Meise

Zitting van 15 05 2023

Van 19.30 uur tot 20.35

Aanwezig:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 15 05 2023

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van de gemeenteraad van 17 april 2023 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 15 05 2023

Goedkeuring geloofsbrieven en eedaflegging Marie-José De Cock

KORTE SAMENVATTING

Marie-José De Cock legt de eed af als gemeenteraadslid in handen van de voorzitter van de gemeenteraad.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 15 05 2023

Fluvius OV - algemene vergadering op 7 juni 2023

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging d.d. 7 juni 2023 en draagt de vertegenwoordiger op zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 15 05 2023

EthiasCo bv - gewone algemene vergadering op 8 juni 2023

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de agendapunten van de gewone algemene vergadering van EthiasCo van 8 juni 2023 goed, verleent de vertegenwoordiger volmacht deze vergaderingen bij te wonen en zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen tijdens de gemeenteraad van heden en duidt een administratief accountbeheerder aan.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 15 05 2023

Ventum&green - gewone algemene vergadering op 20 juni 2023

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de agendapunten van de gewone algemene vergadering van Ventum&green van 20 juni 2023 goed en mandateert de vertegenwoordiger zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen tijdens de gemeenteraad van heden. 

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 15 05 2023

Haviland - gewone algemene vergadering op 21 juni 2023

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de agendapunten van de gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd. 21 juni 2023 goed, duidt een effectief vertegenwoordiger aan en mandateert de afgevaardigden om de agendapunten op de gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale dd. 21 juni 2023 goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 15 05 2023

Fluvius West - algemene vergadering op 26 juni 2023

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de Algemene Vergadering, tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius West d.d. 26 juni 2023 en draagt de vertegenwoordigers hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 15 05 2023

IBEG: gewone algemene vergadering op 27 juni 2023

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de agendapunten van de gewone algemene vergadering van IBEG van 27 juni 2023 goed en verleent de vertegenwoordigers volmacht hun stemgedrag af te stemmen op de genomen beslissingen van de gemeenteraad van heden.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 15 05 2023

Sibelgas: gewone algemene vergadering op 27 juni 2023

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de agendapunten van de gewone algemene vergadering van Sibelgas van 27 juni 2023 goed en verleent de vertegenwoordigers volmacht hun stemgedrag af te stemmen op de genomen beslissingen van de gemeenteraad van heden.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 15 05 2023

Projectverenigingen Brabantse Kouters West en Erfgoed Brabantse Kouters - werking 2022-2023

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt het gezamenlijke activiteitenverslag 2022 van de projectverenigingen Brabantse Kouters Oost en West, de jaarrekening 2022 van de projectvereniging Brabantse Kouters West, de begroting 2023 van de projectvereniging Erfgoed Brabantse Kouters en de planning 2023 van de projectvereniging Erfgoed Brabantse Kouters goed. De gemeenteraad beslist kwijting te geven aan de bestuurders van de projectvereniging Brabantse Kouters West voor de bestuursdaden gesteld in het jaar 2022.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 15 05 2023

Vervanging lid gemeenteraadscommissie 'Opvolging budget en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden'

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad neemt kennis van de vervanging van een afgevaardigde voor de gemeenteraadscommissie 'Opvolging budget en Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden', met ingang van 16 mei 2023.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 15 05 2023

Lokaal onderhoud Buitengebied (2021-2024) - Goedkeuring verrekening

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan verrekening 1 van de opdracht “Lokaal onderhoud Buitengebied (2021-2024)” voor het totaal bedrag in meer van € 10.061,98 excl. btw of € 12.175,00 incl. 21% btw.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 15 05 2023

Kennisname opvolging LEKP

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad neemt kennis van de rapportering over de opvolging van het Lokaal Energie- en Klimaatpact.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 15 05 2023

Nieuwe woonmaatschappij: aanduiding afgevaardigde en plaatsvervanger voor de algemene vergadering

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt voor de resterende huidige periode van de legislatuur een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de woonmaatschappij voor het werkingsgebied Halle/Vilvoorde-Noord aan.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 15 05 2023

Verwerving percelen ter uitbreiding van het Neromhof-goedkeuring ontwerpakte

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad gaat akkoord met de akte voor de aankoop van gronden ter uitbreiding van het Neromhof.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 15 05 2023

Restauratie en onderhoud calvariekruis –christusbeeld kerkhof Wolvertem - Goedkeuring verrekening

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan verrekening 2 - bijkomende schoringen van de opdracht “Restauratie en onderhoud calvariekruis –christusbeeld kerkhof Wolvertem”, voor het totaal bedrag in meer van € 20.590,00 excl. btw of € 24.913,90 incl. 21% btw.

De uitgave voor deze verrekening is voorzien in het investeringbudget 2023. Het voorziene krediet zal verhoogd worden bij de volgende aanpassing van het meerjarenplan.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 15 05 2023

Toelage voor centrum voor personen met beperking

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad kent de jaarlijkse toelage aan Levedale toe, het woon- en begeleidingscentrum voor personen met een beperking.

 

 

Publicatiedatum: 19/05/2023