Meise

Zitting van 17 10 2022

Van 19.30 uur tot 21

Aanwezig:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Jorn Lathouwers, schepen;

Billie Kawende, raadslid;

 

raadslid Diana Tierens vervoegt de vergadering vanaf punt 17.

Overzicht punten

Zitting van 17 10 2022

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van de gemeenteraad van 19 september 2022 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 25/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 17 10 2022

Goedkeuring van het jaaractieplan 2023

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt het jaaractieplan 2023 goed.

 

 

Publicatiedatum: 25/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 17 10 2022

Vervanging lid gemeenteraadscommissie 'Opvolging budget en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden'

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad beslist een nieuw lid aan te duiden voor de gemeenteraadscommissie 'Opvolging budget en Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden'.

 

 

Publicatiedatum: 25/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 17 10 2022

Fluvius OV - Buitengewone algemene vergadering op 7 december 2022

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging d.d. 7 december 2022 en draagt de vertegenwoordiger van de gemeente Meise op zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden.

 

 

Publicatiedatum: 25/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 17 10 2022

Fluvius West - Buitengewone algemene vergadering op 12 december 2022

KORTE SAMENVATTING

Dit punt wordt verdaagd naar de volgende gemeenteraad.

 

 

Publicatiedatum: 25/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 17 10 2022

Sibelgas - Bijzonder algemene vergadering op 20 december 2022

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Sibelgas op 20 december 2022 en stelt de mandatarissen aan teneinde de gemeente Meise te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van Sibelgas en te stemmen op alle punten van de dagorde.

 

 

Publicatiedatum: 25/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 17 10 2022

I.B.E.G. - Buitengewone algemene vergadering op 20 december 2022

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad verleent zijn  goedkeuring om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van I.B.E.G. op 20 december 2022 en stelt de mandatarissen aan teneinde de gemeente Meise te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van I.B.E.G. en te stemmen op alle punten van de dagorde.

 

 

Publicatiedatum: 25/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 17 10 2022

Goedkeuring van het algemeen nood- en interventieplan van lokaal bestuur Meise

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt het geactualiseerde algemeen nood- en interventieplan (ANIP) van lokaal bestuur Meise goed.

 

 

Publicatiedatum: 25/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 17 10 2022

Vaststellen van de politieverordening betreffende de beperkte snelheidsovertredingen - GAS 5 reglement

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt de politieverordening betreffende de beperkte snelheidsovertredingen (GAS 5) vast.

 

 

Publicatiedatum: 25/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 17 10 2022

Afsluiten van een overeenkomst tussen lokaal bestuur Meise en Haviland intercommunale houdende aanstelling van een sanctionerend ambtenaar voor GAS 5

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de overeenkomst met Haviland intercommunale aangaande de aanstelling van sanctionerend ambtenaren voor GAS 5 goed.

 

 

Publicatiedatum: 25/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 17 10 2022

Jaarrekening 2021: Kennisname goedkeuring door de gouverneur

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad neemt kennis van de goedkeuring van de jaarrekening 2021 door de gouverneur.

 

 

Publicatiedatum: 25/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 17 10 2022

Voorlopige straatnamen - zijstraat Groenveldlaan (VV807)

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de voorlopige straatnaam "Slagmeulderhoek" voor de zijstraat langsheen de Groenveldlaan (nieuwe verkaveling 807).

 

 

Publicatiedatum: 25/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 17 10 2022

Renovatie plafond en aanpassing sanitair zwembad - Goedkeuring verrekening 1

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan verrekening 1 van de opdracht “Renovatie plafond en aanpassing sanitair zwembad” voor het totaal bedrag in meer van € 9.289,00 excl. btw of € 11.239,69 incl. 21% btw.

 

 

Publicatiedatum: 25/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 17 10 2022

Goedkeuring Riopact-overeenkomst met de Watergroep

KORTE SAMENVATTING

 De gemeenteraad keurt de Riopact-samenwerkingsovereenkomst met de Watergroep goed.

 

 

Publicatiedatum: 25/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 17 10 2022

Werkingstoelage jeugdraad 2022

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad gaat akkoord met de toekenning van een werkingstoelage van € 1000,00 aan de jeugdraad.

 

 

Publicatiedatum: 25/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 17 10 2022

Toelage pluswerking chiro Eversheim 2022

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad kent een subsidie van 500 euro toe aan Chiro Eversheim Plus.

 

 

Publicatiedatum: 25/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 17 10 2022

GECORO - Aanstelling secretaris

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad beslist in vervanging te voorzien voor de functie van secretaris binnen de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO).

 

 

Publicatiedatum: 25/10/2022