Meise

Zitting van 15 mrt 2021

Van 19.30 uur tot 22

Verwacht:

Katrien Uyttersprot, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Marie Jeanne Thaelemans, Erwin De Clerck, Roel Anciaux en Thomas Goethals, schepenen;

Marcel Belgrado, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Virginie De Klippel, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Ann Van den Broeck, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Diana Tierens, Ruben Algaba, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns en Sonia Lathouwers, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

Overzicht punten

Zitting 15 mrt 2021

Goedkeuring notulen

Publicatiedatum: 05/03/2021
Overzicht punten

Zitting 15 mrt 2021

Toelichting over het project 'Warm Nest'

Publicatiedatum: 05/03/2021
Overzicht punten

Zitting 15 mrt 2021

Overheidsopdracht: collectieve hospitalisatieverzekering

Publicatiedatum: 05/03/2021
Overzicht punten

Zitting 15 mrt 2021

Selectieleidraad voor aanstelling ontwerper gemeentelijke basisschool De Leertuin - 20211755 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 05/03/2021
Overzicht punten

Zitting 15 mrt 2021

Selectieleidraad voor aanstelling ontwerper gemeentelijke basisschool Rode - 20211756 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 05/03/2021
Overzicht punten

Zitting 15 mrt 2021

Afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst IPKC

Publicatiedatum: 05/03/2021
Overzicht punten

Zitting 15 mrt 2021

Renovatie van muurkantelen  en gevels jeugdlokalen - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 05/03/2021
Overzicht punten

Zitting 15 mrt 2021

Toelage voor centrum voor personen met beperking

Publicatiedatum: 05/03/2021
Overzicht punten

Zitting 15 mrt 2021

Afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst inzake de intergemeentelijke preventiewerking

Publicatiedatum: 05/03/2021
Overzicht punten

Zitting 15 mrt 2021

Gemeentelijke basisscholen - Samenstelling schoolraad - Akteneming geleding personeel en geleding ouders

Publicatiedatum: 05/03/2021
Overzicht punten

Zitting 15 mrt 2021

Intercommunales - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

Zitting 15 mrt 2021

Cybersecurity - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

Zitting 15 mrt 2021

Stand van zaken Sneltram van 'De Lijn' - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

Zitting 15 mrt 2021

Haviland – Bedrijventerrein Westrode - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

Zitting 15 mrt 2021

Haviland – Home Van Gysel - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

Zitting 15 mrt 2021

Dossier 'fuifzaal' - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

Zitting 15 mrt 2021

Dossier 'pastorietuin Cultuurhuis' - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

Zitting 15 mrt 2021

Opvolging en handhaving van de quarantaine-maatregelen nav. de COVID-19 pandemie - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 11/03/2021