

KORTE SAMENVATTING

De Watergroep, Twee Leeuwenweg 21 te 1800 Vilvoorde, wordt aangesteld als ontwerper voor de riolering in de Jan Krokaertstraat/Victor Ameryckxstraat en de Koningin Astridlaan tegen de voorwaarden zoals opgenomen in de Riopact-samenwerkingsovereenkomst.

De raming voor de opdracht bedraagt € 124.500,00 excl. btw of € 150.645,00 incl. 21% btw.

 

 

Publicatiedatum: 21/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 17 04 2023

Sint-Laurentiuskerk Wolvertem - onderhoudsdossier - fase 1 - heraanbesteding - 2023142 - Goedkeuring aangepaste raming

KORTE SAMENVATTING

De aangepaste raming van € 376.149,40 excl. btw of € 455.140,77 incl. btw voor de opdracht “Sint-Laurentiuskerk Wolvertem - onderhoudsdossier - fase 1 - heraanbesteding” wordt goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 21/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 17 04 2023

Wijziging aan het reglement verhuurtarieven Vrije Tijd

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad gaat akkoord met de voorgestelde aanpassingen aan het reglement verhuurtarieven Vrije Tijd, in het bijzonder de tarieven in het onderdeel 'De Muze van Meise' wat betreft de theaterzaal en de foyer.

 

 

Publicatiedatum: 21/04/2023