Meise

Zitting van 20 feb 2023

Van 19.30 uur tot 20.30

Verwacht:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

Overzicht punten

Zitting 20 feb 2023

Goedkeuring notulen

Publicatiedatum: 10/02/2023
Overzicht punten

Zitting 20 feb 2023

RUP Herziening 1 Sancta Maria - Voorlopige aanvaarding

Publicatiedatum: 10/02/2023
Overzicht punten

Zitting 20 feb 2023

Vaststelling van het wedstrijdreglement puzzel Meise Magazine

Publicatiedatum: 10/02/2023
Overzicht punten

Zitting 20 feb 2023

Erkenningsaanvraag lokale geloofsgemeenschap "Christengemeente Londerzeel"

Publicatiedatum: 10/02/2023
Overzicht punten

Zitting 20 feb 2023

Opstart van een buurtwerking in 2 kwetsbare wijken te Meise, nl. wijk De Vlieten Wolvertem en wijk Oppem (1 september 2021-31 augustus 2025) - Goedkeuring verrekening

Publicatiedatum: 10/02/2023
Overzicht punten

Zitting 20 feb 2023

Toetreding raamovereenkomst "Implementatie en onderhoud van een ticketingsysteem" (1 juni 2023 - 31 mei 2027) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 10/02/2023
Overzicht punten

Zitting 20 feb 2023

Vaststelling van het belastingreglement op de aansluiting op het openbaar rioleringsstelsel

Publicatiedatum: 10/02/2023
Overzicht punten

Zitting 20 feb 2023

Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant - advies bij ontwerpversie april 2022

Publicatiedatum: 10/02/2023
Overzicht punten

Zitting 20 feb 2023

Vernieuwen verwarmingsinstallatie kerk St-Brixius-Rode - 2023149 - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en aangepaste raming

Publicatiedatum: 10/02/2023
Overzicht punten

Zitting 20 feb 2023

Aankoop en levering van graf- en urnenkelders - 1 maart 2023 tot 28 februari 2027 - Goedkeuring aangepaste raming

Publicatiedatum: 10/02/2023
Overzicht punten

Zitting 20 feb 2023

Definitieve straatnaam - goedkeuring

Publicatiedatum: 10/02/2023
Overzicht punten

Zitting 20 feb 2023

Samenwerkingsovereenkomst Mobiel Energiehuis

Publicatiedatum: 10/02/2023
Overzicht punten

Zitting 20 feb 2023

Raamovereenkomst voor levering van verkeersborden, signalisatie, ... en toebehoren - (27 maart 2023 - 26 maart 2027) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 10/02/2023
Overzicht punten

Zitting 20 feb 2023

Raamovereenkomst voor sanitair en verwarmingsmateriaal - 2023143 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 10/02/2023
Overzicht punten

Zitting 20 feb 2023

Wegherstel 2023 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 10/02/2023
Overzicht punten

Zitting 20 feb 2023

Wijziging aan het reglement inschrijvingen De Spin

Publicatiedatum: 10/02/2023
Overzicht punten

Zitting 20 feb 2023

Wijziging aan het huishoudelijk reglement De Spin

Publicatiedatum: 10/02/2023
Overzicht punten

Zitting 20 feb 2023

Werkingstoelage sportraad 2023

Publicatiedatum: 10/02/2023
Overzicht punten

Zitting 20 feb 2023

Seniorenraad: toelage 2023

Publicatiedatum: 10/02/2023
Overzicht punten

Zitting 20 feb 2023

Wijziging aan het projectreglement Zuiden van de GROS

Publicatiedatum: 10/02/2023
Overzicht punten

Zitting 20 feb 2023

Rapportering meldingen gemeente 2022

Publicatiedatum: 10/02/2023
Overzicht punten

Zitting 20 feb 2023

Eenmalige subsidie scholen Meise ter compensatie van de afschaffing van het busvervoer

Publicatiedatum: 10/02/2023
Overzicht punten

Zitting 20 feb 2023

Steun aan Consortium 12-12 voor hulp aan de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 16/02/2023
Overzicht punten

Zitting 20 feb 2023

Gemeentelijke solidariteit met de slachtoffers van de aardbeving van Turkije en Syrië - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 16/02/2023