Meise

Zitting van 19 06 2023

Van 19.45 uur tot 23

Aanwezig:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Marie Jeanne Thaelemans, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper en Charlotte Meulemeester, raadsleden;

 

schepen Ruben Algaba verlaat de vergadering vanaf punt 26.

schepen Ruben Algaba vervoegt de vergadering vanaf punt 28.

raadslid Emiel De Boeck verlaat de vergadering vanaf punt 38.

Overzicht punten

Zitting van 19 06 2023

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van de gemeenteraad van 15 mei 2023 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 26/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 06 2023

Toelichting over de opmaak van het strategisch patrimoniumplan

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting over de opmaak van het strategisch patrimoniumplan.

 

 

Publicatiedatum: 26/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 06 2023

Rapportering over de opvolging organisatiebeheersing 2023

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad neemt kennis van het rapport over de opvolging van de organisatiebeheersing 2023.

 

 

Publicatiedatum: 26/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 06 2023

Aanduiding leden en voorzitter van de deontologische commissie

KORTE SAMENVATTING

Dit punt wordt verdaagd naar een volgende vergadering van de gemeenteraad.

 

 

Publicatiedatum: 26/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 06 2023

Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting - vergadering op 19 mei 2023

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van 8 mei 2023 betreffende de goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting van 19 mei 2023.

 

 

Publicatiedatum: 26/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 06 2023

Poolstok cvba - buitengewone en gewone algemene vergadering op vrijdag 26 mei 2023

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van 8 mei 2023 betreffende de goedkeuring van de agendapunten van de buitengewone en gewone algemene vergadering van Poolstok cvba van 26 mei 2023 en het verlenen van volmacht aan de vertegenwoordiger om zijn stemgedrag af te stemmen volgens de beslissingen genomen tijdens het college van 8 mei 2023.

 

 

Publicatiedatum: 26/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 06 2023

Poolstok - oproep voordracht kandidaat-bestuurders namens de B-aandeelhouders

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van 8 mei 2023 om een kandidaat-bestuurder voor de Raad van Bestuur van Poolstok voor te dragen.

 

 

Publicatiedatum: 26/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 06 2023

ERSV Vlaams-Brabant -Buitengewone algemene vergadering op 30 mei 2023: Bestemming van het batig saldo van ERSV Vlaams-Brabant vzw in vereffening

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van 8 mei 2023 betreffende de goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van ERSV Vlaams-Brabant vzw in vereffening van 30 mei 2023 en de mandatering van de vertegenwoordiger om deze vergadering bij te wonen en zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen tijdens het college van 8 mei 2023.

 

 

Publicatiedatum: 26/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 06 2023

De Lijn - 32ste algemene vergadering van aandeelhouders op 30 mei 2023

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van 15 mei 2023 betreffende de goedkeuring van de agenda van de 32ste algemene vergadering van aandeelhouders van 30 mei 2023 en het verlenen van volmacht aan de vertegenwoordiger om deze vergadering bij te wonen en zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen tijdens het college van 15 mei 2023.

 

 

Publicatiedatum: 26/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 06 2023

Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting - vergadering op 9 juni 2023

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van 5 juni 2023, houdende de goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting volgens de beslissingen genomen door het schepencollege en de kennisname van de verhindering van de vertegenwoordigers om deze vergadering bij te wonen.

 

 

Publicatiedatum: 26/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 06 2023

Havicrem - algemene vergadering op 21 juni 2023

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering van Havicrem van 21 juni 2023 goed. Er wordt een plaatsvervangend vertegenwoordiger aangeduid. De vertegenwoordigers worden gemandateerd om de agendapunten van de algemene vergadering Havicrem goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 26/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 06 2023

Incovo - gewone jaarvergadering op 23 juni 2023

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de agenda van de gewone jaarvergadering van Incovo op 23 juni 2023 goed en mandateert de vertegenwoordigers om de agendapunten goed te keuren volgens de beslissingen genomen tijdens de gemeenteraad van heden.

 

 

Publicatiedatum: 26/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 06 2023

Gemeentelijke Holding NV in vereffening - vergadering op 28 juni 2023

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering der aandeelhouders van de Gemeentelijke Holding NV in vereffening van 28 juni 2023 goed en mandateert de vertegenwoordiger deze vergadering bij te wonen.

