Meise

Zitting van 16 jan 2023

Van 19.30 uur tot 20.30

Verwacht:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

Overzicht punten

Zitting 16 jan 2023

Goedkeuring notulen

Publicatiedatum: 06/01/2023
Overzicht punten

Zitting 16 jan 2023

Masterplan GBS De Leertuin - kennisname plannen voor aanvraag omgevingsvergunning

Publicatiedatum: 06/01/2023
Overzicht punten

Zitting 16 jan 2023

GBS Rode - kennisname plannen voor aanvraag omgevingsvergunning

Publicatiedatum: 06/01/2023
Overzicht punten

Zitting 16 jan 2023

Kennisname januariverklaring

Publicatiedatum: 06/01/2023
Overzicht punten

Zitting 16 jan 2023

Regionaal Landschap Brabantse Kouters - algemene vergadering op 22 maart 2023

Publicatiedatum: 06/01/2023
Overzicht punten

Zitting 16 jan 2023

Vaststelling van het geïntegreerd arbeidsreglement

Publicatiedatum: 06/01/2023
Overzicht punten

Zitting 16 jan 2023

Raamovereenkomst aankoop duurzame en maatschappelijk verantwoorde werkkledij en veiligheidsschoenen gemeente en OCMW Meise (1 juni 2023 - 31 mei 2027) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 06/01/2023
Overzicht punten

Zitting 16 jan 2023

Huur en onderhoud van duurzame en maatschappelijk verantwoorde werkkledij voor personeel van het lokaal bestuur (01 juni 2023 - 31 mei 2027) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Publicatiedatum: 06/01/2023
Overzicht punten

Zitting 16 jan 2023

Renovatie dak sporthal - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 06/01/2023
Overzicht punten

Zitting 16 jan 2023

Heraanleg van het skatepark - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 06/01/2023
Overzicht punten

Zitting 16 jan 2023

Raamovereenkomst voor aankoop van verf en toebehoren 2023-2026 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 06/01/2023
Overzicht punten

Zitting 16 jan 2023

Raamovereenkomst voor de aankoop van bouwmaterialen wegen 2023-2026 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 06/01/2023
Overzicht punten

Zitting 16 jan 2023

Raamovereenkomst voor de aankoop van technische benodigdheden 2023-2026 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 06/01/2023
Overzicht punten

Zitting 16 jan 2023

Raamovereenkomst voor de aankoop van houtproducten 2023-2026 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 06/01/2023
Overzicht punten

Zitting 16 jan 2023

Stand van zaken circulatieplan Wolvertem - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 12/01/2023
Overzicht punten

Zitting 16 jan 2023

WK pronostiekplatform - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 12/01/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.