Meise

Zitting van 16 01 2023

Van 19.30 uur tot 22.17

Aanwezig:

Diana Tierens, wnd. voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Erwin De Clerck, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Veerle De Cuyper en Billie Kawende, raadsleden;

 

raadslid Thomas Goethals vervoegt de vergadering vanaf punt 2.

schepen Ruben Algaba verlaat de vergadering vanaf punt 5.

schepen Ruben Algaba vervoegt de vergadering vanaf punt 6.

Overzicht punten

Zitting van 16 01 2023

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van de gemeenteraad van 19 december 2022 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 16 01 2023

Masterplan GBS De Leertuin - kennisname plannen voor aanvraag omgevingsvergunning

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad neemt kennis van de meest actuele plannen voor de uitbreiding en renovatie van GBS De Leertuin.

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 16 01 2023

GBS Rode - kennisname plannen voor aanvraag omgevingsvergunning

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad neemt kennis van de plannen en bijhorende raming voor de uitbreiding van GBS Rode.

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 16 01 2023

Kennisname januariverklaring

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad neemt kennis van de beleidsverklaring.

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 16 01 2023

Regionaal Landschap Brabantse Kouters - algemene vergadering op 22 maart 2023

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering van Regionaal Landschap Brabantse Kouters van 22 maart 2023 goed en verleent de vertegenwoordigers volmacht deze vergadering bij te wonen en de agendapunten goed te keuren volgens de beslissingen genomen tijdens de gemeenteraad van 16 januari 2023.

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 16 01 2023

Vaststelling van het geïntegreerd arbeidsreglement

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt het gezamenlijk arbeidsreglement, van toepassing op de personeelsleden van de gemeente en het OCMW, zowel in statutair dienstverband als in contractueel dienstverband, met uitzondering van de personeelsleden die ressorteren onder het woonzorgcentrum, het dienstencentrum, de serviceflats en het home en het onderwijzend personeel, vast.

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 16 01 2023

Raamovereenkomst aankoop duurzame en maatschappelijk verantwoorde werkkledij en veiligheidsschoenen gemeente en OCMW Meise (1 juni 2023 - 31 mei 2027) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de raming en de lastvoorwaarden goed voor de opdracht “Raamovereenkomst aankoop duurzame en maatschappelijk verantwoorde werkkledij en veiligheidsschoenen gemeente en OCMW Meise (1 juni 2023 - 31 mei 2027)”. De raming bedraagt € 82.644,62 excl. btw of € 99.999,99 incl. 21% btw.

De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 16 01 2023

Huur en onderhoud van duurzame en maatschappelijk verantwoorde werkkledij voor personeel van het lokaal bestuur (01 juni 2023 - 31 mei 2027) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de raming en de lastvoorwaarden voor de opdracht  “Huur en onderhoud van duurzame en maatschappelijk verantwoorde werkkledij voor personeel van het lokaal bestuur (01 juni  2023 - 31 mei 2027)” goed. De raming bedraagt € 82.644,63 excl. btw of € 100.000,00 incl. 21% btw.

De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 16 01 2023

Renovatie dak sporthal - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt het bestek met nr. 2022117 en de raming voor de opdracht “Renovatie dak sporthal”, opgesteld door de Uitvoerende Diensten, goed.

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 406.726,74 excl. btw of € 492.139,36 incl. 21% btw.

De opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 16 01 2023

Heraanleg van het skatepark - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt het bestek met nr. 2022106 en de raming voor de opdracht “Heraanleg van het skatepark”, opgesteld door de Uitvoerende Diensten, goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

De raming bedraagt € 123.966,94 excl. btw of € 150.000,00 incl. 21% btw.

De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 16 01 2023

Raamovereenkomst voor aankoop van verf en toebehoren 2023-2026 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt het bestek met nr. 2022128 en de raming voor de opdracht “Raamovereenkomst voor aankoop van verf en toebehoren 2023-2026”, opgesteld door de Uitvoerende Diensten, goed.

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

De raming bedraagt € 47.200,00 excl. btw of € 57.112,00 incl. 21% btw.

De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 16 01 2023

Raamovereenkomst voor de aankoop van bouwmaterialen wegen 2023-2026 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt het bestek met nr. 2022129 en de raming voor de opdracht “Raamovereenkomst voor de aankoop van bouwmaterialen wegen 2023-2026”, opgesteld door de Uitvoerende Diensten, goed.

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

De raming bedraagt € 200.000,00 excl. btw of € 242.000,00 incl. 21% btw.

De opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 16 01 2023

Raamovereenkomst voor de aankoop van technische benodigdheden 2023-2026 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt het bestek met nr. 2022131 en de raming voor de opdracht “Raamovereenkomst voor de aankoop van technische benodigdheden 2023-2026”, opgesteld door de Uitvoerende Diensten, goed.

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 180.000,00 excl. btw of € 217.800,00 incl. 21% btw.

De opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 16 01 2023

Raamovereenkomst voor de aankoop van houtproducten 2023-2026 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt het bestek met nr. 2022132 en de raming voor de opdracht “Raamovereenkomst voor de aankoop van houtproducten 2023-2026”, opgesteld door de Uitvoerende Diensten, goed.

De raming bedraagt € 48.000,00 excl. btw of € 58.080,00 incl. 21% btw.

De opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.