Meise

Zitting van 17 okt 2022

Van 19.30 uur tot 21

Verwacht:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

Overzicht punten

Zitting 17 okt 2022

Goedkeuring notulen

Publicatiedatum: 07/10/2022
Overzicht punten

Zitting 17 okt 2022

Goedkeuring van het jaaractieplan 2023

Publicatiedatum: 07/10/2022
Overzicht punten

Zitting 17 okt 2022

Vervanging lid gemeenteraadscommissie 'Opvolging budget en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden'

Publicatiedatum: 07/10/2022
Overzicht punten

Zitting 17 okt 2022

Fluvius OV - Buitengewone algemene vergadering op 7 december 2022

Publicatiedatum: 07/10/2022
Overzicht punten

Zitting 17 okt 2022

Fluvius West - Buitengewone algemene vergadering op 12 december 2022

Publicatiedatum: 07/10/2022
Overzicht punten

Zitting 17 okt 2022

Sibelgas - Bijzonder algemene vergadering op 20 december 2022

Publicatiedatum: 07/10/2022
Overzicht punten

Zitting 17 okt 2022

I.B.E.G. - Buitengewone algemene vergadering op 20 december 2022

Publicatiedatum: 07/10/2022
Overzicht punten

Zitting 17 okt 2022

Goedkeuring van het algemeen nood- en interventieplan van lokaal bestuur Meise

Publicatiedatum: 07/10/2022
Overzicht punten

Zitting 17 okt 2022

Vaststellen van de politieverordening betreffende de beperkte snelheidsovertredingen - GAS 5 reglement

Publicatiedatum: 07/10/2022
Overzicht punten

Zitting 17 okt 2022

Afsluiten van een overeenkomst tussen lokaal bestuur Meise en Haviland intercommunale houdende aanstelling van een sanctionerend ambtenaar voor GAS 5

Publicatiedatum: 07/10/2022
Overzicht punten

Zitting 17 okt 2022

Voorlopige straatnamen - zijstraat Groenveldlaan (VV807)

Publicatiedatum: 07/10/2022
Overzicht punten

Zitting 17 okt 2022

Renovatie plafond en aanpassing sanitair zwembad - Goedkeuring verrekening 1

Publicatiedatum: 07/10/2022
Overzicht punten

Zitting 17 okt 2022

Goedkeuring Riopact-overeenkomst met de Watergroep

Publicatiedatum: 07/10/2022
Overzicht punten

Zitting 17 okt 2022

Werkingstoelage jeugdraad 2022

Publicatiedatum: 07/10/2022
Overzicht punten

Zitting 17 okt 2022

Toelage pluswerking chiro Eversheim 2022

Publicatiedatum: 07/10/2022
Overzicht punten

Zitting 17 okt 2022

Hernummering huizen Akeleilaan - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 13/10/2022
Overzicht punten

Zitting 17 okt 2022

Inventarisatie van belangrijke graven - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 13/10/2022
Overzicht punten

Zitting 17 okt 2022

Bebossing van stortplaatsen - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 13/10/2022
Overzicht punten

Zitting 17 okt 2022

Extra laadpalen voor elektrische wagens - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 13/10/2022
Overzicht punten

Zitting 17 okt 2022

Stand van zaken behalen BSO - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 13/10/2022