 

 

Publicatiedatum: 26/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 06 2023

Sibelgas - buitengewone algemene vergadering op 29 augustus 2023 (Fusie DNB Fluvius Halle-Vilvoorde)

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan:
- de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van de Opdrachthoudende vereniging Sibelgas d.d. 29 augustus 2023
- de voorgestelde statutenwijzigingen van Sibelgas, met inbegrip van de naamswijziging en wijziging van het voorwerp
- het voorstel van partiële splitsing Fluvius Zenne-Dijle / Sibelgas (Fluvius Halle-Vilvoorde) door overneming inzake de overgang van Fluvius Zenne-Dijle naar Sibelgas van de activiteiten elektriciteit, aardgas en/of openbare verlichting en/of warmte en/of strategische participaties en/of openbare elektronische-communicatienetwerken verbonden aan de gemeenten Asse, Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Kapelle-op-den-Bos, Kraainem, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Merchtem, Opwijk, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Ternat, Wezembeek-Oppem, Zaventem en Zemst
- het voorstel van partiële splitsing Intergem (Fluvius Midden-Vlaanderen) / Sibelgas (Fluvius Halle-Vilvoorde) door overneming inzake de overgang van Intergem (Fluvius Midden-Vlaanderen) naar Sibelgas (Fluvius Halle-Vilvoorde) van de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting, Strategische Participaties (Elia, Publi-T en Publigas voor Affligem en Elia en Publi-T voor Bever) en openbare elektronische-communicatie-netwerken verbonden aan de gemeenten Affligem en Bever.

De gemeenteraad draagt de vertegenwoordigers van de gemeente Meise op hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van 19 juni 2023 inzake voormelde artikelen 1 tot en met 5 van onderhavige gemeenteraadsbeslissing.

 

 

Publicatiedatum: 26/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 06 2023

Kennisname schrijven administratie binnenlands bestuur - Klacht tegen beslissing van de gemeente Meise i.v.m. inrichting zone 30 en parkeerbeleid Rossemdorp

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad neemt kennis van het antwoord van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, Jan Spooren, op de klacht tegen de beslissing van de gemeente Meise i.v.m. de inrichting zone 30 en het parkeerbeleid in Rossemdorp.

 

 

Publicatiedatum: 26/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 06 2023

Financiële kwartaalrapportering Q1-2023

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad neemt kennis van de financiële rapportering over het eerste kwartaal 2023.

 

 

Publicatiedatum: 26/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 06 2023

Vaststelling jaarrekening 2022

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt het aandeel van het OCMW in de jaarrekening 2022, het aandeel van de gemeente in de jaarrekening 2022 en de tussenkomst in de tekorten voor het OCMW goed voor het meerjarenplan 2020-2025.

De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2022 goed en neemt kennis van het jaarverslag 2022.

 

 

Publicatiedatum: 26/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 06 2023

Extra softwaremodules om de werking richting burger verder te automatiseren en professionaliseren - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad beslist de opdracht “Extra softwaremodules om de werking richting burger verder te automatiseren en professionaliseren”, te gunnen aan Remmicom nv, Stationsstraat 147 te 2235 Hulshout, tegen het nagerekende offertebedrag van € 46.635,44 excl. btw of € 56.428,88 incl. 21% btw.

De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 26/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 06 2023

Instap in perceel 13 van de raamovereenkomst voor het leveren van bereide schoolmaaltijden en aanverwanten via aankoopcentrale DOKO vzw (15 september 2023 - 30 juni 2027)  - Goedkeuring gunning

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad beslist de opdracht “Instap in perceel 13 van de raamovereenkomst voor het leveren van bereide schoolmaaltijden en aanverwanten die warm en/of koud (koude lijn) geleverd worden” via aankoopcentrale DOKO vzw (15 september 2023 - 30 juni 2027)” te gunnen aan de firma Hanssens Catering (bvba Sodami), Robert Dansaertlaan 19 te 1702 Groot-Bijgaarden. Het bestelbedrag wordt beperkt tot €490.566,04 excl. btw of €520.000,00 incl. 6% btw.

De opdracht werd gegund bij wijze van de openbare procedure.

 

 

Publicatiedatum: 26/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 06 2023

Jaarlijkse toelage UNIZO

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad neemt een beslissing over de toekenning van de jaarlijkse toelage aan de middenstandsverenigingen.

 

 

Publicatiedatum: 26/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 06 2023

Vaststelling van het marktreglement

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt het gewijzigde marktreglement vast. Het huidige marktreglement, zoals vastgesteld in gemeenteraadszitting van 22 februari 2021, wordt opgeheven.

 

 

Publicatiedatum: 26/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 06 2023

Aanpassing retributiereglement op het opruimen van sluikstorten

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt het gewijzigde retributiereglement op het opruimen van sluikstorten vast.

 

 

Publicatiedatum: 26/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 06 2023

Raamovereenkomst voor de aankoop en levering van plantgoed (bomen, hagen, heesters, vaste planten, perkplanten, ...) Periode 01 september 2023 - 31 augustus 2024 + 1 stilzwijgende verlenging - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

Het bestek met nr. 2023191 en de raming voor de opdracht “Raamovereenkomst voor de aankoop en levering van plantgoed (bomen, hagen, heesters, vaste planten, perkplanten, ...) Periode 01 september 2023 - 31 augustus 2024 + 1 stilzwijgende verlenging”, opgesteld door de aankoopdienst van lokaal bestuur Meise, worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 33.057,84 excl. btw of € 39.999,98 incl. 21% btw.

