Meise

Zitting van 22 feb 2021

Van 19.30 uur tot 22

Verwacht:

Katrien Uyttersprot, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Marie Jeanne Thaelemans, Erwin De Clerck, Roel Anciaux en Thomas Goethals, schepenen;

Marcel Belgrado, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Virginie De Klippel, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Ann Van den Broeck, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Diana Tierens, Ruben Algaba, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns en Sonia Lathouwers, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

Overzicht punten

Zitting 22 feb 2021

Goedkeuring notulen

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting 22 feb 2021

Controle en handhaving van verplichte quarantaine en isolatie ter bestrijding van de COVID-19 pandemie

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting 22 feb 2021

Vervanging van een lid van de politieraad

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting 22 feb 2021

Hersamenstelling gemeenteraadscommissie 'Opvolging budget en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden'

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting 22 feb 2021

Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Brabantse Kouters West - Aanduiding van een plaatsvervangend stemgerechtigd vertegenwoordiger

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting 22 feb 2021

Vervanging van bestuurder voor Sibelgas - IBEG

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting 22 feb 2021

Vergoeding thuiswerk als gevolg van de coronacrisis

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting 22 feb 2021

Princiepsbeslissing jobstudenten 2021.  Bepalen contingent en bezoldiging

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting 22 feb 2021

Vaststelling van het geïntegreerd arbeidsreglement

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting 22 feb 2021

Vaststelling van de geïntegreerde rechtspositieregeling voor het gemeente- en OCMW- personeel

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting 22 feb 2021

Centraal kerkbestuur: aktename budgetwijziging 2020

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting 22 feb 2021

Centraal kerkbestuur: jaarrekening 2019

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting 22 feb 2021

Centraal Kerkbestuur: advies coördinatiebudget 2021

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting 22 feb 2021

Raamovereenkomst voor de levering van klas-, knutsel- en didactisch materiaal voor de gemeentelijke basisscholen, toezicht, speelpleinwerking, grabbel-swap (2021-2022; 2022-2023; 2023-2024; 2024-2025) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting 22 feb 2021

Voorlopige vaststelling rooilijnplan fietspad Drijpikkelstraat

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting 22 feb 2021

Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen interlokale vereniging woonwinkel KLM

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting 22 feb 2021

Vaststelling van het marktreglement

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting 22 feb 2021

Goedkeuring ontwerpconcessieovereenkomst voormalig gemeentehuis Wolvertem

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting 22 feb 2021

Machtiging ontslag ambtshalve inschrijving

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting 22 feb 2021

Kosteloze grondafstand voor openbaar nut Kapellelaan

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting 22 feb 2021

Kostenloze grondovername Hendrik Van Dievoetlaan

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting 22 feb 2021

Renovatie daken - zwembad De Wauwer en Fusieschool (GBS) - Goedkeuring verrekening 2: verwijderen silexpanelen

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting 22 feb 2021

VV 824 - verkaveling Akeleilaan - goedkeuring overeenkomst

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting 22 feb 2021

VV 825 - Oppemstraat - goedkeuring overeenkomst

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting 22 feb 2021

Toekenning van de financiële middelen uit het noodfonds (deel 2) aan de gemeentelijke verenigingen en voorschotregeling op de subsidies

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting 22 feb 2021

Postuum ereburgerschap Ann Christy

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting 22 feb 2021

Vaststelling van het gebruikers- en retributiereglement bibliotheken Noordrand

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting 22 feb 2021

Contacttracing en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19 pandemie

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting 22 feb 2021

Gemeentelijke basisscholen - Vernieuwing mandaten schoolraad

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting 22 feb 2021

Goedkeuring verkiezingsreglement schoolraad voor de geleding van het personeel

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting 22 feb 2021

Akademie voor Muzische Kunsten - Oprichten nieuwe vestigingsplaats

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting 22 feb 2021

Akademie voor Muzische Kunsten - Raamleerplan Kunstig Competent

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting 22 feb 2021

Akademie voor Muzische Kunsten - Structuuronderdeel Domeinoverschrijdende Initiatie 1ste graad - Studierichting Creërend muzikant - 4de graad en specialisatiegraad

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting 22 feb 2021

Akademie voor Muzische Kunsten - Optie Muziek Schrijven

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting 22 feb 2021

Akademie voor Muzische Kunsten - Alternatieve Leercontext - Toetsingsinstrument - Afsprakenkader - Overeenkomst - Aanvraagformulier

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting 22 feb 2021

Akademie voor Muzische Kunsten - Aanpassing van het akademiereglement

Publicatiedatum: 12/02/2021
Overzicht punten

Zitting 22 feb 2021

Provinciaal Fietsnetwerk: aanpassing Eddy Merckxroute - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

Zitting 22 feb 2021

Resolutie inzake Brusselse stadstol - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

Zitting 22 feb 2021

Wegeninventaris - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

Zitting 22 feb 2021

Circulatieplan Meise - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

Zitting 22 feb 2021

Recreatiegebied 'Ten Dries' - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

Zitting 22 feb 2021

Stand van zaken ontbrekende toiletten in het zwembad van Meise voor mindervaliden - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

Zitting 22 feb 2021

Vraag om bijkomende parking voor mindervaliden Hoogstraat Wolvertem ter hoogte van de Fortisbank - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

Zitting 22 feb 2021

Overkapping voor zoutopslag aan de veiling - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

Zitting 22 feb 2021

Ondersteuning handelaars en horeca - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

Zitting 22 feb 2021

Stand van zaken en vervolg circulatieplan - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 18/02/2021
Overzicht punten

Zitting 22 feb 2021

Aanpak wegenis, voet- en fietspaden - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 18/02/2021