Meise

Zitting van 15 apr 2024

Van 19.30 uur tot 21

Verwacht:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

Overzicht punten

Zitting 15 apr 2024

Goedkeuring notulen

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

Zitting 15 apr 2024

Webra vzw - Bijzonder algemene vergadering op 28 maart 2024

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

Zitting 15 apr 2024

Providentia - algemene vergadering op 2 mei 2024

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

Zitting 15 apr 2024

Instap raamovereenkomst perceel 4 voor leveringen van diensten en materiaal voor de verkiezingen van 9 juni 2024 - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

Zitting 15 apr 2024

Onderhoud haagstructuren gemeente Meise (13 juli 2024 - 12 juli 2028) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

Zitting 15 apr 2024

Raamovereenkomst: Aankoop koffie (eerlijke handel) en toebehoren voor het lokaal bestuur Meise en plaatsing van koffiemachines in bruikleen op de diverse locaties (01 september 2024 - 31 augustus 2028) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

Zitting 15 apr 2024

Vaststelling van het gemeentelijk reglement voor de lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering en de afkoppeling van hemelwater

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

Zitting 15 apr 2024

Kennisname opvolging LEKP 2023

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

Zitting 15 apr 2024

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst WarmNest 2.0

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

Zitting 15 apr 2024

Raad van State: kennisname arrest 23 februari 2024

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

Zitting 15 apr 2024

Beslissing over de aanleg van een gemeenteweg en de wijziging van een gedeelte van gemeenteweg 52 en 129

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

Zitting 15 apr 2024

Verkavelingsvergunning 879 - Stationsstraat 129 - Kleine Klepperstraat: goedkeuring overeenkomst

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

Zitting 15 apr 2024

Aanpassing tariefreglement voor grafconcessies

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

Zitting 15 apr 2024

Vaststelling van het reglement babytheek

Publicatiedatum: 05/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.