Meise

Zitting van 20 02 2023

Van 19.30 uur tot 20.30

Aanwezig:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Sonja Becq, Jacques Wouters en Billie Kawende, raadsleden;

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 02 2023

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van de gemeenteraad van 16 januari 2023 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 02 2023

RUP Herziening 1 Sancta Maria - Voorlopige aanvaarding

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad beslist het ontwerp RUP Herziening 1 Sancta Maria, bestaande uit een plan met de bestaande toestand, een verordenend grafisch plan, een procesnota, de verordenende stedenbouwkundige voorschriften, een toelichtingsnota met onder meer de milieueffectenbeoordeling en het nazicht of de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn, voorlopig te aanvaarden.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 02 2023

Vaststelling van het wedstrijdreglement puzzel Meise Magazine

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt het wedstrijdreglement voor de puzzel in het Meise Magazine vast.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 02 2023

Erkenningsaanvraag lokale geloofsgemeenschap "Christengemeente Londerzeel"

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad verleent ongunstig advies voor de erkenningsaanvraag voor de lokale geloofsgemeenschap "Christengemeente Londerzeel".

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 02 2023

Opstart van een buurtwerking in 2 kwetsbare wijken te Meise, nl. wijk De Vlieten Wolvertem en wijk Oppem (1 september 2021-31 augustus 2025) - Goedkeuring verrekening

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan verrekening 1: prijsherziening op 1 januari 2023 van de opdracht “Opstart van een buurtwerking in 2 kwetsbare wijken te Meise, nl. wijk De Vlieten Wolvertem en wijk Oppem (1 september 2021-31 augustus 2025)” voor het totaal bedrag in meer van € 29.433,60 incl. btw.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 02 2023

Toetreding raamovereenkomst "Implementatie en onderhoud van een ticketingsysteem" (1 juni 2023 - 31 mei 2027) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt het bestek met nr. VT/2022/803 en de raming voor de opdracht “toetreding raamovereenkomst ‘Implementatie en onderhoud van een ticketingsysteem’ (1 juni 2023 - 31 mei 2027)”, opgesteld door de ontwerper, AGB Bexit, Markt 7A/1 te 3080 Tervuren, goed.

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

De raming bedraagt € 250.000,00 excl. btw of € 302.500,00 incl. 21% btw. Voor het gedeelte van GC De Muze van Meise (lokaal bestuur Meise), wordt de uitgave geraamd op € 56.000,00 excl. btw of € 67.760,00 incl. 21% btw voor een periode van 4 jaar.

De opdracht werd gegund bij wijze van de openbare procedure.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 02 2023

Vaststelling van het belastingreglement op de aansluiting op het openbaar rioleringsstelsel

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt het belastingreglement op de aansluiting op het openbaar rioleringsstelsel vast.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 02 2023

Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant - advies bij ontwerpversie april 2022

KORTE SAMENVATTING

De gestelde ruimtelijke visies in het ontwerp Beleidsrapport Ruimte Vlaams-Brabant van 29 april 2022 worden ondersteund.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 02 2023

Vernieuwen verwarmingsinstallatie kerk St-Brixius-Rode - 2023149 - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en aangepaste raming

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt het nieuwe bestek met nr. 2023149 en de aangepaste raming voor de opdracht “Vernieuwen verwarmingsinstallatie kerk St-Brixius-Rode”, opgesteld door de Uitvoerende Diensten, goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

De raming bedraagt € 98.564,43 excl. btw of € 119.262,96 incl. 21% btw.

De opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 02 2023

Aankoop en levering van graf- en urnenkelders - 1 maart 2023 tot 28 februari 2027 - Goedkeuring aangepaste raming

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de aangepaste raming van € 49.425,00 excl. btw of € 59.804,25 incl. 21% btw voor de opdracht “Aankoop en levering van graf- en urnenkelders - 1 maart 2023 tot 28 februari 2027 -" goed.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 02 2023

Definitieve straatnaam - goedkeuring

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de definitieve straatnaam Slagmeulderhoek goed voor de nieuwe weg langsheen de Groenveldlaan (verkaveling 807).

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 02 2023

Samenwerkingsovereenkomst Mobiel Energiehuis

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst met 3W Plus in het kader van het project "Mobiel Energiehuis" goed.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 02 2023

Raamovereenkomst voor levering van verkeersborden, signalisatie, ... en toebehoren - (27 maart 2023 - 26 maart 2027) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

Het bestek met nr. 2022124 en de raming voor de opdracht “Raamovereenkomst voor levering van verkeersborden, signalisatie, ... en toebehoren - 27 maart 2023 t/m 26 maart 2027”, opgesteld door de Aankoopdienst van lokaal bestuur Meise, worden goedgekeurd.

De raming bedraagt € 138.759,50 excl. btw of € 167.899,00 incl. 21% btw.

De opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking en wordt bekendgemaakt op nationaal niveau.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 02 2023

Raamovereenkomst voor sanitair en verwarmingsmateriaal - 2023143 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

Het bestek met nr. 2023143 en de raming voor de opdracht “Raamovereenkomst voor sanitair en verwarmingsmateriaal”, opgesteld door de Uitvoerende Diensten, worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

De raming bedraagt € 49.586,77 excl. btw of € 59.999,99 incl. 21% btw.

De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 02 2023

Wegherstel 2023 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

Het bestek met nr. 2023144 en de raming voor de opdracht “Wegherstel 2023”, opgesteld door de Uitvoerende Diensten, worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

De raming bedraagt € 261.498,94 excl. btw of € 316.413,72 incl. 21% btw.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 02 2023

Wijziging aan het reglement inschrijvingen De Spin

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt het  'Reglement inschrijvingen De Spin' vast, in het bijzonder de wijzigingen in artikel 3.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 02 2023

Wijziging aan het huishoudelijk reglement De Spin

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt het huishoudelijk reglement voor speelpleinwerking vast, in het bijzonder de wijzigingen in artikelen 1, 2, 3, 4.3, 4.5 en 5.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 02 2023

Werkingstoelage sportraad 2023

KORTE SAMENVATTING

Dee gemeenteraad kent aan de gemeentelijke sportraad een toelage van 1000 euro toe.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 02 2023

Seniorenraad: toelage 2023

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt de toelage 2023 voor de gemeentelijke seniorenraad Meise vast op € 1 000,00.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 02 2023

Wijziging aan het projectreglement Zuiden van de GROS

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt het Projectreglement Zuiden van de GROS vast, in het bijzonder de wijzigingen in artikelen 1, 2 en 7.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 02 2023

Rapportering meldingen gemeente 2022

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad neemt kennis van de meldingen gemeente 2022 die zijn binnengekomen via het meldingensysteem.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 02 2023

Eenmalige subsidie scholen Meise ter compensatie van de afschaffing van het busvervoer

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de toekenning van een eenmalige subsidie van €5.000 aan de basisscholen op het grondgebied van Meise goed.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 02 2023

Steun aan Consortium 12-12 voor hulp aan de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië - Toegevoegd punt

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad verklaart zich solidair met de slachtoffers van de rampen in Turkije en Syrië en stelt daartoe een substantiële financiële bijdrage van 2.500 Euro ter beschikking van het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties 12-12 .

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2023
Overzicht punten

Zitting van 20 02 2023

Gemeentelijke solidariteit met de slachtoffers van de aardbeving van Turkije en Syrië - Toegevoegd punt

KORTE SAMENVATTING

Dit punt werd behandeld onder punt 23 - 'Steun aan Consortium 12-12'.

 

 

Publicatiedatum: 27/02/2023