Meise

Zitting van 20 nov 2023

Van 19.30 uur tot 20.30

Verwacht:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

Overzicht punten

Zitting 20 nov 2023

Goedkeuring notulen

Publicatiedatum: 10/11/2023
Overzicht punten

Zitting 20 nov 2023

Goedkeuring hemelwater- en droogteplan

Publicatiedatum: 10/11/2023
Overzicht punten

Zitting 20 nov 2023

Ventum&green - Oprichting van een coöperatieve vennootschap "Sibelgas Project Vennootschap Groene Energie (SPV Groene Energie)"

Publicatiedatum: 10/11/2023
Overzicht punten

Zitting 20 nov 2023

Gemeentelijke Holding NV - in vereffening

Publicatiedatum: 10/11/2023
Overzicht punten

Zitting 20 nov 2023

Fluvius Opdrachthoudende Vereniging - Buitengewone algemene vergadering op 6 december 2023

Publicatiedatum: 10/11/2023
Overzicht punten

Zitting 20 nov 2023

Fluvius West - Buitengewone algemene vergadering op 11 december 2023

Publicatiedatum: 10/11/2023
Overzicht punten

Zitting 20 nov 2023

Haviland - buitengewone algemene vergadering op 13 december 2023

Publicatiedatum: 10/11/2023
Overzicht punten

Zitting 20 nov 2023

De Watergroep - Buitengewone algemene vergadering op 15 december 2023

Publicatiedatum: 10/11/2023
Overzicht punten

Zitting 20 nov 2023

Incovo - Bijzondere algemene vergadering op 15 december 2023

Publicatiedatum: 10/11/2023
Overzicht punten

Zitting 20 nov 2023

I.B.E.G. - Buitengewone algemene vergadering op 19 december 2023

Publicatiedatum: 10/11/2023
Overzicht punten

Zitting 20 nov 2023

Havicrem - bijzondere algemene vergadering op 20 december 2023 (aansluitend op de buitengewone algemene vergadering)

Publicatiedatum: 10/11/2023
Overzicht punten

Zitting 20 nov 2023

Afsluiten van een addendum aan de overeenkomst met Haviland met betrekking tot GAS 5

Publicatiedatum: 10/11/2023
Overzicht punten

Zitting 20 nov 2023

Trajectcontrole - gebruik in het kader van gerechtelijke politie

Publicatiedatum: 10/11/2023
Overzicht punten

Zitting 20 nov 2023

Jaarrekening 2022: Kennisname goedkeuring door de gouverneur

Publicatiedatum: 10/11/2023
Overzicht punten

Zitting 20 nov 2023

Gemeentelijke tussenkomst in het energieverbruik 2022 ingevolge de uitzonderlijke prijzen

Publicatiedatum: 10/11/2023
Overzicht punten

Zitting 20 nov 2023

RUP Klimaatrobuust wonen - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 10/11/2023
Overzicht punten

Zitting 20 nov 2023

AC - Instap Raamcontract Server en Storage - Provincie Vlaams-Brabant - Simac - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

Publicatiedatum: 10/11/2023
Overzicht punten

Zitting 20 nov 2023

Vaststelling van het wedstrijdreglement eindejaarsactie 2023

Publicatiedatum: 10/11/2023
Overzicht punten

Zitting 20 nov 2023

Beslissing over de aanleg van een gemeenteweg en de wijziging van voetweg 50

Publicatiedatum: 10/11/2023
Overzicht punten

Zitting 20 nov 2023

Verkavelingsvergunning  875 - Hoefkantweg - goedkeuring overeenkomst

Publicatiedatum: 10/11/2023
Overzicht punten

Zitting 20 nov 2023

Voorlopige straatnaam - Nicolle Van den Broeckpark (site sportschuur)

Publicatiedatum: 10/11/2023
Overzicht punten

Zitting 20 nov 2023

Vaststelling van het toewijzingsreglement voor het werkingsgebied van woonmaatschappij Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting: "Halle/Vilvoorde-Noord"

Publicatiedatum: 10/11/2023
Overzicht punten

Zitting 20 nov 2023

Implementatie van de fietssuggestiestroken als tweede actie voor het circulatieplan van Meise

Publicatiedatum: 10/11/2023
Overzicht punten

Zitting 20 nov 2023

Vervangen zinken dak en lichtstraten GBS Sint-Brixius-Rode - Goedkeuring verrekening

Publicatiedatum: 10/11/2023
Overzicht punten

Zitting 20 nov 2023

Vernieuwen verwarmingsinstallatie kerk St-Brixius-Rode (heraanbesteding) - 2023205 - Goedkeuring aangepaste raming

Publicatiedatum: 10/11/2023
Overzicht punten

Zitting 20 nov 2023

Fietspaden Drijpikkelstraat - 20211850 - Goedkeuring aangepaste raming

Publicatiedatum: 10/11/2023
Overzicht punten

Zitting 20 nov 2023

Goedkeuring verlenging IGS Cultuur Noordrand met duurtijd van 1 jaar

Publicatiedatum: 10/11/2023
Overzicht punten

Zitting 20 nov 2023

Wijziging aan het reglement uitleendienst

Publicatiedatum: 10/11/2023
Overzicht punten

Zitting 20 nov 2023

Melding van het gebruik van een aanmeldingsprocedure in het gewoon basisonderwijs - inschrijvingen voor het schooljaar 2024-2025

Publicatiedatum: 10/11/2023
Overzicht punten

Zitting 20 nov 2023

Sensibiliseringscampagne fietsstraten - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 16/11/2023
Overzicht punten

Zitting 20 nov 2023

Verlichting fietspad Nieuwelaan - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 16/11/2023
Overzicht punten

Zitting 20 nov 2023

Halteaccommodatie Nieuwelaan - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 16/11/2023