De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 26/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 06 2023

Raamovereenkomst: samenwerkingsovereenkomst kattensterilisatie (21 augustus 2023 - 20 augustus 2027) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

Het bestek met nr. 2023182 en de raming voor de opdracht “Raamovereenkomst: samenwerkingsovereenkomst kattensterilisatie (21 augustus 2023 - 20 augustus 2027)”, opgesteld door de aankoopdienst van lokaal bestuur Meise, worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 34.792,92 excl. btw of € 42.099,43 incl. 21% btw.

De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 26/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 06 2023

Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de toewijzingsraad van de woonmaatschappij

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad duidt een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger aan voor de toewijzingsraad in de woonmaatschappij.

 

 

Publicatiedatum: 26/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 06 2023

Beslissing over de verplaatsing en afschaffing van voetwegen 56 en 71

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de gedeeltelijke opheffing en verplaatsing van gemeentewegen 56 en 71 goed.

 

 

Publicatiedatum: 26/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 06 2023

Klascontainers GBS De Leertuin - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het bestek met nr. 2023186 en de raming voor de opdracht “Klascontainers GBS De Leertuin”, opgesteld door de uitvoerende diensten. De raming bedraagt € 35.800,00 excl. btw of € 37.948,00 incl. 6% btw.

De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 26/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 06 2023

Uitbreiding en renovatie GBS de Leertuin - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

Het bestek met nr. OA N668 en de raming voor de opdracht “Uitbreiding en renovatie GBS de Leertuin”, opgesteld door de ontwerper, ontwerpatelier Peter Jannes Architecten BV BVBA, Koning Boudewijn-Laan 5 te 2250 Olen worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt €6.505.635,36 excl. btw + 6% btw = €6.895.973,48 incl. btw.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld, goedgekeurd en bekendgemaakt op nationaal en Europees niveau.

 

 

Publicatiedatum: 26/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 06 2023

Bouw van de gemeentelijke basisschool Sint-Brixius-Rode - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

KORTE SAMENVATTING

Het bestek met nr. S 1225 en de raming voor de opdracht “Bouw van de gemeentelijke basisschool St-Brixius-Rode”, opgesteld door de ontwerper CZAAR Architecten, Fonteinstraat 1A bus 0401 te 3000 Leuven, worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 2.459.874,65 excl. btw + 6% btw = € 2.607.467,13 incl. btw.

De opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

 

 

Publicatiedatum: 26/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 06 2023

Definitieve voorwaarden bij de implementatie van de UiTPAS Noordrand met de projectvereniging IGS Cultuur Noordrand

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad keurt de definitieve voorwaarden bij de implementatie van de UiTPAS Noordrand goed.

 

 

Publicatiedatum: 26/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 06 2023

Toetreding tot het Regionaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie Noordrand

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad gaat akkoord met de toetreding tot het Regionaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie Noordrand.

 

 

Publicatiedatum: 26/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 06 2023

Vaststelling van het huishoudelijk reglement voor het vaststellen en toekennen van adressen

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt het huishoudelijk reglement voor het vaststellen en toekennen van adressen vast.

 

 

Publicatiedatum: 26/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 06 2023

Vaststelling van het reglement houdende de toekenning van een projectsubsidie voor het organiseren van een buurtfeest in navolging van de pop-up speelwijken

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad stelt het reglement projectsubsidie voor het organiseren van een buurtfeest in navolging van de pop-up speelwijken Meise vast.

 

 

Publicatiedatum: 26/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 06 2023

Vastleggen criteria en procedure opportuniteitsadvies groepsopvang baby's en peuters

KORTE SAMENVATTING

Dit punt wordt verdaagd naar een volgende vergadering van de gemeenteraad.

 

 

Publicatiedatum: 26/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 06 2023

Onderwijs: Basisscholen Meise - Aansluiting leersteuncentrum

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad bekrachtigt het collegebesluit van 27 februari 2023 houdende het aansluiten van het schoolbestuur met zijn gemeentelijke scholen gewoon basisonderwijs bij het leersteuncentrum LSC VGC Kasterlinden - Sint Agatha Berchem op 1 september 2023.

 

 

Publicatiedatum: 26/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 06 2023

Burgerlijke partijstelling strafrechtelijke procedure tegen voormalige mandatarissen gemeente Meise - Toegevoegd punt

KORTE SAMENVATTING

De gemeenteraad van de gemeente Meise distantieert zich formeel van iedere actieve of passieve corruptie door mandatarissen van de gemeente Meise.

 

 

Publicatiedatum: 26/06/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 06 2023

Viering Belgische nationale feestdag - Toegevoegd punt

KORTE SAMENVATTING

Het voorstel wordt verworpen.

 

 

Publicatiedatum: 26/06/2023